Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sermaye Piyasası Kanununda Örtülü Kazanç Aktarımı 22 Ekim 2013 www.pwc.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sermaye Piyasası Kanununda Örtülü Kazanç Aktarımı 22 Ekim 2013 www.pwc.com."— Sunum transkripti:

1 Sermaye Piyasası Kanununda Örtülü Kazanç Aktarımı 22 Ekim 2013 www.pwc.com

2 PwC Plan I.Yasal çerçeve II.İlişkili taraf işlemleri III.Örtülü kazanç aktarımı yasağı IV.Cezai Sorumluluk V.Kabahat Sorumluluğu VI.Tartışmalı konular 2 October 2013

3 PwC Kanuni Çerçeve eSPKn. m.15/6 Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı eSPKn. M.47/A Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu SPKn. m.17/3 İlişkili Taraf İşlemleri SPKn. m.21 Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı SPKn. m.94 Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanacak Tedbirler SPKn. m.91/6 Kabahat Düzenlemesi SPKn. m.110 Güveni Kötüye Kullanma TCK m.155 Nitelikli Güveni Kötüye Kullanma Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı m.16-22 3 October 2013

4 PwC İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin 3 Temel Düzenleme 4 October 2013 İlişkili Taraf İşlemleri SPKn. M.17, Kurumsal Yönetim Tebliğ Taslağı Özel YK Karar Prosedürü Değerleme Yaptırma Yükümlülüğü Raporlama yükümlülüğü Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı SPKn. m.21/1 & m. 110 Güveni Kötüye Kullanma Suçu Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı SPKn. m.21/2 & m.103/6 Kabahat

5 PwC İlişkili Taraf İşlemleri SPKn. m.17/3 5 October 2013 İşleme Başlamadan Önce Esasları belirleyen bir YK kararı alınmalıdır. YK Kararının Uygulanabilmesi İçin Bağımsız YK üyelerinin çoğunluğunun onayı olmalıdır. Bağımsız YK üyelerinin onayı olmazsa Kamuya duyuru ve genel kurul onayı

6 PwC Kurumsal Yönetim Tebliğ Taslağı Örtülü Kazanç Aktarımı -Değerleme yaptırma yükümlülüğü -Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için raporlama yükümlülüğü -Emsallere uygunluğun tespitinde Maliye Bakanlığı düzenlemelerine atıf yapılmıştır. “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği'nin “Emsallere Uygunluk İlkesi”, “Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler”, “Gayri Maddi Haklar” ile “Grup İçi Hizmetler” başlıklı bölümleri dikkate alınabilir. 6 October 2013

7 PwC Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı I SPKn. m.21 7 October 2013 Taraflar Halka açık ortaklıklar, Kolektif yatırım kuruluşları, Bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları İlişki kaynağı Yönetim Denetim Sermaye İlkeler Emsallerine uygunluk Piyasa teamülleri Ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkeleri İşlemler Fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar yapmak, Ticari uygulamalar yapmak İşlem hacmi üretmek Yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamak

8 PwC Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı II SPKn. m.21 8 İşlem sonucu Kârlarını azaltmak; Malvarlıklarını azaltmak; Kârlarının artmasını engellemek; Malvarlıklarının artmasını engellemek; Kârlarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamak; (PASİF) Malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamak (PASİF) …suretiyle ilişkili oldukları kişilerin kârlarının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamak

9 PwC Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı III Yükümlülükler -Belgeleme Yükümlülüğü ◦İlişkili taraf işlemlerinin; emsale, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek -Saklama Yükümlülüğü ◦Söz konusu tevsik edici bilgi ve belgeleri en az 8 yıl süre ile saklamak Sonuçlar •Tutar iadesi Kazanç aktarımının SPK tespiti hâlinde halka açık ortaklık aktarılan tutarın kanuni faiziyle iadesini talep eder. •Tedbirler (SPK’nın alabileceği) Denetleme sonuçlarını kamuya duyurulması İade davası açtırılması Aykırılığın giderilmesini talep İptal-Butlan-Yokluk davası açma İmza yetkisi kaldırma, görevden alma vb. •Cezai Sorumluluk Güveni Kötüye Kullanma Suçu •Kabahat İdari para cezası 9 October 2013

10 PwC Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı ve Sorumluluk Cezai Sorumluluk Kabahatlerden Sorumluluk Hukuki Sorumluluk Tedbirler 10 October 2013

11 PwC Cezai Sorumluluk Güveni Kötüye Kullanma Suçu Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâli TCK m.155/2 3-7 yıl hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası Aktif Pişmanlık (Yeni bir düzenleme) o Aktarılan tutar şirkete iade edilir VE o Ayrıca 2 katı Hazineye ödenirse. o Soruşturma öncesi ödenirse cezaya hükmolunmaz. o Soruşturma evresinde ödenirse, yarı oranında indirim, o Kovuşturma evresinde ödenirse, üçte bir oranında indirim yapılır. SPKn. m.110/1 (c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek 11 October 2013

12 PwC Kabahatlerden Sorumluluk SPKn. 103(6) • Halka Açık Ortaklıklar & Kolektif Yatırım Kuruluşları & İştirak ve Bağlı Ortaklıklar • Esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde • Basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca • Kârlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla (PASİF) • İlişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da malvarlıklarının artmasının sağlanması • İlgili tüzel kişiye 20.000-250.000 TL idari para cezası • Ceza miktarı elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. 12 October 2013

13 PwC Güvenli liman kuralları İlişkili taraf işlemleri 13 Özel YK prosedürü, değerleme, raporlama Belgeleme Vergi mevzuatı METODLAR: • Karşılaştırılabilir fiyat • Maliyet + • Yeniden satış • Kar paylaşımı • İDNKM RİSK ANALİZİ FONKSİYON ANALİZİ RAPORLAMA: • BMVD’e kayıtlı mükelleflerin yurt içi ve yurt dışı işlemleri, • Serbest bölgelerde faaliyette bulunanların yurt içi işlemleri, • Diğerlerinin yurt dışı işlemleri

14 PwC Tartışmalı konular İKİ ceza politikası (adli ceza/idari ceza), İKİ yargı düzeni.. Pasif olmak aktif olmaktan neden daha az kötü? Piyasa teamülleri ve ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerindeki belirsizlik Emsale uygunluk ilkesi neden yeterli değil? Şirket yöneticileri kendilerini nasıl koruyacak? (metodlar, belgelendirme standartları) 14 October 2013

15 Teşekkürler..


"Sermaye Piyasası Kanununda Örtülü Kazanç Aktarımı 22 Ekim 2013 www.pwc.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları