Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü 2010."— Sunum transkripti:

1 11 SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü 2010 /ANTALYA

2 2 SIĞIR TÜBERKÜLOZU

3 2 MEVZUAT  3285 sayılı HSZK ve HSZY  Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği (2/4/2009 tarih/27188 sayı RG)

4 MEVZUAT  Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği  6 haftalığın üzeri hayvanlarda test  Testler  Tek intradermal test  Karşılaştırmalı intradermal test  Teamül Cetveli (il müdürlüğü)  Kesim en kısa zamanda ve 30 günü geçmemek üzere 4

5 MEVZUAT  Test sonuçlarının değerlendirilmesi  Tek intradermal test  Klinik belirtiler; Uygulama yerinde, enjeksiyondan yetmişiki saat (± 4 saat) sonra diffüz ya da yaygın ödem, eksüdasyon, nekroz, ağrı ya da lenf kanalları ya da lenf yumrularının yangısı  Pozitif reaksiyon : Klinik belirti veya 4 mm veya daha fazla kalınlaşma  Şüpheli reaksiyon: Klinik belirti yok, 2 mm’den çok 4 mm’den az kalınlaşma  Negatif reaksiyon : Klinik belirti yok, 2 mm’den fazla olmayan kalınlaşma 5

6 MEVZUAT  Test sonuçlarının değerlendirilmesi  Tek intradermal test  Şüpheli reaksiyon veren hayvanlar en az 42 gün sonra tekrar test edilir. İkinci testte negatif sonuç vermeyen hayvanlar, teste pozitif reaksiyon vermiş kabul edilir.  Tek intradermal testte pozitif bulunan hayvanlar, yanıltıcı pozitif reaksiyondan ya da etkileşim reaksiyonundan şüphe ediliyorsa, karşılaştırmalı intradermal teste tabi tutulabilir. 6

7 MEVZUAT  Test sonuçlarının değerlendirilmesi  İntradermal karşılaştırmalı test  Klinik belirtiler; Uygulama yerinde, enjeksiyondan yetmişiki saat (± 4 saat) sonra diffüz ya da yaygın ödem, eksüdasyon, nekroz, ağrı ya da lenf kanalları ya da lenf yumrularının yangısı  Pozitif reaksiyon : Klinik belirti veya bovine tüberkülin 4 mm ve üzeri kalınlaşma ve avian tüberkülin’den 4 mm’den daha fazla kalınlaşma  Şüpheli reaksiyon: Klinik belirti yok ya da bovine tüberkülin 2 mm’den fazla ve avian tüberkülin’den 1-4 mm daha fazla kalınlaşma  Negatif reaksiyon : Klinik belirti yok ya da bovine tüberkülin 2 mm’den fazla değilse veya pozitif ya da şüpheli tavuk reaksiyonuna eşit ya da daha az kalınlaşma ya da daha az kalınlaşma oluşturan pozitif ya da şüpheli sığır reaksiyonu 7

8 MEVZUAT  Test sonuçlarının değerlendirilmesi  İntradermal karşılaştırmalı test  Şüpheli reaksiyon veren hayvanlar en az 42 gün sonra tekrar test edilir. İkinci testte negatif sonuç vermeyen hayvanlar, teste pozitif reaksiyon vermiş kabul edilir. 8

9 MEVZUAT  Test ve karantina  İki tüberkülin testi  İlki pozitif hayvanın sürüden ayrılmasından en az 60 gün sonra, ikincisi en az 4 ay sonra ve en geç 12 ay sonra yapılmalı, iki test arasında en az 60 gün  Karantina son iki testte 6 haftalığın üzerindeki tüm sığırlar tüberkülin testine negatif yanıt verene kadar 9

10 MİHRAKLAR 10 Sığır Tüberkülozu 2005 – 27 Kasım 2010

11 11 BRUSELLOZİS

12 2 MEVZUAT  3285 sayılı HSZK ve HSZY  Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği (3/4/2009 tarih/27189 sayı RG)

13 MEVZUAT  Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği,  Enfekte sürüden karantinanın kaldırılması için,  1.test sürüden enfekte hayvanlar ayrıldıktan en az otuz gün sonra  2.test birinci testten otuz–altmış gün sonra  Son iki testte tüm sürü negatif sonuç verdiğinde  3.test ikinci testten altı ay sonra  Bu son testte de sürünün tamamı negatif sonuç verdiğinde karantina kaldırılır.  Kesim resmi gözetim altında, en kısa zamanda ve 30 günü geçmemek üzere 13

14 MİHRAKLAR 14 Sığır Brusellozu 2005 – 24 Kasım 2010

15 MİHRAKLAR 15 Koyun-Keçi Brusellozu 2005 – 24 Kasım 2010

16 AŞILAMA  Hastalığın eradikasyonunun temelidir.  Mücadelede en önemli etkendir.  En ucuz mücadele yöntemidir. 16

17 AŞILAMA  S-19 Genç  Program1.184.731 baş  Gerçekleşme 583.788 baş (% 49.27)  HakkariProgram 2.187 başGerçekleşme % 0  VanProgram 9.123 başGerçekleşme % 0  ŞırnakProgram 2.282 başGerçekleşme % 0  Kilis Program 378 başGerçekleşme % 0 17

18 AŞILAMA  Rev-1 Genç  Program4.974.693 baş  Gerçekleşme1.702.860 baş (%34.23)  AğrıProgram 155.831Gerçekleşme % 0  ElazığProgram 44.556Gerçekleşme % 0  HatayProgram 28.060Gerçekleşme % 0  VanProgram 450.753Gerçekleşme % 0  BartınProgram 940Gerçekleşme % 0  IğdırProgram 99.020Gerçekleşme % 0  KilisProgram 16.560Gerçekleşme % 0 18

19 BRUSELLOZUN HAYVANLARDAKİ VARLIĞI  1998-1999 yıllarında tesadüfi örnekleme (79 İl / Şırnak, Düzce)  34.958 adet sığır kan serumu  30.433 adet koyun kan serumu  Prevalans, Sığırlarda %1.43, koyunlarda % 1.97  Her köy bir sürü kabul edildiğinde  Sığırlarda sürü prevalansı % 11.5  Koyunlarda sürü prevalansı % 15  Orta ve Doğu Karadeniz sahil şeridi hariç, ülke genelinde hastalık yaygın 19

20 BRUSELLOZUN OLASI ZARARLARI  % 20 süt kaybı  % 5 et kaybı  % 20 abort  % 5 buzağı ölümü  Enfekte inekte 60 gün gebelik gecikmesi  % 20 abort yapan inekte sterilite  % 1 ölüm 20

21 BRUSELLOZ VE SÜT KAYIPLARI  % 2 enfekte hayvan, her hayvanda % 20 süt kaybı  6.000.000 dişi büyükbaş, 4.100.000 sağmal (TÜİK), 82.000 baş (% 2)  2.766 litre/baş/yıl/ortalama/2008 (TÜİK) sağlıklı hayvan  2.212 litre/baş/yıl/ortalama/ enfekte hayvan/ süt kaybı 553.2 litre/baş/yıl  553.2 litre*0.75 Krş = 414.90 TL/baş/yıl  82.000 baş*414.90 TL= 34.021.800 TL  15.000.000 dişi küçükbaş, 11.650.000 sağmal (TÜİK),233.000 baş(% 2)  80 litre/baş/yıl/ortalama/2008 (TÜİK) sağlıklı hayvan  64 litre/baş/yıl/ortalama/ enfekte hayvan/ süt kaybı 16 litre/baş/yıl  16 litre *1.50 TL = 24.00 TL/baş/yıl  233.000 baş*24.00 TL= 5.592.000 TL 21

22 BRUSELLOZUN OLASI ZARARLARI  % 20 süt kaybıS-34.021.800 TL / KK-5.592.000 TL  % 5 et kaybıS-5.632.000 TL / KK-2.000.000 TL  % 20 abortS-10.020.000 TL / KK-5.360.000 TL  % 5 buzağı/koyun/keçi ölümüS-2.550.000 TL / KK-1.340.000 TL  Enf. Hay. 60 gün geb. GecikmeS-1.670.000 TL / KK-833.333 TL  % 20 abort yapan hay. SteriliteS-6.637.248 TL / KK-2.894.400 TL  % 1 ölümS-5.100.000 TL /KK-1.742.000 TL  TOPLAMS-65.631.048 TL / KK-19.761.733 TL 22

23 23 DİKKATİNİZ VE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"11 SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları