Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder."— Sunum transkripti:

1 Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder

2 Yaşadığınız yer sizi hangi yönlerden etkilemektedir?
Atatürk’ün hayatını etkileyen Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul’u haritadan gösteriniz?

3 Ticaret ve sanayinin gelişmesinin Selanik’e nasıl etkileri olabilir?
İşlek bir limanı ve demiryolu ağı bağlantısı olan Selanik, ticaret ve sanayinin geliştiği önemli bir şehirdi. Ticaret ve sanayinin gelişmesinin Selanik’e nasıl etkileri olabilir? Resme bakarak Selanik için neler söyleyebilirsiniz?

4 M. Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetinden neden ayrılmak istemiştir?
Değişik milletlerin ve çeşitli dine mensup kişilerin olduğu kalabalık bir şehir olan Selanik’te, Türkçe, Rumca, İbranice, Bulgarca basılan kitap, gazete ve dergiler vardı. M Kemal Selanik’e askeri görevle geldiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılsa da Ordunun siyasetten ayrı olması gerektiğini düşündüğü için sonradan ayrılmıştır M. Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetinden neden ayrılmak istemiştir? Selanik’te çeşitli millet, din ve gazetelerin olması Selanik’i kültürel olarak nasıl etkilemiştir? Selanik neden batıdan gelen fikirlerin çabuk kabul edildiği yer olabilir?

5 M. Kemal’in eğitim amaçlı geldiği Manastır günümüzde hangi ülkededir?
Osmanlı dönemindeki Askeri İdadiler günümüzün Askeri Liseleridir. O dönemde en iyi Askeri idadilerden biriside Manastır Askeri İdadisi’dir Manastır çeşitli konsoloslukların olduğu ticaretin geliştiği ve bu sayede Selanik gibi batıya açılan bir kapı niteliğindeydi. Manastır'ın Ortasında Var Bir Havuz Aman Havuz Canım Havuz Dimetoka Kızları Hepsi De Yavuz Biz Çalar Oynarız Manastır'ın Ortasında Var Bir Çeşme Aman Çeşme Canım Çeşme Dimetoka Kızları Hepside Seçme Biz Çalar Oynarız Manastırın Ortasında Var Bir Pınar Aman Pınar Canım Pınar Dimetoka Kızları Hepsi De Çınar Biz Çalar Oynarız Derleme M. Kemal Atatürk M. Kemal’in eğitim amaçlı geldiği Manastır günümüzde hangi ülkededir?

6 M. Kemal Türk Tarihi için daha sonra hangi kurumu kurmuştur?
M. Kemal İdadideyken , vatan ve hürriyet şairi, Namık Kemal ve Türkçülük ile ilgili eserler veren Mehmet Emin Yurdakul ile tanışmıştır. Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’den de tarih bilinci konusunda etkilenen M. Kemal, Türk Kültürü ve Tarihi ile ilgili kitaplar okumaya başlamıştır. M. Kemal Türk Tarihi için daha sonra hangi kurumu kurmuştur? M. Kemal Manastır Askeri İdadisinde hangi alanlarda etkilenmiştir?

7 Bu durum M. Kemal’i neden etkilemiş olabilir?
1897 Türk Yunan Savaşında düşmanı meydanda yenmemize rağmen masa başında istediklerimizi alamamamız beni çok etkiledi. Bu durum M. Kemal’i neden etkilemiş olabilir?

8 İmparatorluğun merkezi olan İstanbul’da Galata Köprüsünden bir görüntü.
M. Kemal İstanbul’a hem öğrenci olarak hem de Asker olarak çeşitli zamanlarda gelmiştir.

9 Galata Kulesi ve Beyoğlu’ndan görüntüler.
M. Kemal’in Beyoğlu’nda kaldığı ev.Öğrenciyken ve daha sonraları arkadaşlarını toplar ve çeşitli konferanslar verirdi. Galata Kulesi ve Beyoğlu’ndan görüntüler. Elçilik binalarının yoğun olduğu bu bölge genelde Gayri Müslimler yaşardı. Çeşitli balolar, tiyatrolar, konserler düzenlenirdi. Toplantılar düzenleyerek konferanslar vermesi Hangi kişilik özelliğini gösterir?

10 Siz nasıl bir kostümle gitmeyi düşünürdünüz?
Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, 1913'te Sofya askeri ataşeliğine tayin edilmişti; Sofya Ataşesi iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derin bir hayranlık uyandırmıştır Bu resim kışında Sofya'da verilen bir kostümlü baloda çıkarılmıştı. Genç Mustafa Kemal, İstanbul'dan Askeri Müzeden getirttiği bu kıyafet ile, esasen kendisine hayran olan Sofya sosyetesini büyülemişti Siz nasıl bir kostümle gitmeyi düşünürdünüz?

11 Atatürk, Sofya' da askeri ateşe iken (1914)

12 M. Kemal öğrenciyken veya görevli olarak gittiği
Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Mustafa Kemal, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilmesinin tanığı olmuştur. Bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmiştir M. Kemal öğrenciyken veya görevli olarak gittiği şehirlerin, fikir hayatına nasıl etkisi olmuştur?

13 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Atatürk’ün etkileyen şehirlerden birisi olan Manastır günümüzde Yunanistan’dadır Manastır şehrinin günümüzdeki adı Bitola’dır Selanik özgür düşüncenin olduğu bir şehirdir Selanik’te farklı milletler olması, farklı kültürlerinde oluşmasını sağlamıştır. M. Kemal, arkadaşı Ömer Naci’den tarih ve vatan sevgisi konusunda etkilenmiştir

14 SBS 2009 Mustafa Kemal’in fikir hayatına okul çevresinin katkısı yadsınamaz. Manastır Askerî İdadisinde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’i ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u tanıdı. Mustafa Kemal’in fikir hayatı, bu dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendi. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeni etkili oldu. Parçada verilen bu durumun Mustafa Kemal’in fikir hayatına katkısı, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Milliyetçilik B) Akılcılık C) Barışçılık D) Devletçilik

15 -Manastır -Selanik -Sofya M. Kemal’in fikir hayatının oluşmasında önemli yer tutan bazı şehirler yukarıda yer almıştır Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında yer almaz? A) M. Kemal bu şehirlerdeki olaylardan etkilenmiştir? B) Batıdan gelen fikir akımların yayıldığı şehirler olmaları C) Balkan topraklarında yer almaktadırlar D) Günümüzde aynı devletin sınırları içinde yer almaları

16 Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti
Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek çok millet bulunuyordu. Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Yalnızca bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? A) Dil ve inanç alanında farklılıklar vardır. B) Osmanlı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir. C) Kültürel bakımdan zengin bir şehirdir. D) Milliyetçilik isyanlarına açık bir şehirdir

17 Mustafa kemal’in Askeri Lise olarak eğitim aldığı Manastır Askeri İdadisi, Osmanlı devletinin içinde bulunduğu sıkıntıları hisseden, tartışan her gün yeni şeyler öğrenen genç insanların bulunduğu bir ortamdır Bu durum Mustafa Kemal’in yaşamına nasıl etki etmesi beklenir? Fikri hayatının şekillenmesini sağlar B) Askerlikten istifa etmesini sağlar C) Devletteki ayrılıkçı hareketleri desteklemesini sağlar D) Osmanlı yönetimine koşulsuz bağlı kalmasını sağlar


"Kazanım: 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda etki eden Selanik Manastır,Sofya İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları