Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder

3 Atatürk’ün hayatını etkileyen Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul’u haritadan gösteriniz? Yaşadığınız yer sizi hangi yönlerden etkilemektedir?

4 Resme bakarak Selanik için neler söyleyebilirsiniz? İşlek bir limanı ve demiryolu ağı bağlantısı olan Selanik, ticaret ve sanayinin geliştiği önemli bir şehirdi. Ticaret ve sanayinin gelişmesinin Selanik’e nasıl etkileri olabilir?

5 Değişik milletlerin ve çeşitli dine mensup kişilerin olduğu kalabalık bir şehir olan Selanik’te, Türkçe, Rumca, İbranice, Bulgarca basılan kitap, gazete ve dergiler vardı. M Kemal Selanik’e askeri görevle geldiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılsa da Ordunun siyasetten ayrı olması gerektiğini düşündüğü için sonradan ayrılmıştır Selanik’te çeşitli millet, din ve gazetelerin olması Selanik’i kültürel olarak nasıl etkilemiştir? Selanik neden batıdan gelen fikirlerin çabuk kabul edildiği yer olabilir? M. Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetinden neden ayrılmak istemiştir?

6 M. Kemal’in eğitim amaçlı geldiği Manastır günümüzde hangi ülkededir? Manastır'ın Ortasında Var Bir Havuz Aman Havuz Canım Havuz Dimetoka Kızları Hepsi De Yavuz Biz Çalar Oynarız Manastır'ın Ortasında Var Bir Çeşme Aman Çeşme Canım Çeşme Dimetoka Kızları Hepside Seçme Biz Çalar Oynarız Manastırın Ortasında Var Bir Pınar Aman Pınar Canım Pınar Dimetoka Kızları Hepsi De Çınar Biz Çalar Oynarız Derleme M. Kemal Atatürk Osmanlı dönemindeki Askeri İdadiler günümüzün Askeri Liseleridir. O dönemde en iyi Askeri idadilerden biriside Manastır Askeri İdadisi’dir Manastır çeşitli konsoloslukların olduğu ticaretin geliştiği ve bu sayede Selanik gibi batıya açılan bir kapı niteliğindeydi.

7 M. Kemal İdadideyken, vatan ve hürriyet şairi, Namık Kemal ve Türkçülük ile ilgili eserler veren Mehmet Emin Yurdakul ile tanışmıştır. Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’den de tarih bilinci konusunda etkilenen M. Kemal, Türk Kültürü ve Tarihi ile ilgili kitaplar okumaya başlamıştır. M. Kemal Manastır Askeri İdadisinde hangi alanlarda etkilenmiştir? M. Kemal Türk Tarihi için daha sonra hangi kurumu kurmuştur?

8 1897 Türk Yunan Savaşında düşmanı meydanda yenmemize rağmen masa başında istediklerimizi alamamamız beni çok etkiledi. Bu durum M. Kemal’i neden etkilemiş olabilir?

9 İmparatorluğun merkezi olan İstanbul’da Galata Köprüsünden bir görüntü. M. Kemal İstanbul’a hem öğrenci olarak hem de Asker olarak çeşitli zamanlarda gelmiştir.

10 Galata Kulesi ve Beyoğlu’ndan görüntüler. Elçilik binalarının yoğun olduğu bu bölge genelde Gayri Müslimler yaşardı. Çeşitli balolar, tiyatrolar, konserler düzenlenirdi. M. Kemal’in Beyoğlu’nda kaldığı ev.Öğrenciyken ve daha sonraları arkadaşlarını toplar ve çeşitli konferanslar verirdi. Toplantılar düzenleyerek konferanslar vermesi Hangi kişilik özelliğini gösterir?

11 Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, 1913'te Sofya askeri ataşeliğine tayin edilmişti; Sofya Ataşesi iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derin bir hayranlık uyandırmıştır Bu resim 1913-1914 kışında Sofya'da verilen bir kostümlü baloda çıkarılmıştı. Genç Mustafa Kemal, İstanbul'dan Askeri Müzeden getirttiği bu kıyafet ile, esasen kendisine hayran olan Sofya sosyetesini büyülemişti Siz nasıl bir kostümle gitmeyi düşünürdünüz?

12 Atatürk, Sofya' da askeri ateşe iken (1914)

13 M. Kemal öğrenciyken veya görevli olarak gittiği şehirlerin, fikir hayatına nasıl etkisi olmuştur? Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Mustafa Kemal, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilmesinin tanığı olmuştur. Bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmiştir

14 M. Kemal, arkadaşı Ömer Naci’den tarih ve vatan sevgisi konusunda etkilenmiştir Selanik’te farklı milletler olması, farklı kültürlerinde oluşmasını sağlamıştır. Selanik özgür düşüncenin olduğu bir şehirdir Manastır şehrinin günümüzdeki adı Bitola’dır Atatürk’ün etkileyen şehirlerden birisi olan Manastır günümüzde Yunanistan’dadır YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

15 Mustafa Kemal’in fikir hayatına okul çevresinin katkısı yadsınamaz. Manastır Askerî İdadisinde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’i ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u tanıdı. Mustafa Kemal’in fikir hayatı, bu dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendi. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeni etkili oldu. Parçada verilen bu durumun Mustafa Kemal’in fikir hayatına katkısı, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Milliyetçilik B) Akılcılık C) Barışçılık D) Devletçilik SBS 2009

16 A) M. Kemal bu şehirlerdeki olaylardan etkilenmiştir? B) Batıdan gelen fikir akımların yayıldığı şehirler olmaları C) Balkan topraklarında yer almaktadırlar D) Günümüzde aynı devletin sınırları içinde yer almaları -Manastır -Selanik -Sofya M. Kemal’in fikir hayatının oluşmasında önemli yer tutan bazı şehirler yukarıda yer almıştır Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?

17 A) Dil ve inanç alanında farklılıklar vardır. B) Osmanlı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir. C) Kültürel bakımdan zengin bir şehirdir. D) Milliyetçilik isyanlarına açık bir şehirdir Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek çok millet bulunuyordu. Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Yalnızca bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

18 A)Fikri hayatının şekillenmesini sağlar B) Askerlikten istifa etmesini sağlar C) Devletteki ayrılıkçı hareketleri desteklemesini sağlar D) Osmanlı yönetimine koşulsuz bağlı kalmasını sağlar Mustafa kemal’in Askeri Lise olarak eğitim aldığı Manastır Askeri İdadisi, Osmanlı devletinin içinde bulunduğu sıkıntıları hisseden, tartışan her gün yeni şeyler öğrenen genç insanların bulunduğu bir ortamdır Bu durum Mustafa Kemal’in yaşamına nasıl etki etmesi beklenir?


"Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları