Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benlik Saygısı ve Akademik Başarı arasındaki ilişki

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Benlik Saygısı ve Akademik Başarı arasındaki ilişki"— Sunum transkripti:

1 Benlik Saygısı ve Akademik Başarı arasındaki ilişki

2 Portakal Çiçeği RABİA YAROĞLU

3 Problem cümlem: Benlik saygısının akademik başarı üzerinde etkisi var mıdır? Bu alanla ilgili daha önce farklı araştırmalar yapılmıştır ama daha geniş konu başlıklarıyla birebir değil.

4 Araştırma yöntemileri:
Örneklem:Bu araştırmanın örneklemi melikşah ünv. erciyes ünv. Boğaziçi ünv eğitim yılında farklı bölümlerde eğitim gören 40 kişilik bir grubu kapsamaktadır. Veri toplama süreci: Araştırma için gerekli verilerin sağlanabilmesi için on sorudan oluşan hazır bir anket kullanılmıştır.

5 Veri toplama aracı:Benlik saygısı ölçeği 1963 yılında Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiştir.
Ülkemizde, ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır. Geçerlilik katsayısı r=71 olarak bulunmuştur. Test -tekrar test güvenirlilik yöntemi kullanılarak da güvenirlilik katsayısı r=75 olarak saptanmıştır. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, çoktan seçmeli 63 sorudan oluşan bir öz bildirim ölçeğidir.

6 Ölçek, on iki alt kategoriden oluşmaktadır.
Bu alt kategoriler;benlik saygısı(BS),kendilik kavramının sürekliliği, insanlara güvenme,eleştiriye duyarlılık depresif duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, tartışmalara katılabilme, anne-baba ilgisi, babayla ilişki,psişik izolasyon şeklinde adlandırılmıştır. İstenildiği takdirde alt ölçeklerin araştırmalarda ayrı ayrı kullanılabileceğini belirtilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda benlik saygısını ölçmeye yönelik olarak, ölçeğin ilk ‘’10’’maddesi kullanılmıştır. Ölçeğin kendi içindeki değerlendirme sistemine göre denekler, 0 ile 6 puan arasında puan almaktadır. Ölçekten alınan puanın yükselmesi, benlik saygısı düzeyinin düşmesine işaret etmektedir.

7 0-1 puan: Yüksek düzeyde benlik saygısı
2-4 puan: Orta düzeyde benlik saygısı 5-6 puan: Düşük düzeyde benlik saygısı olarak değerlendirilmiştir.

8 ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ MADDE 1 1
ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ MADDE 1 1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ 2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ 3. Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ MADDE 2 4. Ben de diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar birşeyler yapabilirim. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ 5. Kendimde gurur duyacak fazla birşey bulamıyorum. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ MADDE 3 6. Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ MADDE 4 7. Genel olarak kendimden memnunum. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ MADDE 5 8. Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ MADDE 6 9. Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ 10. Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığımı düşünüyorum. a. ÇOK DOĞRU    b. DOĞRU   c. YANLIŞ   d. ÇOK YANLIŞ

9 Sorulan sorulara ilişkin yanıtlar excel dosyasına aktarılmıştır
Sorulan sorulara ilişkin yanıtlar excel dosyasına aktarılmıştır. Daha sonra spss e girilerek sonuçlar korelasyon yöntemi uygulanarak elde edilmiştir.Corelesyon katsatısı ,285 olarak bulunmuştur.  3=yüksek benlik saygısını(0-1 arası değerleri)  ifade ediyor  2 = orta benlik saygısını(2-4 arası değerleri) ifade ediyor.  Benlik saygısı ve okul başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>.05) Corelasyon katsayımız.0,28 ilişkinin pozitif yönde olduğunu fakat zayıf olduğunu gösterir

10 Descriptive Statistics
benlik_saygı Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2 8 20,0 3 32 80,0 100,0 Total 40 Statistics benlik_saygı N Valid 40 Missing Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N benlik_saygı_deger 2,8000 ,40510 40 gano 2,8113 ,70927 Correlations benlik_saygı_deger gano Pearson Correlation 1 ,285 Sig. (2-tailed) ,075 N 40

11

12  3  0-1 arası değeri 2 ise 2- 4 arası değeri ifade etmektedir benim tablodan çıkardığım sonuç korelasyon katsayısı ile ilgili pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur.

13 Yorumlar: Kendim değerlendirecek olursam akademik başarıyı ölçmek için sadece ganonun çokta yeterli ve geçerli bir metod olmadığını düşünüyorum. Ölçek daha fazla kişiye uygulanabilirdi.Farklı şehirlerden daha geniş kitlelere açılınabilseydi daha farklı yahut geçerli sonuçlar elde edilebilirdi belki diye düşünmekteyim. Geniş bir konu olması hasebiyle birden fazla ölçüm aracı kullanılabilirdi.Yada sorular birazdaha kapsamlı olabilirdi.


"Benlik Saygısı ve Akademik Başarı arasındaki ilişki" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları