Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sorular ve Cevaplar. 2 ( )İş sağlığı ve güvenliği kurulu ( )İş sağlığı ve güvenliği uzmanı (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşverenin kendisi Aşağıdakilerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sorular ve Cevaplar. 2 ( )İş sağlığı ve güvenliği kurulu ( )İş sağlığı ve güvenliği uzmanı (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşverenin kendisi Aşağıdakilerden."— Sunum transkripti:

1 1 Sorular ve Cevaplar

2 2 ( )İş sağlığı ve güvenliği kurulu ( )İş sağlığı ve güvenliği uzmanı (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşverenin kendisi Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir?

3 3 ( )8 Haziran 1936 (x)10 Eylül 1921 ← Doğru cevap ( )17 Ağustos 1950 ( )Hiçbiri Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun), hangi tarihte çıkmıştır?

4 4 ( )Skroktum (testis) kanseri ( )Akciğer kanseri ( ) Lenf kanseri ( )Hiçbiri Sir Percivale Pott, 1776’de baca temizleyicilerinin hangi kanser türüne sebep olduğunu tarif etmiştir?

5 5 ( )Kaza ve hastalık ( )Sakatlık ve yaşlılık ( )Analık ve işsizlik (x)Hepsi ← Doğru cevap Çalışanı üretemediği dönemde korumayı amaçlayan sigortalar aşağıdakilerden hangisidir?

6 6 (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Ortam (fiziksel, toplumsal) ( )Çalışanlar, görevler ( )Gereçler (makine ve maddeler) Bir İşletmenin bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir?

7 7 ( )1888 yılında (x)1846 yılında ← Doğru cevap ( )1901 yılında ( )1824 yılında Siyasi liberalizmin ürünü olan dayanışma yasağının kaldırılması ve ilk sendikaların kurulması hangi yılda gerçekleşmiştir?

8 8 ( )İşverenin otoritesini arttırmak ( )İşçinin çalışmasını sağlamak ( )Hepsi ( )Yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak İş denetimi hangi amaçla başlatılmıştır?

9 9 ( )1950'lerden itibaren (x)1980'lerden itibaren ← Doğru cevap ( )1960'lardan itibaren ( )Hiçbiri İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Birliği içerisinde, hangi tarihten itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır?

10 10 ( )İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır. (x)İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır. ← Doğru cevap ( )İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir. ( )Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11 11 ( )190 ve 200 sayılı ( )177 ve 188 sayılı (x)155 ve 161 sayılı ← Doğru cevap ( )165 ve 166 sayılı Uluslar arası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır?

12 12 ( )İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması ( )İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması ( )Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi (x)İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

13 13 ( )Çalıştıranların yükümlülüklerine uymalarını sağlamak ( )Kaza ve hastalık tazminatı ödenmesini ve tazminatların artırılmasını sağlamak ( )Hepsi ( )Çalışma sürelerini azaltmak İlk Sendikal girişimlerle aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır?

14 14 ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık konuları ile ilgili bir alandır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı;

15 15 ( )Mahmut Paşa Nizamnamesi ( )Vefik Paşa Nizamnamesi (x)Dilaver Paşa Nizamnamesi ← Doğru cevap ( )Maadin Nizamnamesi 1865 yılında hangi nizamname yayımlanmıştır?

16 16 (x)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik ← Doğru cevap ( )81 numaralı İLO sözleşmesi ( )1982 tarihli Anayasa ( )4857 sayılı İş Kanunu Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir?


"1 Sorular ve Cevaplar. 2 ( )İş sağlığı ve güvenliği kurulu ( )İş sağlığı ve güvenliği uzmanı (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşverenin kendisi Aşağıdakilerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları