Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU KAZANIP TESTİ-2014-2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU KAZANIP TESTİ-2014-2015."— Sunum transkripti:

1 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU KAZANIP TESTİ

2 Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği 19
Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki egemenlik alanlarının güvenliğini sağlamanın yanı sıra , siyasal sınırlarını korumak ve iç ayaklanmalarla başa çıkmak ile uğraşıyordu. Buna göre yaşanılan durum ile ilgili, Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmiştir. Mustafa Kemal, siyasi sorunların yaşandığı bir dönemde dünyaya gelmiştir. Osmanlı merkezi otoritesi sarsılmıştır. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız I B- I ve II C- II ve III D- I, II ve III

3 SELANİK I Numaralanmış şehirlerin hangisinde Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü söylenemez? A- I B- II C- III D- IV MANASTIR II SOFYA III İSTANBUL IV

4 1-Milli Mücadele hareketini organize ettim.
2. Milli egemenliğin gerçekleşmesi için çalıştım. 3. Türkiye’nin çağdaşlaşmasına öncülük ettim. 4.Yurtta sulh, dünyada sulh ilkesini savundum. Atatürk’ün bu tutum ve faaliyetlerinin, onun kişisel özellikleri ile ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en uygun şekilde gösterilmiştir? 1 2 3 4 A LİDERLİK DEMOKRATLIK İNKILAPÇILIK BARIŞÇILIK B C DEMOKRATİK D

5 Atatürk’ün fikri zenginliğinin ve ufkunun gelişmesinde dünyaya geldiği ve çocukluğunu geçirdiği Selanik şehrinin önemli katkıları olmuştur. Bu durum Selanik’in , Türk, Sırp, Bulgar, Yahudi, Ermeni ve Rumların birlikte yaşadığı bir şehir olması Avrupa ve İstanbul ile kolay iletişim kurabilecek bir konumda olması. Meşrutiyet düşüncesini savunan aydınların örgütlendiği bir bölge olması Özelliklerinden hangilerinin katkı sağladığı ileri sürülebilir? A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- I , II ve III

6 Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde eğitim gördüğü dönemde aydın bir subay olarak tanınmıştır. Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu nitelemenin yapılmasında daha etkili olduğu savunulabilir? A- Askerlik bilgisinin ve yeteneğinin B-Birleştirme ve bütünleştirme gücünün. C-Vatan ve millet sevgisiyle dolu olmasının D-Ülke sorunları ile ilgilenip düşüncelerini cesaretle ifade etmesinin

7 A- ASKERİ DEHA MUSTAFA KEMAL B- BİR KAHRAMAN DOĞUYOR.
Mustafa Kemal Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında çeşitli görevler üstlenmiştir. Bu durum öncelikle aşağıdaki nitelemelerden hangisi ile ifade edilebilir? A- ASKERİ DEHA MUSTAFA KEMAL B- BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. C- CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL. D-YA İSTİKLAL YA ÖLÜM !

8 A- HİCAZ B- SURİYE C-ÇANAKKALE D-KAFKASYA
Öğrencinin konuşmasında boş bırakılan yerlere Aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı’nda …………….,………….ve ……………………cephelerde görev yapmıştır.

9 Görev aldığı tüm cephelerde önemli başarılar kazanmıştır.
31 Mart Olayı adı verilen meşrutiyete yönelik ayaklanmayı bastırmıştır. Görev aldığı tüm cephelerde önemli başarılar kazanmıştır. Gönüllü olarak katıldığı Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı İtalyanlara karşı başarıyla örgütlemiştir. Öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden Hangisi ilişkilendirilemez? A- Lider ve teşkilatçı olması B- İleri görüşlü olması C- Askerlik bilgi ve yeteneğine sahip olması D- Ülkesini karşılıksız sevmesi

10 MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULLAR
? Şemsi Efendi Okulu Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Okulu Verilen şemada « ? « ile gösterilen bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A- MAHALLE MEKTEBİ B- SELANİK ASKERİ RÜŞTÜYESİ C -MİLLET MEKTEPLERİ D- İSTANBUL HARP AKADEMİSİ

11 Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
Fransız İhtilali Balkanlarda ayrılıkçı fikirlerin yayılmasına yol açınca Osmanlı aydınları Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi düşünce akımlarını savunmaya başladılar. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A- Düşünce akımlarının hedefe ulaştığına. B- Osmanlı ülkesinde toplumsal bağların zayıfladığına. C- Fransız İhtilali’nin Osmanlı toplumunu etkilediğine D- Osmanlı aydınlarının devletin parçalanmasını engellemek için çareler aradıklarına.

12 ? Yabancı yazarları ,Fransız gazeteleri takip etmesi
Dünyadaki gelişmeleri yakından izlemesi Öğrenim hayatı boyunca bir çok eser okuması Akıl ve bilimi esas alan bir bakış açısı kazanması Askeri ve siyasi görevlerde başarılı olması ? Mustafa Kemal’in faaliyetleri ve bunların sonuçları ile ilgili eşleştirme tablosunda « ? « İle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? A- Eğitimini askeri okullarda tamamlaması B- Olumsuz koşullar altında dahi Türk milleti arasında birlik ve beraberliği sağlaması C- Milli Mücadelenin lideri olarak kabul edilmesi D- Türk milletinin haklarını başarıyla koruyabilmesi

13 HAZIRLAYAN; M.Bekir Cankara İLETİŞİM; TWİTTER; @CankaraBekir FACEBOOK; Bekr Muhammed Bekir Cankr


"BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU KAZANIP TESTİ-2014-2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları