Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ AB nüfusunun sürekli bir büyüme içinde olduğunu bu bağlamda, sağlık ve tüketici politikasından sorumlu bir AB Komiseri, tüketiciyi koruma siyasetinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ AB nüfusunun sürekli bir büyüme içinde olduğunu bu bağlamda, sağlık ve tüketici politikasından sorumlu bir AB Komiseri, tüketiciyi koruma siyasetinin."— Sunum transkripti:

1 GIda ve Yem İçİn HIzlI Alarm Sİstemİ ÖZELLİKLERİ (R.A.S.F.F)/ (S.R.A.A.F.).

2 GİRİŞ AB nüfusunun sürekli bir büyüme içinde olduğunu bu bağlamda, sağlık ve tüketici politikasından sorumlu bir AB Komiseri, tüketiciyi koruma siyasetinin önemli bir yönünü belirtti . Bu ilke, vatandaşların lehine sonuç almak amacıyla toplu iş sözleşmesi mevzuatına uyarlanmasını amaçlamaktadır.

3 Amaçlar Amaçlar mevcut gıdanın son tüketiciye, halk sağlığı için bir risk ile piyasaya girmesini önlemek ya da piyasadan çekilmesini sağlamak ; dolaylı olarak halk sağlığını etkileyebilecek hayvan tüketimindeki besinlerin girmesini önlemek; gıda ve yem ile temas edebilecek giren herhangi bir malzeme veya ürünün ya da insan sağlığı için bir risk oluşturabilecek gıdaların piyasaya girmesini önlemek ; gıda güvenliğinin dayattığı mevzuatı karşılamayan tehlikeleri veya riskleri, gıda ve yem ile ilgili gereksinimleri, yetkili makamlarca , her üç düzeyde – merkez, ilçe ve yerel arasında hızlı bilgi alış-verişinin sağlandığından emin olmak.

4 RASFF nasıl çalışır ? Üye kuruluşlar ve Avrupa Komisyonu tüm üye ülkeler içinde yer alan belirlenen temas noktaları, bu sistemin bilgilerinde sağlığı tehdit her türlü ilgililerin değiştirilmesini RASSF tarafından yapılmaktadır.Bu sistemde, acil bildirimlerin gönderilmesi, alınmasını sağlar ve en kısa sürede bir cevap almayı mümkün kılıcı bir hizmeti de vardır. Şebekenin bir üyesi, insan sağlığı üzerinde doğrudan veya dolaylı ciddi bir risk, yani gıda veya hayvan yeminden kaynaklanan bilgiler olduğu zaman, bu bilgileri hemen RASSF aracılığıyla Komisyona bildirilir. Komisyon ağ üyelerine bu bilgiyi hemen iletir [6] .

5 RASFF yoluyla iletilen bildirim tipleri .
RASFF Alarmı Uyarı bildirimleri gıda veya yem ile ilgili ciddi bir sağlık riski sunduğunda, piyasada yapılması gerekeni, ve hızlı işlem talep edildiği zaman gönderilir. Sorunu tanımlayan ve ilgili eylemler sürüyorsa RASFF üyesi alarmı tetikler. Bildirimin amacı tüm RASFF üyelerinin, söz konusu üründe gerekli tedbirleri almak, onların piyasada olup olmadığını teyit etmek için bilgi vermektir. RASFF Bilgisi Bilgi bildirimleri gıda veya yem piyasaya arz hakkında bir risk tespit edildiğinde kullanılır, ama diğer üyeler hızlı hareket etmek zorunda değildir.This is because the product has not reached their market yet. RASFF Border Reddi Sınır reddi bir sağlık riski bulunduğunda ve AB dış sınırlarında test edildiğinde ve reddedildiğinde, gıda ve yem sevkiyatlarından endişe edilir. Bildirimlerin kontrollerini güçlendirmek ve reddedilen ürün tekrar girişini başka bir sınır karakolu ile AB’de olmadığından emin olmak için tüm EEA sınırlarına mesaj gönderilir. RASFF Haberleri Any information related to the safety of food and feed products which has not been communicated as an alert or an information notification, but which is judged interesting for the control authorities, is transmitted to the members under the heading News. .

6 RASFF Uyarı Bildirimleri
Figură Eroare! În document nu există text cu stilul precizat.‎1 Simbol pentru notificarea de alertă [6] Figură Eroare! În document nu există text cu stilul precizat.‎1 Simbol pentru notificarea de alertă [6] Gıda veya yem riski müşterilere satılmaya hazır sunulduğunda ve hızlı eylem alınması için iletilmiş midir. Ürün, uyarı bildirimine maruz kalmış ya da piyasadan çekilir. Üye devletlerin bu eylemleri gerçekleştirmek için, gerekirse kitle iletişim araçları yoluyla bilgi verilmesi de dahil olmak üzere, kendi mekanizmalarını vardır.

7 RASFF Bilgi Bildirimleri
Bu durumda, diğer üyelerin hızlı eylem almaları gerekli değildir aynı durumda, ama kullanılır, çünkü ürün piyasadaki en ciddi tehdit olarak kabul edilmemektedir [6] .

8 RASFF Sınır Ret Bildirimleri
Endişe ile gıda ve yemin ulaşımı AB sınırları dışında test ve reddedilen (ve EEA sınırları – Avrupa Ekonomik Alanı), bir sağlık riski algılanması [6].

9 RASFF Haber Bildirimleri
Uyarı olarak aktarılan gıda ya da yem güvenliği yönlendirme veya bilgi bildirimleri olan tüm bilgiler, ama kontrol otoriteleri için ilginç olduğu kabul edilir, haber bildirimleri olarak üyelerine iletilir [6] .

10 Bildirimler Nasıl iletilir
Bir RASFF üyesi, gıda veya yem nedeniyle ilgili herhangi bir sağlık riski bilgisine sahip olduğunda, RASFF sistemi kullanarak, hemen Avrupa Komisyonu bilgilendirmek zorundadır. Avrupa Komisyonu derhal uygun önlemleri alarak, yeterli önlemleri alsınlar diye diğer üyelere bildirir. Bu önlemler, tüketici sağlığını korumak amacıyla piyasadan ürünün çekilmesi de vardır. Tüm bilgiler Komisyon tarafından değerlendirilir ve tüm RASFF üyeleri için iletilen bildirimler, dört türden birini kullanarak alınır.

11 RASFF bildirimlerini iletmek için kullanılan şablon

12 RASFF bildirimleri nasıl yanıtlanır
Üyeler, önlemlerin bildirim türüne bağlı olarak alınan tedbirleri ve işlerler hakkında Komisyonu hemen bilgilendirir. Örneğin, üyeler piyasadan ürün çekme veya tüketici üzerine çekilme kararı alabilir. Bunun yanı sıra, sınırda çekme ve tüm sınır mesajları 27 AB üye ülkesi, İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre’ye için iletilir. Ulusal Sağlık Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu Avrupa Komisyonundan gelen her bir bildirimi, halk sağlığını korumak için uygun olarak sıhhi ve veteriner ve gıda güvenliği yürürlükte olan mevzuata göre gereken önlemleri kayda alır. Aynı zamanda, Veteriner ve Gıda Güvenliği Ulusal Sağlık Kurumu uyarıları Avrupa Komisyonu tarafından gıda ve yem ile ilgili bildirim gerektiren herhangi bir durum için Avrupa Komisyonuna bildirim iletir [5].

13 RASFF sisteminin temelinde ulusal mevzuat
RASFF prosedürleri ve işleyişini temel alan Romanya kanunları aşağıdakilerden oluşmaktadır: Ortak sipariş M. A. P. D. R., A. N. S. V. S. A., MS, A. N. P. C.,RASFF onayı için sayılı 772/68/859/442 standart; Yasa numarası : 150/2004 gıda ve yem güvenliği ile ilgili, sonraki değişiklikler ve eklemeler ile; Tabi birimlerin-Veteriner Ulusal Sağlık ve Gıda Güvenliği Kurumu kuruluş ve işleyişi ve HG 738/2005 ; HG 155/2005 Tarım Bakanlığı, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Örgütü ve işleyişi ile ilgili olarak, sonraki değişiklikler ve eklemeler ile; HG numarası : 168/2005 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve işleyiş ile ilgili, sonraki değişiklikler ve eklemeler ile; HG no. 755/2003 regarding the organization of the National Authority for Consumer Protection, with the subsequent amendments and additions.HG numarası. 755/2003 Ulusal Yönetimi'nin düzenlenmesi ile ilgili değişiklikler ve eklemeler ile Tüketicinin Korunması için kanun.

14 RASFF yapısı ve işleyişi
Bilgi alınan / iletilen RASFF idari yapısının içinde aldığı, hem de onun hizmetinde insanlara göre işleyiş kurallarının temas noktasıdır . Sağlık-Veteriner Ulusal ve Gıda Güvenliği KurumununRASFF Koordinatörü , Avrupa Alarm Sistemine bağlıdır. Olay durumunda A. N. S. V. S. A. müfettişleri, yürürlükteki mevzuata uymayan ve halk sağlığı için bir risk oluşturabilir gıda algılarlar ve gıda ile ilgili gerekli bilgileri il ya da üye devletler, kendi dağıtımına dahil pazar sistemi üyeleri tarafından, zararlıların çekilmesi, ele geçirmek veya imhası için RASFF yoluyla iletirler. Halk sağlığı açısından risk teşkil eden gıda ile ilgili durumlarda RASFF vasıtasıyla ortak pazar içinde dolaşır ve bildirir. Bu şekilde, bilgileri mümkün olan en kısa zamanda uygulama açısından aktarılır, bu riski kontrol altına almak için gerekli önlemleri alır.

15 Uluslararası İşbirliği
Avrupa Komisyonu ve RASFF WHO(DSÖ) uyarı sistemi (Dünya Sağlık Örgütü), İNFOSAN (Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı) adlı işbirliği yaparlar.Bu ağ, kişiler veya odak noktaları ulusal düzeyde olan 160 üye devletlerden oluşmaktadır ve bilgi almak DSÖ altında İNFOSAN bildirimleri ile ilgili konular ile ilgili gıda güvenliği, sonradan tüm ülkelerin söz konusu tüm ilgili bakanlıklarına yayılır. RASFF İNFOSAN ile işbirliği yapar, ve iki sistem belirli her davada birbirlerine bilgi aktarırlar.

16 WHO (DSÖ) – INFOSAN İle İşbirliği [1]

17 Kaynakça Masquelin , J., Légistique formelle; règles pratiques pour la rédaction des lois et arrêtes1953, Courtrai,: Éditions administratives. 102 p. European, C. EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - Întrebări frecvente: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la împlinirea a 10 ani /07/08/08:04:45 [cited ]; Available from: EFSA. ANNUAL REPORT RO - ar09ro.pdf /07/08/08:08:22 [cited ]; Available from: Europeană and D.G.S.ş. Consumatori, Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) 2011, Irlanda: Comisia Europeană. MacMaoláin, C., EU food law : protecting consumers and health in a common market2007, Oxford: Hart. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, in Reg. CE. 178/2002, C. Europena, Editor 2002, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Liviu Rusu , Simona Radulescu , and Nina Patru, Siguranta Alimentara-Legislatie2010, Bucuresti: Spiru Haret. European Commission, Documents1999: European Commission, Directorate General for External Relations. M. Fogden, Meat and Livestock Commission, and M. Keynes, Hygiene, in EU Food Law: A Practical Guide, K. Goodburn, Editor 2001, CRC. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 852/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, in Reg. CE. 853/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 854/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, in Reg. CE. 2073/2005, C. Europena, Editor 2005, © Uniunea Europeană, : Bruxelles.


"GİRİŞ AB nüfusunun sürekli bir büyüme içinde olduğunu bu bağlamda, sağlık ve tüketici politikasından sorumlu bir AB Komiseri, tüketiciyi koruma siyasetinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları