Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hafta 12 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama XII.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hafta 12 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama XII."— Sunum transkripti:

1 Hafta 12 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama XII

2 Hafta 12 Matlab Ders Notları Dizi ve Matrisler için tanımlı bazı fonsiyonlar. max(x):x dizisinin en büyük elemanını bulur min(x): x dizisinin en küçük elemanını bulur mean(x): x dizisine ait elemanların ortalamasını bulur sort(x): x dizisinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralar sum(x): x dizisinin elemanlarının seri toplamını bulur prod(x): x dizisinin elemanlarının seri çarpımını bulur

3 Hafta 12 Matlab Ders Notları Dizi ve Matrisler için Tanımlı bazı fonsiyonlar ÖRNEK; clear; clc; a=[10 -22 30 41 54 6]; b=sum(a) c=max(a) d=min(a) e=mean(a) h=sort(a) i=prod(a)

4 Hafta 12 Matlab Ders Notları Dizi ve Matrisler için Tanımlı bazı fonsiyonlar max(x) clear; clc; x=[3,4,6,8,5,3,7,7,8]; ebsayi=max(x); ebsayi min(x) clear; clc; x=[2,4,3;5,1,21;-1,0,6]; ebsayi=min(x); ebsayi mean(x) clear; clc; x=[12,4,3 ; 5,11,21 ; -1,10,16]; ortsayi=mean(x); ortsayi sum(x) clear; clc; x=[2,4,3 ; 5,11,21 ; -21,10,16]; seritop=sum(x); seritop

5 Hafta 12 Matlab Ders Notları Matlab’da polinomlar POLİNOMLAR, mühendislik problemlerinin çözümlemesinde kullanılır. Deney ve gözlem sonucu ortaya çıkarılan veriler arasındaki ilişkiyi temsil ederler. POLİNOMLAR: Çeşitli derecelerdeki polinomlar, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler ile bu tip denklemlerin çözlüm sistemlerinin bir sonucu olabilirler. sabit katsayılı n. Dereceden bir polinomun genel hali: a n x n + a n-1 x n-1 +…+a 1 x+a 0 =0

6 Hafta 12 Matlab Ders Notları Polinom fonksiyonları ve işlevleri poly:Matris yada vektörün karakteristik denklemini verir. polyval:Değişkenin herhangi bir değeri için roots: katsayılar polinomunun köklerini verir conv: iki matris çarpımından oluşan katsayılar polinomunu verir deconv: Bir polinomun çarpanlarını verir polyder: Polinomu türevini alır polyint: polinomun integralini alır residue:polinomun en basit bileşen katsayılarını verir.

7 Hafta 12 Matlab Ders Notları Matlab’da polinomlar a n x n + a n-1 x n-1 +…+a 1 x+a 0 =0 Örnek: x 5 -2x 4 +2x 3 +3x 2 +x+4=0 p=[1,-2,2,3,1,4]; pkokler=roots(p);

8 Hafta 12 Matlab Ders Notları Matlab’da polinomlar Örnek: ax 2 +bx+c=0 clear; clc; a=input('a katsayıyı gir='); b=input('b katsayıyı gir='); c=input('c sabit sayıyı gir='); s='a*x^2+b*x+c'; iddkokleri=solve(s)

9 Hafta 12 Matlab Ders Notları Bir polinomun Türevi ve İntegrali Örnek: p = s 5 -2s 4 +2s 3 +3s 2 +s+4=0 gibi bir polinomun türevi: dp/ds=5*s 4 -8*s 3 +6*s 2 +6*s clear; clc; p=[1 -2 2 3 1 4]; turev=polyder(p)

10 Hafta 12 Matlab Ders Notları Bir polinomun İntegrali Örnek: P(x)= x 5 -2x 4 +2x 3 +3x 2 +x+4 gibi bir polinomun integrali: Q(x)=  P(x)dx dir. clear; clc; p=[1 -2 2 3 1 4]; intpol=polyint(p);

11 Hafta 12 Matlab Ders Notları Polinomlarda ÇARPMA İki polinomun çarpımı ile elde edilen bir polinoma ait katsayılar “conv” fonksiyonu ile bulunur. Örnek: f(x)= x 2 +2x+3 g(x)=4x 2 +5x+6 iki polinom verilmiş olsun: İki polinomun çarpımı: f=[1 2 3]; g=[4 5 6]; p_carpim=conv(f,g) %konvolüsyona carpım denir.

12 Hafta 12 Matlab Ders Notları Polinomlarda TERS konvolüsyon İki polinomun çarpımı ile elde edilen bir polinoma ait katsayılar “conv” fonksiyonu ile bulunur. Bu işlemin sonucunu ters konvilasyon işlemine tabi tutulabilir. Örnek: f(x)= x 2 +2x+3 g(x)=4x 2 +5x+6 iki polinom verilmiş olsun: İki polinomun çarpımı: f=[1 2 3]; g=[4 5 6]; p_carpim=conv(f,g) %konvilasyon carpım denir. ff=deconv(p_carpim,f) gg=deconv(p_carpim,g)


"Hafta 12 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama XII." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları