Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ : Sosyal Kolaylaştırma: Başkalarının Varlığından Nasıl Etkileniriz? Sosyal Kaytarma: Bireyler Grup İçinde Daha Mı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ : Sosyal Kolaylaştırma: Başkalarının Varlığından Nasıl Etkileniriz? Sosyal Kaytarma: Bireyler Grup İçinde Daha Mı."— Sunum transkripti:

1

2

3 HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :
Sosyal Kolaylaştırma: Başkalarının Varlığından Nasıl Etkileniriz? Sosyal Kaytarma: Bireyler Grup İçinde Daha Mı Az Çaba Harcarlar? Kimlik Yitimi: İnsanlar Grup İçinde Benlik Duygularını Ne Zaman Kaybederler? Grup Kutuplaşması: Gruplar Fikirlerimizi Güçlendirir Mi? Grupdüşün: Gruplar İyi Kararları Engeller Mi Yoksa Destekler Mi? Azınlık Etkisi: Bireyler Grubu Nasıl Etkiler? Grup Nedir?

4

5

6 Grup Birkaç dakikadan fazla etkileşime giren, birbirlerini etkileyen ve kendilerini “biz” olarak algılayan iki veya daha fazla kişi.

7 Sosyal psikolojinin en temel sorusunu keşfedelim: Başkalarının salt varlığından bile etkilenir miyiz?

8 Başkalarının salt varlığı, bir kişinin koşuşunu, yemek yiyişini, yazı yazışını ya da sınav performansını etkiler mi? Eş-aktörler Rekabetçi olmayan bir etkinlikte bireysel olarak çalışan eş-katılımcılar.

9 Sosyal Kolaylaştırma (1) Orijinal anlamı: İnsanların, basit veya iyi öğrenilmiş görevleri diğerlerinin varlığında daha iyi gerçekleştirme eğilimi. (2) Bugünkü anlamı: Baskın (yaygın, olası) tepkilerin diğerlerinin varlığında güçlenmesi.

10

11 Değerlendirilme Kaygısı
Başkalarının bizi nasıl değerlendirdikleri hakkında duyulan endişe.

12 Takımlarla oynanan bir halat çekme oyununda, bir taraftaki sekiz kişi, bireysel olarak halat çektiklerinde sergileyecekleri en iyi performanslarının toplamı kadar çok kuvvet sarf edecekler midir?

13 Eğer etmeyeceklerse, neden
Eğer etmeyeceklerse, neden? Çalışma grubu üyelerinden ne düzeyde bireysel çaba bekleyebiliriz?

14 Grup üyeleri bu tür “toplamsal işler”de çoğunlukla daha az çalışırlar
Grup üyeleri bu tür “toplamsal işler”de çoğunlukla daha az çalışırlar. Bu bulgu, dağıtılmış sorumluluğun, grup üyelerini grup çabasından beleş geçinme konusunda ayarttığı günlük durumlarla paraleldir.

15 Yine de hedefler önemli, ödüller anlamlı ve gruplar takım ruhu taşıyor olduğunda, insanlar grupları için daha çok çaba bile harcayabilirler.

16 Sosyal Kaytarma İnsanların, çabalarını ortak bir hedefe doğru birleştirdiği durumlarda, kendi çabalarından bireysel olarak sorumlu oldukları durumlara göre daha az çaba sarf etme eğilimi.

17

18 Grup içinde olmak, insanların özfarkındalıklarının ve denetimlerinin azalmasına neden olabilir. Hangi koşullar bu “kimlik yitimi”ni tetikler?

19 Kimlik Yitimi Özfarkındalığın ve değerlendirilme kaygısının yitimi. Grup normlarına, iyi ya da kötü uyumu güçlendiren grup durumlarında oluşur.

20 Yüksek seviyede sosyal uyarılma, dağılmış sorumlulukla birleştiğinde, insanlar kendilerine hâkim olmayı bir kenara bırakabilir ve bireyselliklerini yitirebilirler.

21 Kimlik yitimi sonucunda azalan özfarkındalık ve öz kısıtlama, insanların, olumlu ya da olumsuz olsun, içinde bulundukları durumlara karşı hassasiyetlerini artırma eğilimi gösterir.

22 Pek çok anlaşmazlık, her iki taraftaki kişilerin, çoğunlukla kendileriyle aynı fikirde olan diğer kişilerle konuşmasıyla büyür. Aynı fikirde olan kişiler arasındaki etkileşim önceden var olan tutumları güçlendirir mi? Eğer öyleyse, neden?

23 Grup Kutuplaşması Grubun etkisiyle üyelerin var olan eğilimlerinin güçlenmesi; üyelerin ortalama eğilimlerinin kuvvetlenmesi, grup-içi bölünmelerin olmaması.

24 Sosyal Karşılaştırma Kendini diğerleriyle karşılaştırarak, görüşlerini ve yeteneklerini değerlendirme. Çoğulcu Cehalet Diğerlerinin nasıl hissettiği ya da düşündüğü ya da nasıl tepki göstereceğiyle ilgili yanlış izlenimler.

25 Deneysel çalışmalarda iki tür grup etkisi saptanmıştır: bilgisel ve normatif.

26 Grup etkileri ne zaman iyi kararları engeller
Grup etkileri ne zaman iyi kararları engeller? Gruplar ne zaman iyi kararları destekler ve grupların en uygun kararları almaları nasıl sağlanır?

27 Grupdüşün “Mutabakat arayışının, alternatif eylem planlarının gerçekçi değerlendirmelerini baskılayacak derecede önem kazandığı sargın iç-gruplardaki düşünce biçimi.

28 Grupta sorun çözme üzerine yapılan araştırmalar, grupların bireylerinkinden daha doğru kararlar verebileceğini belirtmektedir;

29

30

31 Gruplar bireyi etkilemektedir
Gruplar bireyi etkilemektedir. Fakat bireyler gruplarını ne zaman ve nasıl etkiler? Bazı bireyleri etkili kılan nedir?

32 Bazı grup üyelerinin grubu yönlendirdiği ve motive ettiği süreç.
Liderlik Bazı grup üyelerinin grubu yönlendirdiği ve motive ettiği süreç. Görev Odaklı Liderlik İşi organize eden, standartları belirleyen ve amaca odaklanan liderlik. Sosyal Liderlik Takım çalışmasını oluşturan, anlaşmazlıklarda arabuluculuk eden ve destek sunan liderlik.

33 Dönüşümcü Liderlik Bir liderin, vizyonu ve ilham vericiliği sayesinde önemli bir etkileme sürecini gerçekleştirdiği liderlik.

34 Deneylerde azınlıklar en çok, tutarlı ve kararlı bir şekilde görüşlerini savunduklarında, özgüvenli hareketler sergilediklerinde ve başkalarının çoğunluktan ayrılmasına sebep olmaya başladıktan sonra etkili olurlar.


"HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ : Sosyal Kolaylaştırma: Başkalarının Varlığından Nasıl Etkileniriz? Sosyal Kaytarma: Bireyler Grup İçinde Daha Mı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları