Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etkili Öğretmenlik ve Öğrencilerle İletişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etkili Öğretmenlik ve Öğrencilerle İletişim"— Sunum transkripti:

1 Etkili Öğretmenlik ve Öğrencilerle İletişim
1

2 SİZCE Etkili İnsan Etkili Öğretmen Kimdir?

3 Etkili insan bu dünyaya hizmet etmek için geldiğinin farkında olandır.

4 Etkili insan görev ve sorumluluklarının farkında olandır.

5 Beden Eğitimi Öğretiminde Temel Hedefler…. (Neyi başarmak istiyoruz?)
Öğrenilenlerin bireysel ve toplumsal faydalarının oluşma düzeyi Öğrendiği bilgileri davranışa dönüştürme düzeyi Öğrendiği bilgilere değer verme, benimseme ve kabul etme düzeyi Öğrenme, anlama ve kavrama düzeyi

6 Etkili Öğretmenlikte İletişim Öğretmen – Öğrenci İlişkileri
Ve Öğretmen – Öğrenci İlişkileri

7 İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması.

8 İletişim Süreci (Şeması)
Mesaj (İleti) Kodlama Kodaçma Kanal (Oluk) Kaynak Alıcı Dönüt (Geri Bildirim)

9 İletişimin gerçekleştiği alan
Öğretmen öğrencilerle iletişim için ortak bir alan oluşturmaya çaba sarf etmelidir. Alan Bilgisi Spor Eğlence Müzik/resim Aile Formasyon Arkadaşlık Sınav Kültür İletişimin gerçekleştiği alan

10 Öğrenciyi dersten uzaklaştıran Öğrenciyi derse kazandıran
Sözler…

11 Öğrencileri ilgilendiren kararlar birlikte alınmalı
Burada benim sözüm geçer Beraber yaşıyoruz, beraber karar veririz

12 Öğrencilerin hataları affedilmeli ve düzeltme yoluna gidilmeli
İnsanlar hata yapabilirler… Önemli olan hatayı düzeltmeye gayret etmektir. Hataları affetmem

13 Öğrencilerle empati kurulmalı
Zaten hepiniz böylesiniz, bunu sizden bekliyordum Sizi anlıyorum ama eksiklerimizi tamamlamalıyız değil mi?

14 Cezalar öç almak mantığıyla kullanılmamalı…
Biraz ara verip başka bir şey yapalım. Madem susmuyorsunuz o zaman bu sayfayı 5 defa yazın

15 Öğrencilere karşı düşmanca duygular beslenmemeli
Daha küçük bunlar öğrenince düzelecekler… Hııı… Siz görürsünüz… Size neler yapacağım…

16 Öğrencilere karşı rica uslubu kullanılmalı…
Kıravatını düzeltsene… Görmüyor musun halini? Delikanlı… Daha yakışıklı olmak istiyorsan kravatını düzeltmelisin.

17 Kurallar gerekçeleriyle açıklanmalıdır.

18 SİZİN KANUNLARINIZ NELER?
DERSİMİZİN KANUNLARI Konu dersten önce ve dersten sonra kitaptan okunmalı ve önemli yerlerin altı çizilmeli, Kitap ve defter sıranın üzerinde ve açık olmalı, Kalem elde olmalı, tahtada, perdede yazılanlar ve sınıfta konuşulan önemli konular not alınmalı, Derste izin almadan konuşulanların bir değeri yoktur, Güzel ahlak ve iyi davranış her türlü nottan daha değerlidir. SİZİN KANUNLARINIZ NELER?

19 Etkili öğretmen öğrencinin gelişimini dikkate alır…
Gelişimin Boyutları Bedensel Gelişim Zihinsel Gelişim Sosyal Gelişim Duygusal Gelişim

20 Ergen yönetilmekten hoşlanmaz.
Ancak rehberliğe (yönlendirmeye) de ihtiyaç duyar.

21 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Çocuklar arasında fiziksel karşılaştırmalar yapmayınız. Örnek: Sınıfta şişman olduğu vurgulanan bir çocuk içine kapanıp hayat boyu bunun olumsuz etkilerini yaşayabilir.

22 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Çocuklardan beklediğiniz etkinliklerin hazır bulunuşluklarına uygun olup olmadıklarını sınayınız. Çünkü: Çocuklar hazır bulunuşluk açısından hazır olmadıkları etkinliklere zorlanması öğrenmeye karşı olumsuz tutum geliştirmelerine sebep olur.

23 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Fiziksel olarak daha gösterişli çocuklar daha fazla sempati toplar ve pekiştireç alırlar. Bu durum onların özsaygısını geliştirir. Fiziksel olarak hoş görünmeyen çocuklar olumsuz tepkileri daha kolay alırlar. Öğretmen bu konuya dikkat etmelidir.

24 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Ergenler küçük problemleri büyütebilirler. Öğretmen bunun olağan bir durum olduğunun farkında olmalıdır. Örnek: Bir sivilce onlar için ekonomik sorunlardan, NATO’nun askeri müdahalelerinden daha önemli olabilir.

25 Fiziksel gelişimi ve psikomotor özellikleri
Etkili iletişim ve etkili öğretmenlik için çocuğun Fiziksel gelişimi ve psikomotor özellikleri dikkate alınmalıdır…

26 Yaşa Göre psikomotor beceriler farlılık gösterir
Büyük kas grupları etendir Topu iki kolu ve üst bedeniyle tutar İnce kaslar ve kooedinasyonu gelişmiştir Topu parmaklarıyla kontrol eder 7 yaşında 11 yaşında

27 Spor“Zorla ” değil “sevgi” ile öğretilmelidir.
Anne ben Futbol’a değil de Voleybol’e gitmek istiyorum onu daha çok seviyorum Neden oğlum ? Çünkü Arkadaşım Elif de voleybol oynuyor Spor“Zorla ” değil “sevgi” ile öğretilmelidir.

28 Çevresinde gördüğü olaylardan hareketle çocuğa istediği fırsat verilmelidir.
Hangi branşı istiyorsan ve başarılı olacağını düşünüyorsan ona gitmelisin

29 Etkili Öğretmenlik ve Sınıf Yönetimi
Etkili ve başarılı bir öğretim ortamının şartı, iyi bir sınıf yönetimidir.

30 Aynı sınıfta; Bazı öğretmenler niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler?

31 Aynı sınıfta; Öğrenciler niçin bazı öğretmenlere oldukça farklı davranış gösterirler? AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ *** SINIF YÖNETİMİ *** Ergün – Özsüer - Karataş

32 Aynı sınıfta; Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar? AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ *** SINIF YÖNETİMİ *** Ergün – Özsüer - Karataş

33 Etkili Öğretim İlişkisi
Ders Materyalleri Ve Etkili Öğretim İlişkisi

34 Ders Materyalleri Öğrencinin dikkatini çeker Derse ilgiyi arttırır
Öğrenmeyi kolaylaştırır Ders Materyalleri Öğrenmeyi kalıcı hale getirir Öğrencinin derse katılımını sağlar Öğretmen ve öğrenciler için dersi daha keyifli hale getirir Öğrencinin derse hazırlanma isteğini arttırır

35 Beden Eğitimi fiziki, zihni ve ruhi gelişimi garanti etmelidir.
Son söz…. Beden Eğitimi fiziki, zihni ve ruhi gelişimi garanti etmelidir. «Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim» M.K.ATATÜRK

36 NİÇİN AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ?
. NİÇİN AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ? Öğretim etkin bir süreçtir. Bu süreç içinde öğrenci de mümkün oldukça etkin kılınmalıdır. Öğrencinin katılmadığı bir ders ortamında öğrenme azalmakta, hazırcılık gelişmekte, ezbere yönelim artmaktadır. Öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkması için konuşması ve derse etkin katılımı sağlanmalıdır.

37 NİÇİN AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ?
. NİÇİN AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ? Geçen yüzyılda bilgi “kazanılacak” bir şey olarak algılanıyordu. Bunun sonucu olarak da alıcı yani verilen konuları ezberleyen bir konumda idi. Günümüzde ise bilgi “aranılan ve keşfedilen” bir şey olarak kabul edilmektedir. Bu durumda öğrenci, öğretimde etkin ve bilgiyi arayan, keşfeden bir özelliğe sahiptir. Bunun sonucu olarak artık öğretme yerine öğrenme ön plâna çıkmıştır.

38 Aktif öğrenmede öğrenci:
.Düşüncelerini açıkça ifade eden, .Tartışan, .Okuyan ve yazan, .Çözümleme yapan (analiz eden), .Dikkatli, meraklı ve üretken, .Gayretli, sorgulayan ve araştıran, Bilgiler arasındaki ilişkileri kuran,

39 Aktif öğrenmede öğrenci:
.Öğrendiklerini yeni durumlara uygulayan, .Bilgiyi keşfeden, .Zamanını iyi yöneten ve değerlendiren, .Kendi öğrenme düzeyini uygun araçlar ve ölçütlerle değerlendiren, .Kazanımlarını aşama aşama gören ve .Ne yapacağını planlayan aktif konumdadır.

40 Aktif öğrenmede öğretmen:
. Soru cevap, tartışma, problem çözme, örnek olay, gözlem, gözlem gezisi, deney gibi değişik öğretim yöntemlerini uygular, . Beyin fırtınası, hızlı düşünce açıklama, katılıyorum-katılmıyorum- karasızım ölçekli görüş belirtme, siz olsaydınız ne yapardınız? gibi öğretim tekniklerinden yararlanır,

41 Aktif öğrenmede öğretmen:
. Öğrencilere bireysel ve grup sorumluluğu verir, . Öğretim ve değerlendirme süreçlerinin planlanmasında öğrencilerin görüşlerini de dikkate alır, . Bir konuda görüş yazma, bir konu ya da olayın neden ve sonuçlarını açıklama, bir konuda öneriler geliştirme gibi öğretim işlerini düzenler.

42 Aktif Öğrenme Anket Formu: “Bugün sınıf senin için nasıldı?”
Öğretmenler, sınıflarında aktif öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemede, aşağıdaki çizelgedeki anket formundan faydalanabilirler. Aktif Öğrenme Anket Formu: “Bugün sınıf senin için nasıldı?” Yönerge: Değerli öğrenciler, bu anket formu, sizin gün boyunca sınıfınız hakkındaki görüşlerinizi belirlemek için hazırlanmıştır. Lütfen, aşağıdaki her kategoriden size uygun olan sadece bir maddeyi işaretleyiniz.

43 SAYGINLIK ____ Kendimi çok iyi hissettim. ____ Kendimi oldukça olumlu ve güvende hissettim. ____ Emin değilim. ____ Kendimi çok iyi hissetmedim. ____ Kendimin aptal, kötü ve ümitsiz olduğunu düşündüm. ENERJİ DOLULUK ____ Bütün gün enerji dolu, canlı ve rahattım. ____ Kendimi oldukça enerji dolu, canlı ve rahat hissettim. ____ Çalışmalarım için fazla enerji harcamadım. ____ Kendimi hareketsiz, yetersiz, stresli ve endişeli hissettim. BİREYSEL SORUMLULUK ____ Birçok tercihler yaptım ve sürekli olarak kendimden sorumlu olduğumu hissettim. ____ Kendimi oldukça sorumlu hissettim. ____ İrade gücümü fazlaca kullanmadan yalnız başıma sürüklendim durdum. ____ Olup bitenlerde sorumluluk almadım; sadece yönetildim ve kontrol edildim. İŞBİRLİĞİ ____ Bir gruba ait olduğumu ve grup tarafından her yönümle kabul edildiğimi hissettim. ____ Sınıftaki üyeler hakkında genellikle olumlu duygulara sahiptim. ____ Kendimin her yönüyle kabul gördüğünü hissetmedim. ____ Kendimi bencil ve diğerleri tarafından dışlanmış olarak hissettim. BİLİŞSEL FARKINDALIK ____ Bütün gün uyanıktım ve çevremde olup bitenlerin tamamen farkındaydım. ____ Çoğunlukla uyanıktım ve çevremde olup bitenlerin farkındaydım. ____ Kendimi çoğunlukla sıkılmış ve pasif hissettim. ____ Çevremde olup bitenlere çok az dikkat ettim ve aşırı derecede sıkıldım.

44 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER
1.Güdülenme 2.Fizyolojik etkenler 3.Psikolojik etkenler 4.Ortam

45 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER
5.Çalışma ve öğretme yönteminin yeterli ya da yetersiz oluşu 6.Genel uyarılmışlık hâli ve kaygı 7.Duyu organları 8.Yaş ve zekâ 9.Önceki öğrenilenlerin aktarılması

46 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER
Öğretmen: öğretmen = öğretim lideri Öğretim lideri olan bir öğretmen, okulun varlık nedenini öğrencinin iyi yetişmesi olarak algılayan, bu doğrultuda okulda olumlu bir öğrenme ­öğretme ortamı oluşturan, öğrenci başarısını ön plana çıkaran bir kişidir.

47 İnsanların ihtiyaçları
Güvenlik ihtiyaçları Sevgi ve aidiyet ihtiyacı Saygı ihtiyacı İdeallerini ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacı Başarma Bağlanma Yarışma Güç

48 TEMEL İLKELER ÇOCUĞA (öğrenene ) GÖRE EĞİTİM İLKESİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTALIM. İlgisi, beklentisi, isteği, yaşı, yeteneği, cinsiyeti

49 TEMEL İLKELER MODEL OLMAK .
Atatürk “Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” Denmişti 

50 TEMEL İLKELER MODEL OLMAK
Gülümsememizi ve sıcak ilgimizi hiçkimseden özellikle öğrencinizden esirgemeyelim. Öğrencilerimize /çocukluklarımıza karşı sükûnetimizi ve sabrımızı muhafaza edelim. Okulun ve sınıfın kapısından girerken güler yüzle ve neşeyle girelim. Bizi gören öğrencilerimiz yüzümüzdeki neşeyi fark etsinler. Bizi sevsinler ve sevinsinler. Öğrencilerimize surat asarak veya sinirlenerek hiçbir sorununuzu çözemeyeceğimizi unutmayalım.

51 ÖĞRETMENİN KİŞİSEL VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
Mesleğini sevmelidir. Mesleğini sevmeyen sevgisini de veremez. Branşında öğretmenin yetkin, yeterli doyurucu bilgiye sahip olması. Bu öğrencinin, öğretmenine güven duymasını sağlar. Mesleğiyle ilgili her türlü yayını takip etmelidir. Her konuda diğer öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye açık olmalıdır. Öğretmenin giyimi ve görünüşü saygı uyandırmalıdır. Adil olmalıdır . Öğrencileri arasında kaş, göz vb. mimiklerle dahi olsa ayrım yapmamalıdır.

52 ÖĞRETMENİN KİŞİSEL VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
Verdiği sözü tutmalıdır. Zamanında dersine girmelidir. Derse girerken dokümanlarla girmelidir. Ceza ve ödülü kullanırken yapıcı ve teşvik edici olmalıdır. En zor şartlarda bile güler yüzlü olmalıdır. Söylediği ve yaptığı uyumlu olmalıdır. Problem çıkaran değil; problem çözen bir kişiliği olmalıdır. Başkalarının ayıp ve eksikleriyle değil kendi doğrularıyla yaşamalıdır.

53 ÖĞRETMENİN KİŞİSEL VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
Olaylar karşısında sakin, soğukkanlı ve sabırlı olmalıdır. Başarısızlıklar onu yıldırmamalıdır. Hata yaptığında özür dilemeyi bilmelidir. Çok iyi planlayıcı, yürütücü ve değerlendirici olmalıdır. Farklılıkları kabul edecek “düşünce zenginliğinde” olmalıdır. Herkesle iletişimi mükemmel olmalıdır. (Veliler, öğretmenler ve öğrenciler) Her zaman kolay ulaşılabilen ve kolay konuşulabilen bir kişi olmalıdır.

54 ÖĞRETMENİN KİŞİSEL VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
İfade etme yeteneği mükemmel olmalıdır. (Beden dili, ses tonu ve sözü kulanım). Zamanını çok güzel değerlendirmeli, boş işlerle vakit harcamamalıdır. Güdülenmiştir ve güdüleyicidir. Güdüleme tekniklerini hayatına mükemmel bir şekilde uygulamalıdır. Araştırma, inceleme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntemlerini uygulamalıdır. Bilgisayar ve interneti iyi kullanmalıdır. Yabancı dili kullanmalıdır.

55 ÖĞRETMENİN KİŞİSEL VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
Değişime açık, yenilikçi ve yorumlama yeteneği yüksek olmalıdır. Hatalarından ders almalıdır. Genel kültür bilgisi çok iyi olmalıdır. Verdiği görevi ve ödevi çok iyi takip etmelidir. Sadece dersi değil öğrencilerin duygularını da düşünmelidir onlarla arkadaş gibi olmalıdır. Konuşurken ve dinlerken öğrencilerin gözlerine bakmalıdır.

56 ÖĞRETMENİN KİŞİSEL VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
Tahtayı kullanmalı ve öğrencilere de kullandırmalıdır. Ailevi ya da idari sıkıntıları sınıfa taşımamalıdır. Yerine göre şakalar yapmalı, hikayeler fıkralar anlatmalıdır. Yeri gelince güncel olaylar üzerinde durmalı ve dersini monotonluktan kurtarmalıdır. Hayatından da ders niteliğinde örnekler verebilmelidir. Ders dışında da öğrencilerine yardımcı olmalıdır. Öğrencileriyle etkinlik yapmalı ya da onların yaptığı etkinliğe mutlaka katılmalıdır

57 ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNERİLER
1. Ara sıra ufak tefek disiplin olaylarını şakaya dönüştürün. 2. Eğlenceli durumlarda sınıfla birlikte gülerseniz sınıfı kontrol edemez hâle gelmekten korkmayınız. 3. Öğrencinin hiç bir soru sormaksızın itaatkar davranmasının arzu edilir bir şey olmadığını biliniz. 4. Bir öğrenciyi uyarmanız gerekiyorsa bunu herkesin önünde yapmayınız. 5. Disiplin sağlamanın birçok öğretmenin iddia ettiği kadar önemli bir sorun olmadığını unutmayınız.

58 ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNERİLER
6.Bazen öğretmenlerin tutumu yüzünden de öğrencilerin disiplin kurallarına uymadıklarını aklınızdan çıkarmayınız. 7.Öğrencilerinizde kendi kendini disipline edebilme alışkanlığı geliştirmeye çalışınız. Kötü bir davranışın her şeyden önce kendi kişiliğine karşı bir saygısızlık olduğunu belirtiniz. 8.Unutmayınız ki öğretmenin sınıfta disiplin sağlamak için çok sert olması gerekmez. 9.Suçluyu bulamadığınız zaman tüm sınıfı cezalandırmaktan kaçınınız.

59 ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNERİLER
10. Disiplin problemlerine mani olmak, bir kere olduktan sonra onu düzeltmek için uğraşmaktan daha kolaydır. 11. Disiplin problemi sizi aşmadıkça başkalarına duyurmayınız. 12. Sınıfta disiplini bozan bir davranış oluştuğunda tepkide bulunmadan önce biraz düşününüz.

60 ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN KURALLARI
İlk başta öğretmen mesleğini sevmelidir. Bununla birlikte mesleğini çok iyi bilmeli ve alanında söz sahibi olmalıdır. Derslerin iyi bir şekilde işlenmesi, öğretmenin kendisini öğrencilere sevdirmesi açısından çok önemlidir. Ders yılına nasıl başlarsak öyle gider. Bu bakımdan sınıf içindeki hâl ve hareketlerimizi çok iyi ayarlamalı ve öğrencilerle olan ilişkilerimizde araya belli bir mesafe koymalıyız.

61 ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN KURALLARI
Öğretmen önce dersin amacını ve önemini kavratmakla işe başlamalıdır. Öğrenci dersi öğrenmesi gerektiğine inanmalı. Çünkü insanın tabiatında yasaklara ve ikna olmadıkları şeylere karşı bir eğilim ve istek vardır. Bu bakımdan öğretmen konuları akla, mantığa uygun gerekçe ve ölçüleriyle anlatmalıdır. Öğretmen konuşurken usandırmamalıdır. Öğrenciye vermek istediklerini az konuşarak fakat öz ve kapsamlı bir şekilde vermelidir. Lafı çok uzatarak öğrencileri sıkmamalıdır. Öğretmen konuları öğrencilerin yetenek, karakter ve anlayış seviyelerine göre anlatmalı ve ona göre ilgi göstermelidir. Aksi hâlde öğrenciler dersi anlamıyoruz diye hem öğretmene hem de derse karşı tavır alabilir. Ayrıca öğretmen, önemli konuların üzerinde hassasiyetle durmalı, gerekli yerlerde tekrarlar yapmalıdır.

62 ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN KURALLARI
Öğretmen geçen dersin genel bir tekrarını yapıp dikkatleri topladıktan sonra diğer konulara geçmelidir. Aksi hâlde öğrenciler derse tam motive olamadıklarından dolayı ilgisiz ve isteksiz olabilirler. Eğer öğrencilerin dikkatleri dağılmış başka şeylerle meşgul oluyorlarsa öğrencilerde derse karşı aşk ve şevk uyandırmak gerekir. Böyle durumlarda derse biraz ara verilmelidir. Sınıfın genel durumuna göre toplumda sevilen insanlardan örnekler verilerek veya küçük fıkralar anlatarak öğrencilerin dikkatleri toplandıktan sonra derse devam edilmelidir. Tabi ki burada zaman ve ölçüyü iyi ayarlamak öğretmene düşüyor.

63 ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN KURALLARI
Öğretmen derste gerektiği yerde şaka yapmasını da bilmelidir. Ancak şaka yapılırken ölçü kaçırılmamalıdır. Burada şaknın yeri yemekteki tuz gibi olmalıdır. Dersler öğrencilerin bizzat aktif katılımlarıyla işlenmeli ve uygulamaya yönelik konulara ağırlık verilmelidir. Çünkü bu tür konular öğrenciler tarafından istenerek yapılmakta ve daha kalıcı olmaktadır. Öğrencilere sert davranmak çok sakıncalıdır. Öyleyse öğretmen öğrencilerle münasebetini çok iyi ayarlamalı, olur olmaz şekilde kızmamalıdır. Bilhassa herkesin ortasında öğrencilerin onur ve izzetlerini rencide etmemeye azami gayret göstermelidir.

64 ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN KURALLARI
Öğretmen, öğrencilere son derece sevgi, şefkat ve merhamet dolu bir alaka göstermeli, hal ve hatırlarını sormalı, dersleriyle ilgilenmeli ve onların maddi, manevi dertleriyle meşgul olmadır ki, öğrenciler hocalarını sevsinler, öğütlerini tutup ona itaat etsinler. Öğrenciler genelde sevdikleri şahısları örnek alırlar ve onlar gibi olmak isterler. Bu bakımdan öğretmen başkalarının yanında kendi arkadaşlarıyla hafif düşürecek gayri ciddi söz ve davranışlardan kaçınmalıdır.

65 Nasıl bir öğretmensiniz? Nasıl insansınız?
. NASIL ? Nasıl bir öğretmensiniz? Nasıl insansınız?

66 NASIL? Güler yüzlü Anlayışlı Sevecen Fedakar Yardımsever Nazik, kibar
Yumuşak Neşeli

67 NASIL? Asık suratlı Dırdırcı Bağırıp çağıran Öfkeli
Herşeyden şikayetçi Kaba Sert Üzgün

68 O OLMAZSA EĞİTİM OLMAZ DEDİĞİMİZ
EĞİTİMİN TEMELİ NEDİR?

69 O OLMAZSA EĞİTİM OLMAZ DEDİĞİMİZ
EĞİTİMİN TEMELİ SEVGİ

70 SEVGİ SEVGİ NEDİR?

71 12 bin ziyaretçinin tercihiyle iyi öğretmenin 10 özelliği
Adaletli davranır ve nezaket sahibidir. Motivasyonu sağlar. İyi diyalog kurar ve eleştireldir. Branşını iyi bilir. Dersini anlaşılır şekilde iyi anlatır. Sabırlıdır. Heyecanlandırır. Yük taşır, naz çeker, çalışkandır. Toleranslıdır. İlham verir.

72 Öğrencinin gönlünü giremeyen kafasına giremez.
Hayatını mesleğine adamış bir meslektaş olan Vehbi Vakkasoğlu bir gün genç bir öğretmene şöyle dedi: “Öğrencilerini rüyasında görmeyen öğretmen, iyi öğretmen olamaz. Öğrencisinin gönlüne giremeyen öğretmen zihnine giremez.”

73 SEVEN BİR ÖĞRETMEN Bireysel ayrılıkları dikkate alır.
Öğrencilerin yeteneklerini geliştirir. Fedakarlık gösterir. Değer verir. Adam yerine koyar. Kendini sorgular. Davranış kazandırmaya özen gösterir. Genel sorunlar ile ilgilenir.

74 SEVEN BİR ÖĞRETMEN Bilmediğini rahatça söyleyebilir. Düzeni sağlar.
Kendi sorunlarını hissettirmez. Karşılık beklemeksizin eğitim yapar. Eleştirileri sonuca ulaştırır. Model olur. Yeniliklere açıktır. Eğitim sonrası da öğrenciyle ilişkisini sürdürür.

75 SEVİLMEYEN / GICIK ÖĞRETMEN
Adaletsizdir. Eleştiriye açık değildir. İyiliği başa kakar. Kendini beğenir. Sınavla tehdit eder. Notu kıttır. Kendi hatasını kabul etmez. Suratını asar. Teneffüste ders yapar.

76 SEVİLMEYEN / GICIK ÖĞRETMEN
Anlatmadığı halde zor sorar. Hakaret eder. Nerede, ne yapacağı belli değildir. Yapmacık söz ve hareketleri vardır. Kincidir. Disiplini veya yumuşaklığı aşırıdır, yani dengesizdir.

77 SIKICI ÖĞRETMEN Öğrencinin görüşlerini dikkate almaz.
Dersi sadece görev olarak görür. Azarlar. Sadece kitaba bağlıdır. Hep aynı ses tonuyla konuşur. Suratı asıktır. Heyecansızdır. Her şeyi ben bilirim der. Aşırı baskı yapar.

78 SIKICI ÖĞRETMEN Gereksiz ayrıntıya girer.
Anlaşılmayan kelimeler kullanır. Öğrencinin seviyesin inmez. Öğrencinin gözüne bakmaz. Konuyu zorlaştırır. Aşırı hızla konuşur. Daldan dala konar. Monoton bir şekilde ders işler. Sürekli ders işler.

79 SIKICI ÖĞRETMEN Dersi sürekli öğrenciye anlattırır.
Sürekli kendinden bahseder. Öğrenciye söz hakkı vermez. Çok yavaş konuşur. Alay eder. Jest ve mimik kullanmaz.

80 TEŞEKKÜRLER


"Etkili Öğretmenlik ve Öğrencilerle İletişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları