Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Entelektüel Varlık Yönetimi - Mevzuat Altyapısının Ekonomik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Entelektüel Varlık Yönetimi - Mevzuat Altyapısının Ekonomik."— Sunum transkripti:

1 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Entelektüel Varlık Yönetimi - Mevzuat Altyapısının Ekonomik Değer Oluşumundaki Rolü DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLFİM)

2 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners İşletmelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetiminin Hukuki Süreçleri Fikri Mülkiyet Haklarının • Yaratılması • Yönetilmesi • Korunması

3 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Fikri Mülkiyet Haklarının Yaratılması • Yaratıcı faaliyetin gerçekleştirilmesi • Hak kazanma süreçlerinin tamamlanması • Tescile tabi haklar o Buluşlar o Markalar o Tasarımlar • Tescile tabi olmayan haklar o Fikri haklar (Telif hakları) • Diğer

4 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi • Fikri mülkiyet haklarının kullanılmasında hukuken dikkat edilmesi gereken hususlar • Hakların azami süreyle geçerliliğinin korunması için gereken hukuki işlemlerin yapılması • Hakların hukuka uygun ve verimli kullanımının sağlanması o Şirketler topluluğunda kullanım o Üçüncü kişilere kullandırma

5 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Şirketler Topluluğunda Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi • Fikri mülkiyet hakkının koruma süresi boyunca o Hangi şirketin mülkiyetinde bulunacağı o Hangi şirketler tarafından o Hangi şartlarla kullanılacağı • Vergi mevzuatı o Maliyet açısından o Transfer fiyatlandırması • Halka açık şirketlerde örtülü kazanç aktarımı yasağı • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler topluluğuyla ilgili düzenlemeleri o Hakim şirketin sorumluluğu

6 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Fikri Mülkiyet Haklarının Üçüncü Kişilere Kullandırılması • Sözleşmenin tarafı • Sözleşmenin niteliği (devir/lisans) • Sözleşmenin süresi • Sözleşme taraflarının hak ve yetkileri • Sözleşme taraflarının borçları • Başkalarına verilebilecek zararlardan sorumluluk • Hukuki takip yetkileri

7 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Fikri Mülkiyet Haklarının İhlallere Karşı Korunması • İhlallerin asgariye indirilmesi için gereken önlemlerin alınması o Tescile tabi haklarda tescillerin yaptırılmış olması o Sözleşmesel kullanımlarda sözleşmesel garantilerin alınması o Gerekiyorsa gizlilik sözleşmeleri yapılması o İhlal oluşturabilecek kullanımların veya tescillerin takibi • Hak ihlallerine karşı koruma o Hukuki takip o Cezai takip

8 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Hukuki Koruma Açısından Mevzuat Altyapısı • Uluslararası gelişmeler: o TRIPS o ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement) o Free Trade Agreements • Türkiye’deki gelişmeler: o Mevzuat uyumu o Cezai yaptırımlar o Uygulama sorunları

9 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Fikri Mülkiyet Haklarında Hukuki Korumanın Ekonomik Değere Etkisi • Koruma arttıkça: o Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında artış o Yatırımın niteliğinde farklılaşma: Satış ve dağıtımdan üretime geçiş o Teknoloji transferinde o Teknolojik altyapının güçlenmesi o Yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artması o Rekabet edebilirliğin artması

10 ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Teşekkürler... Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson BİLFİM İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi gul.okutan@bilgi.edu.tr – http://bilfim.bilgi.edu.tr http://hukuk.bilgi.edu.tr gul.okutan@bilgi.edu.trhttp://bilfim.bilgi.edu.tr http://hukuk.bilgi.edu.tr


"ARTEV Management Platform ‘Intellectual Asset Management at Enterprises ARTEV Consortium Partners Entelektüel Varlık Yönetimi - Mevzuat Altyapısının Ekonomik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları