Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMİRYOLU YAPIM ve İŞLETİM PERSONELİ DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 3. BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR – 2016 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMİRYOLU YAPIM ve İŞLETİM PERSONELİ DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 3. BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR – 2016 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi."— Sunum transkripti:

1 DEMİRYOLU YAPIM ve İŞLETİM PERSONELİ DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 3. BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR – 2016 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi

2 NEDEN EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)? TCDD kuruluşundan bu yana çıkardığı talimat, yönetmelik ve benzeri kurallarla adını koymasa da çeşitli emniyet tedbirleri almaya çalışmış, bir hadisenin olmaması için türlü sigortalar koymuştur. Ancak gelinen noktada teknolojinin geçirdiği evrim ve dijital teknolojideki gelişmeler bu durumun kurumsal bir şekilde ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi

3 NEDEN EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)? Ülkemizin de devlet politikası haline getirdiği Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi gereği kanun,tüzük ve yönetmeliklerimizi AB normlarına uygun hale getirme zorunluluğunun doğal bir sonucu olan düzenlemelerden biri de EYS olarak ortaya çıkmıştır. Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi

4 NEDEN EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)? Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi’nin 29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/49/EC sayılı direktifi (Demiryolu Emniyet Direktifi) demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin emniyetli işletmeden sorumlu kılınmasını şart koşuyor. Direktif, işletmecilerin bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir "Emniyet Yönetim Sistemi" oluşturmaları gerektiğini belirtiyor. Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi

5 NEDEN EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)? Emniyet Yönetim Sistemi, altyapı yöneticisi veya demiryolu işletmesi tarafından ulusal emniyet kurulları ve karşılıklı işletilebilirlilik teknik şartnamelerinde belirtilen emniyet gereklilikleri ile uyumlu olarak genel yapının kurulması, izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlayan düzenlemeyi ifade ediyor. Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi

6 YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI 1.EYS VARLIĞINI HİSSETİREMİYOR Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) 3. Bölge Koordinatörlüğü olarak Bölgemizdeki Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinde yaptığımız toplantılarda EYS'nin kendisini ve misyonunu, vizyonunu tam anlatamadığını gördük. EYS, hatta çıkıp gezmeyen, işleyişle ilgili veri veya çözüm önerileri olmayan, uygulanabilirliği ve sahanın iyi analiz edilmesi konusunda noksanları olan bir sistem.

7 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI 2. ADININ SONUNDA SİSTEM OLAN BİR BİRİM KENDİ SİSTEMİNİ OLUŞTURAMAMIŞ DURUMDA EYS, bölgeler arasındaki uygulama farklılıkları ile kendi içinde sistemi olmayan bir birim olarak görülüyor.

8 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI 3. EYS EMNİYETLE İLGİLİ SÜREÇLERE DOĞRUDAN MÜDAHALE EDEREK SORUMLULUK ALAN BİRİM HÜVİYETİNDE DEĞİL Örnek olarak, herhangi bir dairenin çıkardığı yönetmeliğe bir şekilde dâhil olarak gerekli düzenlemeleri yapmaktan kaçındığı görüntüsü veriliyor. "Ben emir veririm, çalışanlar buna uyar" demekten ziyade bu konunun öneminin ve gerekliliğinin personele anlatılması ve personelin ikna edilmesi gerekiyor. EYS'nin denetleyen, yol gösteren, sorumluluk alan bir birim olması bekleniyor.

9 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI 4. GÜVENLİK EN GENİŞ ANLAMIYLA ELE ALINIP EYS MEVZUAT DÜZENLEMELERİ BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR Güvenlik derken özellikle terör bölgelerinde çalışan personelin konu hakkında sürekli eğitimleri sağlanarak bu tarz olaylarda kimin kimi arayacağı, yönlendirmelerin nasıl sağlanacağı bilinmelidir. Örneğin YHT bölgesindeki bir menfeze bomba konulduğundan şüphe edildiğinde, trafik kontrolörünün, yol personelinin bakması istenmemelidir.

10 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI TCDD Sarıkamış 453 Yol Bakım Onarım Şefliği’nde görevli Hat Bakım Onarım Memuru Nejdet İnanç'ın Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 30 Temmuz 2015 günü bölücü terör örgütü mensuplarının demiryolu hattına yaptığı bombalı ve silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatalım. Olay iyi analiz edilerek değerlendirilmeli, tekrarlanmaması için neler yapılabileceği ele alınmaldır. Örneğin, ihbar telefonlarının doğruluğunu anlamak için çapraz sorgulama eğitimi gibi bazı temel eğitimlerin verilmesi, EYS personelinin işbaşı eğitimler ya da merkezi eğitimlerle gerekliliğini ve faydalarını personelle birlikte özellikle her kademeden yöneticilere anlatıp ikna ederek bilinçlenmeleri sağlanmalıdır.

11 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI Kurumda emniyet kültürü nasıl oluşturuldu? Emniyet politikası nedir? Emniyet raporları hazırlanıyor mu? Emniyet hedefleri nelerdir?

12 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI 2701'in yeni şekli EYS tarafından hazırlanmış ve taslak görüşe çıkmıştır. Etkin bir EYS için EYS yönetim ve personelinin sorumluluğu olmalıdır. “Çalışanların emniyet kültürü ve bilinci" eğitimleri yerine "yöneticilerin emniyet kültürü ve bilincinin geliştirilmesine" odaklanılmalıdır.

13 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI Emniyet kültürü Emniyet yönetimi, bir organizasyondan kaynaklanan emniyete dayalı kuralları tasvir ederken, emniyet kültürü bu kuralların nasıl kabul göreceğini ve hangi değere sahip olduklarını tasvir eder. Çalışanların organizasyon içerisindeki emniyetle ilgili tavırlarına etki eden (bir organizasyondaki) önemli faktörleri somut hale getirmek için emniyet kültürü konsepti uygulamaya alınmıştır. TCDD yönetimi tarafından onaylı emniyet politikası vasıtasıyla emniyet alanındaki genel kurallar tüm çalışanlara tebliğ edilir ve böylelikle gelişen bir emniyet kültürü teşvik edilir.

14 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI Emniyet raporu Tüm alt yapı yöneticileri (demiryolu işleticileri) ve demiryolu işletmeleri her yıl 30. Haziran öncesinde emniyet makamına bir önceki takvim yılına yönelik olan bir emniyet raporu sunarlar. Bu emniyet raporu aşağıdakileri içerir: - Emniyet hedefleri, - Ulusal emniyet göstergelerinin gelişimi, - Emniyet kontrollerinin sonuçları, - Demiryolu işletmesinin eksiklikleri ve arızaları hakkında bildirimler.

15 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI EYS, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgilidir. Trafikle ilgili emniyetsiz her türlü davranış sonunda meydana gelebilecek kazalar sonuç olarak iş kazalarını oluşturur ve gerek ceza gerekse tazminat hukuku açısından en başta İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde sorumluluklar belirlenir.

16 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI EYS, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgilidir. Örneğin, yolun işaretlerle korunması Emniyet Yönetim Sistemi'nin konusudur. Ancak yolun işaretlenmemesi ya da trafik kontrolörünün verdiği bölge zaman iznini unutarak kapalı bölgeye tren göndererek yoldaki işçilerin ölüm ve yaralanmasına neden olması İSG ve iş kazasıyla ilgilidir. TCDD'nin İSG'yi ayrı ele alıyor olması hatalıdır.

17 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi YOLCULARIN EYS’YE BAKIŞI Sonuç olarak TCDD 3. Bölge EYS Müdürlüğü'nün yönetişim çabalarını ve tavrını olumlu buluyor, eleştirilerimizin olumlu karşılanmasını diliyoruz. Akhisar Yol Bakım Onarım Şefi Hulusi Çetin'in dediği gibi, "EYS süper bir şey"dir…


"DEMİRYOLU YAPIM ve İŞLETİM PERSONELİ DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 3. BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR – 2016 Yolcuların Penceresinden Emniyet Yönetim Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları