Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Doç.Dr.Fatih Büyükcam Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Doç.Dr.Fatih Büyükcam Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği."— Sunum transkripti:

1 Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Doç.Dr.Fatih Büyükcam Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

2 Epidemiyoloji Tanı ve ayırıcı tanı Laboratuvar, radyoloji ve diğer tetkikler Tedavi Prognoz

3 Hastane kaynaklı / Toplum kaynaklı ???

4 Hastane kaynaklı pnömoni Son 30 günde IV tedavi, yara bakımı veya IV kemoterapi Bakımevi vb. İkamet veya uzun süreli kalış Son 90 günde >2 gün hastanede yatış Son 30 günde hastane veya diyaliz merkezine başvuru * American Thoracic Society, Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:388.

5 Epidemiyoloji Erişkinlerde yılda % 0.5 Yaş Mevsim Erkek Siyah ırk

6 Etiyoloji Savunma mekanizmasında defekt Özelliklli virülan mikroorganizma Yoğun inokülasyon

7 Etiyoloji Streptococcus pneumoniae Influenza virüs Staphilococcus aerius Neisseria menengitis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Mycobacterium spp Nocardia spp Legionella spp

8 Etiyoloji Bilinç değişikliği Sigara Alkol Hipoksemi Asidoz Toksik madde inhalasyonu Pulmoner ödem Üremi Malnutrisyon Mekanik bronş obstrüksiyonu >65 yaş Uyurken takma diş kullanımı Sistik fibrozis Bronşektazi KOAH Pnömoni ve kronik bronşit öyküsü İmmotil silia sendromu Kartagener Sendromu Young’s Sendromu Disfaji HIV Viral solunum yolu hastalıkları Akciğer kanseri Hiperimmünglobulin E sendromu İlaçlar – ACE inhibitörleri, Glukokortikoidler, Antipsikotikler, PPI, H2 res. blokerler

9 Öykü - Semptom Öksürük Ateş Plöretik göğüs ağrısı Dispne Balgam Bulantı, kusma, ishal, bilinç değişikliği

10 Labratuvar / Görüntüleme Lökositoz / Lökopeni PAAC

11 PAAC Grafisi Konsolidasyon İnterstisyel infiltrasyon Kavitasyon

12

13 Konsolidasyon

14 İnterstisyel infiltrasyon

15

16 Kavitasyon, apse formasyonu

17 Ayırıcı Tanı Klinik bulgular pnömoniyi desteklemiyorsa diğer olası nedenler – Malignansi – Kanama – Pulmoner ödem – Pulmoner emboli – Non-infeksiyöz infiltrasyon

18 Pulmoner ödem

19

20 Antikoagülan kullanımına bağlı hemotoraks

21 Eroine bağlı akciğer ödemi

22 Ayırıcı Tanı Klinik bulgular (+) PAAC (-) Klinik bulgular (+) PAAC (-) Bilgisayarlı Tomografi

23 * Basi SK, Marrie TJ, Huang JQ, Majumdar SR. Patients admitted to hospital with suspected pneumonia and normal chest radiographs: epidemiology, microbiology, and outcomes. Am J Med 2004; 117:305.

24 * Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2007; 44 Suppl 2:S27.

25 * Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2007; 44 Suppl 2:S27. Pnömoni şüphesi olan hastada negatif PAAC grafisi olması durumunda ampirik antibiyotik tedavisi başlanıp 24-48 saat içerisinde grafi tekrarlanır.

26 * Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2007; 44 Suppl 2:S27. CT veya HRCT

27 Mikrobiyolojik Testler En iyi tedavi patojene yönelik tedavi Genel ampirik tedaviye cevap alınamadığında

28 Mikrobiyolojik Testler Klavuz Önerileri Toplum kaynaklı pnömoni ayaktan izlem yapılacak ise rutin kültür opsiyonel Epidemiyolojik durumlar Yoğun bakımda takip edilen hastalarda – Kan kültürü, Legionella, balgam kültürü,pnömokok antijen testi

29 * Bartlett JG. Diagnostic approach to community-acquired pneumonia in adults. UpToDate; 2016 [updated 27.12.2015; cited 2016]

30 Influenza A H5N1 Influenza A H7N9 MERS – CoV Toplum kaynaklı MRSA

31 Diğer Labratuvar Testleri Prokalsitonin – Bakteriyel ayrımı, bakteriyel replikasyon – Tedavi planı – <0.1 mcg/L antibiyotik gerekli değil – >0.25 mcg/L gerekli – Antibiyotik kullanım süresi belirleme CRP

32 Yatış Kararı Pneumonia Severity Index (PSI) CURB-65

33 C onfusion U rea (BUN> 7 mmol/L – 20 mg/dL) R espiratory rate >30 breaths/minute B lood pressure – SBP<90mmHg, DBP<60mmHg A ge >65 0-1 ayaktan takip 2 – hospitalizasyon ≥3 yoğun bakım endikasyonu

34 CURB-65 C onfusion U rea R espiratory rate >30 breaths/minute B lood pressure – SBP<90mmHg, DBP<60mmHg A ge >65 0-1 ayaktan takip 2 hospitalizasyon ≥3 yoğun bakım endikasyonu 0-1 ayaktan takip 2 hospitalizasyon ≥3 yoğun bakım endikasyonu

35 Tedavi - IDSA / ATS Klavuzu Ayaktan Tedavi Öncesinde sağlıklı ve son 3 ayda antibiyotik kullanım öyküsü yok Makrolid (azitromisin, klaritromisin, eritromisin) Doksisiklin Ko-morbid hastalık veya Makrolid rezistan pnömoni epidemisi Fluorokinolon (moksifloksasin, gemifloksasin, levofloksasin) Beta-laktam (sefotaksim, seftriakson, SAM) + Makrolid

36 Tedavi - IDSA / ATS Klavuzu Hastanede Yatış Servis Fluorokinolon Beta-laktam + Makrolid Yoğun Bakım Beta-laktam + Azitromisin Beta-laktam + Fluorokinolon Penisillin Allerjisi’nde Fluorokinolon + Azitroneam

37 Tedavi - IDSA / ATS Klavuzu Pseudomonas Aeruginosa Antipnömokokal, Antipseudomonal Beta Laktam piperacillin-tazobactam sefepime imipenem meropenem Antipnömokokal, Antipseudomonal Beta Laktam piperacillin-tazobactam sefepime imipenem meropenem Siprofloksasin Levofloksasin Siprofloksasin Levofloksasin Aminoglikozid (Azitromisin) Fluorokinolon Toplum kaynaklı MRSA’da VANKOMİSİN Toplum kaynaklı MRSA’da VANKOMİSİN

38 Tedavi – British Society Klavuzu Tedavi Yeri 1.TercihAlternatif Hafif (CURB65 0-1) Ev Amoksisilin 3x500 mg oral Doksisiklin 200 mg ilk doz + 100mg/gün veya Klaritromisin 2x500mg Hafif (CURB65 0-1) Hastane Amoksisilin 3x500 mg oral/iv Orta (CURB65 2) Hastane Amoksisilin 3x500 mg + klaritromisin 2x500 mg oral/iv Doksisiklin 200 mg ilk doz + 100mg/gün veya Levofloksasin 1x500mg Veya Moksifloksasin 1x400mg Ciddi (CURB65 3-5) Yoğun Bakım Ko-Amoksisilav 3x1200 mg + klaritromisin 2x500 mg İv Penisilin G 4x 1.2gr + Levofloksasisn 1x500/Moksifloksasisn 1x400 veya Sefuroksim 3x1.5gr / Sefotaksim 3x1gr / Seftriakson 1x2gr + Klaritromisin 2x500mg Leigonella şüphesinde + Levofloksasin

39 Prognoz Taşikardi ve hipotansiyon2 gün Ateş, takipne, hipoksi3 gün Öksürük14 gün Halsizlik14 gün PAAC’ de infiltrasyonda düzelme30 gün


"Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Doç.Dr.Fatih Büyükcam Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları