Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Kasım- 2015

2 Hizmet Protokolleri Betül CİVELEK Finansal Analiz Daire Başkanlığı

3 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri
Neden Protokol ? Sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için Vakıfların, Kurumumuz sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alımı talebine istinaden protokoller yapılmıştır. Vakıf hak sahiplerinin Kurumumuz tesislerinde; muayene, teşhis ve tedavi edilmeleriyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

4 YÜRÜRLÜKTE OLAN HİZMET PROTOKOLLERİ

5 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ
SUT X 1,12

6 Hangi Vakıflarla Protokol İmzalandı
Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Hangi Vakıflarla Protokol İmzalandı 506 sayılı Kanunun Geçici 20’nci maddesi kapsamındaki vakıflar ile Kurumumuz arasında imzalanmış 6 (altı) protokol bulunmaktadır. 1 (bir) protokol ise 1991 yılında ilgili Vakıf ile Bakanlığımız arasında imzalanmış olup bu kapsamda 7 (yedi) adet yürürlükte olan protokol bulunmaktadır. 1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı (27 Ağustos 2012 tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak revize edilmiştir.) 2-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı (26 Kasım 2012 tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak revize edilmiştir.)

7 4-Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı
Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri 3-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı (09 Ekim 2013 tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak revize edilmiştir.) 4-Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı (31 Temmuz 2014 tarihinde protokol yapılmıştır.) 5-ESBANK Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (03 Ağustos 2015 tarihinde imzalanmıştır.) 6-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Vakfı (27 Ekim 2015 tarihinde imzalanmıştır.) 7-Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı (26 Aralık 1991 tarihinde protokol yapılmıştır.

8 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri
Hizmetin Kapsamı Vakıf sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri (eş, çocuk, anne, baba) kapsar. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi "A- ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ”nde belirtilen işlemler bu protokollerin kapsamı dışındadır. Ancak, bu işlemler için sevkli olarak gönderilenlerin işlem bedelleri ilgili Vakıf tarafından karşılanır.

9 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri
Usul ve Esas Vakıf üyelerine hizmet sunumunda protokol hükümleri geçerli olup protokol hükümlerinde yer almayan konularda Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları uygulanacaktır. Tarifede yer almayan konularda SUT Usul ve Esasları geçerlidir. Muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fiyatlandırılır. Afiliye hastaneler, fiyatlandırma açısından üniversite hastanesi statüsündedir tarihli ve 940 sayılı Kurum Başkanlığı Makam Oluru ile afiliye hastanelerde uygulanacak fiyatlandırma esasları belirtilmiştir.

10 Tahakkuk kaydı Tahsilat kaydı
Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Tahakkuk kaydı Banka Sandıklarından Alacaklar…………BORÇ veya Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar……BORÇ 600-(Yurtiçi Satışlar)…………...…………………………………………....ALACAK Tahsilat kaydı 102-Banka…………….……...BORÇ Banka Sandıklarından Alacaklar….…..ALACAK veya Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar..…ALACAK

11 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM VAKFI PROTOKOL İMZALANDI

12 (https://provizyon.vakifbank.com.tr/VBESV.jsp)
Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Vakfı Vakıf tarafından sisteme giriş yapılabilmesi amacıyla, her sağlık tesisi için “Kurum Kodu”, “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” tanımlandı. Her tesis öncelikle şifre değişikliğini yapacaktır. Sağlık tesisleri Vakıf üyelerini, Vakfa ait sistem üzerinden hak sahipliği kontrolü yapmaları şartıyla Vakıf üyelerini kabul edeceklerdir. (https://provizyon.vakifbank.com.tr/VBESV.jsp)

13 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Vakfı Hak sahipliğine ilişkin provizyon çıktısına (EK:1 örnek) imza alınması şartı aranır. Ancak, hak sahipliği provizyon çıktısına hasta/hasta yakınının imzasının alınamadığı olağandışı/istisnai durumlarda, hizmet verilen kişinin Vakıf tarafından hak sahibi olduğunun teyit edilmesi durumunda söz konusu hizmet bedeli Vakıf tarafından ödenir.

14 Yatan hastalar için epikriz formu.
Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Vakfı Fatura eki belgeler: Yatan hastalar için epikriz formu. Ayakta tedavisi yapılan hastalar için tanı ve yapılan işlemlerin yazıldığı muayene raporu, tetkik istem ve sonuç belgeleri. Üye/hasta/hasta yakını tarafından imzalı provizyon çıktısı. Üye/hasta kimlik fotokopisi. Paket işlemlere dahil olmayan malzemelerin alış fatura fotokopisi.

15 Vakıfbank ESV Ekran Görünümleri:
HERHANGİ BİR SEBEPLE SORUN YAŞIYORSANIZ, LÜTFEN DETAYLI OLARAK ADRESİNE İLETİNİZ!

16 Vakıfbank ESV Ekran Görünümleri:

17 Vakıfbank ESV Ekran Görünümleri:

18 Vakıfbank ESV Ekran Görünümleri:

19 Vakıfbank ESV Ekran Görünümleri:

20 Vakıfbank ESV Ekran Görünümleri:

21 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

22

23 ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

24


"TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları