Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOKDEMİR İLK-ORTA OKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOKDEMİR İLK-ORTA OKULU"— Sunum transkripti:

1 TOKDEMİR İLK-ORTA OKULU 2015-2019
STRATEJİK PLANI ONUR HALİT TÜRKAN

2 STRATEJİ NEDİR??? Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada "Generalin Sanatı" anlamına gelir. Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.

3 ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ İbrahim AVCI Okul Müdürü Başkan Onur Halit TÜRKAN Okul Müdür Yardımcısı Koordinatör Uğur DOĞAN Üye Ali YÜKSEL Sınıf Öğretmeni Ahmet GÖLBOL Seçil PERKTAŞ Leyla KESKİN Cevher DÖNMEZ Erkan DAHİROĞLU Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan ŞANLI Matematik Öğretmeni Sabahat HÜZMELİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ahmet DEMİR Okul Aile Birliği Başkanı Halit SUBAŞI Okul Aile Birliği Başkan Yard.

4 Başarı durumu 2015 4.Sınıf okul ortalaması Matematik 58 Türkçe 64 Fen Bilimleri 62 Sosyal Bilimler 66 Yabancı Dil 79 Din Kül ve Ah. Bil. 77 4. Sınıf Yıl Sonu Başarı ortalaması 67.67

5 Başarı durumu 2015 8.Sınıf ortak yazılı ortalaması Matematik 22.19 Türkçe 32.50 Fen ve Teknoloji 30.63 Sosyal Bilimler 27.19 Yabancı Dil Din Kül ve Ah. Bil. 49.38 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı ortalaması 32.09

6 PAYDAŞ ANALİZİ Okul içi yaptığımız toplantı sonucunda ;
OLUMLU YÖNLER GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER Yeni ve işlevsel bir binaya sahip olması, Okul mevcudunun uygunluğu, Gidiş-geliş imkanının olması, Sınıf mevcudunun az olması, Teknolojik araç-gereçlerin olması Veli ilgisizliği, Sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere gereken önemin verilmemesi Öğretmenlerin birçoğunun hizmet içi eğitimlere katılmaması Okulun fiziki şartlarının yetersiz olması

7 İç Paydaş Görüşlerine Dayalı anket Analiz Sonuçları
Okulumuzda iç paydaş görüşlerine dayalı anket yapılmış olup, okulumuzun yeni bir binaya sahip olması ve okul mevcudunun az olması kurum kimliğine olumlu yansıyacağı belirtilmiştir.

8 Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz *Sınıf mevcudunun azlığı *Genç öğretmen kadrosunun olması *Okul binasının temiz ve düzenli olması *Her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon makinesi olması *Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması *Öğrencilerin olumlu yönlendiriliyor olması *ADSL bağlantısının olması *Güvenlik kameralarının olması *İdare ile iletişimin iyi olması *Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi *Okuma alışkanlığının az olması *Köylülerin ortak bir okul kültüre sahip olmaması *Okulun fiziki mekânlarının yetersizliği *Sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin yetersizliği *Okuldaki materyallerin eksikliği *Öğretmenlerin hizmet içi faaliyetlere olan ilgisizliği Fırsatlarımız Tehditlerimiz *Haftada 1 gün okula rehber öğretmenin gelmesi *Okula toplu ulaşımın kolay olması *Okul çevresinde bakkalların olması *Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi *Okulun yakınlarında işbirliği yapılabilecek okulların olması *Haftanın bir günü de olsa köye aile hekiminin gelmesi *Gidiş-geliş imkanının olması *Okulda hizmetlilerin bulunması *Velilerin şiddete meyilli olması *Parçalanmış ve problemli aileler *Okulun ihata duvarının olmayışı *Velilerin tarlada çalışması

9 GELİŞİM/SORUN ALANLARI
Eğitim ve öğretime erişim 1 Eğitim ve Öğretimde Kalitede 5 Kurumsal Kapasitede 2 olmak üzere toplam 8 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir.

10 Eğitim ve Öğretime Erişim Gelişim/Sorun Alanları
Okula devamın sağlanması

11 Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları
Ailelerin eğitim-öğretime önem vermemesi Okul kültürünün olmayışı Okuma alışkanlığının az olması Velilerin şiddete olan eğilimi Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin azlığı

12 Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları
Okulun fiziki kapasitesinin yetersizliği (İhata duvarının olmayışı, bahçe kapısının olmayışı) Okuldaki materyallerin eksikliği

13 Yenileyen ve yenilenen bir okul
VİZYONUMUZ Yenileyen ve yenilenen bir okul

14 MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hak ve hürriyetlere saygılı, öğrendiklerini günlük hayatta uygulayabilen, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirilmesine imkan sağlamak.

15 TEMEL DEĞERLER Vatansever Saygılı Başarılı Güvenilir Sorumluluk sahibi
Paylaşımcı Sorumluluk sahibi Empati Kuran Samimi

16 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI
1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama STRATEJİK AMAÇ-1 Bireylerin adil imkânlarda eğitim- öğretim hizmetlerine katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak. STRATEJİK HEDEF 1.1 Örgün eğitimin Temel Eğitim kademesinde tüm bireylerin eğitim ve öğretime katılımını ve tamamlamasını sağlamak

17 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedefler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12 gün devamsızlık oranı 2 1 17 gün devamsızlık oranı 20 gün devamsızlık oranı Sürekli devamsızlık oranı SIRA STRATEJİ 1 Öğrencilerin okula devamına yönelik ailelere bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 2 Devamsızlık sebepleri ile ilgili araştırma yapılacaktır.

18 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 2.2.Yabancı Dil ve Hareketlilik STRATEJİK AMAÇ 2.1 Temel eğitim kademesindeki bireylere bilgi toplumunun gerektirdiği kazanımların üst düzeyde edindirilmesi ile gerekli dil becerilerine sahip ve sürdürülebilir istihdamı sağlayacak nitelikte bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. STRATEJİK HEDEF 2.1: Öğrencilerin akademik başarı seviyelerini, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler yapmak.

19 WORD SAYFA 23-24

20 Sıra Strateji 1. Öğrenci başarısı ve kazanımları destekleyici çalışmalar yapılacaktır 2. Yerel yönetimlerle iş birliği yapıp ailelerin öğrenci başarısı konusunda bilinçlenme çalışmaları yapılacaktır. 3. Her düzey eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısı artırılacak. 4. Beyaz bayrak ölçütlerine uyum çalışmaları yapılacaktır.(bakınız ek: Beyaz bayrak denetim formu) 5. Veli toplantı içeriği ve etkisinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

21 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
STRATEJİK HEDEF2.2: Öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini geliştirerek uluslararası etkinliklere katılan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Hedefler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Başvurulan AB proje sayısı 1 2 Ulusal ve Uluslararası hareketlilik(il içi, il dışı, yurt içi, yurt dışı gezi gözlem) programlarına katılan yönetici ve öğretmen sayısı Ulusal ve Uluslararası hareketlilik (il içi, il dışı, yutr içi, yurt dışı gezi gözlem)programlarına katılan öğrenci sayısı 4.sınıf ingilizce okul başarı not ortalaması (e-okul) 79 80 81 82 83 84 8.sınıf ingilizce okul başarı not ortalaması (e-okul) 30.63 32 33 34 35 DyNED yabancı dil programı okul kullanma oranı %10 %15 %20 DyNED yabancı dil programı öğrenci kullanma oranı DyNED yabancı dil programı öğretmen kullanma oranı %5

22 SIRA STRATEJİ 6. Uluslararası proje uygulaması(Erasmus+) teşvik edilerek hareketlilik ve etkileşim artırılacaktır. 7. Ulusal proje uygularına teşvik edilerek hareketlilik ve etkileşim artırılacaktır. 8. Dy-NED programının kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

23 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Kurumsal Beşeri, Fiziki, Yönetimsel ve Teknolojik Alt Yapı AMAÇ-3: Etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı oluşturmak için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile okulumuzun organizasyon yapısını iyileştirmek HEDEF_3.1: Okulumuzun kaynaklarını, plan dönemi sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanmak

24 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedefler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Okulun donatım İhtiyaçlarının karşılanma oranı %5 %10 %15 %20 %25 Geliştirilen ve üretilen eğitim materyali sayısı (Eğitimde iyi örnekler ve okul içi uygulamalar) 3 4 5 6 7 Paydaş memnuniyet oranı (Ek:3) %80 %85 %90 %95 %98 Öğretmen Devamsızlık oranı (Öğretmen gelinmeyen toplam gün sayısı toplamı/öğretmen sayısı (uzun süreli rapor/izin alıpta yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılan durumlar hesaba katılmayacaktır.) 2 Okul Stratejik planında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %70 %75 Fen deney malzeme tamamlama oranı %50 %55 %60 %65 Matematik seti tamamlama oranı

25 Sıra Tedbirler 9. Ders materyal eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi üzerinde çalışılacaktır. 10. Öğretmenlerin malzeme materyal geliştirme çalışmalarına (dersleri aksatmayacak şekilde) katılımı desteklenerek motivasyonu arttırılacaktır. 11. Paydaşların memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapılacaktır. 12. Stratejik plan uygulama çalışmalarının verimini arttırıcı çalışmalar yapılacaktır.

26 Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması
Zaman Kapsamı Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Her yılın Temmuz ayı içerisinde Okul Strateji Geliştirme sorumlu müdür yardımcısı ve öğretmenler tarafından planda yer alan göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun Üst Kurula sunulması Ocak-Temmuz dönemi İkinci İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Okul Strateji Geliştirme sorumlu müdür yardımcısı ve öğretmenler tarafından bölümlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi ….okulmüdürü Başkanlığında birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl

27 Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim 


"TOKDEMİR İLK-ORTA OKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları