Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anket Hazırlama. Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – İki cevaplı Sorular Cevaplayıcıya iki seçenek verilir ve bunlardan birini seçmesi istenir. Örnek:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anket Hazırlama. Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – İki cevaplı Sorular Cevaplayıcıya iki seçenek verilir ve bunlardan birini seçmesi istenir. Örnek:"— Sunum transkripti:

1 Anket Hazırlama

2 Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – İki cevaplı Sorular Cevaplayıcıya iki seçenek verilir ve bunlardan birini seçmesi istenir. Örnek: Cinsiyetiniz:  Bayan  Erkek

3 Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – Çoktan Seçmeli Sorular Bir soruya verilebilecek olası cevap seçenekleri bir liste halinde cevaplıyıcılara verilerek bu listeden bir ya da daha fazla şıkkı seçmesi istenir.

4

5

6 Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – Sınıflama Soruları Cevapların sadece seçenek bazında sınıflandırılması amacıyla yapılır. En temel nokta tüm olası cevapların seçeneklerde verilmiş olmasıdır.

7 Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – Sıralama Soruları Cevaplayıcıdan kendisine verilen seçenekleri belirli bir ölçüye göre sıralamaları istenir.

8

9 Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – Dereceleme Soruları Cevapların oluşturulan bir derecelendirme ölçeği üzerinde toplanmasını gerektirir.

10 Soru Türleri Açık Uçlu Sorular – Alternatif cevap şıkları olmayan sorulardır. – Örnek Tatil beldesi olarak neden Antalya’yı seçtiniz? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………...

11 Soru Türleri Kapalı Uçlu Soruların Üstün ve Zayıf Yönleri

12 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Gerekli soruların sorulması – Sorular Kuramsal/teorik çerçevedeki değişkenler kapsamında seçilir.

13 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Birbiri ile ilişkili soruların bir arada bulunması – Örneğin öğretmen motivasyonunun öğrencinin dersi sevme düzeyi üzerindeki etkisi araştırılıyorsa Öğretmen motivasyonunu ölçmeye yönelik sorular bir arada, Öğrencinin dersi ne düzeyde sevdiğine ilişkin sorular bir arada bulunmalı

14 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Eksik seçeneklerin ya da soruların olmaması – Çoktan seçmeli olarak hazırlanan sorularda tüm olası yanıtlar olmalı – ‘diğer’ seçeneğinin kullanılması

15 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

16 Eksik seçeneklerin ya da soruların olmaması – Aylık Gelir Durumunuz: 0-1000 1500-200 – Kardeş Sayınız: 1 2 3

17 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Yönlendirici soruların sorulmaması – İster maksatlı olsun, ister olmasın, bir araştırmacı, kendi değer yargılarının doğrultusunda veya çeşitli kişisel duygularla yüklenmiş olan kelimelerin kullanılmasıyla, deneklerin verdiği tepkilerde yanlılığa yol açabilir. İnsan Kaynakları departmanı olarak çalışan memnuniyetini sağlama yönünde büyük çaba harcıyoruz. Ocak ayından bu güne kadar sağlanan gelişmeleri nasıl buluyorsunuz?

18 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Utandırıcı sorulardan kaçınılması – Bazı insanlar dişlerini 3 defa fırçalarken, bazıları hiç fırçalamaz. Siz dişlerinizi günde kaç defa fırçalarsınız.

19 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Sorular düzenlenirken birden fazla konunun bir arada olmamasına özen gösterilmelidir. – Şirketimizin çalışma şartları ve sosyal imkanlarından memnun musunuz?

20 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Anlamı belirsiz sorular sormama – Ankette kullanılan kelime ve cümlelerin tek anlamı olmalıdır. Hangi sıklıkla alışverişe çıkarsınız? – Hiçbir zaman – Arada bir – Zaman Zaman – Sık sık – Düzenli

21 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Cevaplayıcının soruya ilişkin bilgi sahibi olduğuna dair varsayımda bulunmama – X otelinin sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

22 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Katılımcılar hakkında tahmin yürütür tarzda sorular sormama – ‘Kaç çocuğunuz var?’ yerine ‘Çocuğunuz var mı?; varsa kaç tane?’

23 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Cevaplayıcının çok fazla çaba göstermesine neden olmama – 2012 yılı içerisinde kaç defa tansiyonunuzu ölçtürdünüz? – 2012 yılı içerisinde tansiyonunuzu hangi sıklıkla ölçtürdünüz?

24 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Cevap seçeneklerinin çakışmaması ve eşit aralıklara sahip olması – Bu okulda kaç yıldır çalışıyor sunuz? 1 yıldan az 1-3 yıl 3-7 yıl 7-10 yıl 10 yıl ve üstü

25 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Kategorilerin gereksiz yere uzatılması – Medeni Durumunuz? Bekar Evli Dul Boşanmış Ayrı

26 Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Ölçülen noktaların gereksiz çoğaltılması – Ne sıklıkta? Asla Nadiren Ara sıra Neredeyse sık sık Sık sık Çok sık Neredeyse daima Daima

27 Sunuş paragrafı Çalışmanın amacı Yanıtların gizli tutulacağı Samimi yanıtların önemi Anketi cevaplamanın ne kadar süreceği belirtilmelidir.

28 Anket sonuçlarını anlamsız kılan hatalar Kapsam hatası: Örneklemin seçildiği liste araştırma yapılan kitlenin tüm üyelerini içermediği zaman, Örnekleme Hatası: Eğer kitlenin tüm üyeleri ile görüşülmüyorsa… Engellenemez ama azaltılabilir. Ölçüm Hatası: Ankete verilen cevapalr insanların gerçek görüşünü yansıtmıyorsa, Cevaplanmama hatası: Ankete katılanların büyük kısmı cevap vermiyorsa, %80 geri dönmeli


"Anket Hazırlama. Soru Türleri Kapalı Uçlu Sorular – İki cevaplı Sorular Cevaplayıcıya iki seçenek verilir ve bunlardan birini seçmesi istenir. Örnek:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları