Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
REHBERLİK VE KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ

2 ÖĞRENME STİLLERİ KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

3 BEYNİMİZ VE ÖĞRENME Beyin sağ ve sol olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki bölümün farklı alanlarda üstünlüğü vardır. Genelde bireyler beyinlerinin bir tarafını daha ağırlıklı kullanırlar. Öğrenmenin üst düzeyde gerçekleşebilmesi için bireyin beyninin iki bölümünü de dengeli bir şekilde kullanması gerekir. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

4 SOL BEYİN Sözcüklerle düşünür. Matematiksel işlemler yapar.
Ayrıntıya odaklanır. Akılcı düşünür. SAĞ BEYİN Görüntülerle düşünür. Tasarım yapar. Bütüne odaklanır. Sentez yapar. Üretken düşünür. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

5 ÖĞRENME STİLİ NEDİR ? Öğrenme stilleri, kişinin öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendisine özgü yollar kullanmasıdır. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

6 ÖĞRENME STİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Öğrenme stillerimiz doğuştan getirdiğimiz karakteristik özelliklerimizdir. Yaşamımızın pek çok yönünü etkiler. Her birey kendi kabiliyetine uygun öğrenme stilini tercih etme eğilimindedir. Öğrenme stilleri her bireyin bilgiye en ekonomik yönden ulaşmasını sağlar. Her bireyin kendisini güçlü hissettiği öğrenme stiliyle öğrenmesine uygun ortamlar sağlanmalıdır. Bir öğrenme yöntemi bir birey için uygun olabilirken başka bir birey için uygun olmayabilir. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

7 BİREY KENDİ ÖĞRENME STİLİNİ BİLDİĞİNDE;
Öğrenme sürecinde, öğrenme stilini devreye sokabilir. Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir. Benlik saygısını geliştirir. Kendine güveni artar. Okula karşı olumlu tutum sergiler. Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

8 ÜÇ TÜR ÖĞRENME STİLİ VARDIR
Görsel / Visual 2. İşitsel / Audial 3. Dokunsal / Tactile KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

9 Ancak bazı öğrencilerde ortak çıkması da normaldir.
Görsel-İşitsel İşitsel-Dokunsal Görsel-Dokunsal 4.Görsel-İşitsel- Dokunsal

10 GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

11 GÖRSEL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Uzun süre önce dinlediklerini hatırlayamazlar. Resimlerle veya kelimelerle düşünürler. Duygularını yüz ifadelerinde belli ederler. Görmedikleri veya yazılı olmayan bilgi görseller için bir ifade taşımaz. Sözlü raporları değil yazılı olanları tercih ederler. Hayal dünyaları canlıdır. Renkleri kullanırlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

12 GÖRSEL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Detaylı not tutmalarına fırsat verilmeyen sunumları ve ders anlatımlarını sevmezler. İsimleri değil yüzleri hatırlarlar. Görünüşe ve görünüme duyarlıdırlar. Her şeyin listesini tutmayı severler. Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Kurallara uymak ve disiplinli olmak en önemli özelliklerinden biridir. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

13 GÖRSEL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar.Plansızlık onlar için huzursuzluk demektir. Mükemmellik onlar için önemlidir. Hızlı konuşurlar, iyi gözlemcidirler. Okumaya düşkündürler. Okudukları ve yazdıkları metinlerde yazım, noktalama ve diğer dilbilgisi kurallarına duyarlıdırlar. Bir şey düşünürken gözleri yukarıya bakar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

14 GÖRSEL ÖĞRENENLER EN İYİ ŞÖYLE ÖĞRENİRLER
Daha sonra okumak üzere not tutarak Daha sonra gözden geçirmek üzere liste yaparak Kitap okuyarak Film seyrederek Yazarken, okurken önemli noktaların altını renkli kalemlerle çizerek Ders çalışırken sessiz bir ortamda ve tek başına olarak KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

15 İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

16 İŞİTSEL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Duyduklarını hatırlarlar. Yazarken konuşurlar. Sese ihtiyaç duyarlar. İyi konuşmacıdırlar. İsimleri hatırlarlar ama yüzleri hatırlamakta zorlanırlar. Dinlediklerini hatırlarlar. Ani gürültüden rahatsız olurlar. Oyunları ve resimleri sevmezler. Bastırmadan ve alelade yazarlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

17 İŞİTSEL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yazdıkları notları yüksek sesle okumazlarsa bu notlar hiçbir şey ifade etmez. Konuştukları kişiyi değil;içlerinden gelen sesi dinliyor gibidirler. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi grupla çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bu nedenle sınıfta son derece aktiftirler. Bir şey düşünürken kulak hizasına doğru bakarlar.  Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler.  Bulundukları ortamlarda gürültüden çok rahatsız olurlar KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

18 İŞİTSEL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yazarken sıklıkla noktalama işaretleri, dilbilgisi hataları yapabilirler. Bir bilgiyi hatırlamak istediklerinde genellikle o bilgiyi aktaran kişinin aktarım biçimi veya önceden bilgiyle ilgili yaptıkları sesli tekrarlarla hatırlamaya çalışırlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

19 İŞİTSEL ÖĞRENENLER EN İYİ ŞÖYLE ÖĞRENİRLER
Yüksek sesle anlatarak Dersi dinleyerek Grup çalışmaları yaparak Ders çalışırken enstürmantal müzik dinleyerek KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

20 DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ
KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

21 DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Gördüklerini veya duyduklarını değil yaptıklarını hatırlarlar. Dokunmak ve hareket çok önemlidir. İyi okuyucu değildirler. Her şeye fiziksel tepki verirler. Taklit ederek ve uygulayarak öğrenirler. Yeni şeyleri dokunarak öğrenmek isterler. Duyguları hakkında konuşmayı severler. Oyun oynamayı severler. Bilgi istedikleri tarzda sunulmazsa öğrenme ortamından çabuk uzaklaşırlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

22 DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Rahat giyinmeyi severler. Konuşurken karşıdakine bilinçsizce dokunurlar. Spor yapmayı ve dans etmeyi severler.İkili ilişkilerde iyidirler Kinestetikler dünyayı adeta vücutları ile hissederler ve o dünyayı anlamak için de tüm vücutlarını kullanırlar. Sürekli hareketlidirler, yerlerinde duramazlar, aktif olmayı severler. Plan ve programdan fazla hoşlanmazlar. Az ve öz konuşmayı severler. Dokunmak onlar için en kolay iletişim kurma yoludur. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

23 DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Düşünürken aşağı doğru bakarlar, dağınıktırlar. Yeni şeyler öğrenirken hareket ederek öğrenmeyi tercih ederler. Ders çalışırken sakız çiğnemek veya bir şeyler atıştırmaktan hoşlanırlar. Ders çalışırken ellerinde birşeyler olmasını severler. (kalem, anahtarlık, vb.) Çalışırken müzik dinlemek onları rahatlatır. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

24 DOKUNSAL ÖĞRENENLER EN İYİ ŞÖYLE ÖĞRENİRLER
Dokunarak Öğrenilen konunun içinde fiziksel olarak yer alarak Öğrenilen konu ile ilgili gezilere katılarak İki veya üç kişilik küçük çalışma grupları oluşturarak KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

25 GÖRSEL-İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ
KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

26 GÖRSEL - İŞİTSEL ÖĞRENENLERİN
GENEL ÖZELLİKLERİ Gördüklerini, okuduklarını ve aynı zamanda dinlediklerini daha iyi hatırlarlar. Resimlerle, kelimelerle ve yüksek sesle düşünürler. Duygularını bazen yüz ifadelerinde belli ederler. Görmedikleri veya yazılı olmayan bilgileri dinlemek isterler. Raporların hem yazılı hem de sözlü olmasını tercih ederler. Renkleri kullanmayı severler. Anlatımları hem dinlemek hem de not tutmak isterler. Görünüşe ve görünüme duyarlıdırlar. Her şeyin listesini tutmayı severler. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

27 GÖRSEL - İŞİTSEL ÖĞRENENLERİN
GENEL ÖZELLİKLERİ Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlar kullanılarak yapılan sesli anlatımlar başarılarını artırır. Kurallara uymak ve disiplinli olmak en büyük özellikleridir. Planlı olmayı severler. Hızlı konuşurlar, iyi gözlemcidirler. Okumaya düşkündürler.Okudukları ve yazdıkları metinlerde yazım, noktalama ve diğer dilbilgisi kurallarına duyarlıdırlar. Yazarken konuşurlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

28 GÖRSEL - İŞİTSEL ÖĞRENENLERİN
GENEL ÖZELLİKLERİ Sese ihtiyaç duyarlar. İsimleri ve yüzleri hatırlarlar. Yazdıkları notları yüksek sesle okumazlarsa bu notlar hiçbir şey ifade etmez. Sohbet etmeyi grupla çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bu nedenle sınıfta son derece aktiftirler. Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler.  Bir bilgiyi hatırlamak istediklerinde genellikle o bilgiyi aktaran kişinin aktarım biçimi veya önceden bilgiyle ilgili yaptıkları sesli tekrarlarla hatırlamaya çalışırlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

29 GÖRSEL-İŞİTSELLER ÖĞRENENLER EN İYİ ŞÖYLE ÖĞRENİRLER
Yüksek sesle anlatarak Dersi dinleyerek Grup çalışmaları yaparak Ders çalışırken enstürmantal müzik dinleyerek Not tutarak ve bu notları tekrar ederek, renkli kağıt ve kalem kullanarak KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

30 GÖRSEL-DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ
KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

31 GÖRSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Gördüklerini ve aynı zamanda içinde yer aldıklarını hatırlarlar. Uzun süre önce dinlediklerini hatırlayamazlar. Resimlerle veya kelimelerle düşünürler. Dokunmak ve hareket etmek çok önemlidir. Görmedikleri veya yazılı olmayan bilgi görseller için bir şey ifade etmez. Sözlü raporları değil yazılı olanları ve dokunabildiklerini tercih ederler. Hayal dünyaları canlıdır. Renkleri kullanırlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

32 GÖRSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Detaylı not tutmalarına fırsat verilmeyen sunumları ve ders anlatımlarını sevmezler. İsimleri değil yüzleri hatırlarlar. Görünüşe ve görünüme duyarlıdırlar. Her şeyin listesini tutmayı severler. Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Bu araçlara dokunmalarına fırsat verilmelidir. Yeni şeyleri dokunarak öğrenmek isterler. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

33 GÖRSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar. Sürekli hareketlidirler, yerlerinde duramazlar, aktif olmayı severler. Düşünürken nereye baktıkları belli değildir, dağınıktırlar. Hızlı konuşurlar, iyi gözlemcidirler. Okumaya düşkündürler. Okudukları ve yazdıkları metinlerde yazım, noktalama ve diğer dilbilgisi kurallarına duyarlı olmaya çalışırlar. Bir şey düşünürken gözleri yukarıya bakar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

34 GÖRSEL DOKUNSAL ÖĞRENENLER EN İYİ ŞÖYLE ÖĞRENİRLER
Daha sonra okumak üzere not tutarak ve bu notları tekrar ederken elinde tutarak Daha sonra gözden geçirmek üzere liste yaparak Kitap okuyarak ve okuduğu kitabı elinde tutarak Film seyrederek İki veya üç kişilik küçük çalışma grupları oluşturarak KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

35 İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ
KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

36 İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Duyduklarını ve içinde yer aldıklarını hatırlarlar. Yazarken konuşurlar. Sese ihtiyaç duyarlar. İyi konuşmacıdırlar. Bilgi istedikleri tarzda sunulmazsa yavaş hareket ederler. Ani gürültüden rahatsız olurlar. Oyunları ve resimleri severler. Bastırmadan ve alelade yazarlar. Yazdıkları notları yüksek sesle okumazlarsa bu notları ellerinde tutmadan okurlarsa hiçbir şey ifade etmez. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

37 İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Konuşurken karşıdakine bilinçsizce dokunurlar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi grupla çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bu nedenle sınıfta son derece aktiftirler. Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler.  Dokunmak onlar için en kolay iletişim kurma yoludur.. Yazarken sıklıkla noktalama işaretleri, dilbilgisi hataları yapabilirler. Çalışırken hafif bir müzik dinlemek onları rahatlatır. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

38 İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLER EN İYİ ŞÖYLE ÖĞRENİRLER
Yüksek sesle anlatarak ve notlarını elinde tutarak Dersi dinleyerek Küçük gruplar içinde çalışmalar yaparak Ders çalışırken enstürmantal müzik dinleyerek KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

39 GÖRSEL-İŞİTSEL-DOKUNSAL
ÖĞRENME STİLİ KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

40 GÖRSEL-İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Gördüklerini ve okuduklarını içinde yer alırlarsa hatırlarlar. Uzun süre önce dinlediklerini hatırlayamazlar. Resimlerle veya kelimelerle düşünürler ama kullanılan araçlara dokunmaları gerekir. Çalışırken hafif bir müzik dinlemek onları rahatlatır. Görmedikleri, dinlemedikleri ve yazılı olmayan bilgi onlar için bir şey ifade etmez. Sözlü raporları değil yazılı olanları ve dokunabildiklerini tercih ederler. Hayal dünyaları bazen fazla canlıdır. Renkleri kullanırlar. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

41 GÖRSEL-İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Detaylı not tutmalarına fırsat verilmeyen ve sesli olmayan sunumları ve ders anlatımlarını sevmezler. Genellikle oyun oynamayı severler.. Her şeyin listesini tutmayı severler. Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendikleri yüksek sesle anlatılırsa kolay hatırlarlar. Yazdıkları notları yüksek sesle okumazlarsa bu notlara dokunmazlarsa bu notlar hiçbir şey ifade etmez. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

42 GÖRSEL-İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar. Yazarken sıklıkla noktalama işaretleri, dilbilgisi hataları yapabilirler. Hızlı konuşurlar, iyi gözlemcidirler ve sese ihtiyaç duyarlar. Okumaya düşkündürler. Okudukları ve yazdıkları metinlerde yazım, noktalama ve diğer dilbilgisi kurallarına genellikle duyarlıdırlar. Bir şey düşünürken nereye baktıkları çok belli değildir. KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***

43 GÖRSEL-İŞİTSEL-DOKUNSAL ÖĞRENENLER EN İYİ ŞÖYLE ÖĞRENİRLER
Daha sonra yüksek sesle okumak üzere not tutarak Notlarını elinde tutarak Öğrenilen konunun içinde fiziksel olarak yer alarak Grup çalışmaları yaparak KAVRAM DERSANELERİ *** ÖĞRENME STİLLERİ ***


"KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları