Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAKUP KADR İ KARAOSMANO Ğ LU VE YABAN. Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Yakup Kadri Karaosmano ğ lu, 1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde do ğ muştur. Yakup.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAKUP KADR İ KARAOSMANO Ğ LU VE YABAN. Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Yakup Kadri Karaosmano ğ lu, 1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde do ğ muştur. Yakup."— Sunum transkripti:

1 YAKUP KADR İ KARAOSMANO Ğ LU VE YABAN

2 Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Yakup Kadri Karaosmano ğ lu, 1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde do ğ muştur. Yakup Kadri’nin bireysel sanat anlayışından toplumsal anlayışa geçmesi Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumuna yakından şahit olmasıyla gerçekleşir.

3 Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar yaşadı ğ ı sosyal de ğ işim ve krizleri başarıyla yansıtmıştır. Yakup Kadri’nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlı ğ ı 1920’lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisini irdelemeye yönelmiştir.

4 Yakup Kadri’nin eserlerinde sa ğ lam bir gözlemcilik ve ona dayanan kuvvetli bir gözlem hemen göze çarpar. Sanatçının taşıdı ğ ı realizm onun sosyal konular hakkındaki görüşlerini açıklamasına engel de ğ ildir.

5 Güçlü bir tekni ğ e sahip olan ve karakterlerini çok başarılı bir şekilde canlandırmayı bilen Yakup Kadri, Türk romanında belki ilk defa tipleri toplumsal koşullara ve tarihsel sürece ba ğ lamaya çalışırken, bu tiplere canlı ve gerçek bir kişilik kazandırmak için bilinçli bir çaba göstermiştir.

6 Sanatçı, fikir bakımından oldukça yüklü olan roman ve hikâyelerini kuruluktan kurtarmak için onlara bir aşk hikâyesi eklemeyi de unutmaz. Bu aşk hikâyeleri onun eserlerinde anlatmak istedi ğ i fikirleri ve öne sürdü ğ ü düşünceleri hiçbir zaman gölgelemez.

7 Milli Edebiyat Akımı 1911’da Selanik’te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalem” dergisi etrafında bir araya gelen Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi aydınlar Milli Edebiyatın oluşumunu başlatmışlardır. Osmanlıcılık fikrinin iflasından sonra artık Türkçülük akımı yükselen de ğ er olmaya başlamıştır.

8 Genel Özellikleri Dil sade olmalıdır. Dildeki yabancı kelimeler atılmalı; ancak Türkçeye yerleşmiş kelimeler Türkçe gibi kullanılmaya devam edilmelidir. İ stanbul Türkçesi esas kabul edilmelidir. Şiirde hece ölçüsü kullanılmalı. Edebiyat toplumun hizmetinde olmalı. Milletin dertleri, sevinçleri esas alınmalı.

9 Yaban Yakup Kadri bu eserinde Kurtuluş Savaşı yıllarını ve bu yıllardaki aydın halk çatışmasını işler. Bu romanında Türk köylüsünü cahil ve düşmanla işbirli ğ i yapan insanlar olarak gösterdi ğ i için birçok çevreden de tepki görmüştür.

10 Karakterler Ahmet Celal Emine Mehmet Ali İ smail Zeynep Kadın Salih A ğ a İ mam Bekir Çavuş

11

12


"YAKUP KADR İ KARAOSMANO Ğ LU VE YABAN. Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Yakup Kadri Karaosmano ğ lu, 1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde do ğ muştur. Yakup." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları