Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE AEFIS SİSTEMİNİN KULLANIMI MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE AEFIS SİSTEMİNİN KULLANIMI MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK."— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE AEFIS SİSTEMİNİN KULLANIMI MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE AEFIS SİSTEMİNİN KULLANIMI 19 ARALIK 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2 SUNUM İÇERİĞİ 1.Mühendislik Eğitim Programından Beklentiler 2.Akreditasyon Süreci 3.MÜDEK Değerlendirme Süreci-Öğrenci Değerlendiriciler 4.MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 5.Fakültemizin MÜDEK Değerlendirme Süreci 6.Akademik Değerlendirme, Geri Bildirim ve Geliştirme Sistemi-AEFIS’in Fakültemizde Kullanımı SUNUM İÇERİĞİ 1.Mühendislik Eğitim Programından Beklentiler 2.Akreditasyon Süreci 3.MÜDEK Değerlendirme Süreci-Öğrenci Değerlendiriciler 4.MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 5.Fakültemizin MÜDEK Değerlendirme Süreci 6.Akademik Değerlendirme, Geri Bildirim ve Geliştirme Sistemi-AEFIS’in Fakültemizde Kullanımı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

3 Mühendislik Eğitim Programlarından İki Temel Beklenti 1. Öğrencilerin mühendislik mesleğine iyi hazırlanması 2. Programların sürekli iyileştirilmesi

4 AKREDİTASYON NEDİR? Akreditasyon, yetkili ve bağımsız bir kuruluş tarafından, bir kuruluşun ürettiği ürün ya da yaptığı hizmetin belirlenen uluslararası kabul görmüş ölçütlere göre değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanmasıdır.

5 Mühendislik Eğitim Programlarının Akreditasyonu Ne İşe Yarar?  Kurumun kime, ne hizmeti verdiğinin bilincinde olması ve bu hizmetin niteliğini, dünyadaki en iyi örneklerin düzeyine, hatta bu düzeyin üzerine çıkarmak için sürekli iyileşmesine katkı sağlar,  Eğitim ve araştırma kalitesinin güvence altına alınması, yükseltilmesi ve bu konuda ortak bir kalite kültürü oluşturulmasına katkı sağlar, uluslararası geçerliliğini ve tanınırlığını  Kurum veya programın uluslararası geçerliliğini ve tanınırlığını arttırır,  Kurum veya programın topluma karşı olan sorumluluğunu yerine getirmesini sağlar, yetkin öğrencileri kazanması İşverenin beklentilerini karşılamasına  Kurum veya programın yetkin öğrencileri kazanması, mezunları mesleki yaşamlarına hazırlaması ve İşverenin beklentilerini karşılamasına yardımcı olur.

6 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Temel Amacı: akreditasyondeğerlendirme bilgilendirme kalitesinin yükseltilmesine  Farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek  Böylece; güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek, toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamak.

7 MÜDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. Öğrenciler 2. Program Eğitim Amaçları 3. Programın Çıktıları 4. Sürekli İyileştirme 5. Eğitim Planı 6. Öğretim Kadrosu 7. Altyapı 8. Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri 10. Programa Özgü Ölçütler

8 Ölçüt 3 Program Çıktıları Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 1 Öğrenciler

9 ÖLÇÜT 1 ÖĞRENCİLER öğrenci niteliğigelişimibaşarıları  Bir mühendislik programının değerlendirilmesinde, öğrenci niteliği, gelişimi ve başarıları önemlidir. çıktılarıbilgi, beceri ve davranışları  Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdırlar. Yatay ve dikey geçiş  Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü vb. için uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır. öğrenci hareketliliğini  Kurum ve/veya program öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler almalıdır.

10 ÖLÇÜT 1 ÖĞRENCİLER danışmanlık hizmeti  Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir. başarıları şeffaf, adil ve tutarlı  Öğrencilerin derslerdeki ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. mezuniyetlerine  Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

11 Ölçüt 3 Program Çıktıları Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 2 Program Eğitim Amaçları

12 ÖLÇÜT 2 PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI  Bir kurumun mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşur.  Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmeli ve yayımlanmalıdır. EA-1: Bilgi ve iletişim teknolojisi sektörlerinde kariyer yapan mühendisler yetiştirmek EA-2: Lisansüstü çalışmalarda bulunan mühendisler yetiştirmek EA-3: Mesleklerinde lider pozisyonlara (proje/ekip lideri vb.) ulaşan mühendisler yetiştirmek EA-4: Yerli firmaların yanı sıra yabancı firmalarda da çalışan mühendisler yetiştirmek

13 Ölçüt 3 Program Çıktıları Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 3 Program Çıktıları

14 ÖLÇÜT 3 PROGRAM ÇIKTILARI mezun oluncaya kadar  Program çıktıları, öğrencilerin mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, becer ve davranışları tanımlayan ifadeler olmalıdır.  Mühendislik programları, mezunlarının bu ölçütte yer alan 11 niteliğe sahip olduğunu kanıtlamalıdır. program çıktılarının kanıtlamalıdır  Mühendislik programları, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin program çıktılarının tümüne sahip olduklarını kanıtlamalıdır.

15 ÖLÇÜT 3 PROGRAM ÇIKTILARI (a) (a)Matematik, fen, ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi (b) (b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi, (c) (c)İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi (d) (d)Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi, (e) (e)Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, (f) (f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, (g) (g) Etkin iletişim kurma becerisi, (h) (h)Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim, (i) (i)Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi, (j) (j)Çağın sorunları hakkında bilgi, (k) (k)Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi.

16 ÖLÇÜT 3 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI 1.1. Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar mühendisliği konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri, alanındaki problemlerin çözümü için uygulayabilme becerisi. 2.2. Bilgisayar mühendisliği problemlerini uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3.3. Bir sistemi, bileşeni veya süreci, gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında,modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi 4.4. Bilgisayar Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanma becerisi. 5.5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 6.6. Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışma becerisi. 7.7. Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; 8.8. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 1.10. Proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalaır hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 11. Bilgisayar Mühendisliği çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri, hukuksal sonuçları ve çağın sorunları hakkında bilgi

17 Ölçüt 4 Sürekli İyileştirme Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 4 Sürekli İyileştirme

18 ÖLÇÜT 4 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME elde edilen sonuçların Ölçüt 2Ölçüt 3 sistematik Kurulan ölçme değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın tüm gelişmeye açık alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı olmalıdır.

19 Ölçüt 5 Eğitim Planı Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 5 Eğitim Planı

20 ÖLÇÜT 5 EĞİTİM PLANI Eğitim programı, kurum özgörevi ve program eğitim amaçları ile uyumlu olmak üzere gerekli bileşenleri içermeli ve bu bileşenlere yeterli zaman ayırmalıdır.  Eğitim programı, kurum özgörevi ve program eğitim amaçları ile uyumlu olmak üzere gerekli bileşenleri içermeli ve bu bileşenlere yeterli zaman ayırmalıdır. Öğrenciler  Öğrenciler, Önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, Mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları içerecek bir ana tasarım deneyimiyle bir ana tasarım deneyimiyle mühendislik uygulamasına hazırlanmalıdır. Meslek Eğitimi  Meslek Eğitimi, Bir yıllık temel matematik ile disipline uygun temel bilim (deneysel çalışma ile birlikte) eğitimi mühendislik tasarımı eğitimi Bir buçuk yıllık temel mühendislik bilimleri ile öğrencinin alanına uygun mühendislik tasarımı eğitimi, Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen, kurum ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim bileşenlerinden oluşmalıdır.

21 Ölçüt 6 Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler

22 ÖLÇÜT 6 ÖĞRETİM KADROSU sayıcatüm alanlarını  Öğretim kadrosu sayıca yeterli olmalı ve programın tüm alanlarını kapsamalıdır.  Her biri yeterli düzeyde olmak üzere, Öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini Öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, Öğrenci danışmanlığını Öğrenci danışmanlığını, Üniversiteye hizmeti, Mesleki gelişimini ve Sanayiişverenlerle Sanayi, meslek kuruluşları ve işverenlerle ilişkiyi sürdürebilecek sayıda öğretim üyesi bulunmalıdır. yeterli niteliklere  Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın sürdürülmesini, değerlendirilmesini, ve iyileştirilmesini sağlamalıdır.

23 Ölçüt 7 Altyapı Öğretim Kadrosu Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler

24 ÖLÇÜT 7 ALTYAPI  Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, program amaçlarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.  Öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlı tutacak ve mesleki gelişim ile mesleki faaliyetlere ortam yaratacak uygun altyapı mevcut olmalıdır.  Program, öğrencilerin modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenecekleri olanakları sağlamak zorundadır.  Bilgisayar ve enformatik altyapıları, öğrenci ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimleri ile kurumun ve programın eğitim amaçlarının desteklenmesi yönünde yeterli düzeyde olmalıdır.

25 Ölçüt 5 Eğitim Planı Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 8 Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

26 ÖLÇÜT 8 KURUM DESTEĞİ & PARASAL KAYNAKLAR  Üniversitenin desteği, parasal kaynaklar ve yapıcı liderlik, programm sürdürülebilmesi ve niteliği igin yeterli düzeyde olmalıdır.  Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.  Program igin gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal kaynak bulunmalıdır.  Bunlara ek olarak, program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır.

27 Ölçüt 5 Eğitim Planı Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 9 Organizasyon & Karar Alma

28 ÖLÇÜT 9 ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.

29 Ölçüt 5 Eğitim Planı Öğretim Kadrosu Altyapı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler

30 ÖLÇÜT 10 PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER (Elektrik, Bilgisayar ve Benzeri Adlı Mühendislik Programları Program Ölçütleri) Mezunların, aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır:  Eğitim Programının yapısı, adında geçen mühendislik alanı yelpazesi içerisinde hem genişlik hem derinlik sağlayacak biçimde olmalıdır. Mezunlann aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır:programın adı ve amaçları doğrultusunda uygulamaları da içerecek biçimde olasılık ve istatistik bilgisi;programın amaçları doğrultusunda, karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli, türev ve integral hesapları da içerecek biçimde matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar ve mühendislik bilimleri konularında bilgi. Adında ‘elektrik’ ve/veya ‘elektronik’ nitelemesi bulunan programlar, mezunların, türevsel denklemler, lineer cebir, kompleks değişkenler ve ayrık matematik içerecek şekilde ileri matematik konularında bilgi sahibi olduğunu da kanıtlamalıdır. Adında ‘bilgisayar’ nitelemesi bulunan proramlar, mezunların ayrık matematik konusunda bilgi sahibi olduğunu da kanıtlamalıdır.

31 FAKÜLTEMİZDEKİ MÜDEK DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAKVİMİ 30.01.2013 30.01.2013 7 programın MÜDEK değerlendirmesi için niyet beyanında bulunulmuştur. 31.07.2013 31.07.2013 7 programa ait Özdeğerlendirme Raporları ve Kurum Profili MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Ocak 2014Ziyaret Planı Ocak 2014 MÜDEK tarafından Kesin ‘Ziyaret Planı’nın bildirimi beklenmektedir. 9-11.03.2014MÜDEK Saha Ziyareti 9-11.03.2014 MÜDEK Saha Ziyareti gerçekleştirilecektir.

32 MÜDEK Değerlendiricileri  Akademisyen  İş Dünyasında Deneyimli Mühendisler Öğrenci Değerlendiriciler (Yeni)  Öğrenci Değerlendiriciler (Yeni)  «MÜDEK DEĞERLENDİRMELERİNE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ KATILIMI ÖNCÜ UYGULAMA ESASLARI»

33 SON GELİŞME PROGRAM DEĞERLENDİRMELERİ MÜDEK DEĞERLENDİRMELERİNE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ KATILIMI ÖNCÜ» PROJESİ SON GELİŞME PROGRAM DEĞERLENDİRMELERİ « MÜDEK DEĞERLENDİRMELERİNE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ KATILIMI ÖNCÜ» PROJESİ kalite değerlendirme takımlarında öğrenci üyelerin de bulunmasını zorunlu kılmaktadır  ESG belgesinin kalite güvence kuruluşları için getirdiği Avrupa standartları, kalite değerlendirme takımlarında öğrenci üyelerin de bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda 2012-2013 değerlendirme döneminde iki kurumdaki değerlendirmede öğrenci değerlendirici katılımı öncü uygulama olarak başlatıldı. Uygulamanın 2013-2014 döneminde 6 kurumda yapılacak değerlendirmelerde devam etmesi planlanmakta. Uygulama esasları:  Değerlendiriciler mühendislik lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasından seçilir.  Takımda öğrenci değerlendirici yer alması konusunda kurumun onayı alınır  Takım başkanı tarafından yönlendirilir ve kurumdaki öğretim üyeleri ve yöneticilerle toplantı ve görüşmeler dışındaki tüm değerlendirme etkinliklerine katılabilir. Kurumdaki öğrencilerle teması esas görevidir. Ölçüt 1 (Öğrenciler)Ölçüt 7 (Altyapı) Ölçüt 9 (Karar Alma Süreçleri)  Öğrenci değerlendiriciler, Ölçüt 1 (Öğrenciler), Ölçüt 7 (Altyapı) ve Ölçüt 9 (Karar Alma Süreçleri) kapsamındaki değerlendirmelerle ilgilenirler.

34 ÖLÇÜTFAKÜLTEBÖLÜM Ölçüt 1.3 Ölçüt 1.3. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır.X Ölçüt 1.4.ders ve kariyer planlamasıdanışmanlık hizmeti Ölçüt 1.4. Öğrenci ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir.X Ölçüt 1.5.başarıları Ölçüt 1.5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.X Ölçüt 7.1.Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına Ölçüt 7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.XX Ölçüt 7.2. Ölçüt 7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır.XX Ölçüt 7.3modern mühendislik araçlarını kullanmayı Ölçüt 7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenecekleri Bilgisayar ve enformatik altyapıları olanakları sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeyde olmalıdır.XX Ölçüt 7.4.kütüphane olanakları Ölçüt 7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeyde olmalıdır.XX Ölçüt 7.5.güvenlik önlemleri Ölçüt 7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Engelliler için altyapı düzenlenmesi yapılmış olmalıdır.XX Ölçüt 9. tüm karar alma süreçleri Ölçüt 9. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şeklide düzenlenmelidir.XX ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİLERİN İLGİLENECEĞİ ÖLÇÜTLER

35 Neden Sürekli İyileşme, Neden Akreditasyon? Neden Sürekli İyileşme, Neden Akreditasyon?

36 ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ MÜDEK ve sürekli iyileştirme çalışmalarını sahiplenmeleri ve bu konularda takipçi olmaları  Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla MÜDEK ve sürekli iyileştirme çalışmalarını sahiplenmeleri ve bu konularda takipçi olmaları mudek.org.tr MÜDEK süreci ve amacı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri ( mudek.org.tr ) MÜDEK çalışmalarına aktif destek verme (komisyonlarda görev alma) Anketlere katılım ve gerçekçi ve samimi cevaplar verme Öğrenci temsilciliği uygulamasından daha etkin yararlanılması (şikayet, öneri ve görüşlerin Bölüm ve Fakülte yönetimine iletilmesi) Web sayfasındaki şikayet/öneri sisteminin aktif olarak kullanılması Bölüm eğitim amaçları ile program çıktıları konusunda farkında olma *Öğrenme çıktılarının ilgili öğretim üyesi ile dönem başında tartışılması; ara sınav sonralarında değerlendirilmesi *Sınav sorularının dönem başında ilan edilen konular ve öğrenme çıktıları ile uyumlu olması,

37 AKADEMİK DEĞERLENDİRME, GERİ BESLEME VE GELİŞTİRME SİSTEMİ AEFIS

38

39 SORULAR  Akreditasyon, Fakültemizi/Bölümünüzü tercih etmenizde ne kadar etkin oldu?  Müdek akreditasyon süreci hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?  Fakültemizdeki akreditasyon süreci ve iklimi lisans eğitiminizi nasıl etkilemektedir?

40 Başarılı bir değerlendirme süreci geçirmemiz dileği ile TEŞEKKÜRLER


"MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE AEFIS SİSTEMİNİN KULLANIMI MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ AÇISINDAN AKREDİTASYON, MÜDEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları