Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekonomi Bölümü Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi. Behiye Çavuşoğlu Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekonomi Bölümü Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi. Behiye Çavuşoğlu Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi."— Sunum transkripti:

1 Ekonomi Bölümü Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

2 Behiye Çavuşoğlu Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

3  Yeni ekonomik düzeni tanımlayan ‘bilgi ekonomisi’kavramı Amerikalı sosyal bilimci Peter Ferdinand Drucker 1969 yılında ilk defa literatüre kazandırmıştır.  Bilgi ekonomisi kavramı özellikle üretimdeki verimi artırması sebebiyle ön plana çıkmıştır. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

4  Bilgi Ekonomisi: ekonomi aktörlerinin startejik kapasitelerini belirgin olarak ulaşabilecekleri ve kullanabilecekleri bilginin öne çıktığı ekonomi olarak görülmektedir.  Bilgi Tabanlı Ekonomi: doğrudan bilginin üretimi, dağıtımı ve kullanımına dayanan ekonomiler olarak tanımlanmaktadır. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

5 Literatürde bilgi ekonomisine yönelik farklı perspektifler içeren tanımlara erişebilmek mümkündür;  Entellektüel Sermaye  Bilgi Ekonomisi  Bilgiye Tabanlı Ekonomi  Bilgi Teknolojisi Devrimi  Dijital Ekonomi Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

6 Avrupa Merkez Bankasının yayınladığı rapora göre; enformasyon ve bilgi teknolojileri yeni ekonomik sistemin temel aktörleridir. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

7 1. AR-GE için fon bulabilen piyasa işleyişi vardır. 2. Yeni ekonomide piyasa giriş engeli yoktur. 3. Girişimcilik öne çıkar. 4. Yeniliklere açıktır. 5. Müşteri odaklı bir üretim süreci vardır. 6. Bilgi işçileri öne çıkar. 7. Şirketlerin değeri organizasyonun entellektüel birikimi, bigi işçisine verdiği önem ile ölçülür. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

8  Bilgi enformasyonun en zor türüdür.  Kişiye ve duruma özgüdür.  Yalnızca teknik değil kurumsal ve organizasyonel know-how gibi kısımları da içerir.  Bilgi, enformasynun ve verinin işletmeler için ekonomik büyümeyi sağlayacak yararlı uygulamalara dönüştürülmesi şeklinde ifade edilmektedir.  Bilgi, strateji ve pazardan elde edilen enformasyonu kullanabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

9 1. Bilgi: ‘veri’ en alt basamak, işlenmemiş ham bili anlamındadır. 2. Enformasyon: orta düzeyde yer alan ve herhangi bir biçimde işlenmiş veriler anlamına gelmektedir 3. Üst Bilgi: akıl süzgecinden geçmiş, kişisel algı, duygu, sezgi, deneyim, gözlem ve değerler ile birleştirilmiş, iş süreçlerinde kullanılmaya hazır’bilgiden’ bahseder. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

10 1. Açık Bilgi: Kelimeler ve rakamlardan meydana gelmektedir. Toplanan depolanan, dağıtılan, birincil olarak elektronik yada kağıt dökümanlar halinde paylaşılan bilgidir. 2. Örtük Bilgi: Erişilmesi mümkün olmayan daha özel bir bilgidir. Paylaşılması zordur. Örtük bilgi bilinçaltında kavranmakta ve uygulanmaktadır. Açıkça ifade edilmesi zordur. Teknik Bilgi(ustalık, beceri vs...) ve Bilişsel Bilgi(inançlar, idealler ve değerler) olarak ikiye ayrılır. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

11  Bilgi dinamik bir sreçtir, değişime ve gelişime açıktır.  Bilginin ölçeğe göre artan getiri özelliği vardır  Bilgi kapsamlıdır  Bilginin satın alınması güçtür.  Erişilebilir, nitelikli ve güvenilir olması gerekir Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

12 Rekabe edebilmek için bilginin elde edilmesi, öğrenilmesi ve arttırılması ile ilgili strateji ve yötemlerdir Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

13 Bilgi yönetimi; bilgi faktörünü üretken hale getirerek kurumları hedeflerine ulaştıran bir yönetim olarak tanımlanmaktadır. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

14  Örgütün çevresinde meydana gelen bilimsel ve teknolojik yeniliklerile kavramsal gelişmelerden zamanında haberdar olmasıdır.  Kruma artı değer kazandırmaktadır.  Örgütün değişen koşullara uymasına ve yeteneklerini artırmasına olanak sağlayacak bilgi kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktadır.  Hizmet kalitesini, bilgi kullanımını ve kaynaklara erişmeyi artırır  Rekabet avantajı elde etmeyi amaçlar Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

15  Bilginin ortaya çıkarılmsı  Toplanması  Düzenlenmesi  Değerlendirilmesi  Çalışanlarla paylaşılması  Paylaşılan bilginin verimli kullanılması  Verimlilikten doğan bilginin yeniden bilgi havuzunda toplanması  oluşturulan sistemin değerlendirilmesi Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

16 ‘Bilginin yönetilmesi, gelecek vaat eden fırsatların oluşturulması, ele geçirimesi ve mevcut kurumsal performansın zenginleştirilmesi için şarttır ’ Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

17  Bilgi ekonomisinde işe yarayan mal bilgi’dir.  Üretim; geleneksel faktörler olan; toprak, işgücü, sermaye ve girişimcilik ‘ten ayrı bilgi üretimiyle şekillenmeye başlamıştır. Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi

18

19

20

21

22

23

24


"Ekonomi Bölümü Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi. Behiye Çavuşoğlu Behiye Çavuşoğlu YDÜ Ekonomi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları