Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAM 209 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAM 209 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 KAM 209 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
DERS 1 KONU: GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR OKUMA: PUNCH, BÖLÜM 1 & 2

2 DERS HAKKINDA Geniş bakış açısı Temel düşüncelerin kavranması
Nicel ve nitel yöntemlerin bir arada işlenmesi Temel düşüncelerin kavranması Toplumsal bilimlerde görgül araştırma odaklı bir yaklaşım

3 DERS HAKKINDA Araştırma ve uygulama-odaklı
Araştırma nasıl yapılır? Araştırma nasıl değerlendirilir? Toplumsal bilimlerde araştırmanın mantığı nedir?

4 DERS HAKKINDA Örnek olayların tartışılması
Yöntem konusunda katkı veren bilim adamlarının ve katkılarının tanıtımı Kütüphane kullanımı Araştırmada önceki bilginin rolü

5 Kitaptaki Temel Yaklaşımlar
Temel Soru: Neyi bulmaya çalışıyoruz? Merak ettiğimiz, yanıtını bulmak istediğimiz soru(lar) nedir? Yöntemi soruya uydurmak gerekli, tersi değil. Araştırmayı nasıl yapacağınız, neyi bulmak istediğinizle ilgilidir. Yöntemler de araştırma sırasında sorulabilecek olan soruları sınırlayabilir ve etkileyebilir.

6 Kitaptaki Temel Yaklaşımlar
1. Temelde, görgül araştırma soruları geliştirmek ve araştırma tasarımı yapmak var. Soru, araştırma ilerledikçe değişebilir. Özellikle nitel araştırmalarda, soru “beton katılığında” değildir. 2. Sorulardan yola çıkarak araştırma planı ve yöntem kararları (verilerin toplanması ve çözümlenmesi) verilmesi

7 Kitaptaki Temel Yaklaşımlar
Yanıtı verilen sorular: Değişik yöntemler nasıl seçilir? Nasıl kullanılır? Örneğin istatistik tekniklerinin arkasındaki mantık nedir? Bir araştırma nasıl yazılır? Örneğin atıf verme ve etik ilkeler Her bölümde en sonda detaylı okuma önerileri var.

8 NİCEL VE NİTEL VERİLER Nicel Veriler Nitel Veriler Sayı şeklinde
Sayı olmayan veri Sözcükler, resimler, görsel ve işitsel malzemeler

9 NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA
Nicel araştırma Verinin sayılar biçiminde olduğu görgül araştırma Nitel araştırma Verinin sayılar biçiminde olmadığı görgül araştırma Paradigma Savaşları İki tür birbirinden tamamen farklı ve kopuk mu? İki yaklaşımın bağdaştırılması ile çözülebilir.

10 ARAŞTIRMA SÜRECİ Alan araştırması öncesi ve sonrasında yapılacaklar
Örneğin soru geliştirme evresi Sorular önceden mi belirlenir, zamanla mı evrilir? Yöntemler sorulardan hareketle belirlenir, tersi değil. Bir araştırmanın nasıl yapılacağı neyi bulmaya çalıştığımızla ilgilidir.

11 Araştırmanın doğası Araştırma modelleri bize basitleştirilmiş ve anlamayı kolaylaştıran şablonlar sunar. Gerçek hayatta araştırma modellerdeki- şablonlardaki kadar düzgün değil, dağınıktır. Esnek yapı Mekanik kurallar yerine ilkeler

12 Araştırmanın aşamaları
Araştırmanın temel mantığı ve süreci Ne?, Araştırma yöntemleri 2. Aşama Teknik ve uzmanlaşmış ölçme-değerlendirme Nasıl?, İstatistik 3. Aşama Araştırmanın sunulması Raporlama

13 Bilimsel Yöntem İki Yönlü Bir Faaliyet
Kuramları veriler ile sınamak (Kuramın açıklayıcılığını test etmek) Tümgengelim Veriler yardımı ile yeni kuramlar oluşturmak Tümevarım Örnek: Veri ile temellendirilmiş kuram (grounded theory)

14 Toplumsal (Sosyal) Bilim
İnsan davranışlarının bilimsel olarak incelenmesi Temel ve uygulamalı sosyal bilimler (SBler) Temel SBler Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset bilimi Uygulamalı SBler Eğitim, yönetim, siyaset, sosyal hizmet… Karma SBler Eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim antropolojisi…

15 Araştırma Sorularının Oluşturulması
Entelektüel merak Sizi düşündüren,endişelendiren soru ve sorunlar neler? Neyin yanıtını öğrenmek istiyorsunuz? Bu konudaki geçmiş çalışma ve bulgular neler? Alan yazını (literatür) taraması Kütüphanelerdeki ansiklopedi, kitap, dergi, elektronik kaynaklar İnternet (google akademik)… İnternet’teki verilerin güvenilirliği sorunu Denenceniz (Hipoteziniz) nedir? Sorularla veriler arasında bağ kurma

16 Temel Meseleler Betimleme mi Açıklama mı?
Betimleme: Ne? Açıklama: Nasıl, Niçin? Açıklama olmadan betimleyebiliriz, ama betimleme olmadan açıklayamayız. Araştırma yapmanın nihai amacı açıklama yapmak Kuram: Soyut kavramlarla açıklama

17 Temel Meseleler Açıklarken tümevarım mı, tümdengelim mi kullanmalı?
Araştırma sorusuna bağlı Kuram üretme mi, kuram doğrulama mı? Yanıtları aramak mı? Nicel araştırma Soruları aramak mı? Nitel araştırma

18 Temel Meseleler Önemli Kavramlar Yöntem Görgül Paradigma Tutarlılık
Araştırma tasarımı, veri toplama ve çözümleme teknikleri bütünü Görgül Gözlemlenebilen ve sınanabilen Paradigma Toplumsal dünyanın işleyişi konusundaki varsayımlar bütünü Tutarlılık İç Tutarlılık-Geçerli(li)k Dış Tutarlılık


"KAM 209 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları