Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2013 ANTALYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2013 ANTALYA."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2013 ANTALYA

2 TARIMSAL DANIŞMANLIK MEVZUATI VE UYGULAMALAR MURAT TOY TARIMSAL DANIŞMANLIK ÇAL. GRUP SOR.

3 TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Amaç : Çiftçi/tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması Çiftçi eğitimi ve yayım hizmetlerinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve serbest tarım danışmanlarının yer almasını sağlamak

4 MEVZUAT Tarım Kanunu Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2012/41) Başkanlık Talimatları

5 YETKİLENDİRME Tarımsal danışmanlık hizmetini hangi kişi/kuruluş verebilir? Serbest tarım danışmanı Şirket Tarımsal dernek/vakıf Ziraat Odası Üretici Örgütü Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birliklerini (Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği gibi)

6 YETKİLENDİRME Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi/kuruluş nasıl yetki alır? Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Yetkili kurul kararı alacak (Üyelerine tarımsal danışmanlık hizmeti vermek, tarım danışmanı istihdam etmek üzere) En az bir tarım danışmanı istihdam edecek (Sertifika, diploma, meslek odası kaydı, cüzdan, sözleşme, SGK onaylı belgeler) İl/ilçe Müdürlüğü uygun görüş raporu (büro büyüklüğü, araç, eğitim ve büro malzemesi) Başkanlık yetki belgesi düzenleme

7 TARIM DANIŞMANI Tarım Danışmanı kimdir? Tarımla ilgili lise, önlisans, lisans mezunu, Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavında başarılı olmuş. Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişidir.

8 SINAV Sınav Tarım danışmanı olacak kişilere sertifika vermek üzere düzenlenir Genelde yılda iki kere (Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık) merkezi olarak düzenlenir Sınav tarihi, üretici örgütlerine, il müdürlüklerine bildirilir ve web üzerinde kamuoyuna duyurulur (21 Nisan 2013 tarihinde) Sınava başvuru sınav tarihinde 45 gün önce il Müdürlüğüne yapılır Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavında 70 ve üzeri puan alan sertifika alır

9 TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ Tarımsal danışmanlık hizmeti nasıl sunulur? Yetki belgesi alan birlik üyeleri ile sözleşme imzalar ve danışman tahsis eder Tarım danışmanı mevcut durum analizi yapar, sorun belirler ve faaliyet programı oluşturur. Çiftçi ziyareti, tarla günü demonstrasyon, basılı yayın, tarla günü, çiftçi kursu vb

10 TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ Tarım danışmanı görevleri ve sorumlulukları Çiftçilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde tarımsal uygulamalar yapmak Sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çiftçileri bilgilendirmek Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak

11 TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ Tarım danışmanı görevleri ve sorumlulukları İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık yapmak Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak

12 DENETLEME Denetleme İl/İlçe Müdürlüğü oluşturduğu komisyon marifeti ile denetleme yapar Komisyonun istediği tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir Cezalar Uyarı Kınama Geçici iptal İptal Cezaları il teknik komitesi ve başkanlık verir

13 MERKEZ TEKNİK KOMİTE Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Bakanlık birimleri, üniversite, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşur (21 kişi). Strateji/politika geliştirmek, görüş ve öneride bulunmak, koordinasyonu sağlamak, il teknik komitesi kararlarını değerlendirmek, disiplin kurulu oluşturarak (5 kişilik), il teknik komitelerinin verdiği cezalara yapılan itirazları karara bağlamak.

14 İL TEKNİK KOMİTESİ İl Müdürü başkanlığında, İl Müdürlüğü birimleri, araştırma enstitüsü, üniversite, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları temsilcilerinde oluşur. Yönetmelik uygulamalarını takip etmek, Bakanlığa önerilerde bulunmak. Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara Yönetmelik de öngörülen cezaları vermek Tarımsal yayım ve danışmanlık tebliği ile verilen görevleri yapmak

15 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ – MEVCUT DURUM

16 TARISAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ Her yıl alınan, tarımsal destekleme ve yönlendirme kurulu kararı, Bakanlar Kurulu Kararı ve çıkarılan Tebliğ ile verilmektedir. İlk 2009 yılında uygulandı ve 2012 yılına kadar tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilere verildi. 2012 yılında tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlara her tarımsal işletme için 600 TL olarak verildi. Ödeme hizmetin sunumunu müteakip iki dilim halinde ödenmektedir. İlk dilim ödendi, ikinci dilim Haziran-Temmuz 2013’de ödenecek. Destekleme kapsamına alınan tarımsal işletmelerin üretimine uygun Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması gerekir. (Küçükbaş yetiştiriciler koyun keçi kayıt sistemine) Aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekir. Örtü altında en az 3 da, Bağ-Bahçe 10 da, tarla kuru 100 da, tarla sulu 50 da alanda üretim yapmak, Hayvancılıkta süt sığırcılığı yapan işletmelerde onu sağmal en az 20 bbaş, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 bbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 kbaş hayvana, arıcılıkta en az 50 koloniye sahip olmak, su ürünleri üretim tesisine sahip olmak

17 TARISAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ Hizmet sözleşmeleri en az 12 ay süreli. Bu süreden daha az hizmet alan tarımsal işletmeler için destekleme ödenmez, ödenmiş ise geri alınır. 2012/41 sayılı Tebliğin uygulama süresi içerisinde iki uyarı ve üstü ceza alan kişi/kuruluşlara TYDD ödenmez, ödenmiş ise geri alınır. TYDD Tarım Kanunu 23 madde hükümleri doğrultusunda geri alınır. TYDD tutarının %10’u kadar teminat mektubu ve %5’i kadar nakit teminat alındı. Teminatlar hizmet sunumu gerçekleşmesi durumunda son ödemeyi müteakip iade edilecek. 2013 yılında tarımsal yayım ve danışmanlık desteği miktarında değişiklik öngörülmemektedir,

18 MEVCUT DURUM 2012 yılında destekleme verilerine göre Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birlikleri 6975 (%11) işletmeye hizmet vermektedir

19 İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE KONTROL SAYISI BİR TARIM DANIŞMANIN BAKACAĞI

20 TARIMSAL DANIŞMANLIK YETKİ BELGESİ Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen kişi, kuruluşlar 18 Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Üretici Örgütleri247 Ziraat Odaları123 Tarımsal Dernek/Vakıf10 Şirket71 Serbest Tarım Danışmanı221 Toplam672 İptal87

21 EĞİTİM Bakanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan “Tarımsal Yayım ve Eğitim İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, Ziraat Odalarında çalışan tarım danışmanlarının danışmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla üç eğitim merkezimizde eğitimler düzenlenmiştir.

22 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SİSTEMİ TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SİSTEMİ HİZMET SUNUCULAR KAMU DİĞER KAMU BİRİMLERİ BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TAR-GEL KAMU DIŞI ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ZİRAAT ODALARI ŞİRKETLER DERNEK VAKIFLAR SERBEST TARIM DANIŞMANLARI DESTEKLEME HİZMETİÇİ EĞİTİM BAKANLIK ÜNİVERSİTE, MESLEK KURULUŞLARI DENETİM BAŞKANLIK VE MERKEZ TEKNİK KOMİTESİ BAKANLIK İL / İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ VE İL TEKNİK KOMİTESİ GÖRÜŞ BİLDİRME MERKEZ TEKNİK KOMİTE İL TEKNİK KOMİTE DİĞER KURUM / KURULUŞLAR VE ŞAHISLAR HİZMET ALAN ÇİFTÇİ

23 TEŞEKKÜRLER www.gsb.gov.tr


"EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2013 ANTALYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları