Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Av. Prof. Dr. Mustafa AKKAYA. VERGİ HUKUKU TİCARET HUKUKU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Av. Prof. Dr. Mustafa AKKAYA. VERGİ HUKUKU TİCARET HUKUKU."— Sunum transkripti:

1 Av. Prof. Dr. Mustafa AKKAYA

2 VERGİ HUKUKU TİCARET HUKUKU

3 Kar Dağıtımı Net kâr ilkesi Esas sermayenin korunması ilkesi Şirketin borçlarını ödeme gücüne sahip olması ilkesi TTK Hükümleri Esas sözleşme hükümleri Genel Kurul kararı Esas sözleşme hükümleri Ortaklarca alınan karar Ortaklardan birinin/üçüncü kişinin kararı Sermaye Şirketi Şahıs Şirketi

4 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI BAĞLAMINDA «KÂR DAĞITIMI» Örtülü sermaye Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı

5 Emsallere Uygunluk İlkesi

6 OECD Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi

7 Transfer fiyatlandırması hükümleri Örtülü sermaye hükümleri Transfer fiyatlandırması hükümleri Örtülü sermaye hükümleri

8 Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borç için Faiz ödeniyor ise Faiz ödenmiyor ise

9 KAYIT VE BEYAN DIŞI İŞLEMLER NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN MATRAH FARKLARININ KÂR PAYI DAĞITIMI SAYILIP SAYILMAYACAĞI

10 SERMAYE AZALTIMI İŞLEMLERİNİNİN VERGİSEL BOYUTU Sermaye Enflasyon düzeltmesi payları Sermayeye enflasyon düzeltme paylarının eklenmiş hali Sermaye Azaltımı

11 ŞİRKET BİLANÇOSUNA KAYITLI DURAN VARLIKLARIN PİYASA DEĞERİ İLE DEĞERLEMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ARTIŞIN ÖZEL FON HESABINA ALINMASI “5024 sayılı Kanunla getirilen ve Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinde yer alan enflasyon düzeltmesi işlemi ile yeniden değerleme müessesesi kaldırılmış olup, kanun maddesinde yer alan şartları haiz mükellefler enflasyon düzeltmesi haricinde başka bir değerleme işlemi yapamayacaklardır. Bu nedenle, aktife kayıtlı bulunan fabrika binasının bilanço değerine herhangi bir şekilde yeniden değerleme yaptırılması halinde bu işlemin vergi usul mevzuatı açısından değerleme işlemi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Öte yandan, bilançonun aktifinde yer alan fabrika binasının değerinin Asliye Ticaret Mahkemesi veya gayrimenkul değerleme şirketlerince vb. şekilde yeniden tespit edilmesi halinde ortaya çıkan farkların bilançonun dipnotlarında sadece bilgi amaçlı gösterilmesi mümkün bulunmaktadır. Yukârıdaki açıklamalara göre, iktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerlenmesi esas olup, piyasa fiyatıyla değerleme yapılamayacağından, değerleme sonucu sermayeye ilavesi gereken bir fonun ortaya çıkması da söz konusu olamayacaktır.”

12 SERMAYE TAMAMLAMA VEYA DEĞERLENDİRİLMESİ ZARAR TELAFİ FONLARI 6102 sayılı Yeni TTK’nın 376. maddesi Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi Zarar nedeniyle sermaye ve yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalması hali Sermayenin en az zarar nedeniyle azalan tutar kadar veya daha fazla tutarda tamamlanması Sermayenin üçte biri ile yetinilerek zararın bünye dışına atılması

13 Dinledi ğ iniz için te ş ekkür ederim.


"Av. Prof. Dr. Mustafa AKKAYA. VERGİ HUKUKU TİCARET HUKUKU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları