Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmen Veli İşbirliği için Web Tabanlı Platform Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmen Veli İşbirliği için Web Tabanlı Platform Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Öğretmen Veli İşbirliği için Web Tabanlı Platform Tasarımı

2 Literatür Taraması Oluşturacağımız site öğretmen-veli işbirliğini sağlayan web tabanlı platformdur. Bu çalışmaya benzer e-okul sistemi bulunmaktadır. Yapılan literatür çalışması sonucunda: İlköğretimde okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velilerinin beklenti ve önerilerini belirlemek amacıyla Arş. Gör. Erten GÖKÇE tarafından yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, hem okul yöneticileri hem de velilerin okul-aile işbirliğinin kurulabilmesi için, etkili bir işbirliği ve iletişimin sağlanması gerektiği konusunda tam bir görüş birliği içerisinde oldukları söylenebilir.

3 Literatür Taraması Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışması yapan Sosyal Bilimler Dergisi yazarı Engin ARSLANARGUN’a göre iletişim sorunu ortadan kaldırılmadan, etkin bir okul-aile işbirliğini gerçekleştirmenin mümkün olmadığını ifade etmiştir.

4 Literatür Taraması İlköğretim öğrenci velilerinin e-okul veli bilgilendirme sistemine ilişkin görüşleri ve memnuniyet düzeyleri üzerine araştırma yapan Reşat ÇETİNOĞLU, velilerin sistemi yetersiz bulduklarını ve sistemden memnun olmadıklarını belirtmiştir. Buna sebep olarak ise; velilerin sisteme girdiklerinde bilgi eksikliğinden ve sistemin giriş metodunda istenen bilgilerin herkes tarafından ulaşılabilirliğinden kaynaklanan sorunları ifade etmiştir.

5 Literatür Taraması Çetin ERDOĞAN ve Nihan DEMİRKASIMOĞLU’nun öğretmen ve yöneticilerin, ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi için yapmış olduğu araştırmaya göre; öğretmen ve yöneticilerin ailelerin eğitim sürecine katılımının gereği konusunda hemfikir olduğunu, ancak çoğunun uygulamada aynı hassasiyeti gösteremediği sonucuna varmıştır. Katılım ise çoğunlukla ailenin okula gelip bilgi alışverişi yapması şeklinde olmaktadır.

6 Literatür Taraması Türkan ARGON ve Cemile Kıyıcı'nın ilköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmaya göre; ailenin eğitime katılımı öğrencinin gelişimi ve akademik başarısını artırırken, katılım düzeyinin istenen düzeyde olmadığını görmüştür. Ailelerin eğitim sürecine katılımını engelleyen unsurların eğitim, kültür, ekonomik düzeylerinin düşük olması, yoğun iş temposu, aile içi sorunlar vb. nedenler olduğu sonucuna varmıştır.

7 Projemizin Artıları Bu projenin hayata geçirilmesi ile ortaya konulacak ortam ve materyaller her eğitim sınıfı düzeyindeki öğretmen ve veliler arasındaki sosyal iletişime olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Öğretmen ve veliler için zamandan tasarruf sağlayacaktır. Öğrencilerin başarısına katkı yaparak ülkenin gelişmesinde etkin rol oynayacak olan nesillerin yetişmesini sağlayacaktır.

8 Projemizin Artıları Velilere öğrenci gelişim sürecini adım adım izleme şansı sunacaktır. Ortaya çıkan herhangi bir olumsuz durumda anında müdahale şansı sunacaktır. Veliler istedikleri her anda sisteme girip öğrenci hakkında istedikleri bilgilere sahip olacaklar.

9 Özgün Değer Çift yönlü iletişim,
Kısa zamanda ve ayrıntılı bilgilendirme, Dönüt alabilme kolaylığı, Zaman ve mekandan bağımsız olma, Öğrenci gelişimini olumlu yönde etkileyecek paylaşımlarda bulunma imkanı, Güvenli ve gizli sistem kullanımı.

10 Eksik Yönleri Her evde bilgisayar ve internet olmaması,
Velilerin temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip olmaması


"Öğretmen Veli İşbirliği için Web Tabanlı Platform Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları