Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.DÜNYA SAVAŞI. I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı. Bu da zamanla ülkeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.DÜNYA SAVAŞI. I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı. Bu da zamanla ülkeler."— Sunum transkripti:

1 1.DÜNYA SAVAŞI

2 I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı. Bu da zamanla ülkeler arasında gerginliğe yol açtı. Ve dünyada büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu.

3 Ü LKELER IKI ANA GRUBA AYRıLMıŞTı. B UNLAR : İTTİFAK(BAĞLAŞMA ) DEVLETLERİ İTİLAF(ANLAŞMA) DEVLETLERİ Almanya İngiltere Avusturya- Macaristan İmp. Fransa İtalya(sonradan itilaf devletlerine katıldı) İtalya Osmanlı DevletiJaponya BulgaristanRusya Romanya Yunanistan

4 I. D ÜNYA S AVAŞıNıN N EDENLERI : Savaşın Başlatan olay: Savaşın başlaması an meselesi idi. Savaşın başlamasına Saray Bosna gezisine çıkan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Veliaht’ının bir Sırplı tarafından öldürülmesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.

5 I. D ÜNYA S AVAŞıNıN N EDENLERI : Sanayileşmeye bağlı sömürge yarışı Sömürgeciliğe bağlı Ham madde ve Pazar yarışı Çıkar çatışmaları ( Mesela Almanya Fransa arasında Alses Loren Bölgesi sorunu) Bloklaşma (Gruplaşma) Milliyetçilik, özgürlük gibi düşünce akımlarının etkisi

6 OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞ GİRMESİ Savaş başladığında Osmanlı tarafsızlığını ilan etti. İtilaf Devletleri Osmanlının tarafsız kalmasını istiyordu. Almanya ise Osmanlıyı yanında savaşa istiyordu. Yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyetini yönetenler Almanya yanında savaşa girilirse başarılı olacağına inanıyorlardı ( Başta Enver Paşa).Almanyanın iki gemisi Osmanlıya sığındı ve bu gemiler Rus limanlarını bombalayarak Osmanlı savaşa girmiş oldu.

7 OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞ GİRMESİ Osmanlını savaşa girme amacı ; kaybettiği toprakları geri almak ve eski gücüne kavuşmaktı. Almanya’nın Osmanlıyı Yanında İstemesinin Sebepleri : 1- Cephelerini genişletmek 2- İngiliz ve Fransızların Sömürge yollarını kesmek 3- Osmanlıdaki Halifelik gücünden yararlanarak Türkleri ve Müslümanları yanında savaşa katmak.

8 O SMANLıNıN S AVAŞTıĞı C EPHELER 1- Saldırı (Taarruz ) Cepheleri : Kafkasya ve Kanal Cepheleri 2- Savunma Cepheleri : Çanakkale, Irak, Suriye ve Filistin, Hicaz, Yemen cepheleridir. 3- Yardım cepheleri : Galiçya ve Makedonya cepheleridir.

9 1- Ç ANAKKALE CEPHESI İtilaf Devletleri açtı. Açılma amacı; Rusya’ya yardım götürmek, Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlıyı savaş dışı bırakmaktı. 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı önünde savaşlar başladı. İtilaf donanmaları boğazları geçemeyince Gelibolu Yarımadasına asker çıkardı. M. Kemal burada başarılı savaşlar çıkardı.

10 1.ÇANAKKALE SAVAŞI M. Kemal burada: “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” diyordu.

11 1- Ç ANAKKALE CEPHESI Yapılan savaşlar sonunda İtilaf askerleri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşta yaklaşık beş yüz bin asker şehit olmuştur. Savaşın kazanılması I. Dünya Savaşının uzamansa sebep oldu. M. Kemal’e başarılarından dolayı “Anafartalar Kahramanı” unvanı aldı. Tek başarı sağlanan cephedir.

12 1- Ç ANAKKALE CEPHESI

13

14

15 2- K AFKASYA C EPHESI Rusların egemenliğindeki Türklerle birleşmek için açıldı alnız Enver Paşanın yanlış politikası yüzünden Sarıkamış’ta binlerce asker açlıktan, hastalıktan ve soğuktan savaşmadan öldü. Ruslar Muş, Bingöl, Van,Erzurum, Erzincan çevresini ele geçirdi Çanakkale Cephesinden buraya gelen M. Kemal Muş, Bitlis gibi yerleri geri aldı. Bu sırada Rusya içinde Bolşevik Devrimi olunca Rusya Brest Litowsk Antlaşmasını imzalayarak I. dünya savaşından çekildi (1917).

16 2- K AFKASYA C EPHESI

17 3 - K ANAL C EPHESI Almanların isteği ile Osmanlı Devleti İngilizlerin sömürge yolunu kesmek için açtı. Burada yapılan savaşları İtilaf devletleri kazandı. Osmanlı bu cepheden geri çekildi.

18 4- I RAK C EPHESI İngilizler Kanal Cephesinden sonra Rusya’ya Kafkasya üzerinden yardım etmek ve Irak petrollerini ele geçirmek için bu cepheyi açtı. İlk başta Osmanlı başarılı sonuçlar alsa da daha sonra geri çekilmek zorunda kaldı.

19 1.D ÜNYA SAVAŞ I N I N SONUÇLAR I Avrupa ve Asya’da devletlerarası dengeler bozulmuş, Osmanlı, Avusturya-Macar imparatorluğu ve Rusya tarihe karıştı. Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan kuruldu. Yeni siyasi rejimler ortaya çıktı. Yenilen devlerin imzaladığı ağır antlaşmalar 2. dünya savaşına ortam hazırladı. Sömürgecilik isim değiştirerek "mandacılık" adı altında devam etti.

20 1.D ÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI Osmanlı devleti parçalanmış Hıristiyan azınlıktan sonra Müslüman Araplarda bağımsızlıklarını ilan etti. A.B.D. bu savaştan sonra Avrupa politikasına karışmaya başladı. Cemiyet-i akvam kuruldu.

21 Y ENILEN DEVLETLERIN IMZALAD ı Ğ ı ANTLAŞMALAR Almanya versay antlaşması Avusturya st. germain antlaşması Macaristan riyanon antlaşması Bulgaristan nöyyi antlaşması Osmanlı Devleti Sevr antlaşması


"1.DÜNYA SAVAŞI. I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı. Bu da zamanla ülkeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları