Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve DEğerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve DEğerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Akademik Becerilerin İzlenmesi ve DEğerlendirilmesi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü A B İ D E Akademik Becerilerin İzlenmesi ve DEğerlendirilmesi

2 Çalışmanın gerekçesi Ulusal düzeyde eğitim sisteminin izlenmesi
Uluslararası sınavlar ile ölçülmekte olan alanların eğitim sisteminin tümünü kapsamaması ve illere ait farklılıkları içermemesi Öğrenci başarısının ölçülmesi ve sıralanması yerine eğitim sisteminin öğrencilere hangi becerileri kazandırdığını belirlemesi Yerel bazda mevcut durumun belirlenmesi ve izlenmesi

3 Çalışmanın genel amacı
Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi yoluyla eğitim sisteminin ulusal düzeyde izlenmesi

4 Çalışmanın alt amaçları
8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının ölçülmesi, Bilgi ve becerileri ölçebilecek hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu soruları kullanarak daha nitelikli ölçme yapmak, Öğrencilerin başarılarını etkileyen bireysel ve çevresel faktörleri belirleyerek yapılan ölçme sonucu ile birlikte analiz etmek, Uygulama sonuçlarının yerel yöneticilerle paylaşmak, Yazılım desteği ile güvenirliği yüksek ölçme yapmak

5 Üst düzey düşünme becerileri açık uçlu sorular
Açık uçlu sorular, öğrencilerin yanıtı kendisinin yapılandırmasına olanak verir. Bu nedenle, açık uçlu sorularla üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi daha güvenilirdir.

6 Açık uçlu sorular Açık uçlu sorular öğrencilere düşünme, tasarlama, yanıtı düzenleme olanağı verir. Açık uçlu sorular yoluyla farklı bilişsel süreçler harekete geçirilir. Öğrencilere, üst düzey düşünme becerilerinden yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, analiz, sentez ve değerlendirmeyi kullanma olanağı verir. Bu nedenlerle açık uçlu sorular üst düzey becerilerin ölçülmesinde daha etkilidir.

7 Matematik alanında ölçülen bilişsel yeterliklere örnekler
Matematik süreçlerini kullanarak problem çözme, Alışılageldik problemlerin dışına çıkıp farklı durumları yorumlama vb.

8 Sosyal bilimler alanında ölçülen bilişsel yeterliklere örnekler
Neden-sonuç ilişkisi kurma, Harita kullanabilme, grafik ve tablo yorumlayabilme, Varsayımsal (hipotetik) akıl yürütme, Birbiriyle çatışan görüşleri anlama ve değerlendirme vb.

9 Çalışma kapsamında izlenen süreçler
Soru yazarlarının yetiştirilmesi. Yeterlik düzeylerinin belirlenmesi (Alan uzmanları ve ölçme-değerlendirme uzmanları ile birlikte ) (Temel, orta, üst, ileri). Soru havuzunun oluşturulması. Anketlerin geliştirilmesi (Öğrenci, öğretmen, okul). Kitapçıkların oluşturulması ve baskı işlemlerinin tamamlanması. Maddelerin Oluşturulması Türkçe %90 Matematik %90 Sosyal Tarih %60 Coğrafya %90 Fen %80 Kitapçık Hazırlanması Test geliştirmeden bir arkadaş görevlendirdik. Bugün itibari ile çalışmalara başlıyor.

10 Çalışma kapsamında izlenen süreçler
6. Pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi (Ankara’da tesadüfi olarak belirlenmiş 26 okul). 7. Değerlendirme yazılımının geliştirilmesi. 8. Değerlendiricilerin eğitilmesi ve pilot uygulamaya ait değerlendirme işlemlerinin tamamlanması. 9. Esas uygulamanın yapılması ve ulusal raporun ortaya konulması. 10. Eğitim politikaları ve eğitim programlarına yönelik ilgili birimlere geribildirim verilmesi.

11 Neler Yapılacak 1. Açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacak izleme sınavı yılında 8. sınıflara yapılacak. 3. Mart ayı içerisinde tüm il genelinde yapılacak, il profilini yansıtan tesadüfi örneklemle seçilmiş okullarda yapılacak. 4. Dört dersten yapılacak(Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler). 5. Yönetici, Öğretmen ve öğrencilere anketler uygulanacak. 6. Sınav 8 yıllık eğitim sonunda öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilme becerisi ölçülecek.

12 Neler Yapılacak 7. Tüm sorular bilgisayar üzerinden değerlendirilecek.
8. İllerde önceden belirlenen öğretmenlerce puanlama yapılacak, her soru 2 puanlayıcı tarafından puanlanacak, öğretmen arasındaki puanlama farkı olursa koordinatör puanlayıcı tarafından yeniden puanlama yapılacak. 9. Türkiye nihai raporu çıktıktan sonra il raporları çıkacak 10. İki yılda bir yapılacak

13 ABİDE Ne Değil? 1. ABİDE bir başarı sınavı değil.
2. ABİDE bir sıralama sınavı değil 3. TEOG (Ortak Sınavlar Denemesi değil).

14 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"Akademik Becerilerin İzlenmesi ve DEğerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları