Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİLERARASI İLETİŞİM Yrd. Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİLERARASI İLETİŞİM Yrd. Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN."— Sunum transkripti:

1 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Yrd. Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN

2 Güvengenlik  Sağlıklı ilişkiler sosyal beceriler gerektirir. Bunlar :  İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri  Grupla bir iş yürütme becerileri  Duygulara yönelik beceriler ( Kendi duygularını anlama ve ifade edebilme)  Saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri ( İzin isteme, reddetme, hayır demek)  Stres durumlarıyla başa çıkma becerileri  Plan yapma ve problem çözme becerileri ÇekingenGüvengenSaldırgan

3 Güvengenlik nedir?  Başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yadsımadan bireylerin kendi haklarını ve duygularını koruyabilmeleri, ifade edebilmeleridir.  İlişkilerde karşılıklı saygıyı ve değeri eşit gören ilişki biçimidir.  İki tür saygı barındırır.  Kendi hak, duygu ve düşüncelerine saygı  Karşıdakinin hak, duygu ve düşüncelerine saygı  Karşımızdaki daha güçlü, daha yaşlı diye gösterdiğimiz saygı gerçek bir saygı değildir, güvengenlik tanımına değil itaat kapsamına girer.

4 Güvengenlik, Boyun Eğme ve Saldırganlık  Kişiler arası ilişkiler iki kategoriye indirgenebilir  Doğrudan ve dolaylı ifade  Zorlayıcı ve zorlayıcı olmayan ifade SaldırganlıkGüvengenlik Pasif Saldırganlık Boyun Eğme Doğrudan İfade Dolaylı İfade Zorlayıcı olmayan İfade Zorlayıcı İfade

5 Saldırganlık  Karşısındaki insanın duygu ve düşüncelerini önemsemeyen, tehditkar tavırlarını sözlü veya sözlü olmayan yollarla belli eden kişilerdir.  İlişkileri şiddete dönüştürmeye eğilimlidirler.  İlişki türleri kazan – kaybet şeklindedir. Boyun Eğicilik  Çatışmadan kaçınma eğilimindedirler.  Ürkek ve yumuşak ses tonu, kararsız cümleler ve vücut dili, sık özür dileme  Kendini ifade etmede isteksizlik  Diğer insanlarda güven uyandırmazlar  Kaybet – Kazan ilişkisi kurarlar.

6 Güvengen Davranış  Açık ve Net İfade, kesin ve akıcı konuşma, çabuk ve spontane cevaplar.  Saygısız olmayan rahat bir vücut duruşu, aşırıya kaçmayan dik duruş ve göz teması  İlişkilerinde kontrollü ve güven vericidirler.  Diğer bireylere güç, statü, güzellik v.b. Nedenlerle değil «insan» olarak saygı gösterirler.  Kazan – kazan ilişkisini benimserler.

7 Güvengen Davranışların Sınıflandırılması  Reddetmeye Dayalı Güvengenlik; Kişinin kendi duygu, düşünce ve haklarına uymayan ifade ve davranışları reddetmesidir.  Övmeye Dayalı Güvengenlik; Samimi ve sıcak bir biçimde karşıdaki duygu veya düşünceyi övebilme, destekleyebilme kabiliyeti.  İstekte Bulunmaya Dayalı Güvengenlik; Kişinin arzu ve ihtiyaçlarını giderecek şeyi ifade edebilmesidir.  Bu davranış modelinin ortak özellikleri;  Duygu ve düşüncelerini dürüst ve mümkün olduğunca açık olarak ifade edilmesini içeren kişilerarası bir davranıştır.  Sosyal açıdan uygun bir davranıştır.  Diğerlerinin duygu ve mutluluğuna önem verir.

8 Güvengen Davranışların Sınıflandırılması  Düşük Güvengenlik  Temel Güvengenlik; duygu, düşünce ya da isteklerin açık ifadesi  Tepkisel Güvengenlik; Diğer kişinin gereksinimlerini önceleyen, onu anlamaya çalışan ifade  Empatik Güvengenlik; Karşıdakinin isteklerini anlayan bunu kendi durumuyla eşleştiren güvengenlik «bu bisikleti istediğini biliyorum ama bu ay almamız imkansız» Düşük güvengen davranış modeli işe yaramadığında  Yüksek Güvengenlik  Sonucu vurgulayan güvengenlik; Karşıdaki kişiye davranışlarını değiştirmezse ne olacağını hatırlatmak. Tehdit değil ama yakın.  Tutarsızlığa dayanan güvengenlik; Önceden anlaşıldığı varsayılan ancak uzlaşmazlığa varan durumda, çözüm önerinizin sunulmasıdır.  Olumsuz duygulara yönelik güvengenlik  Karşınızdaki kişinin davranışlarının açık ve net ifadesi  Bu davranışların size olan etkisinin ifadesi  Neler hissettiğinizin ifadesi  Ne istediğinizin neyi tercih ettiğinizin ifadesi

9 Güvengen Olmanın Önündeki Engeller  Yetiştirilme tarzımız diğerlerine kendimizi ifade etmeyi, kendimizde bu hakkı görmeyi veya farklılıklara saygıyla ve sevgiyle yaklaşmayı engelleyebilir…  Biz yorgunken dışarı çıkmak isteyen arkadaşımızı kırılacağı gerekçesiyle reddetmemek – Boyun eğici davranış  Duygusal ilişkide bizim aleyhimize durumların gelişmesine yol açan kişiyi kırılır, kızar, gider korkusuyla kabullenmek – boyun eğicilik O NE İSTİYOR? Boyun Eğici Davranış BEN Ne İSTİYORUM? SALDIRGAN Davranış DOĞRU VE GÜZEL OLAN NE; GÜVENGEN DAVRANIŞ

10 Değerlendirme  Güvengen davranışın kültürel boyutları vardır. Bazı kültürlerde güvengenlik, ukala olmak, şımarıklık ve farklı anlamlara gelebilir.  Güvengen davranışın cinsiyet kalıpları vardır, bir kadının güvengen tavrı toplumu rahatsız edebilir  Kadınların farklı direnme metodları vardır, ( Eşkıya – Keje Örneği)  Güvengen davranış tehdit olarak algılanmamalıdır.


"KİŞİLERARASI İLETİŞİM Yrd. Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları