Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) Harun BAĞKIRAN Psikolojik Danışman ve Rehberlik SİVEREK MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) Harun BAĞKIRAN Psikolojik Danışman ve Rehberlik SİVEREK MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) Harun BAĞKIRAN Psikolojik Danışman ve Rehberlik SİVEREK MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir. Modelin amacı, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Bu amaçla kullanılacak puanları; -Merkezi Yazılı Sınavlar, -Yılsonu Başarı Puanı, olmak üzere iki ana unsur ile belirleyen öğrenci odaklı bir sistemdir.

3 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama; Telafi imkânının sağlanması, Merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması, ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, Merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, Yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi, Merkezî sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması, Her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi gibi yenilikleri içermektedir.

4 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) 2015-2016 Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ SINIFDÖNEMSINAV TARİHİMAZERET SINAVI TARİHİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 8. Sınıf1. Dönem25-26 Kasım12-13 AralıkOcak 2016 8. Sınıf2. Dönem27-28 Nisan14-15 MayısHaziran 2016

5 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

6 SINAV SÜRELERİ Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

7 Sınavlar hangi konuları kapsayacak? Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Çalışma takvimine göre konu ve kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında birinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından birinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar olan konu ve kazanımlarla sınırlı olacaktır. İkinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından ikinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konular ile sınırlı kalacaktır.

8 Telâfi sınavına kimler girebilecek? Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanmıştır. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

9 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi? Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Merkezi değerlendirmeler uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir.

10 Merkezi ortak sınavlara 6 ve 7.sınıflar girecek mi? Merkezi ortak sınavlar, 2014-2015 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2016 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

11 8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, başvuru şartlarını öğrenmek üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklardır. Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacaklardır. PYBS

12 Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

13 Öğrencilerin sınav yerleri nasıl belirlenecek? Öğrenciler, ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında kendi okullarında gireceklerdir. Ortak sınava girmeyecek öğrenciler sınavların yapılacağı günler okulda bulunmayacakları için sınavın uygulanmasına yönelik fizikî olumsuzluklar yaşanmayacaktır. Öğrenciler sıralarında tekli oturma düzeninde ortak sınava gireceklerdir. Ortak sınav güvenliğine yönelik olarak 4 farklı kitapçık türü hazırlanacaktır. (A,B,C,D)

14 Sınav güvenliği nasıl sağlanacak? Ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Üst araması vb. gibi önlemler alınmayacaktır. Kopya işlemi sınav salonunda görevli öğretmenler tarafından tespit edilen öğrencinin sınavı tutanağa bağlanarak geçersiz sayılacaktır.

15 Bu yıl 8. sınıfta olanlar için, 6 ve 7. sınıf not ortalamaları da dikkate alınacak mı?  Yeni uygulama, öğrencilerin 6 ve 7. sınıf notlarının dikkate alınmasında SBS sisteminden herhangi bir farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf notları hesaplamada etkili olacaktır. Yıl Sonu Başarı Puanı Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

16 Yıl Sonu Başarı Puanı Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

17 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması (YEP) Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

19 Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak? Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda; –Tercih önceliği, –Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, –Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı, öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacaktır.

20

21

22 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI (OYP) İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR FEN LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ ANADOLU TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ ANADOLU OTELCİLİK TURİZM VE MESLEK LİSELERİ ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ ADALET MESLEK LİSELERİ ANADOLU TARIM MESLEK VE TARIM MESLEK LİSELERİ ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ

23 Veliler, velisi olduğu öğrencinin sınava gireceği okul, sınıf ve sıra bilgisini e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden giriş yaparak görebilmektedir.

24 TEŞEKKÜRLER


"2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) Harun BAĞKIRAN Psikolojik Danışman ve Rehberlik SİVEREK MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları