Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE 2007 1 Endüstriye yönelik eğitim Şişelenmiş sulara uygulanan gıda güvenliğinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE 2007 1 Endüstriye yönelik eğitim Şişelenmiş sulara uygulanan gıda güvenliğinin."— Sunum transkripti:

1 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE Endüstriye yönelik eğitim Şişelenmiş sulara uygulanan gıda güvenliğinin Avrupa bağlamı

2 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE Gıda kanunu olduğu gibi şişelenmiş sular için geçerlidir Bütün şişelenmiş sular için geçerli olan özel direktifler vardır (içme suyu, kaynak suyu ve doğal mineralli su)

3 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE /777/EEC DMS ve 2003/40/EC sayılı direktifler (arıtımlar) 98/83/EC sayılı direktif (içme suları ve kaynak suları) Şişelenmiş sularla ilgili özel yönetmelik

4 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE İçme suları Şişelenmiş sular Umumi su tedariği Şişelenmiş içme suyu (arıtılmış) Kaynak Suları Doğal Mineralli sular 80/777/EEC, 96/70/EC, 2003/40/EC sayılı direktifler Fiziko kimyasal kriterler 98/83/EC sayılı direktif Mikrobiyoloji, arıtımlar

5 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE Yeni yönetmelikle (gıda kanunu): global yaklaşım Gıda güvenliğiyle ilgili Avrupa yönetmeliği: özel hijyen kuralları

6 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE Sorumlulukların basitleştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması 17 direktif > 4 yöntmelik ve en iyi uygulama için direktifler değiller. Basitleştirme  Bütün gıda maddeleri için ortak çerçeve  HACCP ilkeleri  Doğal ürünler için esneklik

7 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE «GıdaKanunu» (yönetmelik(CE) n°178/2002) Yönetmelik(CE) n°852/2004 Yönetmelik(CE) n°882/2004 «Resmi kontrollercontrols» yönetmelik(CE) n°854/2004 Professionnels Yetkili Otorite Gıda hijyeni şartlarıyla İlgili yönetmelik Hayvan orijinli gıda maddelerine ilişkin Özel hijyen kuralları Yönetmelik(CE) n°183/2005 Gıda maddelerinin Hijyeni knulu yönetmelik o Yönetmelik(CE) n°853/2004 (en complément du 852/2004) uygulama uygulama Tekstlerin yapısı

8 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE «GıdaKanunu» (yönetmelik(CE) n°178/2002) Yönetmelik(CE) n°852/2004 Yönetmelik(CE) n°882/2004 «Resmi kontrollercontrols» Yetkili otorite Yönetmelik 1935/2004 Gıda maddeleriyle temas halinde olan malzemeler Direktif 2002/72 Gıda maddeleriyle temas halinde olan malzemeler: pozitif liste, göç, Direktif 82/711 Plastik malzemelerin göçünün test edilmesi 80/777/EEC DMS ve 2003/450EC (arıtımlar) Yönetmelik 2023/ /572 sayılı direktif kapsamında olan malzemelerle ilgili iyi üretim uygulamaları göçü değerlenirmek için işe yarar Gıda maddeleri hijyeni İçme suları ve kaynak suları konulu 98/83/EC sayılı direktif

9 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE /2002 sayılı yönetmelik CE ya da “ gıda kanunu” * Genel ilke ve sorumluluk oluşturmak, •Gıdanın üretim, işleme ve dağıtımının her aşamasında uygulanır [DMS dahil]. •Avrupa Gıda Güvenliği Kurumunu oluştur (EFSA).

10 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE Gıda güvenliği şartları Üretici ve yetkili otoritenin sorumluluklarına açıklık getir Gıda için sorumluluklar: gıda işi operatörleri Izlenebilirlik Bu ilkelerin tamamı şişelenmiş sular için geçerlidir

11 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE Risk analizi * Risk analizine dayalı. * Risk değerlendirmesi mevcut bilimsel kanıtlara dayanır ve bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde ele alınır. * Risk yönetimi risk değerlendirmesi ve özellikle de kurumun fikirlerini dikkate alır (EFSA)

12 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE HIZLI ALARM SİSTEMİ, KRİZ YÖNETİMİ VE ACİL DURUMLAR * Hızlı alarm sisitemi •Toplulukta üretilmiş ya da üçüncü ülkelerden ithal edilmiş gıda ve yemler için acil durum tedbirleri Kriz yönetimi için genel plan

13 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE sayılı kural - Kapsam * HACCP ilkelerine dayanan prosedürlerle birlikte gıda güvenliği uygulamalarının icra edilmesi, •İyi uygulamalar kılavuzu gıda üreticilerine gıda hijyeni kuralları ve HACCP ilkelerinin uygulanması için gıda zincirinin her aşamasında kullanabilecekleri değerli bir araçtır; •İthal edilmiş gıda ürünlerinin en az toplulukta üretilenlerin hijyen standardında veya diğer bir eşdeğer standartta olmalarını temin et Resmi kontroller, kayıt ve onay

14 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE /2004 sayılı kural IYI UYGULAMALAR IÇIN KILAVUZ Hijyenle ilgili iyi uygulamalar ve HACCP ilkelerinin uygulanması için ulusal kılavuzların hazırlanması. Topluluğa ait kılavuzlar hazırlandı Hem ulusal hem Topluluk kılavuzlarının kullanımı teşvik edildi. Yine de, işletmeciler tarafından bu kılavuzların kullanılması isteğe bağlıdır. Yeni ve global bir yaklaşım

15 PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE /2006 sayılı yönetmelik (EC) Bu yönetmelik başlangıç maddelerinin üretimi hariç bütün Sektörlerdeki madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının her aşaması için geçerlidir. Yürürlüğe giriş tarihi 1 aüustos Iyi üretim uygulamaları


"PHARE TWINNING PROJECT TR 04-IB-EN- 04 TRAINING NATURAL MINERAL WATER 11 TO 15 JUNE 2007 1 Endüstriye yönelik eğitim Şişelenmiş sulara uygulanan gıda güvenliğinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları