Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÇEVRESEL İZİN GENEL BAKIŞ VE TEMEL AŞAMALAR No. 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÇEVRESEL İZİN GENEL BAKIŞ VE TEMEL AŞAMALAR No. 3."— Sunum transkripti:

1 1 ÇEVRESEL İZİN GENEL BAKIŞ VE TEMEL AŞAMALAR No. 3

2 TASLAK İZİN MEVZUATI; Çalışmaları denetlenecek şirketleri, İzin kapsamı dahilinde olacak konuları, İznin işleyiş şeklini, İznin yürürlüğe gireceği zamanı ortaya koyar. Ayrıca GBK’ler (Genel Bağlayıcı Kurallar) tarafından yapılan denetimi de içerir. 2 EPD (Çevre Koruma Dairesi) web sitesinde mevcuttur – Geribildirimlerinizi bekliyoruz.

3 İZİN GEREKTİREN FAALİYETLER Atık geri dönüşümü ve bertarafı Taş ocakları Hazır beton tesisleri Hayvan kesimi Süt işletmeleri Kimyasal tesisler Atık yağ depoları Denize, araziye veya yüzey sularına dökülen sıvı atıklar Diğerleri 3

4 İZİN KAPSAMINDAKİ KONULAR Atık yönetimi ve bertarafı Havaya salınan emisyonların önlenmesi ve filtrelenmesi; atık suların önlenmesi ve arıtılması Hammaddelerin, yakıtların ve atıkların depolanması Gürültü emisyonları Sonuçların ve diğer bilgilerin operatör tarafından izlenmesi, kayıt altına alınması ve EPD’ye bildirilmesi Alanın kapatılmasının veya kazaların ardından temizlik önlemlerinin alınması için gerekli olan fonlarla ilgili finansal teminatlar 4

5 5 İZNİN VERİLMESİ EPD tarafından yürütülen idari prosedürün amacı; –İzinlerin standart bir zaman çerçevesinde verilmesini, –Sürecin şeffaf ve objektif olmasını, –Sürecin, kamu katılımına ilişkin Aarhus yükümlülüklerini karşılamasını, –Operatörün temyiz yoluna başvurma hakkına sahip olmasını sağlamaktır.

6 6 AARHUS SÖZLEŞMESİ Kamunun çevresel bilgiye erişimi Çevresel karar alma eylemine kamunun katılımı Kamu kararlarına itiraz etme hakkı

7 7 KAMUNUN İZİN SÜRECİNE DAHİL EDİLMESİ Başvuru, EDP’nin internet sitesi ve işletme binasında yer alacak bir bildiri aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Kamu, EDP ofisine yapılan başvuruları inceleyebilir. Kamu, EDP internet sitesinde yer alan Taslak İzin Formu hususunda görüşlerini bildirebilir. Kamu ve Operatör, incelemede bulunabilir ve görüşlerini bildirebilir. EDP başvurulara ve kararlara ilişkin kayıtları tutacaktır. Kamu, bütün dosyalara fiziksel erişime sahip olacaktır.

8 8 EDP MEMURUNUN GENEL GÖREVLERİ Başvuru formlarını incelemek Firmaya ilişkin her türlü EPD dosyasını incelemek Bilgi eksikliklerini belirlemek –Temel bilgilerin eksik olması halinde, Başvuru Sahibine Formu geri göndermek Önem teşkil eden olası konuları belirlemek Tesis alanına ziyaretler düzenlemek –Ziyarete ilişkin sorular hazırlamak Taslak İzni hazırlamak

9 9 ŞARTLARIN TASLAĞININ OLUŞTURULMASI Mevcut bütün bilgiler incelenir. Kamudan gelen her türlü görüş dikkate alınır. Benzer bir faaliyet için verilen herhangi bir İzin incelenir. İlk şartlar dizisi hazırlanır. Taslak izin formu internet sitesinde yayımlanır. –Başvuru sahibi bilgilendirilir. Kamu ve Başvuru Sahibi görüş bildirebilir. Taslak İzin incelenir ve nihai izin verilir.

10 10 İZİN BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ İzin başvurusu; Çevresel iznin, faaliyetten kaynaklanan olası ciddi çevresel etkileri azaltmayacak veya hafifletmeyecek olması, Başvuru sahibinin çevresel izin almak için uygun olmaması, Başvuru sahibinin bu tüzükler veya diğer geçerli mevzuat nezdinde geçerli olan prosedür gerekliliklerine uygun olmaması nedeniyle reddedilir.

11 11 BUGÜNE KADAR OLAN GELİŞMELER Taslak Mevzuat hazırlanmıştır. Başvuru formu hazırlanmıştır. 2 adet Pilot İzin taslağı oluşturulmuştur. –Çimento ve zeytin yağı için EPD çalışanlarına İzin hususunda eğitim verilmiştir. Uygulama programı henüz görüşme aşamasındadır.


"1 ÇEVRESEL İZİN GENEL BAKIŞ VE TEMEL AŞAMALAR No. 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları