Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RUS-TÜRK İŞ VE YATIRIM ZİRVESİ 'Rusya'ya Yatırımlarda Vergisel Yapılanma Alternatifleri' Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RUS-TÜRK İŞ VE YATIRIM ZİRVESİ 'Rusya'ya Yatırımlarda Vergisel Yapılanma Alternatifleri' Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap."— Sunum transkripti:

1 RUS-TÜRK İŞ VE YATIRIM ZİRVESİ 'Rusya'ya Yatırımlarda Vergisel Yapılanma Alternatifleri' Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı 26 /02/2014

2 Kurumlar Vergisi Kanuna'a Göre  Elde edilen kar payları nedeniyle iştirak kazançları istisnası Sermayeye katılım %10, bir yıllık elde tutma süresi ve %15 vergi yükü şartı yer almaktadır. İnşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetler için bu şartlar yer almıyor.  Rusya'da kurulu olan bir iştirakin satışı nedeniyle elde edilen kazanca tanınan istisna Aktif toplamının %75'i ve %10 iştirak payı şartının yanısıra iki yıl elde tutma şartı bulunmaktadır.  Mahsup mekanizması. 2

3 Business for Turkey-Russia TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI ("ÇVÖA") 01.01.2000 3

4 Kar Dağıtım Alternatifleri 4 A.Ş. RUSYA KARPAYI FAİZ ROYALTİ DEĞER ARTIŞ KAZANCI

5 Kar Dağıtım Alternatifleri KARPAYI &DEĞER ARTIŞ KAZANCI  ÇVÖA, Madde 10  “Temettü” terimi, hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ifade eder.  10% stopaj oranı  Gerçek Lehdar koşulu  Bir şirketteki hisselerin veya menkul kıymetlerin, tahvillerin, bonoların ve benzeri varlıklar için, iktisap ve elden çıkarma arasındaki 1 yıllık süre 5

6 Kar Dağıtım Alternatifleri: FAİZ & ROYALTİ  ÇVÖA, Article 11  “Faiz” terimi, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle kamu menkul kıymetleri ile tahvil ve borç senetlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu menkul kıymetler, tahviller ve borç senetlerine bağlı prim ve ikramiyeler dahil olmak üzere, gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer gelirleri ifade eder.  10% stopaj oranı  Gerçek Lehdar koşulu  ÇVÖA, Article 12  “Gayrimaddî hak bedelleri” terimi, sinema filmleri ile radyo ve televizyon yayınlarında kullanılan bantlar dahil olmak üzere edebî, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınaî, ticarî veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanımı, kullanım hakkı veya satışı veya sınaî, ticarî veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeleri kapsar.  10% stopaj oranı 6

7 Kar Dağıtım Alternatifleri: DUTCH B.V. 7 TURKISH CO (A.Ş.) RUSSİAN CO DUTCH B.V. 5% stopaj min. 25% (Ru-Hl ÇVÖA) İştirak kazançları ve değer artış kazancı istisnası Anlaşmanın 23.maddesine göre Türkiye’ye getirilen kazançlar istisna min. 10 % 5% stopaj (Ru-Hl ÇVÖA)

8 Karpayı için İştirak Oranı KarpayıFaiz Royalti Değer Artış Kazancı Ru N/A10%10%10% 1 yıl NL* Min.25%10% 1 yıl** 8 *Gerçek Lehdar Koşulu yok **1 yıllık tutma koşulu Türk mukimlerine satılması halinde mevcut.

9 DLA Piper Türkiye HUKUKUN TÜM ALANLARINDA HİZMET VEREN FİRMA 100'den fazla avukat 9 ortak Yerel ve yabancı müvekkile tam kapsamlı hizmet BÖLÜMLER  Şirketler  Rekabet  Tahkim& Uyuşmazlık Çözümü  İş &Sosyal Güvenlik  Proje Finansmanı & Bankalar  Fikri Mülkiyet & Bilişim  Gayrimenkul  Vergi 9

10 DLA Piper Türkiye VERGİ DANIŞMANLIĞI  Mukteza talebi  Vergi İncelemeleri  Uzlaşma VERGİ PLANLAMASI  Yerel Vergi Planlaması  Uluslararası Vergi Planlaması VERGİSEL YAPILANMALAR  Vergisiz Birleşme  Vergisiz Bölünme (Tam& kısmi bölünme))  Sermaye yapılandırmaları (artırım, azaltım, tamamlama) 10

11 Teşekkür ederiz. Ersin Nazalı, LL.M, MSc Avukat, E.Hesap Uzmanı


"RUS-TÜRK İŞ VE YATIRIM ZİRVESİ 'Rusya'ya Yatırımlarda Vergisel Yapılanma Alternatifleri' Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları