Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATEMATİK MÜFREDATI EKLENEN-ÇIKARTILAN KONULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATEMATİK MÜFREDATI EKLENEN-ÇIKARTILAN KONULAR"— Sunum transkripti:

1 MATEMATİK MÜFREDATI EKLENEN-ÇIKARTILAN KONULAR

2 ÇIKARTILAN ALT BAŞLIKLAR

3 MANTIK KURALLARININ ELEKTRİK DEVRELERİNDE UYGULANMASI

4 DENKLİK VE SIRALAMA BAĞINTILARI

5 SAYI KÜMELERİNDE TANIMLI İŞLEMLERE AİT GRUP, CİSİM VE HALKA KAVRAMLARI

6 POLİNOMLAR KÜMESİNDE TANIMLI İŞLEMLERE AİT GRUP, CİSİM VE HALKA KAVRAMLARI

7 HORNER YÖNTEMİ İLE BÖLME YÖNTEMİ

8 AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİNDEN GRAD

9 TANJANT TEOREMİ

10 SARMAL FONKSİYON

11 Derece cinsinden tam sayı olan açıların trigonometrik oranları trigonometri cetvelinden buldurulur. Tamsayı olmayan açıların trigonometrik oranları hesaplatılmaz.

12 Trigonometrik fonksiyonların toplamlarının ve çarpımlarının periyotları buldurulmaz.

13 Sekant ve kosekant fonksiyonlarının grafikleri verilmez.

14 biçimindeki doğrusal denklemler sinx ve cosx in cinsinden değerleri yazılarak çözdürülmez.

15 Kutupsal biçimde verilen iki karmaşık sayı arasında yapılan çarpma ve bölme işlemlerinin geometrik yorumu verilmez.  

16 Bir gerçek sayının logaritmasının tam kısmı ve ondalık kısmı ile ilgili karakteristik ve mantis kavramları verilmez

17 Kologoritma verilmez

18 logx= -2,1549 değerinin biçiminde yazılışı verilmez.

19 Dizilerde alt limit, üst limit EBAS, EKÜS

20 İşaret fonksiyonu Tam değer fonksiyonu

21 Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti dizi ve epsilon-delta tekniği gibi daha çok matematikçileri ilgilendiren teorik yaklaşımlarla verilmez

22 Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan sürekliliği ve sağdan sürekliliği verilmez.    

23 Süreksizlik çeşitleri verilmez

24 Parametrik fonksiyonların ikinci basamaktan türevi için formül verilmez.  

25 Yinelemeli türev almayı gerektiren fonksiyonların; türevleri buldurulmaz.    

26 Rolle teoremi ve ortalama değer teoremi verilmez

27 değişken değiştirme yönteminin uygulanmasını gerektiren sinx ve cosx in rasyonel fonksiyonlarının integrallerini hesaplama yöntemi verilmez.

28 [a,b] kapalı aralığının kapalı alt aralıklara bölünmesi açıklanırken bölüntünün normu kavramı verilmez Bu düzeyde Riemann toplamları ile ilgili uygulamalarda kapalı aralıklar eşit uzunlukta kapalı alt aralıklara bölünmelidir.

29 EKLENEN ALT BAŞLIKLAR

30 GRAFİĞİ VERİLEN BAĞINTILARIN FONKSİYON OLANLARIN BELİRTİLMESİ

31 TABAN ARİTMETİĞİ

32 GÜNLÜK HAYAT PROBLEMLERİ

33 BİNOM AÇILIMI

34 KARMAŞIK SAYININ ORJİN ETRAFINDA DÖNDÜRÜLMESİ

35 DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN MATRİS VE DETERMİNANT UYGULAMASI


"MATEMATİK MÜFREDATI EKLENEN-ÇIKARTILAN KONULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları