Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ SUNUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ SUNUSU."— Sunum transkripti:

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ SUNUSU

2 1. İşyeri Eğitimi Tanımı ve Genel Esaslar Öğrenciler, mezun olabilmek için İşyeri Eğitimi Yönergesi hükümleri çerçevesinde, işyeri eğitimi yapmak zorundadırlar.

3 Öğrenciler işyeri eğitimlerini bölümleriyle ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve o alanla ilgili en az bir mühendisi bulunan işyerinde yapmak zorundadır. İşyeri eğitimi süresi en az 14 haftadır. Bir tam işgünü 8 saattir. Öğrenciler işyeri eğitimi yapacakları yerin çalışma saatlerine uymak zorundadırlar. İşyeri eğitiminin kesintisiz yapılması esastır. Dönem içi arasınav haftasında ararapor ve dönem sonu sonuç raporu olmak üzere iki rapor sunmak zorundadır.

4 Öğrenciler işyeri eğitimine başlayabilmek için genel not ortalamalarının en az 1.80 olması, Alttan güz dönemi için devam zorunluluğu gerektiren ders olmaması Zorunlu yaz stajının %50’sini (30 iş günü) tamamlamış olması gerekmektedir.

5 7. yarıyılda 25 saatlik işyeri eğitimi aldığında, toplam ders yükünün 40 saati aşmaması gerekmektedir.

6 Öğrenciler işyeri eğitimlerini, protokol imzalanan kurumlarda yapmak zorundadırlar. Ancak bölüm komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde,kendi bulduğu kurum veya işletmede işyeri eğitimi yapılabilir. Öğrenciler işyerlerinin mevzuatlarına, çalışma koşullarına, disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Öğrenciler, grev, gösteri, yürüyüş, iş yavaşlatma gibi eylemlerde bulunamazlar. Öğrenciler, işyeri eğitimi süresi boyunca işyeri eğitimi yetkilisinin gözetiminde bulunurlar. Öğrenciler işyeri eğitimi süresince işyeri eğitimi yetkilisi tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin dikkatsiz ve sorumsuz davranışlardan dolayı meydana gelebilecek maddi zararlardan üniversite sorumlu değildir.

7 Öğrenciler İşyeri eğitimi Komisyonuna bilgi vermeden ve onay almadan işyeri eğitimine ara veremezler ve işyerini değiştiremezler, aksi takdirde yapılan işyeri eğitimi geçersiz sayılır. Öğrenciler, işyeri eğitimine en az %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Öğrenciler, işyerinin mesai saatlerine uymak zorundadırlar. Öğrenciler işyeri eğitimi süresince zorunlu olmadıkça izin alamazlar. Gerektiği hallerde, işyerinden bir gün önceden izin alınır. Kullanılan izin gün sayısı işyeri eğitimi süresinin % 20'sini aştığında, ya da izinsiz veya mazeretsiz olarak devamsızlığı olan öğrencilerin bu durumu, işyeri tarafından bölüm işyeri eğitimi komisyonuna bildirilir ve öğrencilerin işyeri eğitimi iptal edilir.

8 Sağlık raporu alınmadıkça, hastalık nedeniyle işe devamsızlık yapılamaz. Rapor süresi işyeri eğitimi süresinin %20’ni aşarsa, işyeri eğitimi süresi aşan süre kadar uzatılmalıdır. Aksi takdirde işyeri eğitimi geçersiz ve öğrenci başarısız sayılır. Denetçi öğretim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimlerde, denetimlerin %20’sinde veya daha fazlasında işyerinde bulunmayan öğrencilerin işyeri eğitimi geçersiz sayılır. Üniversite, öğrencilere bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Öğrencilerin işyeri ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir şekilde Üniversite'ye yükümlülük getirmez. Öğrenci, işyerindeki gece vardiyasına katılamaz. Öğrenciler, arasınav haftasında bir ara rapor ve final haftasında da bir sonuç raporu olmak üzere iki raporlarla yaptıkları çalışmaları bölüm komisyonuna sunarlar.

9 2015-2016 İŞYERİ EĞİTİMİ TAKVİMİ (2014-2015) Bahar Yarılının 1.-6. haftası arasında İşyeri Eğitimi Yapacakların İşyeri eğitimi Komisyonuna Başvurularının yapılması (2014-2015) Bahar Yarılının 10. Haftası Öğrencilerin gidecekleri İşyerinin ilan edilmesi (2014-2015) Bahar Yarıyılının Final Sınavı Haftası Öğrencilerin işyeri zarflarını teslim almaları (2015-2016) Güz Yarıyılının 1. Haftası İŞYERİ EĞİTİMİNİN BAŞLAMASI (2015-2016) Güz Yarıyılının 14. Haftası İŞYERİ EĞİTİMİNİN BİTİMİ (2015-2016) Güz Yarıyılının 15. Haftası Sonuç Raporlarının ve İşyerinden Alınan Değerlendirme Zarfının Teslimi Sözlü Sınav Tarihi Bölüm tarafından belirlenecektir.

10 ÖNEMLİ * İşyeri eğitimi bitiminde İşyerinin Değerlendirmesini ve Yoklama Belgesini İçeren Zarfı ağzı kapalı biçimde işyerinden alarak kendiniz getiriniz. Postayla göndermeyiniz. * İşyerinin Değerlendirmesini ve Yoklama Belgesini İçeren Zarfının 15. Hafta içerisinde getirilmemesi durumunda İşyeri notu 0 olarak ortalamaya katılacaktır. * İşyeri raporunun zamanında teslim etmeyen öğrencilerin işyeri eğitiminden geçer not almaları mümkün değildir.

11  Başvuru formu  Transkript  Öğrenci-işyeri bilgi formu (işyeri tarafından kaşeli imzalı)  Protokol (işyeri tarafından kaşeli imzalı)  Sözleşme (2 adet) (işyeri tarafından kaşeli imzalı)  Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi  Hangi tür sigortadan yararlanıldığına dair belge (Provizyon sorgulama belgesi), Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacaktır.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  B5 zarf  Diplomat zarf  1 fotoğraf İŞYERİNİN KENDİ BULACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

12  Başvuru formu  Transkript  Öğrenci-işyeri bilgi formu (işyeri tarafından kaşeli imzalı)  Protokol (işyeri tarafından kaşeli imzalı)  Sözleşme (2 adet) (işyeri tarafından kaşeli imzalı)  Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi  Hangi tür sigortadan yararlanıldığına dair belge (Provizyon sorgulama belgesi), Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacaktır.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  B5 zarf  Diplomat zarf  1 fotoğraf İŞYERİ FAKÜLTE TARAFINDAN BELİRLENECEKLER İÇİN GEREKLİ BELGELER Bu iki belge işyerlerinin belirlenmesinin ardından

13  Başvuru formu GEREKLİ BELGELER

14  Transkript (öğrenci işlerinden) GEREKLİ BELGELER

15  Öğrenci-işyeri bilgi formu (işyeri tarafından kaşeli imzalı) (İşyerini kendi bulacaklar getirecek) GEREKLİ BELGELER (bölüm sayfasından)

16  Protokol (işyeri tarafından kaşeli imzalı) (bölüm sayfasından) GEREKLİ BELGELER

17  Sözleşme (2 nüsha) (işyeri tarafından kaşeli imzalı) (işyeri eğitimi için bölüm sayfasından) GEREKLİ BELGELER

18  Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (bölüm sayfasından) GEREKLİ BELGELER

19  Hangi tür sigortadan yararlanıldığına dair belge (Provizyon sorgulama belgesi), Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacaktır. (Öğrenci belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edilecek.SGK’dan alınacak) GEREKLİ BELGELER

20  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  1 fotoğraf GEREKLİ BELGELER

21  B5 zarf  Diplomat zarf GEREKLİ BELGELER

22 RAPOR KAPAĞI Kapakta mutlaka işyeri yetkilisinin imza ve kaşesi olmalıdır.

23 RAPOR İÇ SAYFALARI Her sayfanın altında mutlaka işyeri yetkilisinin imza ve kaşesi olmalıdır.

24 Raporlar mutlaka ciltli olmalıdır.

25 İşyeri eğitimiyle ilgili Komisyon başkanlığınca hazırlanan Belgeler alınmadan staj yerine gidilmeyecektir. Belgeler staj yerinde ilgili amire teslim edilecektir.

26 Raporların Hazırlanması  Öğrenciler, işyeri eğitimi ile ilgili olarak, işyeri eğitimi kılavuzunda belirtilen biçim ve içerikteki işyeri eğitimi raporlarını hazırlamak ve bölüm başkanlığına teslim etmekle yükümlüdürler. İşyeri eğitimi raporunu süresi içinde bölüm başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin işyeri eğitimi çalışmaları geçersiz ve başarısız sayılır. İşyeri eğitimi raporları, işyeri eğitimi bitiminden sonra en geç 15 gün içinde komisyona teslim edilir.  İşyeri eğitimi raporu işyeri eğitimi süresince yapılan iş ve çalışılan işyeri hakkında teorik ve pratik genel bilgileri kapsamalıdır. İşyeri eğitiminin içeriği kitaplardan alınma temel bilgiler olmamalıdır. İşyeri eğitimi yapılan işyerine özgü tanımlamaları ve üretim işlemlerini içermelidir.  İşyeri eğitimi raporu günü gününe işyeri eğitimi yapılan yerde doldurulup işyeri eğitimi yetkilisine onaylatılmalıdır. Her sayfanın alt kısmında onaylayan kişinin imzası ve kaşesi yer almalıdır.

27 Raporların Hazırlanması  Rapor ekinde verilecek çizim ve şemalar Teknik Resim kurallarına uygun olmalıdır (Fotokopi olmamalıdır). Ayrıca, yapılan çalışmalarla ilgili her türlü belge ile Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu tarafından işlenecek diğer bilgi ve belgeler de işyeri eğitimi dosyasına eklenir.  İşyeri eğitimi tamamlandıktan sonra hazırlanacak sonuç bölümünde, öğrenciler tarafından işyeri eğitiminin genel değerlendirilmesi yapılır.  Rapor ayrıca CD/DVD ortamına da kaydedilerek verilmelidir.

28 DEĞERLENDİRME Her bir öğrencinin yoklama listesi, Sonuç raporu, sözlü sınav performansı ve İşyeri değerlendirme tutanağı, Sorumlu Öğretim Üyesi Tarafından değerlendirilerek Harfli notu takdir edilir.

29 Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin ÖZTÜRK eiskender@ktu.edu.tr İşyeri Eğitimi Komisyonu E-PostaTel


"KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ SUNUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları