Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANAÇ SIĞIR ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA ANAÇ MANDA BUZAĞI BUZAĞI. ANAÇ KOYUN-KEÇİ. ANAÇ KOYUN-KEÇİDESTEKLEMESİ HAYGEM HAYGEM Islah ve Geliştirme Islah ve Geliştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANAÇ SIĞIR ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA ANAÇ MANDA BUZAĞI BUZAĞI. ANAÇ KOYUN-KEÇİ. ANAÇ KOYUN-KEÇİDESTEKLEMESİ HAYGEM HAYGEM Islah ve Geliştirme Islah ve Geliştirme."— Sunum transkripti:

1 ANAÇ SIĞIR ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA ANAÇ MANDA BUZAĞI BUZAĞI. ANAÇ KOYUN-KEÇİ. ANAÇ KOYUN-KEÇİDESTEKLEMESİ HAYGEM HAYGEM Islah ve Geliştirme Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı

2 DESTEKLEME MEVZUATI 2012 Yılı Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır; BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME) BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME) 07.05.2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.05.2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, Karar no: 2012/3106 Karar no: 2012/3106 TEBLİĞ TEBLİĞ 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”, “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”, Tebliğ no: 2012/49 Tebliğ no: 2012/49 OLASI GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI OLASI GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI

3 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ 2008200920102011 İşletme Sayısı 111.783191.224259.460336.832 Desteklenen Anaç Sığır Sayısı 484.685962.3001.385.8321.978.785 Toplam Destek Tutarı (TL) 124.558.211239.725.420338.907.626484.881.734

4 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İşletme ve sığırın 31.12.2012 tarihindeki durumu desteklemeye esas olup, Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı, Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı, E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, En Az 5 Baş Kültür Irkı veya Kültür Irkı Melezi dişi sığıra sahip, En Az 5 Baş Kültür Irkı veya Kültür Irkı Melezi dişi sığıra sahip, ( Kooperatifler ve Süt Üretici Birliği Üyelerinin 5 başın altındaki üyelerinin tamamı Tek İşletme) ( Kooperatifler ve Süt Üretici Birliği Üyelerinin 5 başın altındaki üyelerinin tamamı Tek İşletme) Ulusal düzeyde üst örgütüne üye bir Hayvancılık örgütüne üye, Ulusal düzeyde üst örgütüne üye bir Hayvancılık örgütüne üye, (DSYB, Süt Üreticileri Birliği, 1163’deki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler) (DSYB, Süt Üreticileri Birliği, 1163’deki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler) Hastalıklardan Ari İşletme Desteklemesinden Yararlanmayan, Hastalıklardan Ari İşletme Desteklemesinden Yararlanmayan, E-Islah’ta başvurusu bulunan E-Islah’ta başvurusu bulunan İşletmelerde… İşletmelerde… 01.01.2011 ve öncesi bir tarihte doğmuş, 01.01.2011 ve öncesi bir tarihte doğmuş, Türkvet ve E-Islah’ta kayıtlı ve iki sistemde de 31.12.2012 tarihinde, aynı işletmede ve yaşıyor (canlı) olan, Türkvet ve E-Islah’ta kayıtlı ve iki sistemde de 31.12.2012 tarihinde, aynı işletmede ve yaşıyor (canlı) olan, Türkvet ve/veya E-Islah’ta işlemeye geliş tarihi 01.10.2012 öncesi olan, Türkvet ve/veya E-Islah’ta işlemeye geliş tarihi 01.10.2012 öncesi olan, 420 gün ve üzeri yaştayken 01.11.2011 ve 31.12.2012 tarihleri arasında ülkemizde yapılmış ve 15.02.2013 tarihine kadar E-Islaha kaydedilmiş suni tohumlaması veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlaması (henüz izinli bir boğa bulunmamaktadır) olan, 420 gün ve üzeri yaştayken 01.11.2011 ve 31.12.2012 tarihleri arasında ülkemizde yapılmış ve 15.02.2013 tarihine kadar E-Islaha kaydedilmiş suni tohumlaması veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlaması (henüz izinli bir boğa bulunmamaktadır) olan, Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığırlar, Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığırlar, Soykütüğü faaliyetlerini yerine getirenlere ve saf etçi ırklara farklı olmak üzere, Soykütüğü faaliyetlerini yerine getirenlere ve saf etçi ırklara farklı olmak üzere, Desteklemeden Faydalandırılır…

5 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ BAŞVURU; Yetiştiriciler örgütlerine dilekçe ile başvurur, (tarih sınırlaması yok) Yetiştiriciler örgütlerine dilekçe ile başvurur, (tarih sınırlaması yok) Örgütler, üyeleri adına 2012 Aralık ayı içerisinde topluca başvuruda bulunur. Ek başvuru yapılabilir. Örgütler, üyeleri adına 2012 Aralık ayı içerisinde topluca başvuruda bulunur. Ek başvuru yapılabilir. Başvurusu olan yetiştirici ve üst örgütlerinin E-Islahta belirtilmesi 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir. Yetiştiricilerin başvuru süresi değil) Başvurusu olan yetiştirici ve üst örgütlerinin E-Islahta belirtilmesi 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir. Yetiştiricilerin başvuru süresi değil) - İl Müdürlüklerince öncelikle E-Islah’a örgütlerin tanımlaması yapılmalı ve Tüm üst örgütlerin vergi numarası sisteme girilmelidir. - İl Müdürlüklerince öncelikle E-Islah’a örgütlerin tanımlaması yapılmalı ve Tüm üst örgütlerin vergi numarası sisteme girilmelidir. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin ve hastalıklardan ari desteklemesi olan yetiştiricilerin başvurusu yapılmayacaktır. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin ve hastalıklardan ari desteklemesi olan yetiştiricilerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, (takvim tebliğde belirtildiği uygulanır) İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, (takvim tebliğde belirtildiği uygulanır) İcmal 1 askı listesi; İcmal 2 hak ediş listesidir. Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM’e gönderilir. Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM’e gönderilir. HAYGEM ödemeleri yapar. HAYGEM ödemeleri yapar.

6 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar – 1 - Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır,Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, 1 Aralıktan itibaren başvuruları almaya başlar; örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir,1 Aralıktan itibaren başvuruları almaya başlar; örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, 31.12.2012 tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır.31.12.2012 tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır. Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği süresi içerisinde gidermesi istenir.Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği süresi içerisinde gidermesi istenir. Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir.Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. Yetiştiricinin şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir. Yetiştiricinin örgüte başvurusu olduğu halde örgütün başvuruda bulunmamasından oluşan mağduriyetten örgüt sorumludur.Yetiştiricinin şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir. Yetiştiricinin örgüte başvurusu olduğu halde örgütün başvuruda bulunmamasından oluşan mağduriyetten örgüt sorumludur. Kooperatifler tek tek değil, üst örgütü aracılığıyla başvuruda bulunur.Kooperatifler tek tek değil, üst örgütü aracılığıyla başvuruda bulunur. Sığır mevcudu 31.12.2012 tarihli E-Islah ve Türkvet kayıtlarından alınarak sabitlenecektir. Haksız ödeme oluşacak ise HAYGEM’e 15.02.2012 tarihine kadar yazılı olarak bildirilecektir (faks çekilmeli). Sığır mevcudu 31.12.2012 tarihli E-Islah ve Türkvet kayıtlarından alınarak sabitlenecektir. Haksız ödeme oluşacak ise HAYGEM’e 15.02.2012 tarihine kadar yazılı olarak bildirilecektir (faks çekilmeli). Askı işlemleri yapılacak.Askı işlemleri yapılacak. Ödeme yapılacak üst örgüt bazlı Hakediş icmali HAYGEM’e gönderilecektir.Ödeme yapılacak üst örgüt bazlı Hakediş icmali HAYGEM’e gönderilecektir.

7 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar -2- Desteklemede 31.12.2012 tarihli TÜRKVET verileri kullanılacak olup yeni bir veri alınmayacaktır. Bu nedenle hatalı diye, 31.12.2012 tarihinden sonra Türkvette yapılan değişiklikler destekleme icmallerinin hazırlanmasında bilinemediğinden destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır.Desteklemede 31.12.2012 tarihli TÜRKVET verileri kullanılacak olup yeni bir veri alınmayacaktır. Bu nedenle hatalı diye, 31.12.2012 tarihinden sonra Türkvette yapılan değişiklikler destekleme icmallerinin hazırlanmasında bilinemediğinden destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır. Hayvan Mevcudu 31.12.2012 tarihli E-Islah kayıtları kullanılarak tespit edilecek olup, bu tarihten sonraki hayvan hareketleri ve hayvanın durumu dikkate alınmayacaktır.Hayvan Mevcudu 31.12.2012 tarihli E-Islah kayıtları kullanılarak tespit edilecek olup, bu tarihten sonraki hayvan hareketleri ve hayvanın durumu dikkate alınmayacaktır. Yetiştiriciler, işletme hayvan mevcudunu her iki sistemde de 31.12.2012 tarihine kadar güncellemekle yükümlüdür.Yetiştiriciler, işletme hayvan mevcudunu her iki sistemde de 31.12.2012 tarihine kadar güncellemekle yükümlüdür. Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır. İthal gelen Anaç sığır Desteklemesi?İthal gelen Anaç sığır Desteklemesi? Türkiye’de yapılmış tohumlama kaydı olanlar desteklemeden faydalanır. Türkiye’de yapılmış tohumlama kaydı olanlar desteklemeden faydalanır.

8 ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ YILI İŞLET. SAY.HAYVAN SAY. DESTEK. MİKT. (TL) 2008 18.2574.107.807,44 2009 5.95123.3625.840.500 2010 7.91131.0637.765.750 2011 8.76232.3379.701.100

9 ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ Türkvet’e kayıtlı,Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olanlar ile Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesinden Faydalananlar hariç işletmelerde, Türkvet’e kayıtlı,Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olanlar ile Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesinden Faydalananlar hariç işletmelerde, 01.01.2011 ve öncesi bir tarihte doğmuş, 01.01.2011 ve öncesi bir tarihte doğmuş, 31.12.2012 tarihinde Türkvette kayıtlı ve yaşıyor olan, 31.12.2012 tarihinde Türkvette kayıtlı ve yaşıyor olan, Türkvet’te işletmeye geliş tarihi 01.10.2012 tarihinden önce olan, Türkvet’te işletmeye geliş tarihi 01.10.2012 tarihinden önce olan, Mandalar, Mandalar, Desteklemeden Faydalandırılır… Desteklemeden Faydalandırılır…BAŞVURU; Yetiştiriciler, 2012 Kasım ve Aralık aylarında yazılı olarak şahsen veya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ile başvurur. Yetiştiriciler, 2012 Kasım ve Aralık aylarında yazılı olarak şahsen veya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ile başvurur. İCMAL HAZIRLAMA; Türkvet kayıtları doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için örneği E-Islahtan yayınlanacak olan icmal 1 (askı listesi) hazırlanır, Türkvet kayıtları doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için örneği E-Islahtan yayınlanacak olan icmal 1 (askı listesi) hazırlanır, Hak ediş listeleri (icmal 2- örneği –Islahtan yayınlanacak ) Şubat 2013 sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Listeler aynı zamanda E-Posta ile de gönderilmelidir. Hak ediş listeleri (icmal 2- örneği –Islahtan yayınlanacak ) Şubat 2013 sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Listeler aynı zamanda E-Posta ile de gönderilmelidir. HAYGEM ödemeleri yapar. HAYGEM ödemeleri yapar.

10 BUZAĞI DESTEKLEMESİ 200920102011 (1. dönem) İşletme Sayısı 221.446279.529265.269 Desteklenen Buzağı Sayısı 700.893869.595986.435 Toplam Destek Tutarı (TL) 42.053.58052.175.70073.996.425

11 BUZAĞI DESTEKLEMESİ Buzağının Doğduğu işletmeye ödeme yapılır, Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı, Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı, E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, E-Islah’ta başvurusu bulunan E-Islah’ta başvurusu bulunanİşletmelerde… 2012 yılında doğmuş, 2012 yılında doğmuş, E-Islah ve Türkvet’e kayıt edilmiş, E-Islah ve Türkvet’e kayıt edilmiş, Anne ve babanın ırk uyumu bulunan, Anne ve babanın ırk uyumu bulunan, Dişi buzağılarda Brusella S-19 aşısı yapılmış, ve Türkvete kaydedilmiş, Dişi buzağılarda Brusella S-19 aşısı yapılmış, ve Türkvete kaydedilmiş, İşletmenin E-Islah’a kayıt tarihinden sonra doğmuş, İşletmenin E-Islah’a kayıt tarihinden sonra doğmuş, Doğduğu işletmesi E-Islah’ta belirlenmiş olan, Doğduğu işletmesi E-Islah’ta belirlenmiş olan, Buzağının oluşumunu sağlayan ve buzağının doğum tarihinden 210- 295 gün öncesi ülkemizde yapılmış olan tohumlama bilgisi (suni tohumlama veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlama) E-Islah’ta bulunan, Buzağının oluşumunu sağlayan ve buzağının doğum tarihinden 210- 295 gün öncesi ülkemizde yapılmış olan tohumlama bilgisi (suni tohumlama veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlama) E-Islah’ta bulunan, Tek, ikiz veya üçüz doğan, Tek, ikiz veya üçüz doğan, Yerli ırk ve melezi anneden etçi ırk boğaların sperması ile tohumlanması sonucu doğan buzağılar ile Döl Kontrolü Projesi kapsamında testi tamamlanmış boğaların spermasından doğan buzağılara farklı olmak üzere Yerli ırk ve melezi anneden etçi ırk boğaların sperması ile tohumlanması sonucu doğan buzağılar ile Döl Kontrolü Projesi kapsamında testi tamamlanmış boğaların spermasından doğan buzağılara farklı olmak üzere her bir buzağı Desteklemeden Faydalandırılır…

12 BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU; Yetiştiriciler, Soykütüğüne kayıtlı olanlar DSYB, Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Yetiştiriciler, Soykütüğüne kayıtlı olanlar DSYB, Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir. Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır,İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, 2 dönem halinde çalışma yapılacak olup, 2 dönem halinde çalışma yapılacak olup, İcmal 1 ve 3 askı listeleri; İcmal 2 ve 4 hak ediş listeleridir. Hak ediş listeleri (icmal 2 ve 4) HAYGEM’e gönderilir. Hak ediş listeleri (icmal 2 ve 4) HAYGEM’e gönderilir. HAYGEM ödemeleri yapar. HAYGEM ödemeleri yapar.

13 BUZAĞI DESTEKLEMESİ İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır,Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, 1 Ekimden itibaren başvuruları almaya başlar; Örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir,1 Ekimden itibaren başvuruları almaya başlar; Örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, 31.12.2012 tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır.31.12.2012 tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır. Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği gidermesi istenir.Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği gidermesi istenir. Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir.Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. Türkvet’te Brusella S-19 aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden faydalandırılmayacaktır. Cinsiyetle ilgili olarak suistimal yapılmaması için E- Islahta, İcmal 2 ve 4’e giren buzağıların cinsiyet değişimine engel konulacaktır.Türkvet’te Brusella S-19 aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden faydalandırılmayacaktır. Cinsiyetle ilgili olarak suistimal yapılmaması için E- Islahta, İcmal 2 ve 4’e giren buzağıların cinsiyet değişimine engel konulacaktır. Her işletmenin, desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.Her işletmenin, desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

14 DESTEKLEMELERDE BAZI TEMEL HUSUSLAR  Yetiştiriciler ve örgütleri bu konuda gerekse diğer konularda yoğun ve yaygın bir şekilde bilgilendirilmeli, yerel duyuru imkanları mutlaka kullanılmalı ve çalışmalarla ilgili gerekli tedbirler önceden almalıdır.  Yetiştiricinin sorumluluğuna girmeyen konularda, yetiştiricinin mağduriyeti durumunda ilgili tüm kişi ve kuruluşların sorumlu olacağı, ilgililere duyurulmalıdır.  Desteklemeler kayıt sistemlerine (E-Islah ve Türkvet) dayandırıldığı için, kayıtlardan sorumlu kişilerin zamanında ve belgeye dayalı olarak çalışmaları, tekrar tekrar ve yazılı olarak da hatırlatılmalıdır.  E-Islahtan yayınlanacak olan yönlendirici ve kayıt sistemlerindeki durumu belirten raporlar ve duyurular kullanılarak çalışılmalıdır.  Öncelikle il/ilçe müdürlüğü personeli olmak üzere, tüm ilgililerle bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmalıdır.  HAYGEM’le yazışmalar zamanında yapılmalı ve mutlaka faks çekilmelidir.

15 Yıllar Birim Destekleme Miktarı (TL) Çiftçi SayısıHayvan sayısıDestek Tutarı (TL) 200652.291286.400 1.432.000 2007568.0768.169.200 40.846.000 20085 88.365 9.400.35194.003.510 200910 116.798 13.687.082136.870.820 201010 160.379 17.746.566177.465.660 2011*15 -- *: 2012 Yılında ödenecek olup çalışmalar devam etmektedir. Anaç Koyun- Keçi Desteklemesi

16 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri  En az yirmi beş baş anaç koyun-keçiye sahip,  Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye,  Hayvanları Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) ne kayıtlı (Anaç koyun- keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz)  Anaç koyun-keçiler, 30/11/2012 tarihi itibariyle (1/9/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi) ile en az 15 ay yaşta olan,  30/11/2012 tarihi itibariyle hayvanları KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı bulunması şartıyla, Desteklemeden Faydalandırılır…

17 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri BAŞVURU;  Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2012 – 15/10/2012 tarihleri arasında başvurur.  Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 16/10/2012 ile 30/11/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine üyeleri adına müracaat eder.  İSTENECEK BELGELER;  Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmiş ekinde desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan dilekçe,  CD/DVD’ye kayıtlı birliğe üye yetiştiricilerin başvuruda vermiş oldukları hayvanlarının kulak numarası listesi,  Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi, İCMAL HAZIRLAMA; İCMAL HAZIRLAMA;  KKBS veri tabanı üzerinden İcmal-1yayınlanır, (takvim tebliğe göre uygulanır) İcmal -2 ilçe Müdürlüklerince hazırlanarak onaylanır ve İl Müdürlüğüne gönderilir. İcmal -2 ilçe Müdürlüklerince hazırlanarak onaylanır ve İl Müdürlüğüne gönderilir. İlçe Müdürlüklerinden gönderile icmal-2’ler dikkate alınarak İl Müdürlüklerince İcmal -3 hak ediş listesi hazırlanarak onaylanır. Hak ediş listeleri (icmal-3) HAYGEM’e gönderilir. Hak ediş listeleri (icmal-3) HAYGEM’e gönderilir.  HAYGEM ödemeleri yapar.

18 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri  İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.  Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS ve KKBS üzerinden ve kayıtlı oldukları işletmede yerinde kontrol eder.  Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKBS üzerinden destekleme kaydının yapılmasını sağlar.  İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıkları icmal-1’leri askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2, icmal-3 listelerini KKBS’den alarak hazırlar. İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler

19 Anaç Koyun- Keçi Desteklemesinde sorumluluklar; Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur. Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden birlikler sorumludur. Birliklerce, KKKS’de kaydedilmemiş işletme ve hayvanlar için KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz.Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden birlikler sorumludur. Birliklerce, KKKS’de kaydedilmemiş işletme ve hayvanlar için KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz. Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

20 Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri; A) Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları hayvan sevklerine mahsus yurt içi veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerinin yapılmasını sağlarlar. B) Anaç koyun-keçiler kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise; 30/11/2012 tarihi ile icmal-1 askı tarihleri arasında; Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

21 Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri devamı; Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir.Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz. Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine ulaşan tespit tutanaklarını KKKS ve KKBS sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz. Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine ulaşan tespit tutanaklarını KKKS ve KKBS sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir. Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar.Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar.

22 Anaç Koyun- Keçi Desteklemesi YETİŞTİRİCİ Dilekçe ile müracaat eder. BİRLİK Yetiştiriciye ait bilgileri sisteme girer. Üye listelerini teslim eder. İL – İLÇE Müdürlüğü Gerekli kontrolleri yapar. İCMAL 1 ( İl –İlçe Müd. -i İCMAL 2 (İl -İlçe Müd.) - İCMAL 3 (İl md.) HAYGEM

23 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

24

25

26 Teşekkür Ederim… Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı


"ANAÇ SIĞIR ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA ANAÇ MANDA BUZAĞI BUZAĞI. ANAÇ KOYUN-KEÇİ. ANAÇ KOYUN-KEÇİDESTEKLEMESİ HAYGEM HAYGEM Islah ve Geliştirme Islah ve Geliştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları