Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Breast Imaging Bengi Gürses MD Yeditepe University School of Medicine,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Breast Imaging Bengi Gürses MD Yeditepe University School of Medicine,"— Sunum transkripti:

1 Breast Imaging Bengi Gürses MD Yeditepe University School of Medicine,
Department of Radiology

2 Meme Kanseri Kadınlarda en sık görülen malignite türü !!!
Yaşam boyu risk 1/8 (Avrupa ve Kuzey Amerika) 1/11 (Türkiye) Kadınlarda yaş aralığında en sık ölüm sebebi Yüksek mortailte Artan sıklık

3 In breast cancer early diagnosis is crucial, increases the survival rate !!!
Every woman should perform breast examination (self) monthly !!! This is known to contribute significantly to early diagnosis of breast cancer. WHAT ARE THE IMPORTANT SIGNS DURING BREAST EXAMINATION ? The below-mentioned findings necessitate urgent admission to a physician : • A breast lump existing for more than 2 weeks • Thickening or discoloration of the skin of breast • Thickening or erythema at the nipple • Retraction at the breast tissue or nipple • Change in the form of the breast • Discharge from the nipple (especially bloody)

4

5

6 Tanısal Yöntemler Mamografi Ultrasonografi Galaktografi
Meme MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

7 Girişimsel İşlemler Mamografi / US eşliğinde biyopsi
Mamografi / US eşliğinde işaretleme MR eşliğinde işaretleme

8 Mamografi

9 Mamografi nedir? ►Mamografi memenin düşük x-ışını dozu ile elde olunan röntgen incelemesidir. ►Mamografi lezyonları henuz klinik olarak tesbit edilebilir boyuta gelmeden erken dönemde yakalamayı hedefler (erken tanı). ► 40 yaşından sonra her kadının yıllık meme muayenesi ve mamografi yaptırması gereklidir.

10 Mamografik Tarama Amaç: Tümörü henüz iyi prognostik dönemdeyken, mümkün olduğu kadar erken tesbit etmek, tedavi edilebilirliği ve yaşam süresini uzatmak. Mortalitede azalma yaklaşık % 30 civarında !!!

11 Mamografik Tarama Meme kanserinde mortaliteyi azaltmanın en etkin yöntemi mamografidir Mortalitede azalma Topluma yönelik tarama sonuçları: davet edilen: %50, taramaya katılan %63

12 Mamografik Tarama Mamografik Tanı: iyi prognoz: %41 kötü prognoz: %28
Klinik Tanı: iyi prognoz: %26 kötü prognoz: %39

13 Mamografik Tarama Hedefler
Tümörlerin %50’si (özellikle grade 3 tümörler) 15mm’den küçük olmalı Hastaların > %70’inde aksiller lenf nodu metastazı “-” olmalı

14 Tarama Meme kanserlerinin %5-10’u fizik muayene “+” olmasına rağmen mamografi ile gösterilemeyebilir Tarama mutlaka fizik muayene ile birlikte yapılmalıdır

15 Mamografinin Başarı Oranı
Duyarlılık %85*, özgüllük %35 *Klinik uygulamada %70-75 *Yoğun parankimde %30-48 Standardizasyon ve kalite kontrolü şart Pozisyonlama, ışınlama, banyo Değerlendirme - deneyim

16 Teknisyenin Görevleri İnceleme Öncesi
Güleryüzle karşılama Hamilelik / emzirme ? Eski tetkikler Şikayetler, özgeçmiş, HRT? Cilt lezyonları İnspeksiyon, bulguları şema üzerine işaretleme Kendini muayene hakkında teşvik İşlem hakkında kısaca bilgi

17 Memenin Görüntülenmesi
Hedef: Mümkün olduğu kadar fazla dokuyu görüntüleme alanı içine almak Fibroglandüler doku: Dış kenar: mobil Alt kenar: mobil İç kenar: fikse Üst kenar: fikse

18 Pozisyonlar Kraniokaudal: CC

19 Medyolateral oblik: MLO

20 Spot Kompresyon Görüntüsü
Süperpozisyonu azaltarak kenarları değerlendirmemizi sağlar Lezyon detektöre yaklaşır ve keskinliği artar

21 Magnifikasyon Görüntüsü
Küçük foküs ve maksimum geometrik keskinlik Mikrokalsifikasyonların şekillerini ve kitlelerin konturlarını değerlendirebilmek için Grid kullanılmaz Hareket olmamasına dikkat

22 Kompresyon Süperpozisyonları önlemek
Meme kalınlığını  - radyasyon dozunu  Hareketi engelleyerek görüntü keskinliğini  Uniform film dansitesi Saçılan radyasyonu  - kontrastı  Posterior meme dokusunu görüntülemek

23 Ağrı Bilgilendirilmiş, rahat ve koopere hastalar daha iyi tolere ederler Menstruasyonun başlangıcından 1 hafta sonra en uygun dönem Sürekli konuşup sakinleştirerek karşılıklı iletişim içinde uygulanmalı Ağrı yerine basınç terimi daha uygun Ağrı çok fazla olursa hasta bir sonraki kontrole gelmeyebilir  buna yol açmamak gerekir

24 Radyasyon Dozu Mamografide çok düşük
Mean glandular dose (ortalama glandüler doz): her çekim için 2 mGy (0.2 rad) Risk: yıllar içinde kümülatif doza bağlı kanser oluşma olasılığı Dozla doğru, yaş ile ters orantılı Avantaj: erken tanı ve ölüm oranında azalma

25 Ele gelen kitlelerin radyolojik değerlendirilmesi
Yaş < 20: Sadece US Yaş 20-30: Primer US, gerekirse bir poz mmg Yaş > 35: Bilateral mamografi, gerekirse US

26 Meme kanseri ülkemizde kadınlar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir Meme kanseri önlenemez, ancak erken yakalanabilir Mamografik tarama erken tanıda en etkili yöntemdir Mamografi ancak uygun teknikle çekilmiş ise faydalı olabilir, aksi takdirde yanlış bir güven sağlayacağı için fayda yerine zararı bile dokunabilir

27 BI-RADS Sınıflaması Breast Imaging Reporting and Data System
American College of Radiology 1997 Standardizasyon Bulguların belirli gruplarda kategorizasyonu Klinisyen ile daha iyi iletişim

28 BI-RADS Kategori 0: Yetersiz inceleme Kategori 1: Normal
Kategori 2: Tipik olarak benign Kategori 3: Muhtemelen benign (2% tm) Kısa aralıklı takip Kategori 4: Şüpheli (25-35% tm) Biyopsi gerekir Kategori 5: Yüksek malignite riski.(75-85% tm) Biyopsi ve tanı gerekir

29 Kitleler Şekil Yuvarlak, oval, lobüle, irregüler

30 Kitleler şekil konturlar dansite boyut zaman içindeki değ.

31 Kitleler Konturlar iyi sınırlı silik sınırlı mikrolobüle düzensiz
spiküle

32 Fibroadenom

33 Duktal karsinom

34 Kalsifikasyonlar Dağılım: Kümeleşme, segmental, lineer, diffüz

35 Mikrokalsifikasyonlar
% malign Magnifikasyon grafileri morfolojiyi değerlendirmeye yardımcı olur.

36 Pleomorfik mikrokalsifikasyonlar
Pleomorphic microcalc Pleomorfik mikrokalsifikasyonlar

37 Segmental yayılım lineer casting

38 Usg Segmental yayılım lineer casting

39 Ultrasonografi Mamografiye tamamlayıcı rol Tarama için uygun değil
Real-time, dinamik Tarama için uygun değil Mikrokalsifikasyon Tanısal bulgularda örtüşmeler Yapana bağımlı Kist tanısında doğruluk oranı %

40 Basit Kistler

41 Basit Kistler Yuvarlak, oval, iyi sınırlı, İç eko içermez (anekoik)
Arka duvar şiddetlenmesi İleri incelemeye gerek yoktur!!!

42 Komplike Kistler

43 Fibroadenom

44 US’de malignite kriterleri
Düzensiz veya mikrolobüle konturlar, Dikey çap > Yatay çap

45 US’de malignite kriterleri
Santral gölgelenme Heterojen iç yapı Hiperekoik çerçeve

46 US Endikasyonları Solid / kistik ayrımı Yoğun meme parankimi
Mamografide görülmeyen, ele gelen kitle <35 yaşındaki semptomatik kadınlar Mastit (ağrılı) Laktasyon ve gebelik Biyopsi kılavuzluğu amacıyla

47 Meme MR Hem morfolojik hem fonksiyonel bilgi
İnvazif meme kanserlerinin görüntülemesinde en duyarlı yöntem Problem çözücü modalite

48 Meme MR

49

50 Meme MR Endikasyonları
Kemoterapiye cevabın değerlendirilmesi Yüksek riskli hastalarda tarama amacıyla Mamografi, US ve fizik muayene sonucunda karara varılamayan durumlar Eksizyonel biyopsi sonrasında pozitif cerrahi sınıra sahip tümörlerde rezidü saptanması

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


"Breast Imaging Bengi Gürses MD Yeditepe University School of Medicine," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları