Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK ELINDE KEÇI ISLAHI PROF. DR. MEHMET EM İ N TEK İ N SELÇUK ÜN İ VERS İ TES İ VETER İ NER FAKÜLTES İ ZOOTEKNI VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK ELINDE KEÇI ISLAHI PROF. DR. MEHMET EM İ N TEK İ N SELÇUK ÜN İ VERS İ TES İ VETER İ NER FAKÜLTES İ ZOOTEKNI VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 HALK ELINDE KEÇI ISLAHI PROF. DR. MEHMET EM İ N TEK İ N SELÇUK ÜN İ VERS İ TES İ VETER İ NER FAKÜLTES İ ZOOTEKNI VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

2 GENEL OLARAK HAYVAN ıSLAHı Hayvanların bireysel verim performanslarının arttırılması Yüksek verimli hayvanları damızlık olarak kullanmak İ ki yol var: 1-Saf yetiştirme ve seleksiyon 2-Melezleme a-Kombinasyon (birleştirme) melezlemesi b-Çevirme melezlemesi

3 SELEKSIYONLA ıSLAHı ETKILEYEN FAKTÖRLER 1. İ lgili özelli ğ in kalıtım derecesi 2. İ lgili özelli ğ in di ğ er verim özellikleri ile ilişkisi 3. Sürüdeki varyasyon 4. Seleksiyon intensitesi Generasyon Aralı ğ ı: Keçilerde generasyon aralı ğ ı 3,5-4 yıldır.

4 HAYVAN ıSLAHıNıN TEMELI Hayvanların kimliklendirilmesi Verim kayıtlarının tutulması Soykütü ğ ü kayıtlarının tutulması

5 HALK ELINDE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN ISLAHı TAGEM’in 2005 yılı Program De ğ erlendirme Toplantısında karar alındı. Yerli koyun ırklarımızda ve Tiftik Keçisinde, Saf yetiştirme ve seleksiyon yöntemiyle ıslah yapılacak

6 HALK ELINDE KEÇI ISLAHı TAGEM 2010 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı  Mevcut tür ve ırklar için ikinci beş yıl devam kararı alındı.  De ğ işik İ llerde Kıl keçisi başta olmak üzere di ğ er keçi ırkları da ıslah programına alındı. Kıl KeçisiHonamlı Keçisi Kilis KeçisiSiirt Keçisi 2010 yılı Keçi Yetiştiricili ğ i için kurtuluş yılı oldu denebilir

7 HALK ELINDE KEÇI ıSLAHı YAPıLAN ILLER

8 ISLAH YÖNTEMI: AÇıK ÇEKIRDEK YETIŞTIRME

9 SELEKSIYON YÖNTEMININ ELEŞTIRISI Bu şemaya uygun yürüyen proje yok gibi Projelerdeki elit sürüler performansa göre seçilerek oluşturulmuyor, atama ile belirleniyor Erkek materyal transferi yapılan projeler olsa da bu şemadaki gibi de ğ il Bu sistem, projeli bütün hayvanların tek elden sevk ve idare edildi ğ i bir işletmede Veya performans testlerin yapıldı ğ ı, soykütü ğ ü kayıtlarının alındı ğ ı, suni tohumlama işleminin yaygın olarak kullanıldı ğ ı işletmelerde yapılabilir.

10 TAKIP EDILECEK ÖZELLIKLER VE TUTULACAK KAYıTLAR Takip edilecek özellikler Döl verimi Do ğ um a ğ ırlı ğ ı Sütten kesim a ğ ırlı ğ ı Büyüme hızı Yaşama gücü Damızlı ğ a ayrılanların performansı

11 TAKIP EDILECEK ÖZELLIKLER VE TUTULACAK KAYıTLAR Tutulacak kayıtlar: Teke altı keçi numaraları Do ğ um yapan keçi numaraları Do ğ an o ğ lakların numaraları ve do ğ um kayıtları Sütten kesim a ğ ırlı ğ ı tartımı kayıtları Damızlı ğ a ayrılanların kayıtları

12 TAKIP EDILECEK ÖZELLIKLER VE TUTULACAK KAYıTLAR Seleksiyon kriteri : Bakanlı ğ ın yürüttü ğ ü bütün koyun ve keçi projelerinde tek kriter var; Büyüme (canlı a ğ ırlık) Sütten kesim (90, 120 veya 150. Gün) canlı a ğ ırlı ğ ı Veya do ğ um-sütten kesim arası büyüme hızı GCAA Bazı projelerde süt verimi ve yapa ğ ı/tiftik kriteri var ama faal de ğ il.

13 HALK ELINDE KEÇI ISLAHıNıN BUGÜNKÜ DURUMU*

14 MEVCUT ÇALıŞMA YETIŞTIRICIYE NE SA Ğ LADı? Kimliklendirme ve kayıt tutma işi ö ğ retiliyor Sürüde verimlere dayalı ayıklama ve seleksiyon işleri ö ğ retiliyor. Yetiştirme ile ilgili bilgi aktarımı yapılıyor.

15 HALK ELINDE KEÇI ıSLAHı SORUNLARı 1. Kimliklendirme (düşen küpeler) 2. Tekelerin sürüden ayrılmaması 3. Erkek – Diş o ğ lak ayrımının zamanında yapılmaması 4. Teke transferlerinin yapılamayışı 5. Döl verimi düşüklü ğ ü 6. Yaşama gücü düşüklü ğ ü 7. Pazarlama sorunu (o ğ lak eti)

16 FRANSA VE İ SPANYA’DA SÜT KEÇISI ıSLAHı YÖNTEMI Keçi yetiştiricilerinin keçileri kayıt altında Soy kütü ğ ü kayıtları var Bu kayıtlı keçilerden “dişi indeksi” yöntemi ile elit keçiler seçiliyor Elit keçilerin yavruları performans test ve progeny test işlemlerine tabi tutuluyor Bunlardan seçilen en iyi erkekler elit sürüyü tohumluyor; di ğ er seçilmiş erkekler taban sürülere veriliyor Tohumlamalar hem tabi usulle hem de suni tohumlama ile oluyor.

17 SONUÇ Mevcut çalışma ile keçi sayısı, yetiştiricilerin ilgisi ve bilgisi artmıştır. Verimlerin kısmen artmasından söz edilse de ıslah edilmiş sürülerden bahsedilemez. Yapılan çalışma ıslahtan ziyade destekleme niteli ğ indedir. Yeni dönemde soykütü ğ ü sistemine dayalı, performans test ve progeny test işlemlerini içine alan, daha sınırlı düzeyde sürülerde ve sıkı kontrol ile ıslah çalışmasına geçilmelidir.

18 TEŞEKKÜRLER


"HALK ELINDE KEÇI ISLAHI PROF. DR. MEHMET EM İ N TEK İ N SELÇUK ÜN İ VERS İ TES İ VETER İ NER FAKÜLTES İ ZOOTEKNI VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları