Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUBARAKNOİD KANAMA ve ANEVRİZMALAR Dr Aşkın Görgülü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUBARAKNOİD KANAMA ve ANEVRİZMALAR Dr Aşkın Görgülü."— Sunum transkripti:

1 SUBARAKNOİD KANAMA ve ANEVRİZMALAR Dr Aşkın Görgülü

2 SAK

3 SAK (etiyoloji) ANEVRİZMA % 50-55 HİPERTANSİYON% 13-15 AVM% 6-7 KANAMA DİATEZİ ANTİKOAGULAN TÜMÖR% 2-3 DİĞER% 18-22 (İnfeksiyoz hastalıklar, Endojen ve eksojen toksinler, Vaskuler allerji, Kortikal venöz tromboz...)

4 SAK 10 – 28 / 100 000 / Yıl 10 – 28 / 100 000 / Yıl Yaş 55 -60 pik Yaş 55 -60 pik Hipertansiyon Hipertansiyon Sıgara Sıgara Oral kontraseptif Oral kontraseptif LP / Serebral anjiografi LP / Serebral anjiografi Kokain kullanımı Kokain kullanımı İlerlemiş yaş İlerlemiş yaş

5 SEMPTOMLAR  Başağrısı (% 97) Uyarıcı (% 30-60)  Kusma  Ense ağrısı  Görme bulanıklığı  Çift görme  Bilinç bozukluğu

6 BULGULAR  Bilinç bozukluğu (Stuppor- Koma)  Ense sertliği  Kranyal sinir felçleri  Okular kanamalar

7 SAK (tanı) SAK ??? EMİRLERE UYUYOR FOKAL BULGU (-) LP KSANTOKROMİ KANLI ŞEFFAF BT KOMA FOKAL BULGU + BT (LP KONTRENDİKE)

8 SAK (dereceleme) BOTTEREL skalası 1. Bilinç açık, SAK belirtileri bulunabilir 2. Önemli nörolojik defisit yok ama uykuya eğilimli 3. Nörolojik defisiti ve muhtemelen intrakranyal hematomu var, uykulu 4. Major nörolojik defisiti olan, hematom nedeni ile durumu bozulan hastalar 5. Vital merkezlerin bozuk olduğu, ekstansör rijiditesi bulunan, terminal döneme yakın hastalar HUNT HESS skalası 1. Hafif ense sertliği ve asemptomatik veya minimal başağrısı 2. Başağrısı (orta şiddette), ense sertliği, nörolojik defisit yok 3. Uyuklama, konfüzyon ve hafif fokal defisit 4. Stuppor, orta-ileri hemiparezi, deserebrasyonun erken dönemi 5. Derin koma, deserebrasyon, terminal dönemde YAŞARGİL skalası 0a. Rüptüre olmamış anevrizma, nörolojik defisit yok 0b. Rüptüre olmamış anevrizma ve nörolojik defisit mevcut 1a. SAK mevcut, asemptomatik 1b. Uyanık, çevresiyle ilgili, meningeal irritasyon bulgusu yok, ancak SAK’ı takiben belirgin fokal nörolojik defisit mevcut 2a. Uyanık, ancak SAK’ı takiben başağrısı ve meningeal irritasyon bulgusu mevcut 2b. 2a + fokal nörolojik defisit mevcut 3a. Letarjik, konfuze, çevresiyle ilgisiz 3b. 3a + fokal nörolojik defisit mevcut 4. Semikoma, ağrılı uyarana yanıt var, sesli uyarana yok, pupiller ışık yanıtı var, ekstansör yanıt verebilir 5. Koma, pupiller ışığa yanıtsız, ağrılı uyarana yanıt yok veya ekstansör yanıt mevcut WFNSskalasıGKS FOKAL DEFİSİT 115(-) 213-14(-) 313-14+ 47-12 (-) veya + 53-6

9 SAK (tanı-Lp)

10 SAK (tanı – BT)

11

12

13 FISHER DERECELENDİRME FISHER BT’de KAN 1 SAK yok 2 Diffuz veya vertikal tabakada < 1 mm. kalınlığında 3 Lokalize pıhtı ve/veya vertikal tabakada > 1 mm. kalınlığında 4 İntraserebral veya intraventrikuler kanama

14 SAK (tanı – mranjiografi)

15 SAK (tanı -anjiografi)

16

17

18

19

20 ANEVRİZMA

21 ANEVRİZMA Anevrizma ~ SAK Bonet 1679, Wiseman 1696 Bonet 1679, Wiseman 1696LP Quincke 1891 Quincke 1891ANJİOGRAFİ Moniz 1927 Moniz 1927CERRAHİ Dandy 1937 Dandy 1937

22 ANEVRİZMA-SAK (doğal seyir)  100  HASTANEYE ULAŞMADAN ÖNCE  85  İLK 24 SAAT  70  24 SAAT – 2 HAFTA  55  2 HAFTA – 2 AY  40  2 AY – 2 YIL  25

23 Anevrizma (etiyopatogenez) 5 – 14 / 100 000 / yıl Konjenital (% 95-98) Konjenital (% 95-98) Aterosklerotik (% 1-2) Aterosklerotik (% 1-2) İnfeksiyoz (% 0.2-4) İnfeksiyoz (% 0.2-4) Travmatik (% 0.2-0.4) Travmatik (% 0.2-0.4)

24 Anevrizma (etiyopatogenez) Periferik art. Çift tabaka l.elastika Kalın media Kalın media Serebral art. Tek tabaka l.elastika İnce media İnce media Serebral art. Laminar akım turbulans

25 ANEVRİZMA (morfoloji) SAKKULER SAKKULER (% 98-99) (% 98-99) FUSİFORM FUSİFORM (% 1-2) (% 1-2) DİSSEKAN DİSSEKAN (% 0.1-0.4) (% 0.1-0.4)

26 ANEVRİZMA (boyut) Küçük < 10 mm Küçük < 10 mm Büyük 10 – 25 mm Büyük 10 – 25 mm Dev > 25 mm Dev > 25 mm

27 ANEVRİZMA (yerleşim)  KAROTİS İNTERNA (% 31.5) Oftalmik (% 3.3) Posterior kommunikan (% 17) Anterior koroidal (%2.1) Diğer segment  SEREBRİ MEDİA (%18.2) M1 M1 M1-2 bifurkasyon (% 15) M2  SEREBRİ ANTERİOR (% 40.8) A1 Anterior kommunikan (% 37.1) A2  VERTEBRO-BAZİLER (% 9.6) Basiler tepe (% 4.9) PICA Posterior serebral Superior serebellar Diğer % 20 MULTİPL YERLEŞİM % 20 MULTİPL YERLEŞİM

28 ANEVRİZMA (klinik) KANAMA SAK, iNTRASEREBRAL, SUBDURAL Anevrizmal SAK % 30 uykuda olur, % 50 uyarıcı semptomlar (B-A % 30 lateralize) Anevrizmal SAK % 30 uykuda olur, % 50 uyarıcı semptomlar (B-A % 30 lateralize) DİREKT BASI DİREKT BASI KAVERNOZ SİNUS III, IV, VI KÇ POSTERİOR KOMM III KÇ POSTERİOR KOMM III KÇ BASİLAR KUVVETSİZLİK, BOZULMUŞ GÖZ H. OPTİK S, KİAZMA GÖRME ALAN KAYBI STALK HİPOPİTUATRİSM

29 ANEVRİZMA (komplikasyonlar) KAFA İÇİ KAFA İÇİ –Tekrar kanama –Vasospasm (Serebral iskemi/infarkt) (Serebral iskemi/infarkt) –Hidrosefali –Genişleyen hematom –Epilepsi KAFA DIŞI KAFA DIŞI –MI –Kardiak aritmi –Pulmoner ödem –GIS kanama

30 TEKRAR KANAMA

31 VASOSPASM

32 VASOSPASM

33 ANEVRİZMA (tedavi)  Tedavinin amacı: 1. Hastanın stabilizasyonu (Herniasyon – ödem) 2. Tekrar kanamanın önlenmesi 3. Vasospasm ve iskeminin önlenmesi 1. Solunum desteği – Damar yolu açılır - Monitorizasyon 2. Kesin yatak istirahati - Sedasyon (Diazepam, Fenobarbital, Haloperidol, Fenotiazin) 3. Antikonvulzan – Antihipertansif (Propranolol, Nitroprusside, Labetalol, Nimodipine, Nicardipine) 4. Gaida yumuşatıcılar – H2 blokerleri - Antiemetikler 5. Sıvı – elektrolit tedavisi ( Hiponatremi – Uygunsuz ADH, Serebral tuz kaybettirici s) 6. Artmış ICP tedavisi (Steroid ?, Furasemid ?, Mannitol) 7. Antifibrinolitik tedavi (Epsilon aminokaproik asid ve traneksamik asid) 8. Vasospasm tdv (Kanın ortamdan uzaklaştırılması, Sempatektomi, Kalsiyum kanal blokerleri, H H H tedavisi (Hipertansiyon, hipervolemi, hemodilusyon), Transluminal anjioplasti

34 ANEVRİZMA (tedavi)

35

36

37

38 ERKEN TEDAVİ ERKEN TEDAVİ GEÇ TEDAVİ GEÇ TEDAVİ

39 ANEVRİZMA (tedavi)

40

41

42

43

44

45


"SUBARAKNOİD KANAMA ve ANEVRİZMALAR Dr Aşkın Görgülü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları