Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II"— Sunum transkripti:

1 HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA / Zir. Yük. Müh. Veysel Serkan GÜNBEY Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü

2 HAKEDİŞ VE BÜTÇE UYGULAMALARI

3 TABAN SÜRÜ HAKEDİŞ BİLGİ FORMU
Proje liderinin hak edişe esas olacak verim kayıtları tutulan hayvan sayıları ile yetiştirici adlarının yer aldığı raporu doğrultusunda Proje Yürütme Kurulu karar gereği İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen hak edişler TAGEM’e gönderilir İli: Alt Proje İsmi : Birlik IBAN No: Sıra No Adı Soyadı T.C. Kimlik No Projede Kayıtlı Hay. Sayısı Doğuran Anaç Hay. Sayısı (A) Anaç Destek Tutarı (A*35 TL) Doğan Yavru Sayısı İlk Tartımdaki Yavru Sayısı (Doğum Ağırlığı Hariç) (B) Yavru Destek Tutarı (B*20 TL) Toplam Anaç + Yavru Destek Tutarı (TL) Adres ve Telefon Tarımsal Desteklemelerden Yasaklı Olup Olmadığı Genel Toplam Ek-27 HER ALT PROJENİN İSMİNİN AYRITILI YAZILMASI VE VERİLECEK PROJE KODLARININ DÜZENLİ YAZILMASI DAMIZLIK KOÇ/TEKELERİN DOĞURAN ANAÇ HAYVAN SAYISINA DAHİL EDİLMESİ HER ALT PROJENİN KENDİNE AİT IBAN NUMARASININ YAZIMASI HER SAYFA İÇİN AYRI TOPLAM YAPILMASI, SON SAYFA İÇİNDE GENEL TOPLAMLARIN YAZILMASI Hazırlayan Onaylayan

4 ELİT SÜRÜ HAKEDİŞ BİLGİ FORMU
Ek-26 İli: Alt Proje İsmi : Akkaraman I / AKK06-01 Birlik IBAN No: TR Sıra No Adı Soyadı T.C. Kimlik No Projede Kayıtlı Hay. Sayısı Doğuran Anaç Hay. Sayısı (A) Anaç Destek Tutarı (A*35 TL) Doğan Yavru Sayısı İlk Tartımdaki Yavru Sayısı (Doğum Ağırlığı Hariç) (B) Yavru Destek Tutarı (B*50 TL) Toplam Anaç + Yavru Destek Tutarı (TL) Adres ve Telefon Tarımsal Desteklemelerden Yasaklı Olup Olmadığı 1  Tarık KARA    100  98  3.430  110  107 5.350   8.780 Fidan Mah./Dereköy/ AYAŞ   YASAKLI DEĞİL  2  Cemil RAHZA    96  3.360 105 5.000   8.360 İstasyon Mah. /Koyuncular Köyü /GÜDÜL    YASAKLI DEĞİL 3  Sedat DÜZ    120  3.500  115 110  5.500   9.000   4 Ayhan ERİK    140  4.200  135 135  6.750 10.950  5  Serdar KUZEY    3.850 120 6.000  9.850  Genel Toplam  566  524  18.340  585  572  28.600  46.940 Anaç destekleme ödemelerinde müsaade edilen sürüdeki koç /teke sayısı sürünün %5’i civarında olmalıdır..

5 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
Birlik, Her bir alt proje bütçesini oluşturduğu ayrı bir hesapta tutması gerekmektedir. Birlik ilinde uygulanan her alt proje için sadece bir (1) Proje Teknik Elemanı ile sözleşme yaparak istihdam eder ve proje bütçesinden maaş giderlerini karşılar. Proje ile ilgili tüm harcamalar, projenin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi amacıyla proje liderinin onayı ve TAGEM’ in denetimine açık olmak üzere belirtilen harcama kalemlerinde kullanılması gerekmektedir.

6 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
Projenin uygulanabilmesi için hizmet bedeli olarak muvafakat almak kaydıyla Birlik tarafından en fazla %20 oranında kesinti yapılır. Birliğin bina kirası, maaş, elektrik, su, telefon gideri ve huzur hakkı ve benzeri masraflar için kesinti yapılamaz, bu giderler proje bütçesinden karşılanamaz. Alınan teknik hizmet, alet, ekipman ve ulaşım giderleri (Hizmet aracı kiralama veya alımı) birlik tarafından yapılan kesintiden, hayvan kimliklendirme masrafları ise (işaret küpesi, çip vb.) yetiştiriciler adına birlik kanalı ile ödenir.

7 Örnek Bütçe Uygulama Tablosu
KÜPE PARASI, KOÇ BEDELİ, ELEKTRİK, SU, GAZ , TLF PARASI , HUZUR HAKKI VS. ALINAMAZ !!!

8 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
Birlik, proje kesintisinden tüm harcamalar gerçekleştirildikten sonra arta kalan miktarı kullanarak birliğe araç satın alabilir, bu durumda sadece yakıt gideri proje bütçesinden karşılanır. Proje bütçesinden alınan aracın bakım vb. giderleri için yıllık en fazla 750 TL’ye kadar olan kısmı karşılanabilir. Birlik tarafından projede kullanılmak üzere araç tahsis edilemediği durumlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca doğrudan temin yöntemiyle projede kullanılmak üzere araç temin yoluna gidilir.

9 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
Bazı Birlikler, Proje Teknik Elemana araç temin etmek için yan firma kurarak, aracının maliyetini bir yılda kira olarak almakta ve Birliğe değil kurduğu şirkete para kazandırmaktadır. Bazı birlikler yetiştiriciden yaptığı kesintilerin harcamalarının bütçe denetlemesi belgesine lüks otel, restoran faturaları veya sekreter maaşı koymuştur. SÖZ KONUSU HARCAMALAR TARİHİNDE REVİZE EDİLEREK MÜŞTEŞARLIK MAKAM OLURU İLE YAYIMLANAN “HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ UYGULAMA ESASLARI”NA GÖRE UYGUN DEĞİLDİR.

10 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
Öğretim üyesi proje liderlerinin proje uygulamaları kapsamında yaptıkları yol (proje lideri kendi aracını kullanıyorsa fatura ibra edilmek üzere yakıt gideri), konaklama giderleri ve harcırahı (Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yurtiçinde verilecek gündelik ve tazminat tutarları için her yıl yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H-Cetveline göre) Birlik tarafından proje bütçesinden, Enstitü/İstasyon Müdürlüklerinde görevli proje liderlerinin yol, harcırah ve konaklama giderleri ise kendi kurumları tarafından karşılanır.

11 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
Proje kapsamında yapılacak ve doğrudan projenin amacına hizmet edecek araştırma amaçlı alet, donanım, bilgisayar yazılımı ve buna ait hizmet alımı (web hosting ve server hizmetleri dahil) ile sarf malzemesi gibi giderler karşılanır. Proje teknik elemanlarının projede kayıtlı yetiştiricilerle yaptığı iletişim giderleri (Cihaz hariç olmak üzere GSM operatörlerinin indirimli tarifelerinden en fazla aylık 70 TL ye kadar olanlarından bir tanesi) karşılanır.

12 Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
Projede kayıtlı yetiştiricilerin eğitiminde kullanılmak üzere her türlü eğitim araçları ile basılı evrakların (projeksiyon, projeksiyon perdesi, uygulama kılavuzu, el broşürü vb. neşriyat) giderleri karşılanır. (Her alt projede proje lideri ve proje teknik elemanının kullanacağı en fazla 2 adet taşınabilir bilgisayar alınabilir.) Proje kapsamında yapılan toplantı, eğitim, yürütme kurulu gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve katılım giderleri karşılanır.

13 TEŞEKKÜRLER E-Posta: vsgunbey@tagem.gov.tr
Telefon: /240/364/365/366 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü


"HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları