Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü"— Sunum transkripti:

1

2 İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü
What is knowledge Doğru veya yanlış bildiğimiz her şeye bilgi diyebiliriz. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek

3

4 Rationalism ( akılcılık ) :
Bilginin Kaynağı Rationalism ( akılcılık ) : Duyulardan bağımsız olarak aklın doğru saydığı ( Mantıklı ) şeyler gerçek bilgidir. Duyularla elde edilenler kesin değildir. Kesin ve gerçek bilgiler aklın eseridir.

5 2. Ampirism ( deneycilik ):
Bilginin Kaynağı 2. Ampirism ( deneycilik ): Bilginin kaynağı olarak duyu ve deneyimleri esas alan yaklaşımdır. Maddeyi ilk veri olarak görür. İdeal bilgi bilimdir. Gerçek bilgi deneyler ve gözlemlerle elde edilir.

6

7 1.Tümevarım (Induction reasoning)
Bilgi Üretme 1.Tümevarım (Induction reasoning) Tek – tek olaylardan yola çıkarak bir olguya veya sonuca varma biçiminde kendini gösteren düşünme biçimidir.

8 2. Tümdengelim (Deduction reasoning)
Bilgi Üretme 2. Tümdengelim (Deduction reasoning) Bir yasa yada genel doğruyu test etmek amacıyla var olan bilginin tek – tek olaylara uyarlanarak bilginin doğruluğunun gözlenmesidir

9 (Science) Bilim Önceki uygulamalar ( Gelenek / görenekler )
Problem Çözme Yolları Önceki uygulamalar ( Gelenek / görenekler ) Kişisel deneyimler ve Bilim (Science)

10 Bilim Nedir?

11 Bilim Nedir? Bilim; doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi araştırma,
bilimsel metotları kullanarak sistematik bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme süreci, evreni anlama ve tanımlama gayretleri olarak ifade edilebilir.

12 Bilimsel Bilgi ve Özellikleri
1.Bilim olgusaldır: Doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakaları inceler. 2.Bilim objektiftir: Bilimsel bilgiler nesnel verilere dayandırılmıştır. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlar kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişmemelidir.

13 3.Bilimsel bilgiler güvenilirdir Bir bilgiye bilimsel yollarla ulaşılmış ise, bu bilgi güvenilirdir.
4.Bilim genelleyicidir: Bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgiler, diğer vakalar içinde aynı derecede doğrudur. 5.Bilim mantıksaldır: Bilimsel bilgiler mantık kuralları ile örtüşmelidir.

14 Bilimsel Bilgi Nedir Yeni olgusal buluşlar yeni teorilere yol açtığı gibi, yeni teorilerde yeni gözlem ve deneylere kapı açarak yeni buluşların koşullarını hazırlarlar. Bu yolla, bilim insanlığın ortaya çıkışından başlayıp binlerce yıldır süren bilimsel bilgi üretme sürecinde, kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını oluşturmuştur. Bu süreçte çağdaş bilimin dört önemli niteliği ortaya çıkmıştır.

15 Çağdaş Bilimin Özellikleri
Bunlar; 1.Çeşitlilik: Bilimsel çalışmalar bireylerin veya toplumların tekelinde olmayıp tüm insanlığa açıktır. 2.Süreklilik: Bilimsel bilgi üretme süreci insanlığın var oluşundan bu yana hiçbir zaman durmadan devam etmektedir. 3.Yenilik: Her gün yeni bilimsel bilgiler ve yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. 4.Ayıklama: Yanlış olduğu ispatlanan bilgiler ayıklanıp yerine yeni bilgiler konulur.

16 Bilimin İşlevleri Anlama: nedir? Sorusuna cevap arar. Olayların ve nesnelerin ( şeylerin ) özelliklerini tanımaya dönük araştırmalar yapar. Açıklama: niçin / neden ? Sorusuna cevap arar. Olaylar yada nesneler ( şeyler ) arasındaki ilişkileri ve nedenlerini araştırır. Kontrol : Nasıl ? Sorusuna cevap arar. Elde ettiği verilerle doğa ve toplum olaylarını nasıl denetleyeceğini araştırır.

17

18


"İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları