Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değişim Liderleri Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değişim Liderleri Derneği"— Sunum transkripti:

1

2 Değişim Liderleri Derneği
Türkiye’de genç ve yetişkin kadınların kendilerine güvenerek neler başarabileceğine inanan, onların potansiyelini gören ve onlara değer veren gençlerin kurduğu ve idare ettiği bir dernektir.

3 Turkish Women’s Initiative (ABD)
TWI Turkish Women’s Initiative (ABD) DLD’ye, program geliştirme ve organizasyonunda rehberlik yapmaktadır. Amerika’da kurulmuş olan TWI ise, DLD’ye kadın liderliği üzerine programlar geliştirmektedir.

4 Misyonumuz Eğitim fırsatları ve liderlik becerileri vererek,Türk genç ve yetişkin kadınların toplumsal hayatta aktif, sorumluluk sahibi ve üretici bireyler olmalarını sağlamaktır.

5 Vizyonumuz Türkiye’de kadınların iş yaşamı, ülke yönetimi ve yakın çevrelerinde daha etkin, katılımcı bireyler olmalarını destekleyerek Türk ekonomisi ve toplumuna önemli ve pozitif katkılar sağlamaktır.

6 Organizasyonumuz YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR
KAYNAK VE ORTAKLIK GELİŞTİRME KOMİTESİ KIVILCIMLAR PROGRAMI KOMİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KOMİTESİ ETKİNLİK LER KOMİTESİ MEZUNLAR KOMİTESİ DENETİM KURULU Yönetim kurulumuz başta olmak üzere, denetim kurulu + genel müdür + 5 tane komiteden oluşmaktadır.

7 Organizasyonumuz DLD Organizasyonu > Yönetim Kurulu Üyeleri
> Genel Müdür > Kıvılcımlar Programı Koordinatörü > Komite Üyeleri > Kolaylaştırıcılar > Gönüllüler

8 Türkiye’de Kadın Kaynak: TUİK İstatistiklerle Kadın ,2014
Türkiye’de kadının durumundan biraz bahsetmek istiyorum. Neden kadın? Çünkü.. Kaynak: TUİK İstatistiklerle Kadın ,2014 Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2013

9 Türkiye’de Kadın Toplumumuzun %49.82’si - yani yaklaşık yarısı kadındır. Ve..

10 Türkiye’de Kadın Türkiye’de Kadın İstihdamı İstihdam oranı %45,9
Erkekler %65,2 Kadınlar %27,1 Ve bu oranın sadece %27’si istihdam etmektedir. Türkiye’de toplam nüfusun istihdam oranı %45 iken, Erkek nüfusun %65’i ancak kadın nüfusun sadece %27si istihdam etmektedir.

11 Türkiye’de Kadın AB’de Ortalama Kadın İstihdamı
AB Ülkeleri (28 ülke)> %58,8 Türkiye > Kadınlar %27,1 Avrupa Birliği ülkelerinde ise; kadın istihdam ortalama oranı %59’a yakınken, Türk kadını istihdam oranın 2 katıdır.

12 Kadın İstihdam Oranı, OECD Ülkeleri,2011
Türkiye’de Kadın Organization for Economic Co-operation and Development – (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesi ülkeler (TR dahil - 34 Ülke) arasında en düşük kadın istihdam oranına sahiptir. Kadın İstihdam Oranı, OECD Ülkeleri,2011

13 Kadınların İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri
Türkiye’de Kadın Türkiye’de kadının çalışmama sebeplerine bakarsak >>> Kadınların İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri

14 Çalışan Kadınların Dağılımı
Türkiye’de Kadın Çalışan kadın(%27’)nın açılımına bakıldığında >> Türkiye’de çalışan kadının (%38’i) (yaklaşık 3’te 1’i) ücretsiz aile işçisidir. %49’u ücretli/yevmiyeli çalışandır. Sadece %13’ü kendi hesabına işveren olarak çalışmaktadır. Çalışan Kadınların Dağılımı

15 Türkiye’de Kadın Bazı batılı ülkelerle karşılaştırdığımızda >>
Karar Alma mekanizmalarında kadın yönetici oranı çok düşüktür.

16 Kamu Örgütlerinde Üst Düzey Yöneticilerin Dağılımı
Türkiye’de Kadın Kamuda üst düzey kadın yönetici sayıları ise çok düşüktür. Kamu Örgütlerinde Üst Düzey Yöneticilerin Dağılımı

17 Eğitim Düzeyine göre İş Gücüne Katılım Oranı
Türkiye’de Kadın Üniversite mezunu kadınların %28’i iş gücüne hala katılmıyor. Gerekirse söylenecek bilgi >>Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı %12,9 olup > kadınlarda ise %10,7’dir (erkeklerde %15,1 ) Eğitim Düzeyine göre İş Gücüne Katılım Oranı

18 Peki Ne Yapmalı?

19 “Yenilikçi bir sosyal değişim modeli”
KIVILCIMLAR PROGRAMI (KP) “Yenilikçi bir sosyal değişim modeli”

20 Kıvılcımlar Programı Üniversiteli genç kadınların özgüvenlerini geliştiren, 8 ay süren, Liderlik ve yaşam becerileri edinmelerini sağlayan, ‘Yaparak’ öğrenmeye dayalı bir eğitim modelidir.

21 Kıvılcımlar Programı Liderlik eğitimleri Kadın rol modeller
Sosyal değişim projesi Hem lider oluyorlar Hem de topluma değer katıyorlar.

22 Kıvılcımlar Programı KP Mesajları > Hepimiz lider olabiliriz.
> Hem anne, hem iş kadını olabiliriz. > Kadınlar iş hayatında başarılı olabilir. > Toplumdaki sorunlara kadın-erkek birlikte çözüm yaratmalıyız.

23 Kıvılcımlar Programı KP Yıllık Düzenli Faaliyetleri
> Kolaylaştırıcı Eğitimi (Eylül) > Kıvılcımlar El Ele Buluşması (Kasım) > Kolaylaştırıcı Buluşması (Şubat) > Değişim Liderleri Zirvesi (Mayıs) > Kıvılcımlar Haftalık Toplantıları > Kıvılcımlar Eğitimleri ve Rol Model Toplantıları > Skype Toplantıları

24 Neden Farklıyız?

25 Neden Farklıyız? Yapma şeklimiz Derinlemesine değişim sağlıyoruz.
Kadının ihtiyaçlarına odaklıyız. Katılımcı odaklıyız. Proje odaklıyız. Yapabilme becerileri kazandırıyoruz. Yerel topluma yarar sağlıyoruz.

26 Neden Farklıyız? Etkimiz > Kendine güvenen,
> Potansiyelinin farkında, > Profesyonel yeteneklere sahip, > Rol model, > Genç lider kadınlar yetiştiriyoruz.

27 Neden Farklıyız? Olmazsa Olmazlarımız > Takım ruhu,
> Yatay öğrenim, > Eleştirel düşünme, > Açık fikirlilik, > Katılım ve eğlence,

28 Neden Farklıyız? Olmazsa Olmazlarımız > İyimserlik ve pozitiflik,
> Kendini bilme ve başkalarını öğrenme, > Kendini ifade edebilme ve kendini sevme. > Somut faydalarla motivasyonu yüksek tutma

29 Neden Farklıyız? Hedefimiz > KP Koordinatörü
> Geri bildirim toplantıları + Skype Toplantıları + Şubat Buluşması + Zirve > Yıl sonu raporları > Yenileme ve güncelleme

30 Neler Başardık?

31 Neler Başardık? Mezun: Toplam 163 üniversite öğrencisi
Sosyal değişim: 25 farklı proje Toplumsal etkimiz: kişi üzeri Süreklilik : 6 yıl İzmir, Kocaeli, Düzce, Ankara ve Şimdi Bolu ve İstanbul

32 Neler Başardık? Kolaylaştırıcı Eğitimlerimiz
> Profesyonel eğitimciler, > Güncellenmiş “KP Kolaylaştırıcı Eğitimi Planı” > 3 Modül > Toplam 8 gün > Profesyonel koçluk desteği.

33 Kolaylaştırıcı Eğitim Planı
Neler Başardık? 1.Modül 17-20 Eylül 2015 2.Modül 06-08 Kasım 2015 3.Modül 13-14 Şubat 2016 Kolaylaştırıcı Eğitim Planı Burcu Yalman ile Lider Kadın’ın Koçluk Eğitimi Mahmut Toprak, Berna Şerefli ile İleri Koçluk Becerileri Kerem Gümüşkanatlı ile Kendini Tanıma Kişisel Vizyon, Güven. DLD Yönetimi ile Tanıtım Kıvılcımlar Programı Oryantasyonu Kerem Gümüşkanatlı ile Değişim Liderliği Planlama, Karar Alma. DLD Yönetimi ile Geribildirim Toplantısı Kerem Gümüşkanatlı ile İletişim ve İlişki Yönetimi. Kerem Gümüşkanatlı ile Değişim Liderliği Takım Yönetimi, Rol Modellik.

34 Neler Başardık? Kıvılcımlar Eğitimlerimiz > Profesyonel eğitimciler
> ‘Kıvılcımlar Eğitimi Planı’ > 4 modül > 9 gün > Diğer eğitimler

35 Kıvılcımlar Eğitim Planı
Neler Başardık? 1.Modül 06-08 Kasım 2015 (İzmir) 2.Modül 12-13 Aralık 15 (İzmir) 09-10 Ocak 16 (İst.) 3.Modül 20-21 Şubat 16 (İzmir) 27-28 Şubat16 (İst.) 4.Modül 12-13 Mart 2016 (İzmir) 26-27 Mart 2016 (İst.) Kıvılcımlar Eğitim Planı Pınar Yazır Özgür Değişim için Gelişmek Planlama, Yenilikçilik. DLD Yönetimi ile Tanıtım ve Kıvılcımlar Programı Pınar Yazır Özgür, ve Kerem Gümüşkanatlı ile; Sunum Teknikleri, İmaj Yönetimi. Berna Şerefli, Mahmut Toprak, Merve Gökçe ile; CV Hazırlama, Mülakat Teknikleri Kerem Gümüşkanatlı Kendini Tanıma Kişisel Vizyon, Güven. Pınar Yazır Özgür Değişim için Gelişmek: Karar Verme, Sonuç Odaklılık. Kerem Gümüşkanatlı İletişim, İlişki Yönetimi.

36 Neler Başardık? Değişim Liderleri Zirvesi
> Geri bildirim toplantıları > Sosyal değişim proje sunumları > Liderlik eğitimleri ve çalıştaylar > Rol-model konuşmacılar > Kıvılcımlar Ödülü

37 Neler Başardık? Mezunlar Komitesi
> Sabancı Üniversitesi Anket Çalışması > KP Mezunları İl Temsilcileri

38 Neler Başardık? KP Mezunları Programı > Eğitimler,
> Online dil kursları, > Mezunlar toplantıları, > Mezunlarla röportajlar > Staj ve iş olanakları...

39 Kimler Destekledi?

40 Gönüllülerimiz DLD Ailesi Ebeveynlerimiz

41 Bağışçılarımız Şahıslar TARA AĞAÇAYAK AHMET-ZEHRA ESEN ÇİĞDEM AKA
TRESA EYRES SEZA ARKAT AYŞENUR GEDİK CENGİZ BAŞOL LÜTFİYE GÜRELİ SEMA BAŞOL CANAN-AHMET KADIOĞLU SEMA BAYKARA ŞENAY HÖZATAÇ KARDÖV SARA TAŞMAN BEŞKARDEŞ CELALETTİN KART GÜLDEREN BİROL PROF. BANU ONARAL    HAKAN BİROL GÜLENDAM OZAN PINAR BODUR GÜLAY ÖZERDEM PROF. NAKİYE BOYACIGİLLER HALDUN TASHMAN TAYLAN DOĞAN   NEBAHAT TOKGÖZ HALE DUYGUN FİLİZ GÜNAL UZEL GÜLDAL EBEOĞLU AYŞE ÜLGEN GÜLSEREN ERDEMLİ SEMRA-NEJAT YALIM JALE ERGELEN GÜLAY YAŞAR

42 Ortaklıklarımız

43 Sponsor Kuruluşlar

44 Sponsor Kuruluşlar

45 Üniversiteler

46 Ticari Firmalar

47 Ticari Firmalar

48 Belediyeler

49 Küresel Organizasyonlar

50 Kıvılcımlar Projeleri
Örnekler

51 Bak-Dinle-Geç (Düzce 2014-15)
Kıvılcımlar Projeleri Bak-Dinle-Geç (Düzce ) Görme-işitme-fiziksel engelli bireylere yönelik toplumumuzda farkındalık yaratma amaçlı sosyal değişim projesi. kişiye ulaştılar.

52 Kıvılcımlar Projeleri

53 Kıvılcımlar Projeleri
Doğa Karnavalı (Kocaeli ) Naylon poşet kullanımından doğan çevre kirliliği konusunda belirlenen hedef kitleyi bilinçlendirmek ve çevreye duyarlı ürünlerin kullanılmasına teşvik etmek amaçlı sosyal değişim projesi. kişiye ulaştılar.

54 Kıvılcımlar Projeleri

55 Kıvılcımlar Projeleri
Vendevâl (İzmir ) Türkiye’deki ve dünyadaki kadınların hayallerinin peşinden gitmesi, geleceğini tasarlaması ve hedeflerini belirlemede geç kalmaması için farkındalık oluşturma amaçlı sosyal değişim projesi.

56 Kıvılcımlar Projeleri

57 Kıvılcımlar Projeleri
Gönüllülük Ödülü İzmit Belediyesi tarafından 2013 yılında "Genç İzmit Ödülleri”nde Kocaeli Kıvılcımlarımıza, kadınlarımıza girişimcilik ruhu kazandırma ve toplumda aktif rol almalarını amaçlayan “Geleceğe Dokunuş” adlı projeleri ile “Gönüllülük Ödülü”nün sahibi oldular.

58 Mezunlarımız

59 Esra Cansu Köse (Düzce,2014)
Mezunlarımız Esra Cansu Köse (Düzce,2014) Ben daha çekimser biriydim, bir Kıvılcım olana kadar.. Şimdi kendime olan güvenim tazelendi, daha sağlam adım attığımı düşünüyorum….

60 Yasemin Öztürk (Düzce,2014)
Mezunlarımız Yasemin Öztürk (Düzce,2014) DLD sayesinde kendi ayaklarım üzerinde durmayı bir şeyler başarabileceğimi ve tek başıma ne yapabilirim ki düşüncesinden kurtuldum. Ve monoton olan hayatımda daha sosyal daha aktif olabileceğimi gördüm :)

61 Müge Biçimli (Kocaeli,2012)
Mezunlarımız Müge Biçimli (Kocaeli,2012) Kocaeli Üniversitesi mezunu. Yapı Kredi Bankası Genel Müd. İnsan Kaynakları Dept.’nında çalışmakta.  Yapı Kredi Heroes Club programı içinden seçilmiştir.

62 Mezunlarımız Nazlı Özgan (Giresun,2012)
Üniversite son yılında DLD YK Başkanıydı. Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimcilik Yarışması finalisti oldu. Şu anda Doğan Grubu’nda çalışmaktadır.

63 Hedefimiz

64 Hedefimiz Türkiye’de 190 üniversitede,
Kıvılcımlar Programı’nı uygulamayı hedefliyoruz !

65 Nelere ihtiyacımız var?

66 İhtiyaçlarımız Kaynaklar ve fonlar Sponsorlar Bağışçılar Ortaklıklar
Gönüllüler Çalışanlar Kolaylaştırıcılar Mekanlar

67 ’den Teşekkürler


"Değişim Liderleri Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları