Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

50.YIL ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ SUNAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "50.YIL ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ SUNAR"— Sunum transkripti:

1 50.YIL ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ SUNAR

2 8. SINIFLAR UZM. PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK ÖĞRETMENİ
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 8. SINIFLAR UZM. PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK ÖĞRETMENİ EBRU KAPÇAK 2

3 TEMEL EĞİTİM SİSTEMİ T E O G

4 TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

5 MODELİN TEMEL NİTELİĞİ
Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

6 MODELİN AMAÇLARI Öğrenci-Öğretmen-Okul arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek. Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak. Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak. Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek.

7 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞTE YENİ SİSTEM
TEOG SİSTEMİNDE 1.dönem 6 ve 2.dönem 6 sınav olmak üzere toplam 12 sınav gerçekleştirilmektedir.

8 ORTAK DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ DERSLER NELERDİR?
TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YABANCI DİL

9 MEB merkezi okul sınavı, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. DERSLER 1.SINAV 2.SINAV 3.SINAV TÜRKÇE OKUL MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YABANCI DİL T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ M M M M M M

10 I. DÖNEM TEOG KONU DAĞILIMI
Türkçe Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragrafta Anlam Fiilimsi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Cümlenin Ögeleri Edebi Sanatlar Metin Türleri Matematik Üslü Sayılar Kareköklü Sayılar (“Gerçel Sayılar” dahil) Sayı Örüntüleri Cebirsel İfadeler (ÖZDEŞLİK İLE DENKLEM arasındaki fark) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kaza ve Kader Zekât, Hac ve Kurban İbadeti İngilizce Friendship Teen Life Cooking Fen ve Teknoloji Mitoz Bölünme Mayoz Bölünme Kalıtım DNA ve Genetik Kod Adaptasyon ve Evrim Yoğunluk ve Yoğunluk Grafikleri Sıvıların Kaldırma Kuvveti TC. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor I.Dünya Savaşı Mondros Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (Genelgeler ve Kongreler) TBMM’nin açılması Sevr Antlaşması Kurtuluş Savaşı Askeri Mücadele Dönemi Doğu Cephesi Güney Cephesi

11 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ TEOG MAZERET SINAV TARİHLERİ
1.DÖNEM 25-26 KASIM 2015 2. DÖNEM 27-28 NİSAN 2016 TEOG MAZERET SINAV TARİHLERİ 1.DÖNEM 12-13 ARALIK 2015 2. DÖNEM 14-15 MAYIS 2016 Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

12 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞTE YENİ SİSTEM

13 Her soru 5 puan değerinde olacaktır
DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI ALDIĞI PUAN 20 100 19 1 95 18 2 90 17 3 85 16 4 80 15 5 75 14 6 70

14 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ
Merkezi yazılılarda sorulan sorular çoktan seçmeli(test usulü) ve 4 seçeneklidir Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez yani 3 yanlış bir doğruyu götürmez Her sınav 100 puan üzerinden hesaplanır. Her doğru cevap 5 puan değerindedir. Öğrenciler merkezi sınavlara kendi okullarında girer. Sınavda görevli öğretmenler, başka okulların öğretmenleri olur Geçerli bir mazeret sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler bu mazeretlerini belgelemek şartıyla, milli eğitim müdürlüğünün belirlediği bir okulda ve belirlediği zamanda mazeret sınavına girebilir.

15 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞTE YENİ SİSTEM
Sınav günlerinde ders yapılmayacak. Her sınıfta 20 öğrenci bulunacak. Oturma düzenini MEB belirleyecek. Sorular A, B, C ve D kitapçığı şeklinde dağıtılacak. Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.

16 Her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak
Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.

17 Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı,cep telefonu, telsiz gibi iletişim araçları ve her türlü bilgisayar içeriği bulunan cihazlar yasaktır. Tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

18 Öğrenciler sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmene ait olacaktır. Görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak ve sınav evraklarının olduğu güvenlik torbasını öğrencilerin önünde açarak cevap kağıt ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

19 Öğrenci cevap kağıdında yazılı olan T
Öğrenci cevap kağıdında yazılı olan T.C kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına sınav kağıdı bulunmazsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdı öğrenci adına düzenlenecektir.

20 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

21 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.

22 Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5(beş) dakika kala öğrenciler sınava çıkarılmayacaktır.
Öğrenciler cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah kurşun kalemle yapacaktır.

23 Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır
Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

24 SINAV BİTİMİNDEN SONRA
Öğrenciler, cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine imzalarını atacaklardır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

25 Ortak sınavlar e-klavuzuna ve internet adreslerinden ulaşılabilir.

26 İSTANBUL LİSESİ /FAİH

27

28 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.
E okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. 8. sınıf öğrencileri 2015 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyeceklerdir.Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2015 yılı PYBS klavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

29 ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER
1. dönem yapılan ortak sınavlarda tedbir alınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ikinci dönem ortak sınavlarda yeni bir başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaklardır.

30 Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık kurulu raporu” veya “engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanından” biri ile, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile Ram’a başvuru yapılması gerekmektedir.

31 Özel eğitim ihtiyacı olan velilere RAM tarafından, RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

32 AZ GÖREN ÖĞRENCİLER (GÖRME ENGELLİ)
Az gören öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

33 TOTAL DÜZEYDE GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER (HİÇ GÖRMEYEN)
Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

34 İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER
İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

35 RUHSAL VE DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLER
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

36 YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLER
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu,Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

37 BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerinde engeli olan ya da uzuv kaybı(ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınava alınacaktır. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarında bulunan sınıflara yerleştirilecektir.

38 ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER
Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

39 Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir.

40 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. Her adayın cevap kağıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

41 8. sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

42 Soru iptali olması durumunda değerlendirme, geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

43 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden (6 ders) alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

44 ÇAPA FEN LİSESİ

45 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI
Öğrencilerin 6,7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

46 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI

47

48 GALATASARAY LİSESİ

49 GALATASARAY LİSESİ

50 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI

51 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
8. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 7. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 6. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puan Yerleştirmeye Esas Puan(YEP) Yerleştirmeye Esas Puan: 6,7 ve 8. Sınıf yılsonu başarı puanları ile 8. Sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = (YBP8+ YBP7+ YBP6+AOSP) /2= ( )/2=

52

53 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE
PUANLAMA ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUAN (YEP) SINIF YILSONU BAŞARI PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASI % 30 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI (TEOG-1 + TEOG-2) % 70

54 TEOG 6.SINIF YBP 100 7.SINIF YBP 8.SINIF YBP
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI (TEOG) 700 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) 500

55 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞTE YENİ SİSTEM YERLEŞTİRME PUANIYLA
Anadolu Liseleri Fen Liseleri Sosyal Bilimler Lisesi Çok Programlı Anadolu Liseleri Anadolu İmam hatip Liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine kontenjanları doğrultusunda öğrenci alınacaktır.

56 TEOG SINAVINDA EK PUAN Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir. Birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

57 SONUÇLAR Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

58 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların (e okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

59 Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası şubelerinden “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 tl yatırılması gerekmektedir.

60 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

61 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK
1. 8. sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 3. Tercih önceliği, 4. Özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, 5. Doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınacaktır.

62 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAŞAR ACAR FEN LİSESİ

63 KABATAŞ ERKEK LİSESİ

64 KABATAŞ ERKEK LİSESİ

65 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/TEKİRDAĞ VE EDİRNE
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan Tekirdağ Merkez Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi Edirne Merkez Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi Edirne / Keşan Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi Edirne / Uzunköprü TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi

66 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/İSTANBUL
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan İstanbul / Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi İstanbul / Fatih Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi İstanbul / Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi İstanbul / Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi İstanbul / Silivri Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi

67 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/İSTANBUL
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan İstanbul / Şile Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi

68 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/TEKİRDAĞ ANADOLU LİSELERİ
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan Tekirdağ / Süleymanpaşa Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çorlu Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Süleymanpaşa Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi

69 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/TEKİRDAĞ ANADOLU LİSELERİ
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan Tekirdağ / Saray Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çerkezköy Pakize Narin Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çerkezköy Kızılpınar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi

70 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/TEKİRDAĞ ANADOLU LİSELERİ
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan Tekirdağ / Saray Ali Naki Erenyol Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi Tekirdağ / Süleymanpaşa Tuğlacılar Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çorlu Çorlu Anadolu Lisesi     Anadolu Lisesi Tekirdağ / Muratlı Muratlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Süleymanpaşa Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi

71 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/TEKİRDAĞ ANADOLU LİSELERİ
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan  Tekirdağ Marmaraereğlisi OPET Anadolu L. Lisesi   Anadolu Lisesi Tekirdağ / Malkara Malkara Anadolu Lisesi     Anadolu Lisesi Tekirdağ / Şarköy Şarköy Anadolu Lisesi     Anadolu Lisesi Tekirdağ / Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Tekirdağ / Hayrabolu Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi

72 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan  İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi İstanbul / Fatih İstanbul Lisesi     Anadolu Lisesi  İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi   Anadolu Lisesi İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi  İstanbul / Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi

73 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan  İstanbul / Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İstanbul / Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi   AnadoluLisesi İstanbul / Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İstanbul / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi

74 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan  İstanbul / Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi İstanbul / Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi İstanbul / Fatih Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi İstanbul / Fatih Vefa Lisesi Anadolu Lisesi İstanbul / Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi     Anadolu Lisesi

75 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan  İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi  İstanbul / Şişli Nişantaşı Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi İstanbul / Fatih Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İstanbul / Bakırköy Yeşilköy Anadolu Lisesi   Anadolu Lisesi İstanbul / Üsküdar Haydarpaşa Lisesi     Anadolu Lisesi

76 MERAK ETTİĞİMİZ OKULLAR/SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
İl/İlçe/Okul Tür Taban Puan  Tekirdağ / Süleymanpaşa KADRİYE NAZİF GÖLGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ   Sağlık Meslek Lisesi     Anadolu Lisesi Tekirdağ / Çorlu ÇORLU ESENTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ   Sağlık Meslek Lisesi       

77


"50.YIL ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ SUNAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları