Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Savaştığımız Cepheler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Savaştığımız Cepheler"— Sunum transkripti:

1 Savaştığımız Cepheler
1.Dünya Savaşı Savaştığımız Cepheler

2

3 KAFKASYA CEPHESİ 1. Rusya'nın Doğu Anadolu'yu almasını önlemek
2.      Rusya'nın İskenderun ve Basra körfezlerini ele geçirmesini engellemek 3.      Orta Asya Türklerini Rusya'ya karşı ayaklandır­mak 4.      Rusya'dan Bakü petrollerini almak

4

5 1 Kasım 1914 Rus ordularının Osmanlı topraklarına girmesiyle bu cephede savaşlar başladı. Enver Paşa komutasındaki birlikler Rus kuvvetlerini yenilgiye uğrat­mak için topluca taarruza geçti. Taarruz, ağır kış şartları, askerlerin bu ağır kış şartlarına göre hazırlanmaması, cephane yetersizliği ve tifüs hastalığı gibi nedenlerden dolayı başarıya ulaşamadı. Karşı saldırıya geçen Rus or­duları Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Van'ı işgal etti­ler. Bu cepheye sonradan atanan Mustafa Kemal yönet­tiği birliklerle Muş ve Bitlis'in kurtuluşunu sağladı (1916). Not: Bu cephedeki savaşlar Ruslarla yapılan Brest Litowsk anlaşmasıyla sona ermiştir (3 Mart 1918). Bu antlaşma ile Kars, Ardahan ve Batum yeniden Osmanlı toprağı olmuştur.

6

7 ÇANAKKALE CEPHESİ Nedenler:
1.      Doğu Avrupa'da Avusturya – Macaristan ve Al­manya'ya karşı güç duruma düşen Rusya'ya İtilaf Devlet­lerinin yardım götürmek istemeleri 2.      İtilaf Devletlerinin ittifak devletlerine karşı Balkan­larda yeni bir cephe açmak istemeleri 3.      İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini saf dışı edip topraklarını paylaşmak istemeleri 4.      İtilaf Devletlerinin ekonomisi bozuk olan Çarlığı, Bolşeviklere karşı kuvvetlendirmek istemeleri. İtilaf Devletleri Çanakkale boğazını geçmek için yaptıkları saldırılarda başarılı olamadılar. Bunun üzerine Gelibolu yarımadasına asker çıkardılar. İtilaf Devletleri Gelibolu'daki savaşta yenilgiye uğradılar.

8 Sonuçlar : 1. İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri gecikti.
2. Savaşın coğrafi alanı genişledi. 3. Çok sayıda asker öldü. 4. Mustafa Kemal ulusal kahraman oldu. 5. Çarlık yönetime yardım gönderilmesi engellendi. Bu durum Çarlığı yıkıp Sosyalist bir yönetim kurmak isteyen Bolşeviklere yaradı. Not :  Bolşevikler 1917 yılında Ekim Devrimi deni­len İhtilâlle Rusya'da Çarlığa son verdiler.

9

10 KANAL CEPHESİ Nedenler:
1.      İngiltere'nin sömürgeleriyle olan ilişkilerini kesmek ve sömürgelerinden yardım almasını önlemek 2.      Mısır'ı yeniden Osmanlı toprağı yapmak.  Almanya­'nın isteği doğrultusunda Osmanlı birlikleri 1915 Şubat ayında taarruza geçti. Taarruzlar başarılı olamadı. Ordu­nun çöl şartlarına göre hazırlanmaması ve Arapların İngi­lizlerle işbirliği yapması Osmanlı birlikleri­nin başarısızlı­ğına yol açtı. 

11

12 FİLİSTİN – SURİYE CEPHESİ
Nedenler: 1.      İngiltere'nin Osmanlı Devletinin Ortadoğudaki var­lığına son vermek istemesi 2.      Arapların milliyetçilik fikrini benimseyerek Türkleri İngilizlerle birlikte Ortadoğu'dan çıkarmayı amaçlaması  Bu cephe, Kanal harekâtında Osmanlı birliklerinin yenilmesinden sonra açılmıştır. İngiliz kuvvetleri Sina ya­rı­madasını alarak Kudüs'e girdiler (1917). İngilizler Suri­ye'yi alarak Anadolu'yu ele geçirmeyi planladılar. Yıldırım orduları komutanlığına getirilen Mustafa Kemal İngiliz – Arap kuvvetlerini Şam'ın kuzeyinde durdurdu. 

13

14 HİCAZ VE YEMEN CEPHESİ İngiltere Mekke Emiri Şerif Hüseyin'le anlaşarak bü­yük bir Arap krallığı kurmak için Osmanlı birliklerine karşı saldırı başlattı. Osmanlı kuvvetleri İngiliz ve Arap birlik­le­rine yenildi. Not: İngiltere Araplara Milliyetçilik fikrini benimsetmiş ve böylece Arapları kendi tarafına çekmeyi başarmıştır. İngiliz ca­susu Lawrance bu konuda etkili çalışmalarda bulun­muş­tur. Arapların milliyetçilik fikrini benimsemeleri Osmanlı padişahının halife olarak İtilaf Devletlerine karşı ilân ettiği "Cihat" çağrısının etkisiz kalmasına neden ol­muştur.

15

16 IRAK CEPHESİ  Bu cephe İngiltere tarafından açılmıştır. İngiltere'nin amaçları şunlardır. 1.      Abadan petrollerini elinde tutmak 2.      Türklerin İran üzerinden Hindistan'ı tehdit etme­sini önlemek 3.      İran üzerinden geçip Rusya ile birleşmek İngiltere Kasım 1914'de Basra'ya asker çıkardı. Bağ­dat yakınlarındaki Kut–el–Amara'da Osmanlı kuvvet­le­rine yenildi. İngiltere buna rağmen yapılan diğer savaş­ları ka­zanarak, Bağdat'ı aldı. Yenilgiye uğrayan Osmanlı birlik­leri geri çekildi. 

17

18 GALİÇYA CEPHESİ Balkanlar'daki bu cephede Rus ve Bulgar orduları arasında savaşlar olmaktaydı. Rusya'nın Bulgaristan'ı almasına karşı buraya gönderilen Osmanlı birlikleri ba­şarılı çalışmalarda bulundu. Alman ve Avusturya birlikle­ri yaptıkları taarruzla Galiçya'daki Rus orduları bozguna uğrattılar.

19

20 MAKEDONYA CEPHESİ Sırbistan'ın Makedonya'yı almasını önlemek için açı­lan cephedir. Osmanlı Bulgaristanla birlikte bu cep­hede savaştı. Sırplar yenilgiye uğradı. 

21

22 Hazırlayan; Merve Rana SARI 8/A


"Savaştığımız Cepheler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları