Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi"— Sunum transkripti:

1 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
6. Ve 7. video Çalışma Soruları

2 Mondoros Ateşkes Antlaşması'nın 7
Mondoros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi ile İtilaf Devletlerinin ulaşmak istedikleri asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı halkının ayaklanmasını önlemek B. Osmanlı’nın ordusunu zayıflatmak C. Osmanlı hükümetinin güvenliğini sağlamak D. Türk halkının egemenlik hakkını yok etmek E. İtilaf Devletlerinin güvenliğini sağlamak Cevap d

3 Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki yöneticilerinin Osmanlı Devleti’nde uyguladıkları “Türkçülük” politikasının etkisiyle I. Dünya Savaşı’na katıldıklarını kanıtlamaktadır? A. İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanmaları B. İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Almanya’ya duydukları hayranlık ve ilgi C. İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin İngiltere ve Fransa’ya güven duymaları D. İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin kapitülasyonları kaldırmak istemeleri E. İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Orta Asya’da denetim kurmak için Kafkasya Cephesi’ni açmaları Cevap e

4 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin Kanal Cephesi’ni açmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Toprak bütünlüğünü sağlamak B yılında Uşi antlaşmasıyla İtalyanlar’a verilen Trablusgarp ve Bingazi’yi kurtarmak C. İpek yolu’nu ele geçirmek D. İngilizlerin Osmanlı Devleti’nden daha önce aldığı Mısır’ı geri almak E. Arabistan’da egemenlik sağlamak Cevap d

5 I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin Doğu Cephesinde rahatlamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal Paşa’nın bölgedeki başarıları B. Rus Çarlığı’nın savaştan çekilip Doğu Anadolu’da çekilmesi C. Doğu’da Ermenistan Devleti’nin kurulması D. Almanların Rusya’yı sıkıştırması E. Enver Paşa’nın Türkistan’daki çatışmaları Cevap b

6 I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmaların hepsinde zorunlu askerliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A. Uluslara eşit gelişim hakkı sağlanmaya çalışıldığını B. Savaşın izlerinin ortadan kaldırılmak istendiğinin C. Avrupa’da devletler arasında denge oluşturulmaya çalışıldığının D. Yenilen devletlerin savunma güçlerinin yok edilmek istendiğini E. Silahlanma yarışına hız verilmek istendiğini Cevap d

7 I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Irak Cephesini açmasının nedenleri Abadan petrollerini korumak, Ruslarla birleşerek Hindistan’ın tehdit edilmesini önlemek olarak sıralanabilir. İngiltere’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir? A. Ortadoğu petrollerine sahip çıktığının B. Petrolün önemini kavradığının C. Artan hammadde ihtiyacını karşılamaya çalıştığının D. Hindistan’daki çıkarlarını korumak istediğinin E. Rusya’daki ortaya çıkan Bolşevik hareketi desteklediğinin Cevap e

8 Almanya I. Dünya Savaşı’nın kendi üzerindeki yükünü hafifletebilmek için Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istemekteydi. Böylece Anlaşma devletleri yeni cepheler açmak zorunda kalacak, güçleri bölünecek ve Almanya’nın Avrupa’daki yükü azalacaktı. Bu bilgilere göre Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na kendi yanında girmesini sağlamakla elde etmeyi düşündüğü yararlara arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? A. Savaşın geniş alanlara yayılmasını sağlamak B. Anlaşma Devletlerini birbirlerine düşürmek C. Anlaşma Devletlerinin gücünü bölmek D. Cephe sayısını çoğalmak E. Savaşın kendi üzerindeki yükünü hafifletmek Cevap c

9 Aşağıdakilerden hangisi Uşi antlaşmasının özelliklerinden değildir?
A. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki hakimiyetini sona erdirmiştir. B. Trabslusgarp savaşını sona erdirmiştir. C. İtalya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. D. Oniki ada geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır. E. Kıbrıs İtalya’ya bırakılmıştır Cevap e

10 Balkan savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalarla hangi ülkelerde yaşayan Türklere azınlık statüsü verilmiştir? A. Yunanistan-Bulgaristan B. Arnavutluk-Makedonya C. Karadağ-Romanya D. Yunanistan-Romanya E. Bulgaristan-Romanya Cevap a

11 I. Dünya Savaşı’nın sona ermesini sağlayan ve taraflar arasında güç dengesini bozan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Wilson ilkeleri B. ABD’nin savaşa katılması C. Çanakkale Savaşları D. Bolşevik ihtilalinin olması E. İtalya’nın taraf değiştirmesi Cevap b

12 Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ta İtalya ile mücadele halinde olması, aşağıdaki savaşlardan hangisinin başlamasında etkili olmuştur denilebilir? A. I. Dünya Savaşı B. II. Balkan Savaşı C. 93 Harbi D. I. Balkan Savaşı E. Makedonya Savaşı Cevap d

13 Osmalı Devleti’nin Trablusgarp savaşı sonrasında İtalya ile imzaladığı Uşi antlaşmasıyla On iki adayı geçici olarak İtalyanlara bırakmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Akdeniz’deki gücünü korumak istemesi B. On iki adanın Yunanistan’ın eline geçmesini önlemek C. İtalyanların desteğini almak D. İtilaf Devletlerini birbirlerine düşürmek E. Paris Konferansı’nın toplanmasını sağlamak Cevap b


"Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları