Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA / 2013 Zir. Yük. Müh. Veysel Serkan GÜNBEY Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA / 2013 Zir. Yük. Müh. Veysel Serkan GÜNBEY Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları."— Sunum transkripti:

1 HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA / 2013 Zir. Yük. Müh. Veysel Serkan GÜNBEY Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü 1

2 HAKEDİŞ VE BÜTÇE UYGULAMALARI

3 TABAN SÜRÜ HAKEDİŞ BİLGİ FORMU İli:Alt Proje İsmi : Birlik IBAN No: Sıra No Adı SoyadıT.C. Kimlik No Projede Kayıtlı Hay. Sayısı Doğuran Anaç Hay. Sayısı (A) Anaç Destek Tutarı (A*35 TL) Doğan Yavru Sayısı İlk Tartımdaki Yavru Sayısı (Doğum Ağırlığı Hariç) (B) Yavru Destek Tutarı (B*20 TL) Toplam Anaç + Yavru Destek Tutarı (TL) Adres ve Telefon Tarımsal Desteklem elerden Yasaklı Olup Olmadığı Genel Toplam Ek-27 HER SAYFA İÇİN AYRI TOPLAM YAPILMASI, SON SAYFA İÇİNDE GENEL TOPLAMLARIN YAZILMASI HER ALT PROJENİN İSMİNİN AYRITILI YAZILMASI VE VERİLECEK PROJE KODLARININ DÜZENLİ YAZILMASI HER ALT PROJENİN KENDİNE AİT IBAN NUMARASININ YAZIMASI DAMIZLIK KOÇ/TEKELERİN DOĞURAN ANAÇ HAYVAN SAYISINA DAHİL EDİLMESİ HazırlayanOnaylayan Proje liderinin hak edişe esas olacak verim kayıtları tutulan hayvan sayıları ile yetiştirici adlarının yer aldığı raporu doğrultusunda Proje Yürütme Kurulu karar gereği İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen hak edişler TAGEM’e gönderilir

4 ELİT SÜRÜ HAKEDİŞ BİLGİ FORMU Ek-26 İli: Alt Proje İsmi : Akkaraman I / 2011AKK06-01 Birlik IBAN No: TR042 0001 0000 2547 2668 5028 Sıra No Adı SoyadıT.C. Kimlik No Projede Kayıtlı Hay. Sayısı Doğuran Anaç Hay. Sayısı (A) Anaç Destek Tutarı (A*35 TL) Doğan Yavru Sayısı İlk Tartımdaki Yavru Sayısı (Doğum Ağırlığı Hariç) (B) Yavru Destek Tutarı (B*50 TL) Toplam Anaç + Yavru Destek Tutarı (TL) Adres ve Telefon Tarımsal Desteklemelerden Yasaklı Olup Olmadığı 1 Tarık KARA 42582458998 100 98 3.430 110 1075.350 8.780 Fidan Mah./Dereköy/ AYAŞ 0312 526 54 80 YASAKLI DEĞİL 2 Cemil RAHZA 12585265954 96 3.360105 1005.000 8.360 İstasyon Mah. /Koyuncular Köyü /GÜDÜL 0312 489 45 87 YASAKLI DEĞİL 3 Sedat DÜZ 58748966582 120 100 3.500 115110 5.500 9.000 İstasyon Mah. /Koyuncular Köyü /GÜDÜL 0312 489 28 62 YASAKLI DEĞİL 4 Ayhan ERİK 33698555648 140 120 4.200 135 6.75010.950 YASAKLI DEĞİL 5 Serdar KUZEY 23854256472 110 3.850120 6.000 9.850 Genel Toplam 566 524 18.340 585 572 28.600 46.940 Anaç destekleme ödemelerinde müsaade edilen sürüdeki koç /teke sayısı sürünün %5’i civarında olmalıdır..

5 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar Birlik, Her bir alt proje bütçesini oluşturduğu ayrı bir hesapta tutması gerekmektedir. Birlik ilinde uygulanan her alt proje için sadece bir (1) Proje Teknik Elemanı ile sözleşme yaparak istihdam eder ve proje bütçesinden maaş giderlerini karşılar. Proje ile ilgili tüm harcamalar, projenin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi amacıyla proje liderinin onayı ve TAGEM’ in denetimine açık olmak üzere belirtilen harcama kalemlerinde kullanılması gerekmektedir.

6 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar Projenin uygulanabilmesi için hizmet bedeli olarak muvafakat almak kaydıyla Birlik tarafından en fazla %20 oranında kesinti yapılır. Birliğin bina kirası, maaş, elektrik, su, telefon gideri ve huzur hakkı ve benzeri masraflar için kesinti yapılamaz, bu giderler proje bütçesinden karşılanamaz. Alınan teknik hizmet, alet, ekipman ve ulaşım giderleri (Hizmet aracı kiralama veya alımı) birlik tarafından yapılan kesintiden, hayvan kimliklendirme masrafları ise (işaret küpesi, çip vb.) yetiştiriciler adına birlik kanalı ile ödenir.

7 Örnek Bütçe Uygulama Tablosu KÜPE PARASI, KOÇ BEDELİ, ELEKTRİK, SU, GAZ, TLF PARASI, HUZUR HAKKI VS. ALINAMAZ !!!

8 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar Birlik, proje kesintisinden tüm harcamalar gerçekleştirildikten sonra arta kalan miktarı kullanarak birliğe araç satın alabilir, bu durumda sadece yakıt gideri proje bütçesinden karşılanır. Proje bütçesinden alınan aracın bakım vb. giderleri için yıllık en fazla 750 TL’ye kadar olan kısmı karşılanabilir. Birlik tarafından projede kullanılmak üzere araç tahsis edilemediği durumlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca doğrudan temin yöntemiyle projede kullanılmak üzere araç temin yoluna gidilir.

9 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar Bazı Birlikler, Proje Teknik Elemana araç temin etmek için yan firma kurarak, aracının maliyetini bir yılda kira olarak almakta ve Birliğe değil kurduğu şirkete para kazandırmaktadır. Bazı birlikler yetiştiriciden yaptığı kesintilerin harcamalarının bütçe denetlemesi belgesine lüks otel, restoran faturaları veya sekreter maaşı koymuştur. SÖZ KONUSU HARCAMALAR 17.08.2012 TARİHİNDE REVİZE EDİLEREK MÜŞTEŞARLIK MAKAM OLURU İLE YAYIMLANAN “HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ UYGULAMA ESASLARI”NA GÖRE UYGUN DEĞİLDİR.

10 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar Öğretim üyesi proje liderlerinin proje uygulamaları kapsamında yaptıkları yol (proje lideri kendi aracını kullanıyorsa fatura ibra edilmek üzere yakıt gideri), konaklama giderleri ve harcırahı (Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yurtiçinde verilecek gündelik ve tazminat tutarları için her yıl yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H- Cetveline göre) Birlik tarafından proje bütçesinden, Enstitü/İstasyon Müdürlüklerinde görevli proje liderlerinin yol, harcırah ve konaklama giderleri ise kendi kurumları tarafından karşılanır.

11 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar Proje kapsamında yapılacak ve doğrudan projenin amacına hizmet edecek araştırma amaçlı alet, donanım, bilgisayar yazılımı ve buna ait hizmet alımı (web hosting ve server hizmetleri dahil) ile sarf malzemesi gibi giderler karşılanır. Proje teknik elemanlarının projede kayıtlı yetiştiricilerle yaptığı iletişim giderleri (Cihaz hariç olmak üzere GSM operatörlerinin indirimli tarifelerinden en fazla aylık 70 TL ye kadar olanlarından bir tanesi) karşılanır.

12 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar Projede kayıtlı yetiştiricilerin eğitiminde kullanılmak üzere her türlü eğitim araçları ile basılı evrakların (projeksiyon, projeksiyon perdesi, uygulama kılavuzu, el broşürü vb. neşriyat) giderleri karşılanır. (Her alt projede proje lideri ve proje teknik elemanının kullanacağı en fazla 2 adet taşınabilir bilgisayar alınabilir.) Proje kapsamında yapılan toplantı, eğitim, yürütme kurulu gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve katılım giderleri karşılanır.

13 TEŞEKKÜRLER www.gsb.gov.tr 13 E-Posta: vsgunbey@tagem.gov.tr Telefon: +90 312 315 76 23-239/240/364/365/366 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü


"HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA / 2013 Zir. Yük. Müh. Veysel Serkan GÜNBEY Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları