Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi geniş zamanın olumsuzu ve 2.tekil kişi ile çekimlenmiştir? A) Eminim, bu filmi kaçırmazsın B) Umarım hata.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi geniş zamanın olumsuzu ve 2.tekil kişi ile çekimlenmiştir? A) Eminim, bu filmi kaçırmazsın B) Umarım hata."— Sunum transkripti:

1

2 1. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi geniş zamanın olumsuzu ve 2.tekil kişi ile çekimlenmiştir? A) Eminim, bu filmi kaçırmazsın B) Umarım hata yapmazsınız. C) Bu konuya henüz çalışmamışsın. D) Sabahları erken kalkmaz.

3 CEVAP : A

4 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzeyen ve benzetilen somut bir kavramdır? A) Yüzünde bir nehir taşıyorsun şelale gibi saçlarınla. B) Yolunu yitirmiş bir gezegen gibiydi umut. C) Şimdi kadife bir balıktır hüzün. D) Yokluğun cehennemin öbür adıdır.

5 CEVAP : A

6 3. “Ardışık dört tek sayının toplamı 160’tir. Buna göre en küçük sayı kaçtır?” Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem hangisidir? A) (x)+(x+1)+(x+3)+(x+5)=160 B) (x)+(x+2)+(x+4)+(x+6)=160 C) (x)+(3x)+(5x)+(7x)=160 D) (x)+(x)+(x)+(x)+4=160

7 CEVAP : B

8

9 CEVAP : 0

10 5 ) A:.............................................. B: Yes. It has got a long trunk. a)How tall is a giraffe? b)Where does an elephant live? c)Has an elephant got a special body part? d)Which animal has got tusks?

11 CEVAP : C

12 6) A: You are a footballer...................................................? B: Three times a week. a)How often did she sleep? b)How do you go? c)How long did you go? d)How often do you train?

13 CEVAP : D

14 7-) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden hangisi Erzurum ve çevresinde kurulmuştur? A) Saltuklular B) Mengücekliler C) Çaka Beyliği D) Danişmentliler

15 CEVAP : A

16 8-) Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü ………………………………….Beyliği’ne ait …………………………………. Köprüsü’dür. Yukarıda bırakılan boşlukları tam olarak doldurunuz?

17 CEVAP : Artuklu Beyliği - Malabadi Köprüsü

18 9-) Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için; I. Yükseğe çıkarmak II. Yayda sıkıştırmak III. Süratini arttırmak işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir? A) Yalnız IB) Yalnız III C) I ve IID) I, II ve III

19 CEVAP : C

20 10) Aşağıdaki hangi ifade doğrudur? A) Oyun hamuru ve yay esneklik potansiyel enerjisine sahiptir B) 10. katta hareketsiz duran kişinin enerjisi yoktur C) Hareket halindeki kişinin sahip olduğu enerji durduğu anda biter D) Çekim potansiyel enerjisi yükseklik ve ağırlığa bağlıdır

21 CEVAP : D

22 11)

23 CEVAP : TEBLİĞ

24 12-)

25 CEVAP : FİDYE

26 13-) Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Konya şehrinde yaşamış büyük düşünce ve fikir adamıdır. Hoşgörü, sevgi ve kardeşlik kavramlarıyla özdeşleşmiş, anıt mezarı da Konya şehrinde bulunan ünlü düşünürümüz kimdir?

27 CEVAP : Mevlana

28 14-) Türkiye’nin uluslar arası telefon kodu aşağıdakilerden hangisidir? A. 90 B. 01 C. 49 D. 32

29 CEVAP : A

30 15-) Biga Ortaokulu kaç senesinde kurulmuştur? A)1953 B) 1962 C) 1970 D)1978

31 CEVAP : A

32 ‘Yeşil dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar; ince rüzgârla dağılan ezan seslerinden sonra belde, derin bir sessizliğe dalar, karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür. Bu parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? A)Tartışmacı B) Açıklayıcı C)Betimleyici D)Öyküleyici

33 CEVAP : C

34

35 CEVAP : C

36 They didn’t.............................to the birthday party because they.......................very ill. a) came / was b) come / were c) come / are d) came / are

37 CEVAP : B

38 1176 yılında Türkiye Selçukluları ile Bizanslılar arasında yapılan ve Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaşın adını yazınız?

39 CEVAP : Miryokefalon Savaşı

40 İnsanlarda hormonlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Genellikle protein yapıdaki özel kimyasal maddelerdir B) İç salgı bezleri tarafından üretilirler C) Tamamı aynı organ üzerinde etkilidir D) Kan yoluyla etki edecekleri yere taşınırlar

41 CEVAP : C

42

43 CEVAP : MUKABELE


"1. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi geniş zamanın olumsuzu ve 2.tekil kişi ile çekimlenmiştir? A) Eminim, bu filmi kaçırmazsın B) Umarım hata." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları