Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD"— Sunum transkripti:

1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
Ben nasıl öğrenirim? Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD 2015

2 Amaç ve Hedefler Öğrencilerin öğrenme stillleri hakkında bilgi sahibi olması ve daha verimli öğrenmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Dersin sonunda tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin Öğrenme stili ölçeğinin doldurması Puanlama yapması Ölçeğin alt boyutlarını açıklayabilmesi hedeflenmiştir.

3 GİRİŞ Öğrenme sitili bir bireyin öğrenme konusundaki tercihlerini ifade eden sürekli tutarlı süreçlerdir. Öğrenme stili yaşa ve cinsiyete göre değişebilir. Kavramı, Ritadun 1960 yıllında ortaya atmış Öğrenme stilini ölçmek Felder ve Solomon Kolb Honey ve Mumford's VARK ……

4 INDEX OF LEARNING STYLES (ÖĞRENME STİLİ ÖLÇEĞİ)
BOYUTLARI AKTİF / REKLEKTİF DUYUŞSAL / SEZGİSEL GÖRSEL / SÖZEL ADIM ADIM / GENEL Orijinal Ölçek: Richard M. Felder, Hoechst Celanese Professor of Chemical Engineering, Barbara A. Soloman, Coordinator of Advising, First Year College, North Carolina State University Türkçey'ye uyarlama: Zekeriya Akturk, Hamit Acemoglu, Turan Set, Zeliha Cansever, Ummu Zeynep Avşar. Turkish reliability and validity of the Index Learning Styles instrument. HealthMED 2013;7(2):

5 AKTİF VE REKLEKTİF ÖĞRENENLERİN ÖZELLİKLERİ
AKTİF ÖĞRENENLER Aktif öğrenenlerin bilgiyi en iyi kazanma ve saklama yolu aktif olarak bilgiyi kullanmaları, tartışma, uygulama veya başkalarına anlatmalarıdır. "Hadi deneyelim ve bakalım işe yarıyor mu?" grup çalışması REFLEKTİF ÖĞRENENLER Reflektif öğrenenler önce bilginin üzerinde düşünmeyi tercih ederler. "Önce üzerinde düşünelim" yalnız çalışma Aktif öğrenenlerin bilgiyi en iyi kazanma ve saklama yolu aktif olarak bilgiyi kullanmaları, tartışma, uygulama veya başkalarına anlatmalarıdır. Reflektif öğrenenler önce bilginin üzerinde düşünmeyi tercih ederler. "Hadi deneyelim ve bakalım işe yarıyor mu?" "Önce üzerinde düşünelim" Aktif öğrenenler-grup çalışmasını, reflektif öğrenenler - yalnız çalışmayı tercih eder. Her iki öğrenen tipi için de (ama özellikle aktif öğrenenler için) öylesine oturup bir şey yapmadan ders dinlemek zor gelir.

6 Herkes bazen aktif ve bazen de reflektif öğrenendir.
Bir kategori veya ötekini tercihiniz kuvvetli, orta veya hafif olabilir. İkisinin dengede olması tercih edilir. Refleksiyon yapmadan direkt harekete geçerseniz olayların içerisine erken atlayabilirsiniz ve sorunla karşılaşabilirsiniz. Diğer taraftan, refleksiyon için çok fazla zaman harcamanız halinde harekete geçmede gecikebilir ve hiçbir şey yapamayabilirsiniz.

7 Aktif öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Eğer bir aktif öğrenenseniz ve sınıfınızda problem çözme aktiviteleri veya tartışmalar için yeterince zaman ayrılmıyorsa bu eksikleri ders çalışırken telafi etmeye çalışmalısınız. Katılımcıların farklı konuları birbirine anlattığı bir grupta çalışın. Başkalarıyla çalışarak sonraki sınavda neler sorulabileceğini tahmin etmeye ve cevap vermeye çalışın. Edindiğiniz bilgiyi uygulama imkanı bulmanız halinde daima daha kolay hatırlayacaksınız.

8 Reflektif öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Eğer bir reflektif öğrenenseniz ve sınıfınızda yansıtmaya ve yeni bilgi üzerinde düşünmeye yeterince zaman ayrılmıyorsa bu eksikliği ders çalışırken gidermelisiniz. Ders materyalini sadece okuyup ezberlemeyin; belli aralıklarla durun ve muhtemel sorular ve uygulama alanları üzerinde düşünün. Ders notlarının kendi kelimelerinizle kısa özetlerini çıkarmanız yararlı olabilir. Bunu yapmanız zamanınızı alabilir ama öğrendiklerinizin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.

9 DUYUŞSAL VE SEZGİSEL ÖĞRENENLERİN ÖZELLİKLERİ
Öğrenme tercihi somut gerçekler olasılıkları ve ilişkileri keşfetme Sorun çözme iyi bilinen oturmuş yöntemlerle Komplikasyon ve sürprizleri sevmezler Yaratıcı yöntemler tekrarı sevmezler Öğrenme alanı ayrıntılar hakkında sabırlı , somut gerçekleri hatırlama ve elle yapılan (laboratuvar) işleri yeni kavramları anlama-soyutlama ve matematik formüller İyi yönleri pratik ve dikkatli çabuk çalışırlar ve yaratıcı Sevmedikleri gerçek dünyayla direkt bağlantısını kuramadıkları dersleri çok fazla ezberleme ve rutin hesaplamalar olan eğitimleri Duyuşsal öğrenenler somut gerçekleri öğrenme meylindedir, sezgisel öğrenenler ise genelde olasılıkları ve ilişkileri keşfetmeyi tercih ederler. Duyuşsal öğrenenler sorunları iyi bilinen oturmuş yöntemlerle çözmeyi tercih ederler. Komplikasyon ve sürprizleri sevmezler; sezgiseller ise yaratıcılığı severler ve tekrarı sevmezler. Sınıfta anlatılmayan bir konudan imtihan olmak duyuşsal öğrenenleri sezgisellere göre daha fazla kızdırır. Duyuşsalar ayrıntılar hakkında sabırlı olma meylindedir, somut gerçekleri hatırlamada ve elle yapılan (laboratuvar) işlerinde iyidirler. Sezgiseller ise yeni kavramları anlamada daha iyidirler ve soyutlama ve matematik formüller konusunda daha rahattırlar. Duyuşsalar sezgisellere göre daha pratik ve dikkatlidir; sezgiseller ise duyuşsallara göre daha çabuk çalışırlar ve yaratıcıdırlar. Duyuşsalar gerçek dünyayla direkt bağlantısını kuramadıkları dersleri sevmezler; sezgiseller ise çok fazla ezberleme ve rutin hesaplamalar olan eğitimleri sevmezler.

10 Herkes bazen duyuşsal ve bazen de sezgisel öğrenendir
Herkes bazen duyuşsal ve bazen de sezgisel öğrenendir. Bir kategori veya ötekini tercihiniz kuvvetli, orta veya hafif olabilir. İyi bir öğrenen ve problem çözücü olabilmeniz için her iki yönde de çalışabilmelisiniz. Sezgiselliğe fazla önem verirseniz önemli ayrıntıları kaçırabilirsiniz veya hesaplamalarda veya elle yapılan işlerde dikkatsizce hatalar yapabilirsiniz. Duyuşsallığa çok önem verirseniz bu sefer de ezber ve benzeri metotlara çok bağımlı olursunuz ve yaratıcı düşünce ve anlama konusunda yetersiz kalabilirsiniz.

11 Duyuşsal öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Duyuşsal öğrenenler bilginin gerçek dünyayla bağlantısını kurabildikleri zaman en iyi anlarlar. Materyalin çoğunun soyut ve teorik olduğu bir sınıftaysanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğiticinizden kavram ve işlemler için spesifik örnekler vermesini isteyin ve kavramların pratiğe nasıl uygulanacağını bulmaya çalışın. Eğiticiniz yeterli örnek sağlayamıyorsa kitabınıza bakın veya arkadaşlarınızla beyin fırtınası yaparak bulmaya çalışın.

12 Sezgisel öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Çoğu sınıf dersleri sezgisellere göredir. Ancak, eğer sezgisel öğrenen bir öğrenciyseniz ve sınıfınızda daha çok ezbere dayalı bir eğitim varsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğiticinize somut gerçeklerin yorumlanması ve arkasındaki teoriler hakkında sorular sorun veya kendiniz bağlantı kurmaya çalışın. Ayrıca ayrıntılar konusunda sabırsız olduğunuzdan ve tekrarı sevmediğinizden (tamamlanmış çözümlerinizi kontrol etmeyi sevememe gibi) testlerde çok sayıda hata yapabilirsiniz. Cevaplamaya başlamadan önce sorunun tamamını okuduğunuzdan emin olun ve sonuçlarınızı kontrol edin.

13 GÖRSEL VE SÖZEL ÖĞRENENLERİN ÖZELLİKLERİ
Öğrenme tercihi en iyi gördükleri şeyleri hatırlarlar (resim, diyagram, grafik, akış şeması, film, demonstrasyon vb). kelimeler, yazılı ve sözlü açıklamalar Bilgi hem görsel, hem de sözel olarak sunulmalı Derslerde görsel bilgi az İyi öğrenenler hem görsel, hem de sözel bilgiyi başarılı bir şekilde kavrayabilirler. Görsel öğrenenler en iyi gördükleri şeyleri hatırlarlar (resim, diyagram, grafik, akış şeması, film, demonstrasyon vb). Sözel öğrenenler ise kelimeler, yazılı ve sözlü açıklamalardan en fazla faydayı elde ederler. Bilginin hem görsel, hem de sözel olarak sunulması halinde herkes daha fazla öğrenir. Derslerde genelde çok az görsel bilgi sunulur: öğrenciler genelde dersleri dinler ve tahtaya veya kitaplara yazılı materyalleri veya ders notlarını okur. Ancak, insanların çoğu görsel olarak daha iyi öğrenir. İyi öğrenenler hem görsel, hem de sözel bilgiyi başarılı bir şekilde kavrayabilirler.

14 Görsel öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Eğer görsel bir öğrenenseniz ders materyalinizle ilgili şekil, şema, fotoğraf, video gibi görsel materyaller bulmaya çalışın. Eğiticinize sorarak ve ders kaynaklarınıza bakarak konuyla ilgili video görüntülerinin olup olmadığını öğrenin. Bir kavramlar haritası çizerek kutular, daireler, oklar ile şekillendirip anlamaya çalışın. Notlarınıza renkli kodlar vererek aynı konuların aynı renkte olmasını sağlayın.

15 Sözel öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Ders materyalinizi kendi kelimelerinizle yazarak özetleyin. Gruplar halinde çalışmak özellikle etkili olabilir: arkadaşlarınızın açıklamalarını dinleyerek anlamanızı artırabilirsiniz; kendiniz anlatırsanız daha da fazla anlarsınız.

16 Her adım mantıklı bir şekilde bir öncekini takip eder.
ADIM ADIM GENEL Öğrenme tercihi lineer Her adım mantıklı bir şekilde bir öncekini takip eder. büyük zıplamalar materyali bağlantılarını görmeden rastgele sindirir ve birden “şimşek çakar” gibi öğrenirler. Sorun çözme mantıklı adımlarla ilerler karmaşık problemleri daha hızlı çözebilirler veya resmin tamamını anladıktan sonra parçaları yaratıcı bir şekilde bir araya getirebilirler Adım adım öğrenenler lineer adımlarla öğrenme meylindedir. Her adım mantıklı bir şekilde bir öncekini takip eder. Genel öğrenenler sıklıkla büyük zıplamalar şeklinde öğrenir, materyali bağlantılarını görmeden rastgele sindirir ve birden “şimşek çakar” gibi öğrenirler. Adım adım öğrenenler çözümlere mantıklı adımlarla ilerlerken genel öğrenenler karmaşık problemleri daha hızlı çözebilirler veya resmin tamamını anladıktan sonra parçaları yaratıcı bir şekilde bir araya getirebilirler ama nasıl yaptıklarını açıklamakta zorlanabilirler.

17 Bu yazıyı okuyan herkes yanlışlıkla genel öğrenen olduğu kanaatine kapılabilir. Bu şekilde öğrenme herkesin başına gelmiştir. Genel öğrenen olup olmadığınızı belirleyen “ışık yanmadan” önce nelerin olduğudur. Öğrendikleri bilgiler mantıklı bir şekilde bağlantılı olduğundan adım adım öğrenenler materyali tam olarak anlamayabilir ama en azından bir şeyler yapabilirler (örn. Ev ödevini yapma veya sınavı geçme). Kuvvetli genel öğrenenler ise –eğer iyi mantıklı düşünme yetenekleri yoksa- resmin tamamını kavrayıncaya kadar çok zorlanabilirler. Olayın genelini kavrasalar bile konunun ayrıntıları hakkında belirsiz kalabilirler. Bununla birlikte adım adım öğrenenler bir konunun özel bir yönü hakkında çok şey bilebilirken bunları ilişkilendirmede zorluk yaşayabilirler.

18 Adım adım öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Eğitimlerin çoğu adım adım bir yaklaşımla verilir. Ancak, eğer adım adım öğrenen biriyseniz ama eğiticiniz bir konudan ötekine atlayan veya bazı adımları geçen biriyse takip etmede ve hatırlamada zorlanabilirsiniz. Eğiticinizden atladığı adımları doldurmasını isteyin veya kaynaklara başvurarak bunu kendiniz yapın.

19 Ders çalışırken kendinize zaman ayırın ve ders materyalini kendinize uygun bir mantık sırasına koyun. Bunu yapmak uzun vadede size zaman kazandıracaktır. Ayrıca çalıştığınız her yeni konuyu zaten bildiklerinizle ilişkilendirmek suretiyle genel düşünme becerinizi artırmaya çalışabilirsiniz. Bunu ne kadar yaparsanız konuyla ilgili kavramanız o kadar gelişecektir.

20 Genel öğrenenler nelere dikkat etmelidir?
Eğer bir genel öğrenenseniz, ayrıntıları çalışmadan önce konunun geneli hakkında fikir sahibi olmanız yararlı olabilir. Eğiticinizin size açıklama yapmadan ve zaten bildiklerinizle ilişkilendirmeden direkt olarak yeni konulara atlaması size sorun oluşturabilir. Neyse ki, resmin tamamını daha hızlı kavramanız için yapabileceğiniz işler var. Bir konunun ilk bölümünü okumaya başlamadan önce tamamına bir göz atarak fikir edinmeye çalışın. Bunu yapmanız size başlangıçta zaman kaybettirebilir ama aynı konulara geri dönüp tekrar tekrar bakmanızı önleyecektir.

21 Her seferinde küçük konulara az miktarda zaman ayırmak yerine daha büyük konulara daha geniş zaman ayırmanız ve odaklanmanız sizin için daha faydalı olabilir. Eğiticinize danışarak veya kaynaklarınıza başvurarak öğrendiklerinizin zaten bildiklerinizle ilişkisini kurmaya çalışın. Hepsinden önemlisi, kendinize olan güveninizi kaybetmeyin. Yeni materyali sonunda kavrayacaksınız ve kavradığınızda da bunu başka konular ve disiplinlerle ilişkilendirebilme açısından adım adım öğrenenlerin hayal bile edemeyeceği noktalara gelebileceksiniz.

22 Özet Öğrenme stili farklılık gösterir
Öğrenme alanları tercihlerimiz kuvvetli, orta, hafif olabilir Dengede olmak tercih edilir Ölçeğin dört alt boyutu vardır Her bir alt boyutta kuvvetli tercihi olanların bunun farkında olarak ders çalışmaları gerekir


"Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları