Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Destekli Eğitim. Bu Ders… Giriş Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Destekli Eğitim. Bu Ders… Giriş Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Destekli Eğitim

2 Bu Ders… Giriş Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi

3 Giriş-1 Çağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar. Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Birçok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim kurumlarına taşınarak aydın gençlerin yetişmesinde ışık tutması sağlanmalıdır.

4 Giriş-2 Öğretmen merkezli eğitim??? Düşünen, üreten, bilgi gelişimine katkıda bulunan, yaratıcı, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, sosyal özellikleri kuvvetli, bilimsel ve teknolojik okuryazar bireyler yetiştirmek… Hangi yöntem ve teknikler kullanılmalı??

5 Eğitim alanında kullanılan teknolojileri geçen süreç içerisinde gelişimleri sıralanacak olursa, şu teknolojileri kullanıldıklarını görmek mümkündür.

6 Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Öğrenci sayısının hızla artması Öğretmen niteliğinin artması Bilgi miktarının hızla artması Eğitime olan talebin hızla artması Bireysel öğretim gereksinimi ….

7 Eğitimde Teknoloji Kullanım Hedefleri 1980’li yılların başından itibaren etkin olarak kullanılmaya başlanılan eğitim teknolojilerinde “çağ atlandı” tabiri yerinde bir ifade olduğu kanısı hakimdir. Gelişen teknolojiyi verimli ve yerinde kullanabilmek için hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hedefler: Öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek. Eğitim hizmetlerini büyük kitlelere kadar ulaştırmak. Bireysel eğitimin gerçekleşmesine olanak sağlamak. Eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını tespit etmek. Eğitim kurumlarında uygulama alanları oluşturarak, öğretim programlarını sürekli hale getirmek. Çevre faktörlerinin olumsuzluklarını kaldırarak uygun hale getirmek ve kontrol etmek. Eğitim programlarını öğrenci yeteneklerine göre geliştirmek ve uyarlamak.

8 Bilgisayarlar Eğitime Niçin Girsin? Sosyal Gerçeklik Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanık bir topluma hazırlanmalılar.. Mesleki Gerçeklik Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeliler.. Pedagojik Gerçeklik Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını zenginleştirecektir..

9 Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrenci ve öğretmen rollerini Öğrenme-öğretme yöntemlerini Yönetim biçimini Bilgi edinme yöntemlerini

10 Öğrencinin Değişen Rolü Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme Problem çözebilme Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme

11 Öğretmenin Değişen Rolü Teknoloji okur-yazarı olma Derslerinde teknoloji kullanabilme Öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırma Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurma

12 ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR BİLGİSAYARLAR(BDE) ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR BİLGİSAYARLAR(BDE) ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR UYGULAMALAR YÖNETİM UYGULAMALARI Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

13 Bilgisayar Destekli Eğitim Alıştırma Uygulama Bire-Bir Öğretim Benzeşim Öğretici Oyunlar Problem Çözme Yönetim Uygulamaları Ofis Otomasyonu Veri Tabanı Tablolaştırma Öğretimi Destekleyici Araç Ofis Uygulamaları Çizim Programları Yazarlık Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

14 Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar Literatür taramasında Araştırmanın tasarımının yapılması Verilerin hızlı ve doğru biçimde analiz edilmesi Bulguların grafik ve tablo haline getirilmesi Araştırma raporunun hazırlanması

15 Eğitim Yönetiminde Bilgisayar Öğrenci kayıtlarının yapılması Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması Sınavların düzenlenmesi Öğretmenler arasında görev dağılımının yapılması Ders planlarının hazırlanması Personel kayıtlarının tutulması ve düzenlenmesi Derslik ve laboratuarların düzenlenmesi

16 Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde Bilgisayar Öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren dosyaların tutulması Kişilik, tutum gibi konulardaki ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi Meslek seçimi ve yönlendirmelerde bilgi verilmesi

17 Ölçme-Değerlendirmede Bilgisayar Testlerin hazırlanması Uygulanması Değerlendirilmesi Sonuçlarla ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması Soru bankaları oluşturulması


"Bilgisayar Destekli Eğitim. Bu Ders… Giriş Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları