Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislikte Akreditasyon ve Kalite Sistemi. Sunum İçeriği MÜDEK MÜDEK Kurumun Sorumlulukları Kurumun Sorumlulukları Hazırlık Aşaması Hazırlık Aşaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislikte Akreditasyon ve Kalite Sistemi. Sunum İçeriği MÜDEK MÜDEK Kurumun Sorumlulukları Kurumun Sorumlulukları Hazırlık Aşaması Hazırlık Aşaması."— Sunum transkripti:

1 Mühendislikte Akreditasyon ve Kalite Sistemi

2 Sunum İçeriği MÜDEK MÜDEK Kurumun Sorumlulukları Kurumun Sorumlulukları Hazırlık Aşaması Hazırlık Aşaması Özdeğerlendirme Raporu Özdeğerlendirme Raporu Ne yaptık Ne yaptık

3 MUDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) Ocak 2002: Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sistemi MDK tarafından benimsendi ve Mayıs 2002 de MÜDEK kuruldu. Ocak 2002: Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sistemi MDK tarafından benimsendi ve Mayıs 2002 de MÜDEK kuruldu. Temel görevi; mühendislik programlarının değerlendirilmesi, bu konuda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları ve değerlendirme ölçütlerinin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi Temel görevi; mühendislik programlarının değerlendirilmesi, bu konuda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları ve değerlendirme ölçütlerinin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi

4 MÜDEK PROGRAM Paydaş katılımı ile belirlenmiş ve mezunlarca kısa vadede erişilmesi beklenen amaçlar (Program Eğitim Amaçları) Paydaş katılımı ile belirlenmiş ve mezunlarca kısa vadede erişilmesi beklenen amaçlar (Program Eğitim Amaçları) Program eğitim amaçlarına ulaşmak için öğrencilere kazandırılması gereken bilgi ve beceriler(Program Çıktıları/Kazanımları) Program eğitim amaçlarına ulaşmak için öğrencilere kazandırılması gereken bilgi ve beceriler(Program Çıktıları/Kazanımları) Program Çıktılarını sağlayacak Eğitim Programları Program Çıktılarını sağlayacak Eğitim Programları Eğitim Programını uygulamak ve sürdürmek için gerekli kaynaklar(insan,altyapı,mali) Eğitim Programını uygulamak ve sürdürmek için gerekli kaynaklar(insan,altyapı,mali) Program Eğitim Amaçları ve Program çıktıları için sürekli işleyen bir Ölçme Değerlendirme ve bunların sonuçlarını kullanan Sürekli İyileştirme Sistemi Program Eğitim Amaçları ve Program çıktıları için sürekli işleyen bir Ölçme Değerlendirme ve bunların sonuçlarını kullanan Sürekli İyileştirme Sistemi

5 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 1. Öğrenciler 2. Program Eğitim Amaçları 3. Program Çıktıları ve Değerlendirme 4. Eğitim Programları 5. Öğretim Kadrosu 6. Altyapı 7. Kurumsal Destek ve Parasal Kaynaklar 8. Programa Özgü Ölçütler

6 Öğrenciler Öğrenci ve mezunların nitelik ve performans düzeyleri önemli bir girdi Öğrenci ve mezunların nitelik ve performans düzeyleri önemli bir girdiKurum:  Öğrencilerini değerlendirmeli, yönlendirmeli ve izlemeli  Diğer eğitim kurumlarındaki öğrenciler ile eşdeğerliği sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmalı  Programın gereklerinin tümünü yerine getirmelerini sağlamalı

7 Programın Eğitim Amaçları Kurumun, Kurumun, misyonuna ve MUDEK ölçütlerine bağlı eğitsel amaçların oluşturması misyonuna ve MUDEK ölçütlerine bağlı eğitsel amaçların oluşturması İyileştirme çevrimleri ile programda yapılabilecek düzenlemelere olanak sağlayan süreçlerin oluşturulmasını sağlaması İyileştirme çevrimleri ile programda yapılabilecek düzenlemelere olanak sağlayan süreçlerin oluşturulmasını sağlaması Eğitim amaçlarını sağlayacak bir eğitim programı ve bu programı destekleyen süreçlerin oluşturulmasını sağlaması Eğitim amaçlarını sağlayacak bir eğitim programı ve bu programı destekleyen süreçlerin oluşturulmasını sağlaması Amaçların gerçekleştirildiğini gösteren ve bunları programın etkinliğini artırmak için kullanan sürekli bir ölçme değerlendirme sisteminin kurulmasını sağlaması Amaçların gerçekleştirildiğini gösteren ve bunları programın etkinliğini artırmak için kullanan sürekli bir ölçme değerlendirme sisteminin kurulmasını sağlaması Gerekir. Gerekir.

8 Program Çıktıları ve Değerlendirme Mesleki bilgileri uygulama alanına aktarabilme Mesleki bilgileri uygulama alanına aktarabilme Meslek için gerekli yaklaşım, yöntem,teknik ve modern araçları kullanabilme Meslek için gerekli yaklaşım, yöntem,teknik ve modern araçları kullanabilme Sorunları belirleme, formüle edebilme ve çözebilme Sorunları belirleme, formüle edebilme ve çözebilme Mesleki uygulamalardaki çözümlerin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrayabilme Mesleki uygulamalardaki çözümlerin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrayabilme Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme

9 Bir sistemi veya süreci belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme Bir sistemi veya süreci belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme Mesleki ve etik sorumlulukları kavrayabilme Mesleki ve etik sorumlulukları kavrayabilme Disiplin içi ve/veya arası takım çalışması yürütebilme Disiplin içi ve/veya arası takım çalışması yürütebilme Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme Yaşam boyu öğrenme gereksinimini kavrayabilme ve öğrenmeyi sürdürebilme Yaşam boyu öğrenme gereksinimini kavrayabilme ve öğrenmeyi sürdürebilme Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olabilme Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olabilme

10 Programın bir değerlendirme süreci ve belgelendirilmiş sonuçları olmalıdır. Programın bir değerlendirme süreci ve belgelendirilmiş sonuçları olmalıdır. Değerlendirme sonuçları programın gelişiminde ve iyileştirilmesinde kullanılmalı ve misyon ve amaçlarla uyumluluğu ölçülmelidir. Değerlendirme sonuçları programın gelişiminde ve iyileştirilmesinde kullanılmalı ve misyon ve amaçlarla uyumluluğu ölçülmelidir. (Kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları olmalı)

11 Eğitim Programı Zorunlu mesleki Zorunlu mesleki Mesleki seçmeli Mesleki seçmeli Sosyal seçmeli Sosyal seçmeli  Alanların  bunların kredi-saat ağırlıklarının bölüm/ program hedefleri çerçevesinde tanımlanmış olması gerekir.

12 Öğretim Kadrosu Ders programlarını nitelikli bir şekilde yürütebilecek, Ders programlarını nitelikli bir şekilde yürütebilecek, Danışmanlık hizmeti verebilecek ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek, Danışmanlık hizmeti verebilecek ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek, Programın ilgili tarafları olan kamu ve özel kuruluşlar ile gerekli ilişkileri sürdürebilecek Programın ilgili tarafları olan kamu ve özel kuruluşlar ile gerekli ilişkileri sürdürebilecek nitelikte ve sayıda olmalıdır.

13 Altyapı Kurumda sınıf, labaratuar ve ilgili donanımların program amaçlarını sağlayacak düzeyde olması Kurumda sınıf, labaratuar ve ilgili donanımların program amaçlarını sağlayacak düzeyde olması Öğretim üyesi- öğrenci iletişimini sağlayıcı ve artırıcı kolaylıkların bulunması gerekir. Öğretim üyesi- öğrenci iletişimini sağlayıcı ve artırıcı kolaylıkların bulunması gerekir.

14 Kurumsal Destek ve Mali Kaynaklar Programın kalite ve sürekliliğini sağlaması Programın kalite ve sürekliliğini sağlaması İyi yetişmiş öğretim üyesi kadrosunu çekerek ve tutarak sürekli gelişim içinde bulunmalarını sağlamaya yeterli olması İyi yetişmiş öğretim üyesi kadrosunu çekerek ve tutarak sürekli gelişim içinde bulunmalarını sağlamaya yeterli olmasıGerekir.

15 Programa Özgü Ölçütler Her bir programın, alanı/disiplini için gerekli ve uygulanabilir olan temel ve özel ölçütleri karşılıyor olması Her bir programın, alanı/disiplini için gerekli ve uygulanabilir olan temel ve özel ölçütleri karşılıyor olması Lisansüstü akreditasyon programlar için kriterler lisans ile aynı fakat ek olarak bir yıllık araştırma ve eğitim etkinliği aranır. Lisansüstü akreditasyon programlar için kriterler lisans ile aynı fakat ek olarak bir yıllık araştırma ve eğitim etkinliği aranır.

16 Kurumun Sorumlulukları AMAÇ Sadece,değerlendiriciler için bilgi kaynağı hazırlamak değildir. Sadece,değerlendiriciler için bilgi kaynağı hazırlamak değildir. Daha da önemlisi, mühendislik eğitiminizin sürekli iyileştirilmesi ve kurumsal gelişimin hızlandırılması için dış değerlendirmeyi bir fırsat olarak görmek ve bir araç olarak kullanmaktır. Daha da önemlisi, mühendislik eğitiminizin sürekli iyileştirilmesi ve kurumsal gelişimin hızlandırılması için dış değerlendirmeyi bir fırsat olarak görmek ve bir araç olarak kullanmaktır. ÖN KOŞUL Yönetimin ve akademik kadronun sürekli iyileştirmeye inancı, desteği ve katılımı çok önemlidir. Yönetimin ve akademik kadronun sürekli iyileştirmeye inancı, desteği ve katılımı çok önemlidir.

17 Hazırlık Aşaması - 1 Paydaşların belirlenmesi Paydaşların belirlenmesi Paydaşlara ulaşılması ve program eğitim amaçlarının belirlenmesi Paydaşlara ulaşılması ve program eğitim amaçlarının belirlenmesi Amaçlara ulaşma derecesinin düzenli aralıklarla ölçülüp değerlendirilmesi için plan geliştirilmesi Amaçlara ulaşma derecesinin düzenli aralıklarla ölçülüp değerlendirilmesi için plan geliştirilmesi (Ölçme yöntemleri? değerlendirme kriterleri? kim yapacak? ne zaman? nasıl? kime bildirecek? sürdürülebilir mi? vb.) (Ölçme yöntemleri? değerlendirme kriterleri? kim yapacak? ne zaman? nasıl? kime bildirecek? sürdürülebilir mi? vb.)

18 Hazırlık Aşaması - 2 Amaçlarla kurum misyonuyla ve MÜDEK ölçütleriyle tutarlı program çıktılarının belirlenmesi Amaçlarla kurum misyonuyla ve MÜDEK ölçütleriyle tutarlı program çıktılarının belirlenmesi Eğitim programının çıktılara ulaşılmasını sağlayacak şekilde planlanması ve yürütülmesi (stratejiler,ilişkiler,çıktıların derslere dağılımı, vb.) Eğitim programının çıktılara ulaşılmasını sağlayacak şekilde planlanması ve yürütülmesi (stratejiler,ilişkiler,çıktıların derslere dağılımı, vb.) Çeşitli ölçme yöntemleri yardımıyla çıktıların ölçülmesi ve daha sonra da değerlendirilmesi için planın geliştirilmesi(ölçme yöntemleri? Değerlendirme kriterleri? kim? Ne zaman? Nasıl? Kime bildirilecek? Sürdürülebilir mi? vb.) Çeşitli ölçme yöntemleri yardımıyla çıktıların ölçülmesi ve daha sonra da değerlendirilmesi için planın geliştirilmesi(ölçme yöntemleri? Değerlendirme kriterleri? kim? Ne zaman? Nasıl? Kime bildirilecek? Sürdürülebilir mi? vb.) Her çıktı için birden fazla ölçme yöntemi (en az iki) kullanmakta büyük yarar var Her çıktı için birden fazla ölçme yöntemi (en az iki) kullanmakta büyük yarar var

19 Hazırlık Aşaması - 3 Yapılan planlar uyarınca verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Yapılan planlar uyarınca verilerin toplanması ve değerlendirilmesi İyileştirmeye yönelik geri beslemelerin yapılması(çevrim en az bir kez kapanmış ve geri beslenme yapılmış olmalı) İyileştirmeye yönelik geri beslemelerin yapılması(çevrim en az bir kez kapanmış ve geri beslenme yapılmış olmalı) Çıktıların ve süreçlerin belgelenmesi Çıktıların ve süreçlerin belgelenmesi

20 Özdeğerlendirme Özdeğerlendirme Raporunun içeriği A. Genel Bilgi B. Değerlendirme Özeti (Bu raporun en önemli bölümüdür.) Ek I. Program Hakkında Ek Bilgi Ek II. Kurum Profili

21 Özdeğerlendirme Özet Beklentiler Öğrencilerin Aldıkları Meslek Eğitiminin Yeterliliğini Görmek / Göstermek Sürekli İyileştirmeyi Sağlayacak Süreçlerin Yeterliliğini Görmek / Göstermek

22 Özdeğerlendirme Raporunun Önemi Kapsamlı bir değerlendirmenin ilk adımıdır. Değerlendirmenin önemli bir kısmı bu rapor üzerinden yapılacaktır. Kapsamlı bir değerlendirmenin ilk adımıdır. Değerlendirmenin önemli bir kısmı bu rapor üzerinden yapılacaktır. Kuruluşunuz hakkında ilk izlenimi oluşturur Kuruluşunuz hakkında ilk izlenimi oluşturur İlk izlenimin kalıcılığını unutmayın İlk izlenimin kalıcılığını unutmayın Özdeğerlendirme raporu kuruluşun anlaşılır net bir resmini çizsin. Özdeğerlendirme raporu kuruluşun anlaşılır net bir resmini çizsin. Kurumunuzu olduğu gibi gösterin. Kurumunuzu olduğu gibi gösterin. Tüm anlattıklarınız belgelenmiş olsun Tüm anlattıklarınız belgelenmiş olsun Kendi özdeğerlendirmenizin bir parçasıdır. Kendi özdeğerlendirmenizin bir parçasıdır. Özdeğerlendirme raporunu yazarken çıkan iyileştirmeye açık alanlarınızı not edin.Bunları iyileştirmek için sürecin sonunu bekleyin. Özdeğerlendirme raporunu yazarken çıkan iyileştirmeye açık alanlarınızı not edin.Bunları iyileştirmek için sürecin sonunu bekleyin.

23 Kendinizi değerlendiricinin yerine koyun. Kolay okunabilir ve izlenebilir bir rapor ile değerlendiricinin işini kolaylaştırır. Kendinizi değerlendiricinin yerine koyun. Kolay okunabilir ve izlenebilir bir rapor ile değerlendiricinin işini kolaylaştırır. Üslup ve dil bütünlüğüne dikkat edin Üslup ve dil bütünlüğüne dikkat edin Anlatılan hikayenin bütünselliğine dikkat edin.(Raporun 1. Bölümü ve sonuncu bölümü aynı derecede önemlidir.) Anlatılan hikayenin bütünselliğine dikkat edin.(Raporun 1. Bölümü ve sonuncu bölümü aynı derecede önemlidir.)

24 Ne yaptık Misyon vizyon Misyon vizyon Amaç ve hedefler Amaç ve hedeflerBelirlendi

25 Bölüm/program ile ilgili bütün veriler toplandı. Bölüm/program ile ilgili bütün veriler toplandı. Öğrenci sayıları Öğrenci sayıları Mezunlar Mezunlar Dış etken- danışma kurulları Dış etken- danışma kurulları Akademik personel niteliği ve sayısı Akademik personel niteliği ve sayısı Danışmanlık sistemi Danışmanlık sistemi Ders programları(lisans ve lisansüstü) Ders programları(lisans ve lisansüstü) Programın amaçları Programın amaçları Proramın kuvvetli ve zayıf yönleri Proramın kuvvetli ve zayıf yönleri

26 Labaratuar listesi ve ilgili bilgiler, eksiklikler, kurulması planlanan lab ve bakım hizmetleri Labaratuar listesi ve ilgili bilgiler, eksiklikler, kurulması planlanan lab ve bakım hizmetleri Araştırma değerlendirmesi Araştırma değerlendirmesi Personel ve yayın profili Personel ve yayın profili Öğrenciler ve dereceler Öğrenciler ve dereceler Yurtiçi ve yurtdışı araştırma kaynakları Yurtiçi ve yurtdışı araştırma kaynakları Araştırma olanakları Araştırma olanaklarıvb.

27 Öz değerlendirme raporu veriler ile oluşturuldu Öz değerlendirme raporu veriler ile oluşturuldu Hedeflere ulaşmak için ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturuldu. Hedeflere ulaşmak için ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturuldu. Bu çevrim içinde sürekli iyileştirme geliştirildi. Bu çevrim içinde sürekli iyileştirme geliştirildi.

28 Ölçme ve Değerlendirme için, Ölçme ve Değerlendirme için, Ders Bilgi Formu Ders Bilgi Formu Ders değerlendirme Anketi Ders değerlendirme Anketi Öğretim üyesi değerlendirme anketi Öğretim üyesi değerlendirme anketi Ders dosyası rehberi Ders dosyası rehberi Öğretim üyesi ders değerlendirme formu Öğretim üyesi ders değerlendirme formu Mezun anketi Mezun anketi Son sınıf öğrencilerine yönelik çıkış anketi Son sınıf öğrencilerine yönelik çıkış anketi

29 Dış değerlendirme için Dış değerlendirme için Danışma kurulu Danışma kurulu Mezunlar toplantısı Mezunlar toplantısı Vizyon misyon anketleri Vizyon misyon anketleri Kuvvetli ve zayıf yönler sorgulaması Kuvvetli ve zayıf yönler sorgulaması 3 yıl içinde tekrar dönüp bakarak yapmamız gereken değişikleri baştan itibaren uygulayarak sürekli bir çevrim sağlayacağız 3 yıl içinde tekrar dönüp bakarak yapmamız gereken değişikleri baştan itibaren uygulayarak sürekli bir çevrim sağlayacağız

30 Teşekkürler


"Mühendislikte Akreditasyon ve Kalite Sistemi. Sunum İçeriği MÜDEK MÜDEK Kurumun Sorumlulukları Kurumun Sorumlulukları Hazırlık Aşaması Hazırlık Aşaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları