Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2 BİLİM Latince bilmek kökünden türemiş ve bilinen şey ya da bilgi anlamına gelen bir kelimedir. Sistematik bilgiler kümesidir.

3 BİLİM Yeni kuramlar üretmeye ve var olan kuramları sınamaya yarayan süreçtir.

4 BİLGİ Dünyada karşılaşılan nesnelerle insan arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkan üründür.

5 BİLGİ Öğrenme, araştırma veya gözlem sonucu elde edilen gerçek ve ilkelerin bütününe verilen addır.

6 BİLME YOLLARI Deneyim: Duyularımız aracılığıyla elde edilir.
Görüş Birliği: Diğer kişilerle görüş paylaşımıyla elde edilir.

7 BİLME YOLLARI Uzman Görüşü: Bir uzman aracılığıyla elde edilir.
Mantık: Mantıksal çözümleme ile elde edilir.

8 BİLME YOLLARI Bilimsel Yöntem: Bilim aracılığıyla elde edilir.

9 BİLİMSEL YÖNTEM/YAKLAŞIM
Olgusal Süreç (Gözlem, Deney, Ölçme) Bulguları Eleştirel Değerlendirme Kuramsal Süreç (Genelleme)

10 OLGUSAL SÜREÇ Betimleme olarak bilinir. İlk aşamadır.
Olgular arasındaki ilişkiyi saptama, sınıflama ve kaydetme.

11 GÖZLEM Olgu bulma işlemidir. Algılanan veriler Yorumlama

12 GÖZLEM Geçerli ve güvenilir olduğunda bilimseldir.
Nesnel olma ve Yanlılık içermeme. Tekrar edilebilir olma. En az hata içermeli. Amaca hizmet etmelidir.

13 DENEY Gözleme göre Daha kesin, Düzenli, Amaç ve sınırları belirgindir.

14 DENEY Gözlemde doğanın akışına müdahale yokken deneyde müdahale vardır. Koşulları hazırlanmış yapay bir durum Gözlem konusu olan olgunun başlangıç koşullarında sistematik bir değişim yapma.

15 ÖLÇME Gözlem ve deneyin herkes tarafından geçerli olmasını sağlar.
Bazı kurallara göre nesnelere, olgulara ya da bunların gözlemlerine rakam verme işlemidir.

16 KURAMSAL SÜREÇ Olgusal süreçteki betimlemeleri anlaşılır hale getirmeyi amaçlar. Açıklama aracı olarak Hipotez Kuram Yasa Öngörüyü araç olarak kullanır.

17 HİPOTEZ Henüz doğrulanmamış kavramsal genellemelerdir.
Bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerin ifadesidir.

18 KURAM Doğrulanmış hipotezlerdir.
Geçerlik ve güvenirliği bilimsel yöntemlerle saptanmış olan bilgi ve açıklama bütünüdür.

19 KURAM Doğrulanmış hipotezlerdir.
Geçerlik ve güvenirliği bilimsel yöntemlerle saptanmış olan bilgi ve açıklama bütünüdür.

20 YASA Olguların nedenlerini açıklayan her doğru kuram bir bilimsel yasadır. Tek bir olguya yönelik değildir.

21 ÖNGÖRÜ Yasalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden tahmin etme işidir.

22 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir.
Bilimsel bilgi elde etme sürecidir. Birbirini izleyen ve etkileyen etkinliklerden oluşan sistematik bir süreçtir.

23 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Kuram (teori) üretmeyi ya da var olan kuramları sınamayı (uygulama) amaçlamaktadır. Kuramsal Araştırma ile Uygulama araştırması arasındaki fark nedir?

24 BİLİM DALLARI FEN SOSYAL SAĞLIK EĞİTİM Vb.

25 BİLİM DALLARI Fen bilimlerinin yüzyıllarca süren bir geçmişe sahiptir.
Sosyal bilimler ancak 20. yüzyılda tam olarak şekillenmiştir.

26 BİLİM DALLARI Sosyal bilimlerin ilgi alanını oluşturan toplumsal olaylar ve insanların özellikleri (örneğin, kişilik, öğrenme vb.) fen bilimlerinin ilgi alanını oluşturan fen ve tıp dallarından farklılaşmaktadır.

27 BİLİM DALLARI Fen bilimlerinde kullanılan yöntem ve teknikler sosyal bilimlerden ayrılmaktadır. Fen bilimlerindeki araştırma ile sosyal bilimlerdeki arasındaki farklar nelerdir?

28 SOSYAL BİLİMLER Toplumsal olayları ve insanların toplumsal yönlerini inceler. Antropoloji, Eğitim, Ekonomi, Psikoloji, Siyaset bilimi vb.

29 SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMA SÜRECİ
Sosyal İlişkiler İşlevsel sorular Gözlemler/ölçmeler İstatistiksel İşlemler Bulgular

30 Sosyal Bilim Araştırmalarının Aşamaları
Araştırma Konusunun Belirlenmesi Problemin Ortaya Konması Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması Hipotezlerin Yazılması Araştırma Yönteminin Belirlenmesi Süre ve Olanakların Belirlenmesi Araştırmanın Sonuçlandırılması

31 Sosyal Bilim Araştırmalarının Aşamaları
GİRİŞ Problem Kaynak Taraması Önem Hipotezler

32 Sosyal Bilim Araştırmalarının Aşamaları
II. YÖNTEM Evren ve Örneklem Araştırma Modeli Verilerin Toplanması ve Analizi

33 Sosyal Bilim Araştırmalarının Aşamaları
III. BULGULAR IV. TARTIŞMA Bulguların Yorumu Sınırlılıklar Öneriler V. Kaynaklar

34 Sorularınız!


"ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları