Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı Fiyat Tarifeleri Birim Sorumlusu

2 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SUNUM PLANI Fiyat Tarifeleri Birimi Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve esas Sıkça karşılaşılan problemler Kurumumuzla protokolü bulunan Vakıflar Özel sağlık kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden hizmet alımı

3 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 FİYAT TARİFELERİ BİRİMİ GÖREVLERİ Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi hakkında Birliklerden gelen görüş taleplerini değerlendirmek, SHGM ile KHB arasında koordinasyonu sağlamak, görüş oluşturmak. Özel sigorta kuruluşları ve 506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci maddesi kapsamındaki kuruluşların (banka sandığı vakıfları, ticaret odaları, borsalar vb.), protokol taleplerine yönelik çalışmalar yapmak, protokolün yürütülmesine yönelik sürecin takibini yapmak. Özel sağlık kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden hizmet alımına yönelik hukuki altyapı oluşturulması sürecinde çalışmalar yapmak. Destekleyici talebi doğrultusunda yürütülecek bilimsel çalışmalara yönelik Yönerge kapsamındaki fiyatlandırma çalışmalarına destek vermek. Diğer fiyatlandırma çalışmalarını yürütmek (deney hayvanlarının fiyatlandırılması vb.)

4 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 03/06/2014 tarihli Bakanlık Makam Onayı Tarife öncesi ? 2010/30 Genelge (mülga) Sağlık turizmi fiyat listesi Estetik fiyat listesi Adli tıp fiyat listesi Yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı 506 sayılı Kanun kapsamındaki Vakıf mensuplarına sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması Özel sağlık sigortalılarının fiyatlandırılması Vb. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1

5 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Tarife, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri ve üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) için bağlayıcıdır. Tarife; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler, Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen kişileri kapsamaktadır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2

6 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış TarifesiEk-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı ListesiEk-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf MalzemelerEk-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam FormuEk-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 3 MAKAM ONAYI

7 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Ek-1. TarifeA) Estetik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve diğer işlemler fiyat listesi Cilt Bakımı, Lazer Uygulamaları, Vücut Hatlarının Düzeltilmesi, Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları vb. alt başlıkları içermektedir. B) Diş tedavileri fiyat listesiC) Hizmet başı tedavi fiyat listesiD) Paket fiyat listesiE) Ambulans hizmetleri fiyat listesiF) Adli tıp fiyat listesi başlıklarından oluşmaktadır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 4

8 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (1): Tarifede; Sağlık Bakanlığı fiyatı Üniversiteler için belirlenmiş tavan fiyat yer almaktadır. «Üniversite hastaneleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan Sağlık Bakanlığı fiyatı ile Üniversiteler için belirlenen tavan fiyat arasında fiyat belirleyebilir.» Afiliye Hastaneler ? Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9’uncu madde 1’inci fıkra: «Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.» Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 5

9 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (2): Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: «Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.» Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6’da yer alan ülke iskontolarını uygulamak zorundadır. Afiliye Hastaneler? Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 6

10 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (3): Başkanlık Makamı’nın 09/10/2014 tarihli ve 5514.678 sayılı oluru.olur Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: Afiliye hastanelerde Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 (üç) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı fiyatının 2 (iki) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Diğer sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı Fiyatı’nın 2 (iki) katına kadar. Ancak iskonto oranlarının uygulanması sonrasında Sağlık Bakanlığı Fiyatlarının altına düşmemeli. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 7

11 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Örnek Tablo Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 8 Koduİşlem Adı SUT Fiyatı Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (2 katı) %40 İskonto (2 katı üzerinden) Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (1,5 katı) %40 İskonto (1,5 katı üzerinden) 1 SP601500 Nazal fraktür onarımı 39,37915894,8118,571,1 2 SP604650 Valvüloplasti, aort kapağı, açık 7.573, 29 15.14730.29418.176,422.720,513.632,3 3 SP609230 Kolesistektomi 7201.4402.8801.7282.1601.296

12 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (4): Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamındaki kişilere, Afiliye Hastanelerde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması: Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile faturalandırılacaktır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 9

13 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (5): Ayaktan tedavide ve dâhili branşlardaki yatan hasta tedavilerinde; Hizmet başı ödeme yöntemi, Girişimsel ve cerrahi işlemlerde; Paket fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 10

14 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (6): PAKET FİYAT LİSTESİ Paket Fiyat Listesinde yer alan işlemler için 15 gün belirlenmiş olup, belirlenen sürenin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakat, ilaç ve tıbbi malzeme ücretleri ayrıca fatura edilir. Paket Fiyat Listesi işlem ücretlerine; 1.Operasyon ve girişimler, 2.Anestezi ilaçları, 3.İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç), 4.Laboratuar 5.Anestezi bedeli ( Spinal ve epidural anesteziler dahil değildir.), 6.Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve refakatçi giderleri, dahildir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 11

15 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (7): PAKET FİYAT LİSTESİ Paket fiyat listesindeki; robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar, paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin, robotik rehabilitasyon sistemi ile yapılması durumunda paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 12

16 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Fiyatlandırma (8): TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme ile ilaçların bedelleri alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, SHÇEK kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir. Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura edilmeyecektir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 13

17 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI – 1 Trafik kazaları (seyahat sigortası var ise fark sigorta şirketine fatura edilir), Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, bu ülkelerin vatandaşları alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden STK’lar tarafından tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar, Bakanlığımız, TİKA veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen STK’lar tarafından, Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14

18 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI – 2 Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları. Ülkemize sağlık alanında Milletlerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında tedavi için gelen kişiler, Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi, vatansızlar ve insan ticareti mağdurları, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişiler (Çok Vatandaşlık, Mavi Kart), Türk soylu yabancılar, SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 15

19 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI – 3 Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar, Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları, (GSS’den yararlanamaması halinde), Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 16

20 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK TURİZMİ ÜLKE İSKONTO ORANLARI A Grubu Ülkelere (Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan, Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin) % 40 indirim, B Grubu Ülkelere (Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, K.K.T.C, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) % 20 indirim, C Grubu Ülkelere (Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün) % 10 indirim uygulanacaktır. A,B,C grubu ülkeler için belirlenmiş olan iskonto oranları, Kemik iliği ve organ nakillerine ait işlemler, Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler ve ilaçlar ile kara ve hava ambulans hizmetleri için uygulanmayacaktır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17

21 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1 Sosyal Güvenlik Kurumunca sevk belgesi düzenlenerek gönderilenlerin giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kuruma (SGK) fatura edilir. Kurumun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri ile bu durumların tespitine yönelik düzenlenen rapor ücretleri kişilerden (istisna tutulan kişiler hariç) talep edilir. Bu kişilerin katılım payı ödememesi bakımından, MEDULA’dan provizyon alınmayacaktır. Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 18

22 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 2 Sağlık kurulu kararına itiraz edildiği takdirde; aynı sağlık kurumu veya sevk edildiği sağlık kurumunca ilk müracaat gibi değerlendirilerek ücretlendirilecektir. Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 19

23 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3 Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu” (EK-4) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan rapor ücretinin tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecek ve ücret talep edilmeyecektir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 20

24 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 4 Adli makamlarca gönderilen vasi tayini ve kazai rüşt davasından dolayı rapor istenen kişilerin ücretleri; Gönderen kurumca ödeneceği belirtilmiş ise ilgili kurumdan, belirtilmemiş ise kişilerden talep edilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden fiyatlandırılması gerekmektedir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 21

25 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda; usul ve esas yönünden SUT çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 22 USUL VE ESAS

26 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 506 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı (27.08.2012) (Ek Protokol) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı (26.11.2012) (Ek Protokol)Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı (09.10.2013) (Ek Protokol)Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı (31.07.2014) Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı (26.12.1991) (Revizyon çalışmaları devam etmekte) Milli Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı (Talep değerlendirilmektedir)Özel Sigorta Kuruluşları (Talep değerlendirilmektedir) Protokoller – 1

27 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Protokol kapsamında Vakıf mensuplarına sunulan sağlık hizmetleri “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi” çerçevesinde faturalandırılacaktır. “A) Estetik, Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp ve Diğer İşlemler Fiyat Listesi”nde yer alan işlemlere yönelik ilgili Vakıftan sevkli gelmiş ise (işlemin ödeneceğini belirtir resmi yazı) işlem bedeli Vakfa fatura edilir. Aksi takdirde ilgili şahıstan cepten ödeme suretiyle tahsil edilir. Algoritma Protokoller – 2

28 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Protokoller – 3 Vakıf Hak Sahipliği Tanıtım Kartı Örnekleri

29 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 Özel sağlık kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden hizmet alımına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Düzenleme yapılıncaya kadar özel sağlık kuruluşlarına hizmet satışı yapılmaması yönünde 28/11/2013 tarihli Kurum Başkanlığı talimatı bulunmaktadır.talimatı “Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge” çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımız planlamaları çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarınca sunumuna onay verilmeyen hizmetler (örn. CT, MR vb.) Özel sağlık kuruluşlarının bünyelerinde bulundurma zorunluluğu bulunmayan birimlere yönelik hizmetler (örn. Laboratuvar hizmetleri) Yönerge, Ek-1 Hizmetler, Ek-2 Tip Sözleşme Örneği, AlgoritmaEk-1 Hizmetler Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı

30 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 TEŞEKKÜRLER… İletişim http://www.tkhk.gov.tr/DB/14 tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr


"MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15/10/2014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları