Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ"— Sunum transkripti:

1 ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ
ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ HAYGEM Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı

2 DESTEKLEME MEVZUATI 2012 Yılı Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır; BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, Karar no: 2012/3106 TEBLİĞ tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”, Tebliğ no: 2012/49 OLASI GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI

3 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ
2008 2009 2010 2011 İşletme Sayısı Desteklenen Anaç Sığır Sayısı Toplam Destek Tutarı (TL)

4 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ
İşletme ve sığırın tarihindeki durumu desteklemeye esas olup, Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı, E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı , Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, En Az 5 Baş Kültür Irkı veya Kültür Irkı Melezi dişi sığıra sahip, ( Kooperatifler ve Süt Üretici Birliği Üyelerinin 5 başın altındaki üyelerinin tamamı Tek İşletme) Ulusal düzeyde üst örgütüne üye bir Hayvancılık örgütüne üye, (DSYB, Süt Üreticileri Birliği, 1163’deki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler) Hastalıklardan Ari İşletme Desteklemesinden Yararlanmayan, E-Islah’ta başvurusu bulunan İşletmelerde… ve öncesi bir tarihte doğmuş, Türkvet ve E-Islah’ta kayıtlı ve iki sistemde de tarihinde, aynı işletmede ve yaşıyor (canlı) olan, Türkvet ve/veya E-Islah’ta işlemeye geliş tarihi öncesi olan, 420 gün ve üzeri yaştayken ve tarihleri arasında ülkemizde yapılmış ve tarihine kadar E-Islaha kaydedilmiş suni tohumlaması veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlaması (henüz izinli bir boğa bulunmamaktadır) olan, Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığırlar, Soykütüğü faaliyetlerini yerine getirenlere ve saf etçi ırklara farklı olmak üzere, Desteklemeden Faydalandırılır…

5 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ
BAŞVURU; Yetiştiriciler örgütlerine dilekçe ile başvurur, (tarih sınırlaması yok) Örgütler, üyeleri adına 2012 Aralık ayı içerisinde topluca başvuruda bulunur. Ek başvuru yapılabilir. Başvurusu olan yetiştirici ve üst örgütlerinin E-Islahta belirtilmesi 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir. Yetiştiricilerin başvuru süresi değil) - İl Müdürlüklerince öncelikle E-Islah’a örgütlerin tanımlaması yapılmalı ve Tüm üst örgütlerin vergi numarası sisteme girilmelidir. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin ve hastalıklardan ari desteklemesi olan yetiştiricilerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, (takvim tebliğde belirtildiği uygulanır) İcmal 1 askı listesi; İcmal 2 hak ediş listesidir. Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM’e gönderilir. HAYGEM ödemeleri yapar.

6 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ
İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar – 1 - Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, 1 Aralıktan itibaren başvuruları almaya başlar; örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır. Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği süresi içerisinde gidermesi istenir. Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. Yetiştiricinin şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir. Yetiştiricinin örgüte başvurusu olduğu halde örgütün başvuruda bulunmamasından oluşan mağduriyetten örgüt sorumludur. Kooperatifler tek tek değil, üst örgütü aracılığıyla başvuruda bulunur. Sığır mevcudu tarihli E-Islah ve Türkvet kayıtlarından alınarak sabitlenecektir. Haksız ödeme oluşacak ise HAYGEM’e tarihine kadar yazılı olarak bildirilecektir (faks çekilmeli). Askı işlemleri yapılacak. Ödeme yapılacak üst örgüt bazlı Hakediş icmali HAYGEM’e gönderilecektir.

7 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ
İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar -2- Desteklemede tarihli TÜRKVET verileri kullanılacak olup yeni bir veri alınmayacaktır. Bu nedenle hatalı diye, tarihinden sonra Türkvette yapılan değişiklikler destekleme icmallerinin hazırlanmasında bilinemediğinden destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır. Hayvan Mevcudu tarihli E-Islah kayıtları kullanılarak tespit edilecek olup, bu tarihten sonraki hayvan hareketleri ve hayvanın durumu dikkate alınmayacaktır. Yetiştiriciler, işletme hayvan mevcudunu her iki sistemde de tarihine kadar güncellemekle yükümlüdür. Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır. İthal gelen Anaç sığır Desteklemesi? Türkiye’de yapılmış tohumlama kaydı olanlar desteklemeden faydalanır.

8 ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ
ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ YILI İŞLET. SAY. HAYVAN SAY. DESTEK. MİKT. (TL) 2008 18.257 ,44 2009 5.951 23.362 2010 7.911 31.063 2011 8.762 32.337

9 ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ
Türkvet’e kayıtlı,Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olanlar ile Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesinden Faydalananlar hariç işletmelerde, ve öncesi bir tarihte doğmuş, tarihinde Türkvette kayıtlı ve yaşıyor olan, Türkvet’te işletmeye geliş tarihi tarihinden önce olan, Mandalar, Desteklemeden Faydalandırılır… BAŞVURU; Yetiştiriciler, 2012 Kasım ve Aralık aylarında yazılı olarak şahsen veya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ile başvurur. İCMAL HAZIRLAMA; Türkvet kayıtları doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için örneği E-Islahtan yayınlanacak olan icmal 1 (askı listesi) hazırlanır, Hak ediş listeleri (icmal 2- örneği –Islahtan yayınlanacak ) Şubat 2013 sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Listeler aynı zamanda E-Posta ile de gönderilmelidir. HAYGEM ödemeleri yapar.

10 BUZAĞI DESTEKLEMESİ 2009 2010 2011 (1. dönem) 221.446 279.529 265.269
İşletme Sayısı Desteklenen Buzağı Sayısı Toplam Destek Tutarı (TL)

11 BUZAĞI DESTEKLEMESİ Buzağının Doğduğu işletmeye ödeme yapılır,
Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı, E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı , Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, E-Islah’ta başvurusu bulunan İşletmelerde… 2012 yılında doğmuş, E-Islah ve Türkvet’e kayıt edilmiş, Anne ve babanın ırk uyumu bulunan, Dişi buzağılarda Brusella S-19 aşısı yapılmış, ve Türkvete kaydedilmiş, İşletmenin E-Islah’a kayıt tarihinden sonra doğmuş, Doğduğu işletmesi E-Islah’ta belirlenmiş olan, Buzağının oluşumunu sağlayan ve buzağının doğum tarihinden gün öncesi ülkemizde yapılmış olan tohumlama bilgisi (suni tohumlama veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlama) E-Islah’ta bulunan, Tek, ikiz veya üçüz doğan, Yerli ırk ve melezi anneden etçi ırk boğaların sperması ile tohumlanması sonucu doğan buzağılar ile Döl Kontrolü Projesi kapsamında testi tamamlanmış boğaların spermasından doğan buzağılara farklı olmak üzere her bir buzağı Desteklemeden Faydalandırılır…

12 BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU;
Yetiştiriciler, Soykütüğüne kayıtlı olanlar DSYB , Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, 2 dönem halinde çalışma yapılacak olup, İcmal 1 ve 3 askı listeleri; İcmal 2 ve 4 hak ediş listeleridir. Hak ediş listeleri (icmal 2 ve 4) HAYGEM’e gönderilir. HAYGEM ödemeleri yapar.

13 İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler
BUZAĞI DESTEKLEMESİ İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, 1 Ekimden itibaren başvuruları almaya başlar; Örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır. Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği gidermesi istenir. Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. Türkvet’te Brusella S-19 aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden faydalandırılmayacaktır. Cinsiyetle ilgili olarak suistimal yapılmaması için E-Islahta, İcmal 2 ve 4’e giren buzağıların cinsiyet değişimine engel konulacaktır. Her işletmenin, desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

14 DESTEKLEMELERDE BAZI TEMEL HUSUSLAR
Yetiştiriciler ve örgütleri bu konuda gerekse diğer konularda yoğun ve yaygın bir şekilde bilgilendirilmeli, yerel duyuru imkanları mutlaka kullanılmalı ve çalışmalarla ilgili gerekli tedbirler önceden almalıdır. Yetiştiricinin sorumluluğuna girmeyen konularda, yetiştiricinin mağduriyeti durumunda ilgili tüm kişi ve kuruluşların sorumlu olacağı, ilgililere duyurulmalıdır. Desteklemeler kayıt sistemlerine (E-Islah ve Türkvet) dayandırıldığı için, kayıtlardan sorumlu kişilerin zamanında ve belgeye dayalı olarak çalışmaları, tekrar tekrar ve yazılı olarak da hatırlatılmalıdır. E-Islahtan yayınlanacak olan yönlendirici ve kayıt sistemlerindeki durumu belirten raporlar ve duyurular kullanılarak çalışılmalıdır. Öncelikle il/ilçe müdürlüğü personeli olmak üzere, tüm ilgililerle bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmalıdır. HAYGEM’le yazışmalar zamanında yapılmalı ve mutlaka faks çekilmelidir.

15 Anaç Koyun- Keçi Desteklemesi
Yıllar Birim Destekleme Miktarı (TL) Çiftçi Sayısı Hayvan sayısı Destek Tutarı (TL) 2006 5 2.291   2007 68.076   2008 88.365 2009 10 2010 2011* 15 - *: 2012 Yılında ödenecek olup çalışmalar devam etmektedir.

16 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri
En az yirmi beş baş anaç koyun-keçiye sahip, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye, Hayvanları Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) ne kayıtlı (Anaç koyun- keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz) Anaç koyun-keçiler, 30/11/2012 tarihi itibariyle (1/9/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi) ile en az 15 ay yaşta olan, 30/11/2012 tarihi itibariyle hayvanları KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı bulunması şartıyla, Desteklemeden Faydalandırılır…

17 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri
BAŞVURU; Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2012 – 15/10/2012 tarihleri arasında başvurur. Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 16/10/2012 ile 30/11/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine üyeleri adına müracaat eder. İSTENECEK BELGELER; Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmiş ekinde desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan dilekçe, CD/DVD’ye kayıtlı birliğe üye yetiştiricilerin başvuruda vermiş oldukları hayvanlarının kulak numarası listesi, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi, İCMAL HAZIRLAMA; KKBS veri tabanı üzerinden İcmal-1yayınlanır, (takvim tebliğe göre uygulanır) İcmal -2 ilçe Müdürlüklerince hazırlanarak onaylanır ve İl Müdürlüğüne gönderilir. İlçe Müdürlüklerinden gönderile icmal-2’ler dikkate alınarak İl Müdürlüklerince İcmal -3 hak ediş listesi hazırlanarak onaylanır. Hak ediş listeleri (icmal-3) HAYGEM’e gönderilir. HAYGEM ödemeleri yapar.

18 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri
İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS ve KKBS üzerinden ve kayıtlı oldukları işletmede yerinde kontrol eder. Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKBS üzerinden destekleme kaydının yapılmasını sağlar. İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıkları icmal-1’leri askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2, icmal-3 listelerini KKBS’den alarak hazırlar.

19 Anaç Koyun- Keçi Desteklemesinde sorumluluklar;
Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur. Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden birlikler sorumludur. Birliklerce, KKKS’de kaydedilmemiş işletme ve hayvanlar için KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz. Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

20 Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri;
A) Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları hayvan sevklerine mahsus yurt içi veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerinin yapılmasını sağlarlar. B) Anaç koyun-keçiler kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise; 30/11/2012 tarihi ile icmal-1 askı tarihleri arasında; Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

21 Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri devamı;
Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz. Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine ulaşan tespit tutanaklarını KKKS ve KKBS sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir. Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar.

22 Anaç Koyun- Keçi Desteklemesi
YETİŞTİRİCİ Dilekçe ile müracaat eder. BİRLİK Yetiştiriciye ait bilgileri sisteme girer. Üye listelerini teslim eder. İL – İLÇE Müdürlüğü Gerekli kontrolleri yapar. İCMAL 1 (İl –İlçe Müd. - i İCMAL 2 (İl -İlçe Müd.) İCMAL 3 (İl md.) HAYGEM

23 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

24 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

25 Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

26 Teşekkür Ederim… Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı


"ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları