Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nöropatik Ağrı ve Semptomlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nöropatik Ağrı ve Semptomlar"— Sunum transkripti:

1 Nöropatik Ağrı ve Semptomlar
Dr. Tülin Tanrıdağ Marmara ÜTF, Nöroloji Anabilim Dalı , Antalya

2 Fizyolojik ağrı Doku hasarı oluşturan bir uyaran sonucu primer nosiseptif aferent yolların aktive olması ile ağrı ortaya çıkması Nöropatik ağrı Periferik duysal liflerde yeterli bir uyaran olmadığı halde nosiseptif sistemin aktive olması ve ağrı ortaya çıkması

3 Nöropatik ağrı + nöropatik / diğer ağrı tipleri tanımlamada faydalı
‘SSS’de primer bir lezyon veya disfonksiyon sonucu oluşan ağrı’ IASP – 1994 + nöropatik / diğer ağrı tipleri tanımlamada faydalı - diyagnostik spesifite ve tam anatomik lokalizasyonu belirleyemiyor

4 Tanımlamadaki Amaç Nöropatik ağrı;
Nosiseptif sistemdeki sekonder nöroplastik değişikliklerden, örn. inflamatuvar ağrıdan ayırt edilmeli B. Nörolojik hastalıklarda indirekt olarak ortaya çıkan kas iskelet sistemi ağrıları ve diğer ağrı tiplerinden ayırt edilmeli

5 Anatomik lokalizasyondaki eksiklik
Tanı, sınıflama, epidemiyoloji ve tedavideki gelişmeleri engelleyebilir

6 SON TANIMLAMA: ‘Somatosensoryal sistemi etkileyen bir lezyon veya hastalığın direkt sonucu olarak ortaya çıkan ağrı’ IASP NeuP SIG 2007

7 ‘Disfonksiyon’ → Nosiseptif sistemin normal plastisitesi kastedilebilir
Backonja ‘Hastalık’ → Tanımlanabilir hastalıklar örn. inflamatuvar, otoimmün hastalıklar, kanalopatiler ‘Lezyon’ → Makro veya mikroskopik olarak tanımlanabilir hasar

8 ‘Somatosensoryal sistem’
SSS’in diğer alanlarındaki hastalıkları veya lezyonları başka tip bir ağrıya neden olabilmekte  NA ile karıştırılmamalı, örn. spastisite veya rijidite ağrısı (kastaki nosiseptif aferentlerin aktivasyonu) Hastalık, lezyon, somatosensoryal sistem → nosiseptif sistemin normal plastisitesinin ötesine geçmekte Somatosensoryal sistemin anormal işleme süreci vurgulanmakta (aberrant processing)

9 Periferik Nöropatik Ağrı Santral Nöropatik Ağrı
Lezyon veya hastalığın anatomik lokalizasyonuna göre Periferik Nöropatik Ağrı Santral Nöropatik Ağrı

10 Nöropatik ağrıda derecelendirme
Ağrının nöroanatomik yayılımla uyumlu olması Periferik ve santral somotosensoryal sistemi etkileyen bir hastalık veya lezyon öyküsünün olması Klinik muayenede: ağrının yayılımı ile uyumlu hast. veya lezyonu düşündürür nörolojik bulguların olması İlgili hastalığı düşündürür diyagnostik testler Treede RD ve ark., Neurology 2008;70:

11 Nöropatik ağrıda derecelendirme
ÖYKÜ Topografik tanı 1. Periferik inervasyon alanı (sinir, fasikül, kök), SSS’de etkilenen vücut alanı ile ilişkili 2. Ağrıya neden olabilecek periferik veya santral somatosensoryal sistemi etkileyen lezyon veya hastalığı düşündürür klinik ön tanı

12

13 Nöropatik ağrıda derecelendirme
Ağrının yayılımının nöroanatomiyle uyumlu olması - Periferik sinir veya kök inervasyon alanı ile tamamen aynı mı olmalı? Hayır; Örn. KTS - proksimal ağrı semptomları olabilir Postherpetik nevralji – brush evoked ağrı Santral sensitizasyon nedeniyle primer etkilenen dermatomun dışına taşabilir ancak altta yatan hastalığın alanında olmalı - Santral NA - somatotopik reprezentasyona uymalı

14 Ağrı çizimi Sönük ağrı - sarı Keskin – kırmızı Karıncalanma – yeşil Yanma - mavi

15 Nöropatik ağrıda derecelendirme
2. Periferik ve santral somotosensoryal sistemi etkileyen bir hastalık veya lezyon öyküsünün olması - Klasik NA: Ağrılı nöropatiler, siringomiyeli, inme sonrası santral ağrı Altta yatan hastalığı tanımlamak yeterli (evidence for the disease) - Diğer hastalıklar: fibromiyalji? Somotosensoryal sistemin etkilenmiş olduğunu gösterebilmek gerekli (evidence for neural damage)

16 Nöropatik ağrı tanı ‘Lezyon nerede’ - anatomi ‘Ne tip lezyon’ – patoloji, patofizyoloji

17 Nöropatik ağrıda derecelendirme
3. Klinik muayenede: ağrının yayılımı ile uyumlu hastalık veya lezyonu düşündürür nörolojik bulguların olması (pozitif ve negatif duysal bulgular) Örn. pinprick uyaran – hipoestezi, anestezi von Frey kılları – hiperaljezi, allodini Duyu semptomlarına motor/otonomik bulgular eşlik edebilir/etmeyebilir.

18 Nöropatik ağrıda derecelendirme
4. İlgili hastalığı düşündürür diyagnostik testler İnme - MRG, BT Sinir basısı – Cerrahi, radyoloji DM,MS – Laboratuvar

19 Kesin NA - lezyon veya hastalık somatosensoryal sistemi etkilemiş olmalı
(nosiseptif sistem ve asendan ve / veya desendan yollar)

20 Treede RD ve ark., Neurology 2008;70:1630-1635

21 NA ve diğer ağrılar aynı hastada birlikte olabilir.
Somotosensoryal defisitli her hastada ağrı olmayabilir.

22 Belirti ve Bulgular - Hipoestezi Negatif belirti ve bulgular
- Hipoaljezi Pozitif belirti ve bulgular - Parestezi - Dizestezi

23 Belirti ve Bulgular Hastanın yakınması Yanma,karıncalanma,
vurucu,üşütücü, batma, iğnelenme,zonklama, elektrik çarpar gibi, oyar gibi, delici ….. Muayene bulgusu Allodini Hiperaljezi

24 Nöropatik ağrı belirtilerinin sıklıkları
. Nöropatik ağrı belirtilerinin sıklığı Nöropatik ağrı değişik ve rahatsız edici belirtilerle seyreder. Nöropatik ağrısı olan hastalar ağrılarını tanımlamak için farklı terimler kullanırlar. Referans: Marcus DA. Chronic Pain. Neuropathic Pain. Humana Press Inc. 2005, USA: pp: Marcus DA. Chronic Pain. 2005:

25 Belirti ve Bulgular Hiperaljezi - Mekanik a) dinamik (brush evoked)
b) statik (pressure evoked) c) punctate - Termal - Kimyasal

26 Belirti ve Bulgular Allodini - Mekanik statik - Mekanik dinamik
- Termal a) ılık b) soğuk

27 1999, Woolf ve ark. dan uyarlanmıştır
Belirti ve Bulgular AĞRI Sürekli İntermitan Allodini Hiperaljezi Spontan ağrı Spontan ağrı Uyarılmış ağrı Mekanik Isı/kimyasal Statik,dinamik Soğuk,sıcak 1999, Woolf ve ark. dan uyarlanmıştır

28 Hiperaljezi Muayene Yanıt Mekanik iğne Soğuk temas Sıcak temas
Elle cilde iğne Aseton vb cilde temas 20 ۫ C ısı ile temas Yanıt Keskin yüzeyel ağrı Ağrılı yanıcı his

29 Allodini Muayene Yanıt
Mekanik statik Mekanik dinamik Mekanik delici Muayene Elle cilde temas Pamukla cilde temas İğneyle cilde temas Yanıt Hafif ağrı Keskin ağrı

30 teşekkürler..


"Nöropatik Ağrı ve Semptomlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları